Poker är ett spel med ofullständig information. Att samla så många små ledtrådar och poker signaler som möjligt om styrkan i en motståndares hand kan löna sig på betydande sätt för spelarna. Särskilda rörelser eller ansiktsutryck som ger information om en motståndares hand är "signaler" eller "tells" i poker. 

Reading poker tells

Det kan löna sig för dem som vet hur man upptäcker och använder signalerna till sin fördel.

Att känna igen en signal vid pokerbordet innebär viss erfarenhet och observation, men hur är det vid de virtuella pokerborden?

Kan online pokerspelare identifiera några möjliga signaler från motståndare i ett spel där fysiska rörelser och handlingar inte är tillgängliga?

Tro det eller ej, vissa online-handlingar kan hjälpa till att avslöja styrkan i en motståndares händer.

"Jag skulle säga att alla signaler som finns online kommer att finnas live i någon form", säger Zach Elwood, författare till Reading Poker Tells och Exploiting Poker Tells.

”Det är generellt sett samma dynamik. Det är bara det att det uppenbarligen är mycket mindre beteende att studera online.”

Innehållsförteckning

1 – Snabba handlingar

Även om det finns några värdefulla online signaler, tror Elwood att snabbare mer omedelbara handlingar kan vara några av de mest kritiska signalerna för att bestämma en motståndares styrka.

"När spelare tar lång tid på sig att agera säger det oss inte så mycket, eftersom de kan spela flera bord, använda badrummet eller vad som helst", säger han. "Men snabbare handlingar kan ha mycket betydelse, precis som de kan i livepoker. I praktiken är det viktigaste som kommer att vara användbart snabba syningar. Snabbare syningar tenderar att innebära medelstarka händer och kommer att göra starka händer mindre sannolika."

Till exempel höjer du en pre-flop och en spelare synar. På en flopp med K♠8♣4♥ satsar du, och motståndaren synar direkt. Förutsatt att de inte alltid synar snabbt, noterar Elwood, tenderar detta att göra medelstarka händer som pocketknektar eller K-10 mer sannolika.

"Det här är händer som de snabbt avgör att de varken lägger ner eller höjer", säger han. "Med en mycket stark hand, som ett set, skulle de vanligtvis åtminstone överväga en höjning ett ögonblick, även om de skulle syna. Med mycket svaga händer, som 7-7 eller ess-högt, skulle de vanligtvis åtminstone överväga att lägga sig, även om de skulle syna.

"Snabba syningar tenderar att vara ganska pålitliga indikatorer på medelstarka händer."

Beroende på brädets struktur kan några intressanta faktorer också spela in i detta koncept. Till exempel, om floppen kom K♠8♠4♥, tenderar en snabb synare att göra ett färgdrag osannolikt. De flesta spelare kommer åtminstone en kort stund att överväga en höjning, även om de bara synar.

Det mönstret blir ännu mer betydande för aggressiva pokerspelare. De är mer benägna att leta efter möjligheter att vara aggressiva. Så de gånger de snabbt bestämmer sig för att syna är det viktig information.

En annan faktor är hur torrt bordet är. På A♣9♠2♥ blir det mer troligt att en spelare som floppat ett set skulle besluta sig för att spela långsamt och snabbt syna.

"De kan snabbare fatta det beslutet eftersom det inte är mycket de är rädda för", säger Elwood. "Medan ju "blötare" brädet blir, och ju fler drag det finns, desto mer kommer någon som floppat ett set åtminstone överväga en höjning."

När det kommer till den här typen av signaler, betonar Elwood att spelare bör ha en allmän känsla för hur snabbt motståndarna agerar.

 • Om någon alltid agerar väldigt snabbt kanske det inte har så stor betydelse.
 • Dessutom, ju skickligare en spelare är, desto mindre tillförlitliga kommer mönstren att vara.

