Texas Hold’em

Font Size
A A A

Kort beskrivning av Texas Hold'em

Texas Hold'em, för 2-10 spelare, är idag ett av de populäraste pokerspelen. Spelets popularitet har ökat i hela världen på grund av dess snabba speltakt och enkla spelregler. En omgång med Texas Hold'em består av upp till fyra satsningsrundor. Efter att ha lagt mörkarna (se Mörkarna nedan), får varje spelare fyra stängda (nedåtvända) 'hålkort'. Under spelets gång läggs fem öppna (uppåtvända) 'gemensamma kort' i mitten av bordet. Dessa kort kan utnyttjas av alla spelare.

Efter att den fjärde och slutgiltiga satsningsrundan är fullbordad blir det 'visning'. Den spelare som sätter ihop den högst rankade femkortshanden, bestående av en kombination av två av de egna hålkorten och fem av de gemensamma korten, vinner potten.

Klicka här för att se No Limit and Pot Limit Texas Hold'em-spelens- och turneringarnas regler.

Texas Hold'em steg-för-steg

Steg 1: Mörkarna

 • Den första spelaren som sitter med till vänster om dealern, medsols räknat, lägger den lilla mörken som motsvarar hälften av bordets undre limit (på bord med insatser större än 1 $ rundas lilla mörken av till närmaste dollar) (se Satsningsrundor & limitar nedan);
 • Den andre spelaren som sitter med till vänster om dealern, medsols räknat, lägger den stora mörken som motsvarande bordets undre limit.

Steg 2: Hålkorten - första given

 • Dealern ger två dolda hålkort till varje spelare. Korten delas ut medsols, ett i taget, och det första kortet går till spelaren som sitter till vänster om Dealer-knappen.

Steg 3: Första satsningsrundan
Limit: Undre limit:

 • Den första spelaren till vänster om stora mörken inleder den första satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. I denna satsningsrunda måste varje spelare syna åtminstone den stora mörken för att få fortsätta spela. I denna runda/omgång fastställs insatsen vid den Undre Limiten.

Steg 4: Floppen - andra given

 • Dealern placerar de första tre 'gemensamma korten' öppet, i mitten på bordet. Dessa kort får användas av alla spelare vid bordet.

Steg 5: Andra satsningsrundan
Limit: Undre limit

 • Den första aktiva spelaren (dvs. en som inte kastat korten) till vänster om Dealern inleder den andra satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning.

Steg 6: Turn - den tredje given

 • Dealern placerar ett fjärde gemensamt kort, öppet, mitt på bordet.

Steg 7: Tredje satsningsrundan
Limit: Övre limit

 • Den första aktiva spelaren till vänster om dealern inleder den tredje satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 8: River - Den fjärde och sista given

 • Dealern placerar ett femte gemensamt kort, öppet, mitt på bordet.

Steg 9: Den fjärde och slutgiltiga satsningsrundan
Limit: Övre limit

 • Den första aktiva spelaren (dvs. en som inte kastat korten) till vänster om Dealern inleder den fjärde satsningsrundan. Satsningsrundan går sedan vidare medsols runt bordet och varje spelare agerar i tur och ordning. Satsandet i denna runda är satt till bordets övre limit.

Steg 10: Visningen

 • När den fjärde satsningsrundan är klar blir det visning (om fler än en aktiv spelare är kvar - se Visningen nedan). I visningen kombinerar varje spelare de två hålkorten med de fem gemensamma korten på vilket sätt som helst, för att skapa en så högt rankad femkortshand som möjligt (se avsnittet Rankning av pokerhänder på denna webbplats).
 • Den aktiva spelare som har den högst rankade pokerhanden vinner potten, minus provisionen (se avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats).

Utförlig beskrivning av Texas Hold'em

1. Buy in

Innan en spelare går med i ett parti Texas Hold'em vid ett av 888poker.ses bord, måste han/hon köpa minst ett visst antal marker att spela med (Buy-in). Lägsta buy in-belopp kan variera mellan olika bord.

2. Post

Innan spelare sitter med (deltar) vid ett Texas Hold'em-bord hos 888poker.se, måste dessa också betala en inledande summa (post) som motsvarar det bordets undre limit.

Posten följer samma regler som mörkarna (se Mörkarna nedan).

Efter posten, intar spelarna sedan sina platser vid Texas Hold'em-bordet.

Spelarna kan välja mellan att sitta över (inte delta) och vänta på den stora mörken innan de börjar spela. Posten garanterar att det blir rättvist mot alla spelare genom att det förhindrar att spelare kommer in i pokerspelet i en sen position för att slippa lägga mörkar.

3. Mörkarna

I Texas Hold'em hos 888poker.se är det inte antarna som 'bygger upp' potten. Istället byggs potten upp i början med hjälp av de obligatoriska insatserna; de så kallade mörkarna.

Innan korten delas ut första gången läggs mörkarna:

 • Den första mörken, kallad lilla mörken, placeras av den första spelaren som sitter med till vänster om dealern, medsols räknat. Den lilla mörken består av halva det bordets undre limit (på bord med undre limitar större än 1 $ rundas lilla mörken av till närmaste hela dollar);
 • Den andra mörken, kallad stora mörken, placeras av den andre spelaren som sitter med till vänster om dealern, medsols räknat. Beloppet för den stora mörken motsvarar det bordets undre limit.

