Lär dig alla pokerhänder

Font Size
A A A

Texas Hold’em är den vanligaste varianten av poker och därför kommer denna grundläggande handrankingguide för Texas Hold’em att fokusera på poker som ett kortspel som bygger på matematik och sannolikhet. Hur många gånger har du inte hört det sägas och hur många millisekunder tog det innan du slutade lyssna efter ”matematik”? Ingen orkar att sitta i timtal och läsa på om hur man spelar poker när man bara vill slå sig ner och faktiskt spela poker. Det fattar vi, men om man inte förstår grunderna i poker ger man motståndarna en enorm fördel.

Förmågan att välja rätt i fråga om starthänderna och vetskapen om hur de olika händerna fungerar efter floppen, är själva fundamentet i ditt pokerspel. Detta gäller oavsett vilken pokervariant du råkar spela. Om du lär dig hur goda chanserna är att vinna med vissa starthänder kommer du att skaffa dig en fördel mot nästan alla du möter.

Pokerhandsrankning

Det finns 169 unika starthänder i Texas Hold’em, men endast nio kategorier av visningshänder. Vi kommer att titta på dem var för sig och ranka dem från bästa till sämsta.

Färgstege

Färgstege (Straight Flush på engelska) är den bästa pokerhanden av alla med Royal Flush (eller Royal Straight Flush) som den högsta möjliga. En Royal Flush är A-K-Q-J-10 med alla kort i samma färg. Färgstege är alla andra kombinationer av valörerna i följd, t.ex. 10-9-8-7-6, och alla kort i samma färg.

Fyrtal

Fyrtal är den näst högsta handen efter färgstege och är också den en mycket ovanlig hand. Det innebär att man har fyra kort av samma valör, t.ex. 5-5-5-5-K. Det lägsta fyrtalet är fyrtal i tvåor, medan fyrtal i ess är det högsta.

Kåk

Efter fyrtal kommer kåk. Kåk är triss plus ett par, t.ex. 10-10-10-8-8. Bästa möjliga kåk är A-A-A-K-K, medan den lägsta är 2-2-2-3-3.

Färg

Färg innebär att alla fem korten är av samma färg, men inte i följd. Det är en ganska stark hand i Texas Hold’em och ess högt ger bästa möjliga färg, t.ex. A-K-Q-J-9. I Hold’em rankas färgerna lika, så A-K-5-4-2 i spader är lika mycket värd som A-K-5-4-2 i klöver.

Stege

Stege innebär att man har fem valörer i följd, men inte i samma färg. Bästa möjliga stege är A-K-Q-J-10 (även kallat ”Broadway”. Stegar går hela vägen ner till 5-4-3-2-A (ibland kallat ”hjul”) (observera att ess alltså kan räknas som antingen 1 eller 14).

Triss

Triss är nästa hand i pokerrankingen. Detta är en hand som ofta förbryllar spelare eftersom man skiljer på två typer av triss (som dock är värda lika mycket): ”set” som innebär att man har ett par på hand, t.ex. 7-7, som matchas med en sjua från bordet, medan ”trips” innebär att det är paret som kommer från bordet, t.ex. 5-5-4, och den kompletterande femman (i det här exemplet) kommer från starthanden.

Tvåpar

Tvåpar är en av de absolut vanligaste vinnarhänderna i Texas Hold’em. Det är helt enkelt två par, precis som namnet antyder. Om du har 8-8 på hand och det ligger 7-7-3 på bordet har du tvåpar i åttor och sjuor. Med Q-J på hand och en flopp med A-Q-J får du istället tvåpar i damer och knektar.

Par

Par är helt enkelt två kort av samma valör, inget mer. Du kan ha paret i starthanden, t.ex. J-J, eller ha exempelvis A-J på hand och få A-10-9 på bordet (par i ess). I Hold’em kan paret även ligga på bordet, t.ex. om du har K-Q på hand och 8-8-2 på bordet. Då har du par i åttor, men det har ju även motståndarna.

Högt kort

Den lägsta möjliga handen i Texas Hold’em är när man inte ens har ett par, t.ex. K-10 i starthanden och 9-3-2-7-J på bordet. I det här exemplet säger man att man har ”kung hög”. Trots att man inte har ens ett par fortsätter rankningssystemet att gälla eftersom ess slår kung som slår dam o.s.v.

