Poker Range relaterar till en uppsättning händer som antingen du eller en motståndare kan ha i en viss situation.

Så istället för att tänka på en innehav som J♣10♦, skulle du kunna inkludera flera händer i ett intervall. Till exempel – K9s, Q9s, J9s, etc. – är en del av ett pokerintervall av händer.

Detta koncept är det vi kallar för range i poker.

Att tänka i intervall gör att du kan relatera din hand till vad en motståndare kan ha.
Det är avgörande att överväga alla dina motståndares möjliga innehav.

Hur många gånger har du inte hört någon säga ”Ja, jag gav honom ess-kung!” (eller någon annan väldigt specifik hand med högt kort/lågt värde) och sedan hojta i förtjusning?

Eller säga att motståndaren måste ha färgstege och sedan direkt kasta sin triss? Oerfarna spelare antar ofta att motståndaren har ett väldigt begränsat antal möjliga händer istället för att ta med alla händer i motståndarens intervall i beräkningen när de fattar beslut vid spelbordet.

I den här artikeln ska vi utveckla resonemanget och i detalj diskutera följande:

Vad är en poker range?

En Poker Range är en sammanställning av händer som en spelare kan ha vid en viss punkt i en hand. 

När handen fortskrider kan du begränsa ett pokerintervall baserat på följande:

 • Betting
 • Bettingmönster
 • Bettingstorlek
 • Spelartyp

Före floppen bör du notera följande åtgärder för att förfina en motståndares starthand:

 • Var uppmärksam på din motståndares handling före floppen (limp/höjning/3bet etc.)
 • Gissa frekvensen av den åtgärden
 • Ta bort alla händer som inte borde vara i mixen
 • Fundera på om några faktorer skulle förvränga deras spel

Så visualiserar du poker range

Det bästa sättet att förstå poker range är genom att visualisera det i ett handrutnät (tabell). Rutnätet representerar alla möjliga händer du kan få i No-Limit Hold’em.

"o" indikerar att det är en hand som inte passar, medan "s" står för en hand i färg. Till exempel, T♠8♦ (spader tio & ruter åtta) är en hand som inte passar – T8o

A♥K♥ (hjärter ess & hjärter kung) är en hand i färg - AKs

Följande tabell används ofta i pokerutbildningar och i analysprogram för att hjälpa dig att visualisera range:

poker range chart

 

 • Hålpar representeras av mittdiagonalen (vit).
 • Samma färg händer representeras av den övre högra halvan (ljusblå).
 • Ej samma färg händer representeras av den undre vänstra halvan (mörkblå).

En kort anmärkning om kombinatorik

I den här tabellen ser det ut som om det finns lika många svitade som ej svitade händer, men så är inte fallet. Tabellen är enbart framtagen för att hjälpa spelare att visualisera poker range. Kom ihåg följande tips om hur många olika kombinationer det finns för varje pokerhand:

 • Det finns 6 kombinationer för varje hålpar.
 • Det finns 16 kombinationer för varje hand utan par.
  • Det finns 12 kombinationer för varje ofärgad hand.
  • Det finns 4 kombinationer för varje färg hand.

Ett exempel på en poker range

En allmänt godtagen siffra för hur många pokerhänder som bör öppnas från Lojack-positionen (UTG i spel med max 6 spelare) är runt 15% av alla möjliga starthänder.

Hur skulle en range med 15% av alla starthänder då se ut?

poker range chart 2

T.ex. 1 - Öppningsintervall från Lojack/UTG – 6Max

Nedan ser du dock ett annat möjligt range-tabell som också motsvarar 15% av alla starthänder, men med lite annorlunda händer.

Om du tittar närmre på de två tabellerna ser du att den nedre har tagit bort några händer från den övre (ATo, 65s), men istället lagt till andra (K9s, Q9s, J9s, och några högre svitade kopplade kort).

