Uttagspolicy

Font Size
A A A

VAD ÄR VÅR UTTAGSPOLICY?

Som en del i vårt åtagande att tillhandahålla verkligt enastående service anstränger vi oss på alla sätt för att en begäran om uttag till en spelare ska handläggas så snabbt och effektivt som möjligt.

Enligt uttagspolicyn framgår att medlemmar kan komma att vara tvungna att styrka sin identitet innan ett kontantuttag kan göras från deras konto. Denna verifieringsprocess är till för att motverka onlinebedrägerier.

Huvudsakliga verifieringshandlingar

 1. Fotolegitimation: En kopia av aktuell fotolegitimation krävs vid din första uttagsbegäran. Denna legitimation kan vara en kopia av ditt pass, körkort eller nationellt ID-kort. Det vi specifikt behöver är sidan med foto på ID-kortet för vår verifieringskontroll. Kontrollera att alla uppgifter, inklusive ditt namn, foto och din signatur är synliga på handlingen.
 2. Kredit- och betalkort: En kopia av framsidan och baksidan av det kreditkort du använder som betalningsmetod. Kontrollera att alla uppgifter är tydliga så att vi snabbt och korrekt kan genomföra verifieringen. Av säkerhetsskäl ber vi dig maskera de mellersta åtta siffrorna på kopian av kortets framsida och den tresiffriga säkerhetskoden på kopian av kortets baksida.
 3. Adressbevis: Detta kan skickas i form av en el-/gas-/telefonräkning eller ett kreditkortsutdrag. Det ska vara ett aktuellt dokument, där hela ditt namn och adress, som du registrerat hos oss, framgår. Om du tillhandahåller ett kreditkortsutdrag ber vi dig maskera de mellersta åtta siffrorna av kreditkortsnumret.
 4. Elektronisk identifikation via Bank-ID.

Obs: Beroende av vilken betalningsmetod du använde för insättning av pengar på kontot, kan du i vissa fall komma att behöva visa upp flera av de nyss nämnda dokumenten eller ytterligare ID-dokument som inte ingår i listan ovan.

Här följer en förklaring av hur uttagen görs och en redogörelse för 888poker.ses uttagspolicy:

Hos 888poker.se är våra uttagssätt direkt avhängiga av de betalningsmetoder du som medlem använder för att göra insättningar och de insatta beloppen.

När en medlem gör en insättning på sitt 888poker.se-konto med kredit-, betal- eller bankkort eller via Skrill eller PayPal bygger medlemmen upp ett s.k. positivt ”medlemstransaktionssaldo”* (se uttagspolicyn nedan för en definition) för den specifika betalningsmetoden.

När du begär ett uttag kommer uttaget om möjligt att automatiskt ske med någon av de betalningsmetoder som du har ett positivt medlemstransaktionssaldo för (se Undantag för kredit- och bankkort nedan).

 1. På måndag gör du en insättning om 50 SEK med Visa kreditkort;
 2. På tisdag gör du ytterligare en insättning om 50 SEK med Visa kreditkort;
 3. På onsdag gör du en insättning om 100 SEK med Skrill;
 4. På torsdag gör du en insättning om 100 SEK med PayPal;
 5. Ditt medlemstransaktionssaldo ligger nu om 300 SEK:
  1. 100 med Visa-kreditkort;
  2. 100 med Skrill;
  3. 100 med PayPal;
 6. På söndag kan du begära en uttagning på 450 SEK.

De första 300 SEK av uttaget (upp till ditt transaktionssaldo) betalas automatiskt ut till dig på följande sätt:

 1. 100 SEK betalas till ditt/dina Visa kreditkortskonto(n) (se dock **Undantag för kredit- och bankkort nedan);
 2. 100 SEK kommer att betalas ut till ditt Skrill-konto;
 3. 100 SEK kommer att betalas ut till ditt PayPal-konto;
 4. Ditt medlemstransaktionssaldo är nu 0.