Förkortningar för pokerhänder

Det finns många sätt att beskriva pokerhänder, s.k. pokernotation. En av de vanligaste kortformerna är att förkorta de klädda korten med första bokstaven, övriga valörer med siffror och ange färgen med liten bokstav. En starthand med ”As-Kr” innebär att man sitter med spader ess och ruter kung.

I listan nedan ges några exempel på starthänder och deras innebörd.

HandförkortningFullständigt namn
A10 eller A-10Ess och 10
As10d eller As-10dSpader ess, ruter 10
A10sfEss och 10 i samma färg
A10+Endast händer med A-X med ett sidokort högre än 10
Ax, A-x eller AX, A-XEss plus ett annat kort (vilket som helst)
JJ eller J-JHålkortspar i knektar
JJ+Endast hålkortspar i knektar och högre par, d.v.s. Q-Q, K-K och A-A

Rankning av starthänder och deras styrka i praktiken

Det finns totalt 1 326 olika möjliga kombinationer av två hålkort i Hold’em, men eftersom AsKs har samma värde före floppen som ArKr o.s.v. är det faktiska antalet icke likvärdiga kombinationer 169. Denna siffra består av 13 par, 78 klädda händer och 78 icke-klädda händer. Den sämsta handen är 3-2 och den bästa A-A.

Värdet på starthanden har stor inverkan på dina chanser att få den bästa handen när det är dags för visning efter rivern. En hand som A-A kan mycket väl vinna potten, utan att den förstärks ytterligare, medan en hand som 7-2 kräver åtminstone par, antagligen bättre, för att man ska vinna. Sådana händer är mycket starkt beroende av bluff för att lyckas.

Starthanden styr hur mycket ”kraft” du har med dig till floppen och även senare i given. Men kom ihåg att starthanden bara är just det, en hand att börja spelet med. Det kommer ytterligare tre kort på floppen och därefter potentiellt två kort till på turnen och rivern. Läget för din hand kan förändras drastiskt när de korten delas ut.

En av hemligheterna bakom hur man spelar sina pokerhänder väl är att vara medveten om hur handens styrka före floppen kommer att gå upp eller ner efter floppen. En hand som A-K, till exempel, är stark före floppen, men har också kapacitet bli ännu mycket bättre efter floppen. Om du lyckas bilda ett par med esset eller kung har du ett mycket högt par med ett mycket högt sidokort.

Hålkortspar

Som namnet antyder är detta en starthand som består av två kort av samma valör, t.ex. sexor, sjuor eller i bästa fall ess.

Broadwaykort

”Broadway” är en term som används för att beskriva en hand som består av två kort med valören 10 eller högre, t.ex. K-Q eller K-J. Broadway i samma färg innebär att korten är av samma färg. Dessa händer kan leda till en Broadway, den bästa stegen i Hold’em (A-K-Q-J-10). Om denna stege har alla korten i samma färg har du en Royal Flush, den högsta rankade handen i Hold’em.

Goda grannar

Många Texas Hold’em-spelare gillar att sitta med goda grannar, t.ex. J-10, 9-8 eller 6-5, eftersom de ger stegpotential. Om korten dessutom är klädda brukar de kallas för ”klädda goda grannar”.

Kort i samma färg

Kort i samma färg betyder helt enkelt två kort i samma färg. Sådana kort goda möjligheter till färg och om ett av korten dessutom är ett ess har man all anledning att dra på smilbanden inombords! Färg med ess högt är svårslaget och man bör inte saka esset utan goda möjligheter till en färgstege.

Gapkort

Termen ”gapkort” (”gapper” på engelska) används ofta för att beskriva kort som är nästan i följd, men skiljs åt en aning (ett gap), t.ex. 9-7, vilket brukar kallas ”enkelgap”. Ett ”dubbelgap” innebär att att två valörer saknas mellan följdkorten, som 9-6. Många gillar att spela med dessa kort eftersom de ger möjligheter till stege som inte är uppenbara med tanke på de gemensamma korten på bordet.

Odds och sannolikhet i Hold’em

Som påpekades redan i början av denna guide är Texas Hold’em ett spel baserat på odds och sannolikhet. Den matematiska sidan av poker kan vara lite tradig, men spelare som är medvetna om oddsen är bättre förberedda när de ger sig in i hetluften.

Genom att känna till vilka oddsen att just din pokerhand är den bästa före floppen eller vid floppen, turnen och rivern gör det lättare bestämma hur du ska spela d.v.s. om du ska lägga dig, syna, satsa eller höja. Dessutom står du bättre rustad att satsa förnuftigt när du har den bästa handen.