Trots detta är antalet starthänder ungefär detsamma:

poker range chart 3

T.ex. 2 - Öppningsintervall från Lojack/UTG – 6Max

Olika rangeprogram och -inställningar kommer att ge dig olika handfördelningar för det procenttal starthänder du vill börja med, och det är okej. När du lär dig mer om range kommer din förmåga att bedöma motspelarens handfördelning också att bli bättre.

Du kommer att känna dig friare i att utforska vilken range som funkar bäst för dig i olika situationer och från olika positioner (detta går alltid att anpassa till en viss grad).

Varför är poker range så viktigt?

Som du snart kommer att se, speciellt i avsnittet om efter floppen, kommer ditt pokerspel att bli tydligare, precisare och mer lönsamt bara genom att bedöma din motståndares range med hjälp av matematik.

Den här situationen är självklart inte lika uppenbar som det amatörmässiga:

”Om han har A-K så förlorar jag, och det tror jag att han har, så jag lägger mig”.

Detta tankesätt tar inte hänsyn till alla motspelarens möjliga händer.

Bedöm Din Motståndares Range Gata för Gata

En spelares range förändras ständigt under ett parti.

Rang är alltid störst före floppen och blir smalare och smalare efter floppen.

Det märks på hur en spelare väljer att satsa med olika händer från sin range före floppen allteftersom spelet utvecklas.

Genom att analysera dessa spelmönster i jämförelse med spelarens normala mönster kan du göra en nära uppskattning av en motståndares range genom hela spelet.

Preflop Poker Range

De senaste åren har pokerutbildningsmaterial blivit allt mer åtkomligt, och gemene spelare har därigenom ökat sin förståelse för vilka starthänder de bör spela med från olika positioner på bordet.

Det innebär generellt sett att man bör:

 • börja med en väldigt liten range när man öppnar i en tidig position (för att kompensera för att man kommer att spela out of position senare i handen)
 • har en större range när man startar i en senare position.

Den vidaste rangen har man alltså om man startar vid knappen.

Kom ihåg att allt handlar om position när det kommer till poker, och du kommer att vinna mest när du spelar vid knappen och i position.

Position är makt och makt betyder vinst!

Så även om guider över starthänder tenderar att vara konstanta (åtminstone vad gäller hur stor andel man bör öppna med i olika positioner, och vilka händer man bör spela) så finns det alltid ett visst utrymme för hur du själv väljer att använda dem.

Som vi redan har sett betyder inte 15% av starthänderna att det nödvändigtvis är exakt samma starthänder i varje fall!

Här kommer några tips på hur många procent av det totala antalet händer du bör öppna med från olika positioner på ett spelbord med nio händer.

POSITION

% av starthänder när du öppnar med en höjning

Under-the-Gun (UTG)

9%

UTG+1

10%

UTG+2

12%

Lojack/UTG+3

15%

Hijack

20%

Cutoff

26%

Knappen

40%

Lilla mörken

67%

Stora mörken

(kan inte öppna med höjning)

 

Så kan du använda HUD:er i analys av range före floppen

Nu ska du få höra något coolt! Med en Heads-Up Display (eller HUD) som PokerTracker 4 eller Hold’em Manager 2, kan du se det faktiska procenttalet händer som dina motståndare öppet höjer med från varje position och jämföra det med ”standarddatan” i tabellen ovan (tillsammans med RFI-tabellen från Upswing).

Om du ser att de öppnar med exempelvis 15% av händerna från UTG i ett fullt spel så vet du att de öppnar mer än optimalt. Detta kan du använda mot dem (till exempel genom att göra fler trebettningar, d.v.s.höjningar efter att två spelare innan har höjt eller synat).

Om du försöker placera deras range under en hand kommer du få en bättre uppfattning om vilka händer som ingår i deras range innan floppen och kan sedan börja analysen därifrån.

Det enda problemet är att när det kommer till procenttalet för varje position så behövs ett enormt dataurval med tusentals händer för varje motståndare. Om du spelar på mindre sidor med ungefär samma spelare varje dag så kan statistiken bli mer och mer korrekt med tiden allt eftersom dataurvalet växer.

I andra fall behöver du dock ta hjälp av mer generell statistik.