De 150 SEK som utgör det 'återstående uttagssaldot'*** (beloppet som överstiger ditt transaktionssaldo, se uttagspolicyn nedan för en definition) betalas ut till dig på det/de sätt du önskar:

 1. Visa kredit-/bankkort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit-/bankkort nedan), eller;
 2. Skrill (om du tidigare gjort insättningar på ditt 888poker.se-konto med denna betalningsmetod), eller;
 3. PayPal (om du tidigare gjort insättningar på ditt 888poker.se-konto med denna betalningsmetod), eller;
 4. Internationell banköverföring (om du inte använt kort i enlighet med punkt 1 och 2 ovan).

Teckenförklaring:

 • * = Medlemstransaktionssaldo (se uttagspolicyn nedan för en definition).
 • ** = Undantag för kredit- eller bankkort (se nästa avsnitt nedan).
 • *** = Återstående utbetalningssaldo (se uttagspolicyn nedan för en definition).

OBS: **UNDANTAG FÖR KREDIT-/BANKKORT

(Har du inte kreditkort kan du hoppa till nästa avsnitt i texten):

**Utbetalningar till Mastercard/Eurocard: På grund av de regler som införts av utfärdare av MasterCard/Eurocard kredit- och bankkort får inte 888poker.se betala ut pengar till MasterCard/Eurocard kredit- och betalkort. Därför räknas inte insättningar som gjorts med MasterCard/Eurocard kredit- och bankkort in i *transaktionssaldot (se uttagspolicyn nedan). Utbetalningar till medlemmar som satt in pengar på sina 888poker.se-konton med MasterCard och/eller Eurocard kredit- betalkort sker enligt punkt tre (3) i uttagspolicyn nedan.

Observera följande viktiga information om uttag (gäller både kreditkortsanvändare och de som använder andra metoder):

Uttag som har begärts inom samma 24-timmarsperiod som insättningen har gjorts på, med samma uttagsmetod, kan läggas ihop till ett uttag.

I de flesta fall skickas uttag som separata transaktioner och eliminerar inga avgifter som uppstår p.g.a. insättningar du gjort till dina 888poker.se-konton.

Om du inte gjort några insättningar med dina utvalda betalningsmetoder på över tolv månader kan det hända att denna uttagsmetod inte längre är tillgänglig.

Om du begär ett uttag av ett belopp som understiger det lägsta tillåtna beloppet (se nedan) kommer pengarna att återföras till ditt spelkonto:

 • Minimumuttaget för internationell banköverföring är 150 SEK.
 • Det minsta möjliga uttaget för följande betalningsmetoder är 200 SEK: Skrill, PayPal, kreditkort, bankkort.

Ibland krävs användarens tillstånd eller någon typ av ytterligare ID-dokumentation för att vi ska kunna behandla en begäran om uttag. Det kan därför hända att vi ber dig underteckna en lista på dina tidigare insättningar på 888poker.se-kontot.

I vissa fall, om det krävs kontoverifiering för att slutföra din begäran, kommer vi att returnera anhängiga uttag till ditt konto när spelkontot är färdigkontrollerat. Om uttaget är i en anhängig status och inte skickas tillbaka till ditt spelkonto omedelbart, har du 7 dagar på dig att slutföra kontoverifieringen innan uttaget återkallas och återförs till ditt spelkonto.

Om en medlem begär att ta ut medel i en annan valuta än den valuta som insättning skett i, kommer en omräkningskurs att tillämpas baserat på de dagliga växelkurser som erbjuds av banker och kreditkortsföretag på dagen då uttaget behandlas. En särskild marginal för att täcka våra växlingskostnader kan läggas till mellanmarknadskurserna som erbjuds. När uttaget har behandlats får medlemmen ett referensnummer för uttaget. Det återbetalade beloppet anges i både spelkontots valuta och uttagsvaluta.

