Pokervärlden

Vad är Heads Up i Poker?

Termen heads up syftar på tvåhands poker. Detta skulle inträffa antingen för att det bara finns två spelare som korten delas ut till eller för att alla andra spelare vid bordet lägger sig, vilket bara lämnar två kvar. I en turnering blir handlingen heads-up när alla andra spelare har slagits ut ur turneringen. Vinnaren av heads up-matchen vinner första pris i turneringen.

Hålla sig Lugn – Hur Man Presterar på Poker Under Press

Vi har hittat böckerna, letat upp topp akademisk forskning och sammanställt bästa tips från proffsen själva för att välja ut de personlighetsdrag och tillvägagångssätt som hjälper människor att hålla sig lugna och prestera under press. Det borde vara ganska användbart nästa gång du är under-the-gun vid pokerbordet.

Topp 10 Unika Pokerspel

888poker tar en titt på de tio ovanliga och unika pokerspel som du kanske eller kanske inte har hört talas om. Kolla in de galnaste hemmamatcherna på planeten!

Vad är Belly Buster i poker?

Termen belly buster är ett smeknamn för en steg-dragning där stegen är i mitten i poker. Den här typen av innehav kallas oftare för gutshot. Det betyder att vi håller 5 kort i numrerad ordning men med en lucka i mitten. Till exempel håller vi 5,6,8,9. Om vi ​​lyckas plocka upp en sjua, då har vi gjort en stege. Förmodligen heter den belly buster eftersom det är så smärtsamt för vår motståndare när vi får det där lyckokortet.

Vad är Bankroll i poker?

Termen bankroll eller på svenska bankrulle poker syftar på hur mycket pengar en spelare har som han har tillgängligt för att spela poker med. Många proffs föredrar att hålla sin bankrulle åtskild från de medel som de behöver för det dagliga livet. Deras beslut om vilka spel de ska spela kommer att baseras (delvis) på storleken på deras bankrulle. Förmågan att använda pengar avsatta för poker på bästa sätt kallas bankrullehantering.

Vad är Barrel i Poker?

En barrel i poker är en satsning som görs efter att även den senaste aggressiva åtgärden vid föregående satsningsrunda. Till exempel, om vi gör en fortsättningssatsning på floppen i Hold'em, kan en andra satsning på turn kallas för en "barrel" eller en "turnbarrel". Termerna dubbel-barrel och trippel-barrel används också ofta för att beskriva en plats där vi satsar två eller tre gånger i rad.

Vad är Gutshot i poker?

Gutshot är smeknamnet för en inre steg-dragning. Till exempel har vi 5-6-7-9 och väntar på en 8:a för att slutföra vår stege. Smeknamnet gutshot är så populärt att termen "inside straight draw" nästan helt har försvunnit från användning. Gutshot är i princip det nya officiella namnet för denna typ av dragning.

Vad är Position i poker?

Position i poker hänvisar till den plats vid bordet som en spelare upptar. Platserna vid bordet bestämmer i vilken ordning spelarna agerar i varje satsningsrunda. Att agera sist på varje satsningsrunda är en fördel och kallas att vara i position. Att agera först i varje satsningsrunda är en nackdel och kallas att vara ur position. Om en spelare sägs ha position betyder det att han är i position och agerar sist i varje satsningsrunda.

Vad är Tre-bet i poker?

Tre-bet (eller 3bet) är den tredje satsningen (eller andra höjningen) i en satsningssekvens. Det finns en satsning (1bet), en höjning (2bet) och en re-raise som är 3bet. Det är värt att komma ihåg att i spel med blinds är den första satsningen på den första satsningsrundan alltid blindposten, vilket är anledningen till att en re-raise mot en open-raise är känd som en 3bet och inte en 2bet.

Vad är Nuts i Poker

Nuts i poker betyder den bästa möjliga handen. Det kallas ofta för de stenkalla nötterna för betoning. Medan nuts i Hold'em tekniskt sett är royal flush, används termen nuts för att beskriva den starkaste möjliga hållningen givet situationen. Till exempel i Hold’em, på en QT8 regnbågsstruktur, är J9 i hållkorten nuts eftersom den ger en nut stege.