Font Size
A A A

Husregler

888poker.se sätter sina medlemmars nöje och säkerhet först och strävar efter att upprätthålla en säker, rättvis och vänlig spelmiljö. Etiska spelmetoder och rätt etikett är vår högsta prioritet. För att kunna upprätthålla dessa strikta principer och behålla integriteten i våra spel har 888poker.se inrättat ett antal husregler. Det förväntas och krävs att alla medlemmar följer dessa normer, principer och förfaranden:

 1. Policy rörande förbud för minderåriga
 2. Multihandpolicy
 3. Policy för startinsats
 4. Policy för missade mörkar
 5. Policy för oavgjorda händer (för alla pokervarianter utom Hi-Lo)
 6. Policy för oavgjorda händer (endast för Hi/lo-varianter)
 7. Policy för begränsad speltid
 8. Tidsbankspolicy
 9. Rakepolicy
 10. Policy för ingen maskopi
 11. Policy för rent spel
 12. Flerbordsturneringar – uppgörelse vid finalbordet
 13. BLAST Turnering
 14. Efteranmälan
 15. Regler för inställning av turneringar
 16. Bordsetikett
 17. Prisutdelningspolicy
 18. Rat Holingpolicy

Policy rörande förbud för minderåriga

Spelunderhållningen på 888poker.se är avsedd för ansvarstagande vuxna som gett sitt samtycke till att spela. Det är strängt förbjudet för minderåriga att spela på 888poker.se. Minderåriga som ertappas med att spela på 888poker.se stängs av permanent.

Multihandpolicy

888poker.se ger spelare möjlighet att delta aktivt i maximalt sex ringspel.
Det finns ingen begränsning för hur många turneringar en spelare kan delta i samtidigt.

Policy för startinsats

En spelare som går med i ett 888pokerbord (med undantag för Seven Card Stud och Seven Card Stud Hi/Lo 8 or Better) måste till att börja med lägga en startinsats, post, som motsvarar den undre insatsgränsen vid bordet. Startinsatsen följer samma regler som mörkarna och tillåter spelaren att sitta med vid bordet.

Spelarna kan välja att sitta över och vänta på den stora mörken innan de börjar spela. Startinsatsen garanterar att det blir rättvist för alla spelare genom att förhindra att spelare kommer in i pokerspelet i en "sen position" för att slippa lägga mörkar.

Policy för missade mörkar

Det händer att en spelare väljer att tillfälligt sitta över:

 1. Om spelaren, medan han/hon sitter över, går miste om sin tur att lägga lilla mörken, måste spelaren betala en startavgift när han/hon går med igen. Den här startavgiften består av en "aktiv insats", som motsvarar den stora mörken.
 2. Om spelaren, medan han/hon sitter över, går miste om sin tur att lägga både lilla och stora mörken, måste spelaren betala en startavgift när han/hon går med igen. Denna startavgift består av en aktiv insats som motsvarar den stora mörken samt en "död insats", som motsvarar lilla mörken. Avgiften går direkt till potten.
 3. Om knappen passerar en spelare som sitter över tre gånger avlägsnas spelaren från bordet.

Policy för oavgjorda händer (för alla pokervarianter utom Hi-Lo)

I fall två eller flera aktiva spelare, som deltar i visningen av pokerhänder, har lika högt rankade händer (genom kombination), avgörs vinnaren genom det höga kortet (t.ex. slår par i ess ett par i kungar).

Om pokerhänderna fortfarande är oavgjorda (t.ex. om båda spelarna har ett par i kungar) är det kortet med högst valör bland de andra korten, ("kickern" eller "sidokortet"), som avgör vem som vinner handen.

I fall två eller fler aktiva spelares pokerhänder är rankade exakt lika, delas potten på bordet jämnt mellan dessa spelare. Om en eller flera marker blir över går de till den vinnande spelare som sitter närmast dealern till vänster, medsols räknat.

Policy för oavgjorda händer (endast för Hi/lo-varianter)

I fall två eller flera aktiva spelare, som deltar i visningen av korten, har lika högt rankade händer (genom kombination), vinner spelaren med det högsta kortet (t.ex. slår par i ess ett par i kungar) eller det lägsta kortet (t.ex. slår en 2:a en 3:a).

Om de höga pokerhänderna förblir oavgjorda (t.ex. om båda spelarna har ett par kungar), eller de låga pokerhänderna förblir oavgjorda (t.ex. om båda spelarna har en 2:a) är det kortet med högst/lägst valör bland de andra korten, kickern (sidokorten), som avgör vem som vinner handen.

I fall två eller fler aktiva spelares pokerhänder är rankade exakt lika, delas potten på bordet jämnt mellan dessa spelare. Om en eller flera marker blir över går de till den vinnande spelare som sitter närmast dealern till vänster, medsols räknat.