Obs: Meddela oss genast om ditt kredit-/bankkort försvinner, blir stulet eller spärras eller om statusen för din elektroniska plånbok förändras så att vi kan kontrollera detta och avgöra om uttag kan göras eller inte.

Vi förbehåller oss rätten att fördröja och/eller avbryta handläggningen av begäran om uttag tills ett slutgiltigt godkännande av eventuella utestående insättningstransaktioner har erhållits.

Bonusar betalas ut först då alla krav i bonuspolicyn uppfyllts.

Om du försöker ta ut några medel från ditt konto förlorar du allt ditt Begränsade Kapital (vilket utgörs av summan av Bonuskapital som ännu inte har uppfyllt Spelkraven och vinster som härrör från Bonuskapital, vilket inkluderar men inte begränsas till Freespins, FreePlay och Jackpotkuponger) och alla vinster relaterade till sådant som inte har konverterats till Tillgänglig Kapital (Tillgänglig Kapital utgörs av det kapital som du har satt in och alla vinster som härrör från sådant kapital samt de Bonuskapital som har uppfyllt gällande Spelkrav).

888poker.se uttagspolicy:

I enlighet med 888poker.ses uttagspolicy ska uttag som medlemmar begär automatiskt göras med den eller de betalningsmetoder som användes för insättningarna på sina 888poker.se-konton, upp till medlemmens *transaktionssaldo (se punkt 1 nedan för en definition). Därefter kan medlemmen välja hur det ***återstående utbetalningssaldot (se punkt tre (3) nedan för en definition) ska betalas ut:

 1. *Medlemmens transaktionssaldo definieras som:
  1. Det totala belopp som en medlem har satt in på sitt 888poker.se-konto via sitt Visa kredit-/bankkort (med undantag för vissa Visa kredit-/betalkort, se **Undantag för kreditkort/betalkort ovan), minus tidigare uttag och/eller återbetalningar till samma betalningsmetod, samt/eller;
  2. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt 888poker.se-konto via sitt Skrill-konto minus tidigare uttag och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod.
  3. Det totala belopp en medlem har satt in på sitt 888poker.se-konto via sitt PayPal-konto, minus tidigare uttag och/eller återbetalningar till denna betalningsmetod.
 2. Uttag ska automatiskt göras via följande betalningsmetoder, upp till *transaktionssaldot (se punkt ett (1) ovan) och enligt följande:
  1. Visa kredit-/bankkort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit- och betalkort nedan);
  2. Skrill-konto(n);
  3. PayPal-konto(n).
 3. Därefter kan en medlem (när en medlems *transaktionssaldo har tömts genom de betalningsmetoder som medlemmen använt för att göra insättningar på sitt 888poker.se-konto tidigare, se punkt ett (1) ovan), välja bland följande metoder, om sådana finns:
  1. Visa kredit-/bankkort (i enlighet med den uttagsgräns som medges av utfärdaren av Visa kredit-/bankkortet - se **Undantag för kredit-/bankkort ovan), eller;
  2. Skrill (om du tidigare gjort insättningar på ditt 888poker.se-konto med denna betalningsmetod), eller;
  3. PayPal (om du tidigare gjort insättningar på ditt 888poker.se-konto med denna betalningsmetod), eller;
  4. Internationell banköverföring (om du inte använt kort i enlighet med punkt 1 och 2 ovan).

888poker.se använder de mest avancerade säkerhets- och krypteringstekniker som finns för att säkerställa att användarnas transaktioner och finansiella uppgifter är fullständigt säkra.

I händelse av att du avbryter en uttagsbegäran bär du fullt ansvar för varje efterföljande satsning av sådan summa. Bolaget har ingen skyldighet att återbetala eventuella belopp som avbrutits/annullerats av dig och som därefter satsas.

Spela, ha roligt och lycka till!

Klicka här för att kontakta oss om du behöver hjälp med detta eller något annat beträffande våra onlinespel.


Senast uppdaterad december 2021.


Back to top