 • Till exempel kan statistik för VPIP (att frivilligt lägga pengar i potten), PFR (höjning före floppen) och 3 B% (andel trebettningar) vara väldigt användbar för att bedöma om en spelare är loose, tajt eller aggressiv före floppen.
 • Det ger dig även information om hur du bör justera en grundläggande range och inkludera eller exkludera specifika händer ur starthänderna, så att du kan analysera range efter floppen på ett mer exakt sätt.
 • Typiska siffror för VPIP och PFR för ett fullt spel kan ligga någonstans runt 19/17, men för ett spel med 6 max, ligger de snarare runt 24/21. Om din motståndare visar sig ha högre eller lägre siffror än basen kan du justera deras range efter behov.

Lägg märke till att siffrorna ligger inom ungefär 4 procentenheter från varandra. Ju mer som skiljer siffrorna åt, desto troligare är det att spelaren är en fisk.

Poker range efter floppen: Flopp, turn och river

Det är vid analysen av poker range efter floppen som det roliga börjar! Det beror på att inga spelare spelar samma hand på exakt samma sätt vad gäller storleken på insatser och timing tells. Det finns också ett vansinnigt högt antal utkomster för bordet vilket ändrar dramatiskt hur en hand spelas, beroende på vilka färger som kommer upp och vilka valörer korten har.

Med logiskt dragna slutsatser kan du använda motståndarens range före floppen och begränsa den ytterligare genom spelet. Du kan dessutom använda detta faktum mot de flesta motståndare som spelar exploaterande.

Här kommer några generella frågor du kan ställa dig själv under en hand:

 • Är motståndaren en mer passiv spelare som synar med mellanstarka och dåliga händer och endast satsar på starka händer?
 • Brukar motståndaren bluffa? Bluffar han för ofta eller för sällan?
 • Använder motståndaren vissa spelstrukturer för att spela till förmån för sin egen hand range?
 • Är motståndaren lätt att läsa eller klurig?
 • Är motståndaren en skicklig reg som kombinerar ett lagom antal värdehänder och bluffar i sin range?

Beroende på hur din motståndare satsar i de tre gatorna kan du resonera logiskt för att utröna vilken styrka och range motståndaren har på handen.

Fundera sedan över…

 • din egen hands styrka i relation till motståndarens range
 • din egen hands styrka i relation till alla händer i din egen range
 • storleken på din motståndares insats

Med denna information kan du lägga upp en strategi för att aktivt motarbeta många av de negativa situationer som uppstår för dig i en hand, och därigenom vinna mer än du förlorar (och vinna riktigt stort).

Typer av insatser:

 

Använda typer av betting för att etablera pokerintervall

Det är viktigt att känna igen de olika satsningsstrategier dina motståndare kan använda sig av.

Svagare spelare avslöjar ofta ganska lätt vilket insatsmönster som motsvarar en viss styrka på handen. De är oftast de lättaste motståndarna att läsa.

I andra fall behöver du kunna utläsa bättre spelares olika insatsmönster och ta beslut om vad de betyder och hur du bäst agerar utifrån dem.

Mot skickliga spelare är den vanligaste skillnaden i satsningsmönster den relativa storleken på insatserna (eftersom denna faktor är mest meningsfull och avsiktlig, vilket vi diskuterar mer nedan).

 • Större insatser kan ofta betyda polarisering: antingen en fantastisk hand eller ingenting. (Senare kommer vi visa hur större insatser ofta motiverar fler bluffar inom din hand range. Dock är det inte många spelare som följer det här rådet eftersom de i de allra flesta fall bara är ute efter maximalt värde.)
 • Mindre insatser brukar ha mer med värdet att göra. Dock kan rangen för ”värde” inkludera mer än bara premiumhänder.
  • Om någon satsar halva potten på rivern så kan värdet i rangen vara allt från nötterna till ett andra par med ett bra sidokort (eftersom tanken är att sämre händer kan syna). Det kan vara knepigt att lägga sig med mellanstarka händer eftersom en mellanstark hand (i genomsnitt) kan slå tillräckligt många av händerna i din motståndares hand range för att motivera att syna.