2 – Insatsstorlek

Genom att hålla koll på en motståndares insatsstorlek kan du få användbara signaler i onlinepoker. Alla spelare måste göra en satsning någon gång. Hur mycket en spelare satsar vid vissa tidpunkter och med vilka specifika händer kan hjälpa andra spelare att räkna ut sina motståndare.

 • Har din motståndare satsat litet när han brukar satsa stort?
 • Kanske är den satsningen ett sätt att hålla dig i spelet och rulla i en större pott?
 • Det kan också vara ett tecken på svaghet, beroende på situationen.
 • Den lilla satsningen kan också vara ett sätt att känna efter vid bordet för att se om deras marginella hand kan vara bra.

En flopp med två i en färg kan se en spelare lägga en liten satsning i hopp om att ta hem en snabb pott. Eller, åtminstone, motståndare kan syna i hopp om att få en färg på turn eller river. Dessa olika scenarier kan hjälpa dig att avgöra hur en spelare närmar sig specifika situationer.

Spelare kan ibland lägga stora satsningar när de bluffar vid en pott. En stor check-höjning kan signalera betydande styrka i en hand och ge en viss insikt om att det border vara ett alternativ att lägga sig.

Men för att kunna använda dessa typer av signaler i onlinepoker - måste du vara uppmärksam. Att läsa, skicka sms eller att vara upptagen av andra saker kan distrahera dig från uppgiften. Du kommer inte att märka hur motståndare spelar speciella händer, inte ens mot andra spelare vid bordet.

Att observera motståndarnas satsningar och händer som visas kan erbjuda information att använda när du är i en hand mot dem.

3 – Tar tid på sig

Som Elwood noterar, är den tid det tar för en spelare att agera inte den bästa avgörande faktorn för vilken typ av hand de har. Men den tiden kan åtminstone ge viss insikt i vissa situationer. 

 • Du kanske spelar en turnering och är involverad i en stor hand.
 • Du satsar på floppen och din motståndare tar lång tid på sig för att syna.
 • På turn lägger du in ytterligare en stor satsning, och samma motståndare tar igen lång tid på sig för att syna.
 • Har den här spelaren en marginell hand och är tveksam till att syna?
 • Eller sms:ar han bara sin flickvän och synar precis innan programvarans online-timer tar slut? 

Att spåra spelarens handlingar fram till dess kan ge svaret på dessa frågor.

Anta att denna situation inträffar vid ett stort finalbord. I så fall är det också bra att den här spelaren tar saker på större allvar. Tidsfördröjningen kan ha en betydelse. Om du tror att han är tveksam kan det hjälpa dig att justera din insats på rivern för att säkerställa att motståndare synar och på så sätt få ut fler marker.

Säg att du själv bluffar och ser samma spelare tveka inför att syna floppen. En rejäl satsning på turn kan övertyga den här spelaren att skicka sin hand till graven.

Å andra sidan kan spelare som agerar snabbt med att syna eller snabbhöjning signalera styrka med ett sådant befallande drag. De som tenderar automatiskt syna kanske inte tänker på sina händer och kanske inte är fokuserade på spelet. Vissa av dessa spelare kan vara exploaterbara vid bordet.

Att använda dessa typer av timing-signaler kan löna sig vid kritiska ögonblick om en spelare förblir observant vid onlineborden.

4 – Närstrid

Hur spelare agerar med specifika händer kan också ge insikt om hur starka de kan vara. 

 • Är en spelare aggressiv eller passiv med specifika händer?
 • Och om vi kollar på ett intervall av händer?
 • Verkar en viss spelare alltid syna höjningar med svagare Ess-X-händer eller två klädda kort?

En spelare som kan lista ut dessa tendenser kan ofta få en fördel. Kanske en spelare tenderar att öppna extremt stort med ett starkt par. I dessa fall kanske du vill leva för att kämpa en annan dag.

Gamer

Eller så kanske en spelare skulle vilja se floppar med marginella händer även efter att ha stått inför en höjning. Denna situation ger en viss insikt om hur man spelar efter floppen mot dem.