I Texas Hold’em-tabellen får du en indikation om vilka händer du bör lägga ner och vilka du bör syna, satsa eller höja med:

Tabeller, kalkylatorer och analysprogram

Pokerodds är ett komplicerat ämne och ingenting man lär sig på en kafferast. Det behövs lite hjälp och som tur är behöver du inte sitta och räkna ut allt på egen hand. Det finns många fantastiska hjälpmedel som gör det lättare att reda ut denna kniviga aspekt av spelet.

Det finns många tabeller och program på nätet som du kan använda dig av för att räkna ut oddsen. Väntevärdes- och oddskalkylatorer är lätta att använda och talar om för dig vilka oddsen och sannolikheten är för olika utfall i de situationer. Det finns andra, mer sofistikerade program för pokeranalys som också hjälper dig att räkna ut när du bör lägga dig eller gå all-in.

Majoriteten av dessa program är tillåtna att använda vid spel på nätet, men för att vara på den säkra sidan bör du höra dig för med den specifika nätpokerwebbplatsen.

Handstyrka före floppen – 9 max Hold’em

I niohands Texas Hold’em-poker är handstyrkan ännu viktigare eftersom det finns ytterligare två positioner jämfört med 6 max-formatet. Således behöver starthänderna väljas med mycket större omsorg. Samtidigt kan du spela fler händer i position och spela dem bättre. Detta gäller i synnerhet vid potter där ingen höjde före floppen.

Exempel på bra starthänder är händer med par i tior eller högre och två höga Broadwaykort. Dåliga händer är sådana som är låga, inte i följd och i olika färg, t.ex. 7-2, men även händer där man sitter med ett högt och ett lågt kort, t.ex. Q-4.

Ännu starkare pokerhänder, som K-J, kan plötsligt förefalla ospelbara om det är för mycket action i en giv. Det innebär att du behöver vara uppmärksam på utvecklingen före floppen när du bestämmer dig för om du ska spela handen eller ej. Dina K-J kan t.ex. domineras av en hand med A-K eller till och med K-K i situationer där spelare i tidiga positioner knasar till det och satsar och höjer mycket.

Du bör alltså ta hänsyn till din position i given, vad som händer före dig och hur många spelare som sitter efter dig när du bestämmer dig för om du ska gå med eller inte.

Tabell över starthänder per position – 9 max Hold’em

Nedanstående tabell över händer i 9 max Texas Hold’em fungerar som bra tumregler för starthändernas omfång och hur man bör spela dem. Möjligheterna för handen ökar ju närmare knappen man sitter och minskar om det sker flitiga höjningar.

Alla handtabeller tar hänsyn till den relativa styrkan i de händer som man kan tänkas ställas emot. Tabellen nedan är endast avsedd för nybörjare och medelgoda spelare, även om mer avancerade spelare också kan använda den som en bra tumregel för sin handvärdering. Som nybörjare gör man man bäst i att helt enkelt lägga ner alla händer som inte står med i den här tabellen eftersom de antagligen är rena skräpet!

Tidig position (UTG (EP1), UTG+1 (EP2)

Om alla föregående har lagt sig eller om man är först i tur – höj med A-A-10-10, A-Kf, A-K, A-Qf, A-Q

Om spelare synar – höj med A-A-10-10, A-Ksf, A-K, A-Qsf, A-Q

Om spelare höjer – höj alla höjningar med A-A-Q-Q, A-Ksf, A-K och syna med J-J-8-8

Mittenposition (MP1, MP2, HJCK (kapare)

Om spelarna synar fram till dig – höj med A-A-10-10, A-10sf+, K-Jof+, K-Qof

Om spelare synare – höj med A-A-10-10, A-10sf+, A-10of+, K-Jsf+, K-Qof och syna med 9-9-2-2, K-Jof, Q-10sf+, J-10sf

Om spelare höjer – höj alla höjningar med A-A-Q-Q, A-Kf, A-K och syna med J-J-8-8

Sen position (CO (cut-off, omedelbart till höger om knappen), BTN (knappen)

Om alla föregående lagt sig – höj med alla par, A-2sf+, A-9of+

Om spelare synare – höj med A-A-10-10, A-10sf+, A-10of+, K-Jsf+, K-Q och syna med 9-9-2-2, A-2sf, 10-9sf+, 10-8sf+, K-J