Efterspelsanalys

Om du någonsin får se din motståndares kort i slutet av en hand, antingen vid en showdown eller om de frivilligt visar dem för dig, så är den informationen ENORMT viktig. Den kan hjälpa dig att identifiera läckor och tendenser du kan utnyttja hos motståndaren och utveckla ditt sätt att spela framgångsrikt mot samma motståndare i framtiden.

Du kan ofta få ordentliga svar på de frågor vi ställde ovan (samt fler), skapa dig en korrekt bild av motståndaren och besluta hur du bör spela mot honom.

Efterspelsanalys kan också vara ett sätt att studera poker.

För att bli bättre på poker måste du ständigt granska hur du själv spelar och analysera dina motståndares spel. På så vis blir det lättare att logiskt besluta vilka händer du bör syna (eller satsa) med i olika situationer och därigenom förbättra din spelstrategi ytterligare.

Situationer på rivern är ofta det viktigaste stadiet i ett spel. När ni kommer till riverkortet har potten ofta växt till sig ordentligt, och beslutet att syna/satsa på rivern eller lägga sig/checka kan göra enorm skillnad för din vinstfrekvens och lönsamhet.

Att se över riversituationer och de beslut du tog i spelets sista gata kan ha ENORM inverkan på din lönsamhet.

Om din motståndare till exempel satsar halva potten får du oddsen 3:1 när du synar. Det innebär att du måste vinna minst 25% för att det ska bli lönsamt.

Om du jämför din egen hand med din motståndares nu begränsade hand range kommer du att kunna använda slutledning för att avgöra om du hade rätt odds för att syna eller inte.

Men eftersom varje hand är väldigt exakt är det alltid svårt att bedöma en motståndares hand range korrekt.

Med andra ord: det är svårt att veta exakt med vilken range en motståndare väljer att satsa under alla tre gator.

Men om du tänker på hand range och försöker ta beslut om hur din hand ser ut vad gäller equity i förhållande till din motståndares, så kommer du lätt att bli en av toppspelarna för din insats.

Hur exakt du kan beräkna din motståndares range kommer att falla i direkt relation till hur lönsamt ditt pokerspel blir.

Vilken equity behöver du för att syna jämfört med storleken på insatsen?

Motståndarens insats

Equity (%) för att syna lönsamt

Du måste vinna 1 av X gånger för att gå jämnt ut

Motståndarens BLUFF/SÄMRE HAND : VÄRDE - relation för att gå jämnt ut

2 x potten

40%

2,5

1 : 1,5

1,5 x potten

37,5%

2,7

1 : 1,7

Potten

33%

3

1 : 2

¾ av potten

30%

3,3

1 : 2,3

2/3 av potten

28%

3,6

1 : 2,6

½ av potten

25%

4

1 : 3

1/3 av potten

20%

5

1 : 4

¼ av potten

16%

6

1 : 5


När du studerar händer och equity gäller det att besluta sig för en ”tipping point” vad gäller range. Om du till exempel ger din motståndare en optimistisk range (där det är matematiskt lönsamt att syna mot en loose range) och en pessimistisk range (en något tajtare och mer värdebetonad range), så måste du också bestämma vad den avgörande faktorn ska vara.

Du måste fundera på vilka händer som måste ingå i motståndarens range i varje situation för att det ska bli lönsamt att syna.

Om du använder dessa “pottodds” för att avgöra om du bör syna eller ej ser du equityn i din egen hand i relation till den hand range du har skapat för din motspelare.

Konceptet pottodds bör alltid finnas i åtanke, men i konceptet ingår alltså inte din egen hands relativa styrka till den fulla uppsättningen händer i din range. (Vi kommer prata mer om detta i nästa avsnitt.)

Genom att arbeta med pottodds i bakgrunden kommer du att kunna förbättra ditt beslutsfattande i realtid och vinna mycket mer än du annars skulle göra.

