Latest Trending

Lojack - Bettingstrategi

Den här guiden är fundamental för vår strategi när vi har LJ (lojack). Vi använder NLHE cash games som exempel, men mycket går att applicera på andra format.
March 17,2020