Policy för begränsad speltid

I både vanliga bordspel och turneringar måste spelare i 888poker.se agera inom en rimlig tid som varierar efter bord, upp till 30 sekunder. Detta för att en rimlig speltakt ska kunna bibehållas. Spelarens kort hand kastas automatiskt om spelaren inte agerar inom tidsgränsen. Spelaren förlorar det eventuella belopp han/hon tidigare satsat under den handen.

Tidsbankspolicy

Om en 888poker.se-spelare av något skäl behöver extra tid under spel, kan han eller hon lösa det genom att klicka på knappen ”Tidsbank”.
Tidsbanken ger en spelare extra tid att agera. En spelare som inte agerar när tidsbankens gräns har nåtts kastar automatiskt sin hand.
En 888poker.se-spelare har även möjlighet att aktivera tidsbanken automatiskt via spelets inställningar. Om en spelare har konfigurerat tidsbanken att aktiveras automatiskt, används den bara för de händer där spelaren själv har lagt pengar i potten (detta inkluderar att posta mörkar utanför turordning). Att posta mörkar när det är spelarens tur betraktas inte som att frivilligt lägga pengar i potten.

Rakepolicy

Som värd tar 888poker.se ut en avgift ("rake") på potten i varje pokerspel. Se avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats för att granska 888poker.ses provisionstabeller för spel om pengar.

Policy för ingen maskopi

Maskopi har alltid varit en orsak till stridigheter mellan pokerspelare. Många eldstrider på saloonerna i Vilda Västern orsakades av att spelare var i maskopi med varandra eller anklagades för maskopi? Det kallas maskopi när två eller fler spelare vid ett pokerbord slår sig samman och försöker få ett orättvist övertag över de andra genom att dela med sig av information om varandras kort, eller delar annan information. Maskopi tolereras inte hos 888poker.se.

Policy för rent spel

Vi förväntar oss och kräver rent och etiskt spel av alla våra medlemmar vare sig det gäller övningsspel eller spel om pengar, turneringar eller evenemang. Medlemmar som påträffas spela på ett oetiskt sätt eller inte följer uttalade eller outtalade spelregler, får sina vinster konfiskerade, sina medlemskap avslutade och stängs av för all framtid från 888poker.se.

Flerbordsturneringar – uppgörelse vid finalbordet

I vissa flerbordsturneringar kan spelare som når finalbordet komma överens om att dela upp prispotten mellan sig enligt den oberoende markermodellen (Independent Chip Model, ICM – en matematisk formel som används för att beräkna varje enskild spelare sannolika utbetalning baserat på hans/hennes markerantal och turneringens tabell för fördelning av prispotten) och inte i enlighet med tillämplig utbetalningstabell. Hur stor andel av prispotten som distribueras enligt ICM styrs av vårt gottfinnande och det kan hända att vi avsätter upp till 5 % av prispotten till vinnaren av turneringen.

När spelarna når finalbordet visas en kryssruta, ”Discuss a Deal” (Diskutera uppgörelse), för alla spelare. Om samtliga spelare kryssar för denna ruta pausas turneringsspelet automatiskt och en uppgörelseskärm visas med förslag på ny fördelning av prispotten. Om alla spelare godtar den föreslagna fördelningen kommer prispotten att fördelas mellan spelarna på detta vis. Om emellertid en av spelarna avvisar den nya fördelningen av prispotten, eller om tiden som spelarna har på sig att godta fördelningen löper ut, återupptas turneringsspelet med en fördelning av prispotten som baseras på den ursprungliga utbetalningstabellen.

OBS! Om någon av spelarna vid finalbordet använder sig av programvara som inte har stöd för funktionen ”Final Table Deal” (Uppgörelse vid finalbordet) kan ingen uppgörelse ske och prispotten fördelas i enlighet med den ursprungliga utbetalningstabellen.

BLAST Turnering

Spelare som deltar i en BLAST-turnering får inte sinsemellan diskutera eller göra överenskommelser av något slag som avser fördelning av prispotten.

Om den prispott som visas för en BLAST-turnering avviker i turneringslobbyn ska, inom ramen för turneringstabellen och beloppet som presenteras efter prispolsdragningen, den prispott som visas i turneringstabellen gälla.

Efteranmälan

Funktionen för efteranmälan ger spelare möjlighet att anmäla sig till och börja spela utvalda pokerturneringar efter att den första given redan delats ut och inom den angivna tidsrymden för efteranmälan för sådana turneringar. Den här funktionen är inte längre tillgänglig när det återstår färre än tre spelare plus antalet betalda platser, oavsett hur lång efteranmälningsperioden är för pokerturneringen i fråga.

Regler för inställning av turneringar

888poker.se förbehåller sig rätten att ställa in turneringar som är utlysta, öppna för registrering, eller i ett väntande läge.

Turneringar som pågår och som måste ställas in på grund av en rad olika faktorer (serverproblem, omfattande anslutningsproblem, strömavbrott, ISP-nätverksfrågor etc.) kommer att avbrytas, och spelare som har slagits ut innan denna turnering ställs in, återbetalas inte något belopp i samband med denna turnering.