Så motarbetar du andra spelare med hjälp av deras range

Det finns en del specifika koncept du måste ha koll på för att på rätt vis kunna motarbeta dina motspelares insatser och höjningar från en GTO (Game Theory Optimal)-synvinkel medan du spelar.

1. Minsta försvarsfrekvens (Minimum Defence Frequency eller MDF)

MDF är det minsta belopp du bör syna med eller satsa mot motspelare för att inte exploateras och bluffas ut ur potten (för att du kastar korten för ofta). Med andra ord visar din minsta försvarsfrekvens hur ofta och hur mycket av din range du ska försvara, så att du inte kastar korten för ofta mot motståndarens insatser.

MDF beräknas så här:

Pottens storlek/(pottens storlek + insatsens storlek)

Motståndarens insats

Minimum Defence Frequency (MDF)

2 x potten

33%

1,5 x potten

40%

Potten

50%

¾ av potten

57%

2/3 av potten

60%

½ av potten

67%

1/3 av potten

77%

¼ av potten

80%

 

OBS: Majoriteten av spelarna kommer inte att använda en optimerad, balanserad strategi. De kommer inte att blanda in en lämplig mängd bluffar med värdekombinationer i deras intervall.

Att använda ett exploaterande och förenklat tillvägagångssätt med "potodds" kan vara bättre för att bestämma vilka händer du ska syna.

MDF-koncept bör användas kontra tuffa eller okända spelare.

NÄR DU SKA ANVÄNDA MDF:

Du kommer sällan att kunna tänka på MDF under spelets gång, utan bör istället ha den som fokus när du analyserar spelet efteråt. Det är när du använder dessa koncept för att studera poker vid sidan om själva spelet som du kan utveckla ett tydligare och enklare spelsätt.

 • När du vet lite eller ingenting om dina motspelare och/eller spelar mot starka och välbalanserade spelare.

NÄR DU INTE SKA ANVÄNDA MDF:

 • Som försvar mot c-bets på floppen eller turnen när du spelar out of position. Du kommer inte att få ut din fulla equity out of position. Du kommer också att vara i underläge vad gäller range gentemot den som höjer innan floppen om du inte själv gör det.
 • När din motståndare inte har några bluffar i sin range eller logiska händer som du kan slå.
 • När du spelar mot svagare spelare som det lönar sig att ha en exploaterande spelstil mot.

2. Försvar av big blind

I position med big blind när du agerar innan floppen med en Heads Up-pott ska du försvara en stor del av din range, och inte låta dig luras att lägga dig mer än du borde.

 • Mot en öppningshöjning på 2 x har du odds på 3,5:1 (2 BB + 0,5 BB + 1 BB:1 BB du behöver för att syna). Det innebär att du bara behöver runt 22% equity för att försvara öppningen.
 • Mot en öppningshöjning på 3 x har du odds på 2,25:1, vilket innebär att du behöver runt 31% equity mot motståndarens range för att syna.
 • Om du spelar live är höjningarna generellt sett lite högre än de är online. Mot en höjning på 5 x har du odds på 1,625:1, och behöver 38% equity för att syna.

Men kom ihåg att det är en utmaning att spela lönsamt out of position med en sämre range än din motståndare.

Detta i kombination betyder alltså att equity bör justeras med ungefär 7 procentenheter för att inte överförsvara och placera dig själv i fler –EV-situationer än nödvändigt (mot en höjning på 2 x försvarar du alltså händer med 29% equity istället för de 22% som rekommenderas av pottoddsen).

Dessutom rekommenderas bara att försvara en stor range från mörka insatser om du är en skicklig spelare efter floppen.

Om du är nybörjare är det okej att ha en ännu tajtare range från mörka insatser för att undvika knipor efter floppen där du sannolikt kan skapa –EV-situationer åt dig själv.

3. Spela olika mot olika motståndare

Det finns många olika tips och strategier som du bör följa för att spela lönsam poker på lång sikt, men det viktigaste (speciellt när svagare pokerspelare deltar) är att identifiera vilka de svaga spelarna är.