I Texas Hold'em anses både den lilla och den stora mörken vara aktiva betar och därför kan de, enligt pokerreglerna, checkas, synas, höjas eller kastas.

När mörkarna har lagts får spelarna som sitter med två stängda hålkort var. Korten delas ut medsols, ett i taget, och det första kortet går till spelaren som sitter till vänster om den stora mörken.

Den första satsningsrundan inleds sedan av den första spelare som sitter med till vänster om den stora mörken, medsols räknat.

4. Satsningsrundorna och limitar

Det finns fyra möjliga satsningsrundor i Texas Hold'em hos 888poker.se. I varje satsningsrunda avgörs det belopp spelarna satsar av det bordets undre och övre limitar (insatsbelopp) (se avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats). Ett bords undre limit är alltid hälften så stor som den övre limiten (dvs. ett 1 $/2 $-bord eller ett 5 $/10 $-bord).

 • I de första två satsningsrundorna av ett parti Texas Hold'em, satsar spelarna i multipler av det bordets undre limit.
 • I de sista två satsningsrundorna av ett parti Texas Hold'em, satsar spelarna i multipler av det bordets övre limit.

888poker.ses Texas Hold'em följer den konventionella insatsstrukturen för poker. Satsningsrundor går alltid medsols, från en spelare till nästa.
Varje spelare måste:

 1. Checka - lämna över valmöjligheten att agera till nästa aktiva spelare;
  Eller
 2. Satsa - placera satsningsrundans första ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 3. Höja - placera satsningsrundans andra, tredje, fjärde ökning av beloppet som var och en av de följande spelarna måste lägga i potten för att få vara kvar i spelet;
  Eller
 4. Syna - placera samma belopp som den föregående spelaren satsat i den satsningsrundan och stanna kvar i spelomgången (i den första satsningsrundan måste varje spelare minst syna beloppet för den stora mörken);
  Eller
 5. Kasta korten - och inte längre delta aktivt i den spelomgången. Spelaren förlorar det belopp han/hon eventuellt tidigare satsat under den omgången.

För att följa vedertagna pokerregler, får det inte förekomma fler än en insats och tre ytterligare höjningar ('Höja', 'höja om' och 'taket') under en och samma satsningsrunda. När Taket nåtts kan spelarna som kommer efter bara syna eller kasta korten.

En satsningsrunda är fullbordad när:

 1. Alla aktiva spelare har checkat i tur och ordning.
  Eller
 2. Alla aktiva spelare har synat den sista spelaren som satsat eller höjt.
  Eller
 3. Alla föregående aktiva spelare har valt att kasta korten, vilket gör att endast en aktiv spelare blir kvar. Den kvarvarande spelaren vinner automatiskt potten och både satsningsrundan och omgången avslutas automatiskt.

Efter var och en av de tre åtföljande givningarna av korten (Floppen, Turn och River), där de gemensamma korten delas ut, kommer en satsningsrunda, vilken inleds av den första aktiva spelaren (dvs. har inte kastat korten) till vänster om givaren, medsols räknat.

5. Visningen

Om fler än en aktiv spelare är kvar i omgången när den fjärde satsningsrundan är klar blir det visning.

I visningen använder varje spelare sig av någon av följande kombinationer av sina två hålkort och de fem gemensamma korten, för att skapa en så högt rankad femkortshand som möjligt.

 • Båda hålkorten och tre gemensamma kort;
  Eller
 • Ett hålkort och fyra gemensamma kort;
  Eller
 • Alla fem gemensamma kort (även kallat att 'spela bordet').

888poker.se följer standardreglerna för poker när det gäller att fastställa rangordningen av pokerhänder ( se Rankning av pokerhänder på denna webbplats).

Den aktiva spelare som har den högst rankade pokerhanden vinner potten, minus potten som vunnits av spelare med en högre rankad all-in-hand (se avsnittet Limitar och Rake på denna webbplats).

Efter det är omgången klar. Dealer-knappen flyttas till nästa spelare som sitter med, medsols räknat, och en ny omgång Texas Hold'em delas ut.

Korten blandas inför varje hand.

Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat beträffande våra onlinespel.

Obs!

Programvaran och tjänsterna får endast brukas via ditt eget konto och det är aldrig tillåtet att använda programvaran eller tjänster via någon annans konto. Om du försöker använda tjänsterna via en annan persons konto äger vi rätt att omedelbart stänga samtliga dina konton, beslagta samtliga penningsummor på dessa konton och utesluta dig från framtida bruk av tjänsterna.

Om det anses vara lämpligt kan bolaget, enligt eget gottfinnande, besluta att förhindra att flera konton registreras eller används av dig eller någon från samma familj eller medlemmar i samma hushåll. Bolaget kan inte hållas ansvarigt på något sätt för att det förhindrar registrering av flera konton, men kan vid behov vidta åtgärder, såsom att behålla alla penningbelopp på sådana konton, om någon person öppnar flera konton, inklusive men inte begränsat till situationer där konton finns registrerade från samma hushåll, oavsett de registreringsuppgifter som angavs vid tidpunkten då ifrågavarande konton öppnades.


Klicka här för vår frånkopplingspolicy.


Back to top