Spelare som inte slagits ut vid tiden för inställningen kommer att: (i) återbetalas alla inköpsavgifter (buy-in), utslagningsavgifter, återinköpsavgifter (rebuys) och tilläggsavgifter (add-ons) som spelaren har erlagt i samband med den inställda turneringen; och (ii) dela lika (oberoende av spelarens markerstatus) det högre av (a) inköpsavgift, tillämpliga utslagningsavgifter, återinköpsavgift och tillägg som köpts av de som har slagits ut före inställning av turneringen; eller (b) den garanterade prispotten minus de belopp som fördelats i (i).

Oavsett ovanstående, förbehåller sig 888poker, i den händelse att en turnering ställs in samtidigt som den fortfarande pågår, rätten att efter eget gottfinnande återbetala spelare som inte var utslagna vid tiden för inställningen med hjälp av en formel baserad på: (i) en spelares markarantal; (ii) prispottens struktur; och (iii) prispott som faktiskt samlats in från spelare eller den garanterade prispotten.

För undvikande av tvivel: i händelse av att efteranmälan fortfarande är öppen efter att turneringen har börjat eller turneringen inte väsentligen har fortskridit och sådan turnering ställts in, förbehåller sig 888poker.se rätten att inte återbetala till spelare som fortfarande är med i turneringen, underskottet mellan prispotten som faktiskt samlats in från spelare och den garanterade prispotten.

Under sådana omständigheter kommer spelare som inte slås ut ur turneringen att återbetalas inom ett par dagar efter det att turneringen ställts in.

Bordsetikett

Vi på 888poker.se tror på den gyllene regeln – behandla andra som du själv skulle vilja bli behandlad. Därför förväntar vi oss att kring våra egna pokerbordse se samma artighet som vid traditionella pokerbord. Se 888poker.ses etikettråd nedan:

 1. Tänk det. Säg det. Skriv det inte!
 2. Hot eller trakasserier av andra medlemmar vid bordet tolereras inte.
 3. Att gratulera en spelare som vinner uppskattas alltid.
 4. Ge dig inte in i "munhuggningar" med andra spelare vid bordet.
 5. Eftersläpning är en naturlig företeelse på Internet. Eftersom det är oundvikligt ber vi dig vara artig när du meddelar en medlem som kommit på efterkälken.

Prisutdelningspolicy

888poker.se förbehåller sig rätten att (när som helst) ändra prisen som erbjuds i en viss turnering. Vidare kan 888poker.se efter eget gottfinnande ersätta huvudpriset med ett penningpris av lika eller högre värde än huvudpriset. Värdet på huvudpriset fastställs på basis av dess faktiska värde och inte något potentiellt värde eller pris som kan uppnås genom huvudpriset.

OBS! Bråkdelar av cent betalas inte ut. I samtliga fall där en spelares vinst inkluderar bråkdelar av en cent avrundar888poker.se vinsten ner till närmaste hela cent. Exempel: Om du vinner SEK 36,886 får du SEK 36,88.

Holingpolicy

För att alla våra medlemmar ska ha samma chanser till vinst är rat holing förbjudet på 888poker.se. Rat holing är när en spelare lämnar ett ringspel med sina vinster och sedan kommer tillbaka till samma bord med mindre pengar än han/hon hade då han/hon lämnade bordet. Rat holing-policyn gäller inte för jackpottvinster.

Om man vill komma tillbaka till samma bord som man lämnat måste man köpa in med ett belopp som är lika högt eller högre än det belopp man hade då man lämnade bordet. Det enda undantaget är om en medlem lämnar bordet med ett belopp som är högre än bordets maximala inköpslimit. I så fall kan spelaren komma tillbaka till bordet med exakt samma summa som han/hon hade då bordet lämnades. Om det här villkoret inte uppfylls kan spelaren inte komma tillbaka till bordet under den tidsperiod som anges i extrafönstret.

Spela, ha roligt och lycka till!

Kontakta oss


Senast uppdaterad januari 2019.

EGR Winner 2021 EGR Winner 2022 PokerListing logo Best Beginner Gaming Awards
 

Copyright © 2023. 888 Sweden Limited, organisationsnummer C 87403, ett dotterbolag ägt av 888 Holdings PLC.

888 Sweden Limited är ett bolag registrerat i Malta; adress: Level 7, Tagliaferro Business Centre, 14, High Street, Sliema SLM 1549, Malta; e-mail: kontakt@888.se; tel. +442038870422.

Rätten att tillhandahålla och bedriva kommersiellt onlinespel i Sverige beviljades till 888 Sweden Limited av Spelinspektionen (licenstid 1 januari 2019 – 31 december 2023).

Spel kan vara beroendeframkallande och leda till förlust av pengar. Sätt gränser och spela ansvarsfullt.