STEGE I POKER

Font Size
A A A

En stege bildas när en spelare lyckas få fem kort som är i följd baserat på sin valör.

Den bästa stegen man kan få består av A-K-Q-J-10 (även kallad för ”Broadway”). Men en stege kan skapas med olika kombinationer, så länge fem valörerna är i följd, till exempel den lägsta stegen A-2-3-4-5 (även kallad för ”Wheel” eller ”Bicycle”).

A♠KQ♣J10♠ “BROADWAY”

A2♣3♠45 “WHEEL” eller “BICYCLE”

HUR VÄRDEFULL ÄR EN STEGE?

Av alla 52 spelkort så finns det 10 200 kombinationer av olika stegar och 10 olika kategorier. När man rankar en stege så tittar man på valören på det högsta kortet i stegen. Färgen på stegen spelar med andra ord ingen roll.

För att du ska få en bättre förståelse av det hela har vi ett par exempel på stegar:

K♠Q♣J10♠9

QJ10♣9♠8

J♣109♣8♠7♣

109♠876

Kan du lista ut vilken stege som är bäst? Kom ihåg att titta på vilken stege som har högst valör.

Om du kom fram till K♠Q♣J10♠9 så har du tänkt rätt eftersom kungen bildar den högsta stegen.

HUR SLÅR MAN EN STEGE?

Om din motståndare sitter på en Broadway så hjälper ingen annan stege dig att vinna utan du måste titta uppåt. Närmast till hand i rangordningen i poker hittar du då färg. Men eftersom stege slår högt kort, par, tvåpar och triss så anses det överlag vara en mycket stark hand i poker.

VAD ÄR ODDSEN ATT FÅ EN STEGE?

För att se hur pass troligt det är att få denna hand har vi analyserat oddsen som finns i samtliga faser inom Hold’em & Omaha:

Hold'em odds
Innan floppen:0.39%(baserat på 5 kort dras slumpmässigt från de 52 korten i högen)
Flop:1.30%(när du sitter på två kort i följd, till exempel J-10 eller 5-4)
Turn:16.90%(när du behöver två kort till för att bilda en stege)
River:17.20%(när du behöver ett kort till för att bilda en stege)
Omaha odds
Innan floppen:0.39%(baserat på 5 kort dras slumpmässigt från de 52 korten i högen)
Flop:4.90%(när du sitter på fyra kort i följd, till exempel 4-5-6-7 eller 8-9-10-J)
Turn:17.78%(när du behöver ett kort till för att bilda en stege)
 20%(när du behöver ett kort till för att bilda en Broadway)
 26.67%(När du sitter på 7-9-JQ med floppen 2-8-10)
 28.89%(När du sitter på 5-6-8-9 med floppen 4-7-K)
 37.78%(När du sitter på 10-9-6-2 med floppen 8-7-A)
 44.44%(När du sitter på 10-9-6-5 med floppen 8-7-2)
River:18.18%(när du behöver ett kort till för att bilda en stege och har åtta möjliga utfall för att detta ska hända)
 20.45%(när du behöver ett kort till för att bilda en Broadway)
 27.27%(När du sitter på 7-9-JQ med floppen 2-8-10)
 29.55%(När du sitter på 5-6-8-9 med floppen 4-7-K)
 38.63%(När du sitter på 10-9-6-2 med floppen 8-7-A)
 45.45%(När du sitter på 10-9-6-5 med floppen 8-7-2)

Nu när du vet hur pokerhanden stege fungerar är det dags för nästa hand – ”färg”.

Back to top