Om du listar ut vad deras svagare tendenser är kan du utnyttja dessa genom att arbeta mot dem för att maximera dina vinster.

Med en hand med ess och dam i samma färg är det rent typiskt okej att göra en trebettning från knappen.

Om du däremot spelar mot någon som har en haltande range från starten och bara höjer med A-A, K-K, Q-Q och A-K före floppen, är det inte så smart att höja här.

Det skulle vara att kasta pengar i sjön (speciellt om det sedan blir en fyrbettning).

Notera: Det finns en pokersida jag använder där man bara har tre färger att koda spelare med (i själva programmet). Jag kan så klart färgkoda och kategorisera dem bättre med min HUD, men jag experimenterade lite med att även använda det förenklade färgkodningsystemet. Jag använde bara två färger för att skilja fiskar från kompetenta spelare. Det visade sig vara ett riktigt bra system för mig. Jag kan alltid titta på statistiken från min HUD för att ta reda på mer om hur jag ska spela för bäst resultat mot varje enskild spelare, men ett förenklat system gjorde det lättare att till exempel välja bord och plats eller få en allmänuppfattning om hur enskilda spelare borde bemötas (fisk eller reg).

Bättre poker spelare är ofta ute efter en mer balanserad spelstil (som inte kan exploateras eftersom de spelar sin range på sätt och inkluderar både starka och svagare händer i rangen i olika satsningsmönster), men här är några exploateringsbara tendenser som du kan överväga hos dina motspelare:

 • Hur passiva eller aggressiva brukar dina motspelare vara?
 • Hur loose är deras range för varje position före floppen, och hur kan du anpassa din analys av range efter floppen för att ta med detta i beräkningen?
 • Har de den alltid på rivern om de trippelbluffar?
 • Vad har de för vinstfrekvens? (I många HUD:er kan du se justerat EV för BB/100 och allin för dina motståndare för de händer du spelat med dem.) Hur ser den ut i jämförelse med deras statistik? (Är de superfiskar eller bara dåliga regs, och hur bör du spela mot dem?) Kan du hitta deras mest exploaterbara tendenser och utnyttja dem så lönsamt som möjligt om de är signifikant eller ens marginellt förlorande spelare?
 • Vad har de för frekvenser för c-betting?
 • Lägger de sig för ofta eller för sällan mot c-bets?
 • Spelar de ovanligt dåligt out of position?
 • Synar de för ofta eller kastar korten för många gånger?
 • Hur lättlästa är de? Bluffar de någonsin?
 • Har de några obestridliga läckor?
 • Hur ofta synar de överinsatser?

“GTO” är en ständigt växande del och strategi i poker, men de mest komplexa metoderna behövs egentligen inte mot de flesta motspelare. Många spelar du bäst ut med en exploaterande spelstil.

Så balanserar du dina egna poker hand ranges

Pokerspelare vid ett bord som tittar på en balanserad vågskål

Att förstå sig på motståndarens hand range är bara toppen på isberget för att bli en skicklig spelare.

De allra bästa spelarna funderar också över sin egen hand range och hur de bör spela utefter alla händer i rangen i satsningsrundorna efter floppen för att behålla en balanserad spelstil och/eller spela idealiskt.

Draghänder är vanliga händer att spela fel med. Inte alla draghänder är likvärdiga, och om du alltid halvbluffar med dem så bluffar du förmodligen lite för mycket för din range (vilket gör att du kan exploateras med checkhöjningar och motaggressioner).

Som tumregel ska du försöka satsa eller höja med dina svagaste draghänder och checka eller syna med dina starkaste som redan har bra visningsvärde (eller stor equity).

Det finns förstås undantag, men equity vid läggning bör vara fokus för de flesta draghänder som inte har något visningsvärde (Showdown Value eller SDV).

Hur många bluffar ska du då inkludera i din range (i förhållande till antal värdehänder)? Generellt sett ska du:

 • på floppen satsa på fler bluffar/halvbluffar än värdehänder, enligt en kvot på runt 2:1. På turnen bör relationstalet vara kring 1:1.
 • På rivern ska relationen mellan bluff och värde vara omvänd mot floppen, d.v.s. 1:2.