Dessutom får du en allmän uppfattning om hur andra spelare går in i potter.

 • Kommer de in med aggression eller spelar det lite mer passivt?
 • Dessa föreställningar kan signalera en spelares allmänna inställning till spelet. 

Du kommer att få idéer för att växla upp när du möter den här motståndaren, förhoppningsvis hjälpa till att undvika betydande felsteg.

 • En spelare som ofta limpar i många potter kan vara svagare eller mindre erfaren.
 • Kunniga spelare kommer att dra nytta av denna signal och svaghet, genom att använda vältajmade höjningar och aggression för att samla marker. 

Ibland döljer endel svåra spelare sin handstyrka genom att dra ut på tiden. De låter nästan hela sin tidsbank ta slut innan de i sista minuten satsar alla sina marker. Ofta har dessa spelare starka händer men hoppas att deras sena drag ser svagt ut och kommer att framkalla en syning. 

5 – Pratar mycket 

Ett mindre frekvent online-signal är att spåra spelare som tycker om att använda chatbox-funktionen. Denna information tenderar att ha samma betydelser som det har i livepoker.

"Någon som pratar när potten är liten, eller när de är den som väntar på att agera, eller checkar eller synar - tenderar att vara på den svagare sidan, av flera anledningar", säger Elwood, som också är värd för Reading Poker Tells Video Series.

"Och motsatsen är sant för spelare som gör betydande satsningar. Om de chattar är det mer sannolikt att de har en starkare hand än normalt. Och om de satsar och pekar på dig i chatten är det ett ganska tillförlitligt tecken på styrka och avslappning.”

6 – Tar anteckningar

Det här konceptet är inte en självklarhet. Men att använda en sajts funktion för spelaranteckningar eller att behålla dem själv kan hjälpa till att spåra motståndarnas spel och egenheter. Du kan också göra en anteckning om många av de signaler som listas här.

Att göra anteckningar hjälper till att spåra datum och specifika situationer om specifika pokerhänder. Det är lättare att använda den informationen senare om du ser den personen igen vid ditt bord.

 • Lägg till dessa anteckningar när nya scenarier uppstår.
 • Notera alla uppenbara timing- och satsningsstorlekar eller övergripande förändringar i spelartendenser.
 • Om en spelare har mönster inom vissa händer eller starka händer, skriv in den informationen också. 

Allt detta kan vara användbar information längre fram.

Om du får ont om utrymme i pokerprogramvarans anteckningsutrymme eller om det inte finns ett tillgängligt, anteckna informationen i en anteckningsbok eller på din dator.

När det kommer till poker kan scouternas motto "var alltid förberedd" räcka långt.

7 – Undviker fallgropar

Även om signaler kan vara till hjälp, är det också en bra idé att inte bli alltför beroende av dem. Elwood noterar att en skicklig spelare kan gå en hel dag och bara avslöja en signal några gånger eller inte alls.

"Det här är mer sannolikt fallet när du spelar starka spelare", säger han. "Så det är bra att ha det i åtanke eftersom online signaler kommer att vara ännu mer sällsynta eftersom det finns så få att se. Det borde vara en mycket liten del av din pokerarsenal.”

Att vara medveten om vanliga mönster är till hjälp men inte alltid en avgörande faktor. Men ibland kan signaler ge faktisk utdelning.

***

Onlinepoker kanske inte ger den fullständiga bilden av information som finns vid liveborden. Men skarpa spelare kommer att vara medvetna om hur andra spelar händer i allmänhet.

Online poker signaler erbjuder information som kan hjälpa spelare när de är ute efter att samla marker. Omvänt kan kunniga spelare använda dessa koncept i sin strategi.

Att ändra växel och spela händer på olika sätt kommer att hålla motståndarna på hälarna.

Att vara medveten om allt som händer vid bordet kommer utan tvekan att leda till pokerframgång.

Sean Chaffin är en frilansade skribent ifrån Crandall, Texas. Hans arbete hittas på en mängd olika hemsidor och publiceringar.