Om spelare höjer – höj alla höjningar med A-A-Q-Q, A-Ksf, A-Kof och syna med J-J-2-2

Lilla mörken

Om alla föregående lagt sig – höj med alla par, A-2sf+, A-9of+

Om spelare synare – höj med A-A-10-10, A-10sf+, A-10of+, K-Jsf+, K-Q och syna med 9-9-2-2, A-2sf, 10-9sf+, 10-8sf+, K-J

Om spelare höjer – höj alla höjningar med A-A-Q-Q, A-Ksf, A-K och syna med J-J-8-8

Stora mörken

Om alla före dig lägger sig – du vinner automatiskt och potten avslutas

Om spelare synar – höj med A-A-10-10, A-10sf+, A-10of+ och checka med allt annat

Om spelare höjer – höj på nytt med A-A-Q-Q, A-Ksf, A-Kof och syna med J-J-8-8, A-2sf+, A-10of+, K-10sf+, K-10of+

Slanguttryck för pokerhänder

Slanguttryck är populära i sportvärlden. I fotboll brukar man säga att en spelare ”rensar” eller ”skyfflar undan” när man sparkar bort bollen i en trängd situation. Sak samma i poker. Under årens lopp har många slanguttryck uppfunnits för olika händer, antingen beroende på förhistorier och/eller på spelarnas erfarenheter. Nedan följer bara ett litet fåtal av alla de slanguttryck som hjälper dig att hänga med i pokersnacket:

Big Slick – Ett vanligt uttryck som ges till den bästa icke-parhanden i Hold’em, d.v.s. A-K.

Doyle Brunson – Används för att beskriva handen 10-2. Efter Doyle Brunson, tvåfaldig vinnare av WSOP:s huvudtävling. Han vann VM två år i rad med just denna hand.

(Fiske)krokar – Par i knektar brukar även kallas för ”krokar” eller ”fiskekrokar” eftersom bokstaven J i det engelska ordet för knekt (jack), som används på kortlekar, ser ut just så.

Cowboys – Hålkortskungar brukar ofta kallas för ”cowboys”.

Gutshot – (skott i magen) En term som används för att beskriva en situation man måste ha ett kort inuti valörföljden för att det ska bli en stege, t.ex. om du har J-K med 10-A på bordet och du är ute efter damen (Q).

Backdoor Hand – Även kallat ”runner runner”. Detta slanguttryck innebär att man behöver två bra kort i rad för att man ska få en hand som är värd något. Om man till exempel sitter med 10-9 på hand och 7-4-2 på bordet och får en åtta på turnen och en knekt på rivern. Inte illa, eller hur?

Hjul – Populärt uttryck för den lägsta möjliga stegen, A-2-3-4-5.

Två snögubbar – Par i åttor på hålkorten kallas ibland för ”snögubbar” på grund av deras rundade form.

Open Ended – Denna term används för att beskriva ett stegdrag som är ”öppet” i bägge ändar. Till exempel, med 10-9 på hand och 8-7-2 på bordet behöver man en knekt eller en sexa för att få stegen.

Rockets – Alla händer där spelaren har ess kallas ofta för ”rockets” eller ”pocket rockets” (bokstaven A är ju inte helt olik en rymdraket ...).

Död mans hand – Den berömde cowboyen och sheriffen Wild Bill Hickock blev skjuten i en saloon när han spelade poker. Det sägs att han satt med ess och åttor på hand. Därför kallas idag A-8 alltid för ”död mans hand”.

Valentines – Ett speciellt namn för en speciell hand. Kh-Qh, hjärter kung och hjärter dam, kallas för ”Valentines” av lätt insedda skäl.

Phil Hellmuth – Spader och klöver nio som hålkort har fått namnet Phil Hellmuth efter att han vann WSOP:s huvudturnering 1989 med dem på hand.

Kojak – Starthanden K-J kallas ofta för ”Kojak” efter den gamla amerikanska tv-serien om poliskommissarie Theo Kojak med Telly Savalas i huvudrollen.

Maverick – Handen Q-J kallas ibland ”Maverick” efter signaturmelodin till tv-serien där sångtexten lyder ”living on jacks and queens”. Tv-serien handlar om bröderna Maverick, två korthajar i 1800-talets vilda västern.

TNT – Par i tior på hålkorten kallas ibland för TNT. Det gäller bara att inte spränga sig själv med dem när det kommer upp en knekt i floppen eller turnen.

Back to top