Kom dock ihåg att detta beräknas mer specifikt enligt storleken på insatsen.

Som du kan se i tabellen nedan kan antalet bluffar som inkluderas i din insatsrange (på rivern) beräknas individuellt beroende på hur mycket eller lite du satsar.

På så vis spelar det ingen roll om motspelaren synar eller kastar korten. Du kommer ändå att gå jämnt ut (eller vinna) på ett sådant spelsätt på lång sikt.

ANDEL BLUFFAR MOT VÄRDEHÄNDER:

Din insatsstorlek

% av spel du måste vinna

Du måste vinna 1 av X gånger för att gå jämnt ut

Ej exploaterbar kvot BLUFF : VÄRDE

ELLER

Kvot LÄGGNING : SYNING för motståndare för att bluff ska gå jämnt ut

2 x potten

66%

1,5

2 : 1

1,5 x potten

60%

1,66

1,5 : 1

Potten

50%

2

1 : 1

¾ av potten

43%

2,3

1 : 1,3

2/3 av potten

40%

2,5

1 : 1,5

½ av potten

33%

3

1 : 2

1/3 av potten

25%

4

1 : 3

¼ av potten

20%

5

1 : 4

Andra saker att tänka på med poker hand range

- Viktad hand range: Viktad hand range används när en motståndare bara spelar ett visst antal gånger med särskilda händer och inte hela tiden.

Om du till exempel höjer/fyrbettar med Q-Q och din motståndare fembettar all in, så kanske han gör det med A-A och K-K 100% av gångerna, men bara med A-K 50% av gångerna. Det är viktigt att ta med den här möjligheten i din analys av poker hand range.

- Så beräknas viktad hand range: Med pokerprogram kan du vanligen välja vilka kombinationer du vill ha med i din range när du väljer dem. Programmet gör sedan sina beräkningar automatiskt enligt dina val.

Om du räknar i huvudet eller på papper kan du själv göra ändringarna genom att byta ut antalet gällande handkombinationer.

I det tidigare exemplet, om motståndaren fembettar med A-K 50% av gångerna, ska du bara ta med 8 kombinationer av A-K i uträkningen av range/equity istället för 16.

- Manipulering av hand range: Detta koncept handlar om hur du kan manipulera din egen hand range för att få den att verka stark eller svag och på så vis försöka få önskad respons från motståndaren.

Mot mindre medvetna spelare kan du till exempel använda högre insatser när du bluffar för att försöka skrämma dem att lägga sig, eftersom du ser ut att ha en stark hand.

Om du däremot har utrönt att din motståndare har en mellanstark hand kanske du vill satsa runt en fjärdedel eller en tredjedel av din värdehandspott för att försöka få motståndaren att syna.

För att kunna manipulera din egen range på detta sätt måste du känna dina motståndare väl och göra korrekta antaganden för hur de kommer att reagera i olika situationer, så att du får den respons du vill ha.

- Håll din motståndares range stor (med avsikt): Det finns många situationer i poker då du vill att din motståndare ska syna med majoriteten av sina händer. Det kan vara så att du gör ett tunt value bet (och vill bli synad av så många sämre händer som möjligt) eller att du har nöthanden och vill få motståndaren att fortsätta så långt som möjligt i ett fruktlöst försök att förbättra en väldigt stark näst bästa hand.

Tänk dig till exempel att du gör två insatser i pottstorlek på floppen och turnen när du har andra par och ett högt sidokort. Denna satsningsstrategi kommer sannolikt bara att hålla kvar en motspelare om han har en bättre hand än du, även om det finns draghänder på bordet.

Genom att checka på en av gatorna eller satsa mindre på båda kan du locka motspelaren att fortsätta med lite sämre händer och draghänder. Detta gäller alla händer i din range (inte bara andra par) och på sätt och vis handlar det också om att manipulera motspelarens range.

Lägg detta på minnet för när du bestämmer hur du ska satsa på framtida gator och hur stor du då vill hålla din motspelares range.

 • Optimistiska och pessimistiska ranges: Som vi nämnt tidigare är det alltid viktigt att ha både en optimistisk och en pessimistisk möjlig range för din motståndare, speciellt för de senare gatorna i ett spel.

När du studerar mellan spelen kan du själv ta reda på vad din ”tipping point” är i olika situationer, och öva på tuffa beslut (d.v.s. vilka extra händer din motståndare skulle behöva ha för att bruka value betting eller bluffa inom sin range för att du ska ligga över EV om du synar).

På så vis kommer dina spelbeslut naturligt att bli mer lönsamma.

Allt handlar om att vinna långsiktigt: Genom analyser av range, simuleringar och studier mellan spelen kan en situation uppkomma där du drar den korrekta slutsatsen att du har runt 70% equity jämfört med din motståndares range.

I detta specifika spel kommer det så klart ALLTID att löna sig att spela in, men det är viktigt att komma ihåg att du fortfarande kommer att förlora i 30% av fallen (det är faktiskt ganska ofta, nästan var tredje gång).

Gör alltid ditt bästa för att inte låta bad beats påverka dig, eller när din motspelare vinner på rivern även om han har lägre procentchans och du synar. Sådana saker kommer inte få dig att vackla eller ta vacklande eller känslomässiga beslut.

Kom ihåg: variansen i poker går alltid åt två håll; långsiktigt kommer det att jämna ut sig, och kortsiktigt är det viktigt att fokusera på beslut för +EV.

Vikten av analys efter spelet: Att studera och granska dina spel när du inte spelar är bland det viktigaste du kan göra för att öka din vinstfrekvens vid pokerbordet.

Det handlar inte bara om att fräscha upp minnet vad gäller strategiska koncept eller att lära dig nya sådana, utan bör även involvera granskning och analys av tidigare problematiska händer du spelat.

Om du spelar online och använder en HUD är det ganska enkelt att markera vissa händer för att hitta dem för analys senare. Studera spelet i detalj, anteckna vad du upptäcker om dina motspelare och implementera sedan den kunskap du skaffat dig i framtida spel för att öka din vinst.

Förbättra din förmåga att läsa hand range och händer

Det är en sak att förstå idén bakom hand range, men att faktiskt experimentera med range och öva på att använda det är något helt annat.

Tack vare olika pokerprogram som utvecklats på senare år är det nu mycket lättare att spela med och öva på poker hand range.

Pokerspelare bakom en dator med rangeanalysprogram

För Windowsanvändare som vill jobba med hand range rekommenderas program såsom Equilab (equitiy och range) och Flopzilla (enkelt men utförligt program för efter floppen).

Det finns även pokerlösningar som utvecklats de senaste åren och som simulerar och gör beräkningar i programmet för att plocka fram den optimala spelstrategin för olika situationer. De mest kända och välrenommerade är PokerSnowie och PioSolver.

För Macanvändare finns det tyvärr inte så många program att välja bland. Som tur är har en programmerare tagit fram PokerCruncher för MacOS/iOS, som fungerar ungefär som Windowsversionen Flopzilla.

I skrivande stund har PokerSnowie just meddelat att de planerar att utveckla sin mjukvara för MacOS, och de har redan en mindre omfattande mobilapp tillgänglig.

Sammanfattning

En av de mest avgörande faktorerna som skiljer storvinnarna från resten i poker är deras förmåga att korrekt bedöma motståndares range.

Med en mer exakt analys av range kan de fatta bättre beslut som ger dem +EV vid pokerbordet och därigenom tar hem större vinster.

Dessa spelare studerar alltid range mellan spelen för att se hur de påverkas av olika spelstrukturer och vet i bästa fall hur de ska satsa, syna, höja och lägga sig.

Kom ihåg att den tid du investerar utanför spelet kommer att hjälpa dig enormt med strategi och intuition vid bordet!

Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.