Termen ”tresatsa” brukar skapa en del förvirring, i synnerhet bland nytillkomna spelare. Nya spelare tror ofta att en tresatsning är en höjning som är ungefär tre gånger så stor som den förra satsningen – ett antagande som är förhållandevis lätt att förstå. Men låt oss istället ge den korrekta definitionen av ”tresatsa” eller ”tresatsningar”.

Tresatsning = Den tredje satsningen i en specifik sekvens av satsningar.

Skälet till denna förvirring är att när man tresatsar före floppen framstår det ju som endast den andra satsningen i sekvensen. En spelare öppningshöjer och man beslutar sig för att höja på nytt. Skälet till att detta ändå kallas för tresatsning är att de obligatoriska inbetalningarna av lilla och stora mörken räknas som den första satsningen i sekvensen. Således är öppningshöjningen i själva verket en ”tvåsatsning” medan den nya höjningen betraktas som en tresatsning.

Det har i sin tur lett till förvirring om vad som menas tresatsningar efter floppen. Låt oss säga att motståndaren fyrar av en fortsättningssatsning på floppen och du pass-höjer. Detta är naturligtvis den andra satsningen i sekvensen, men många spelare hänvisar (felaktigt) till detta som en ”tresatsning”. För att det i detta exempel verkligen ska räknas som en tresatsning måste motståndaren höja igen (d.v.s. som svar på din pass-höjning).

Varför är tresatsning så viktigt?

Det krävs inga enorma mängder statistiska analyser för att inse att tresatsning i genomsnitt ger mer pengar än att bara kallsyna. Det enda skälet till att man inte tresatsar inom hela intervallet för fortsättningssatsningar före floppen är att motståndarna skulle kunna anpassa sig och utnyttja det här när de upptäcker att man tresatsar för aggressivt. Tanken är att man ska kunna komma undan med att tresatsa så mycket som möjligt utan att motståndarna får möjlighet att göra exploativa anpassningar.

Enkelt uttryckt, det är bra att införliva tresatsningar i den strategiska arsenalen eftersom det kan förbättra vinstprocenten avsevärt.

Låt oss titta på några potentiella tresatsningsintervall mot öppningar från olika positioner.

Tresatsning på knappen

Knappen är en utmärkt utgångspunkt för aggressiva tresatsningar eftersom om man blir synad så är man alltid garanterad att sitta i position efter floppen.

Tresatsningsintervallet kan i allmänhet delas in i ett antal värdehänder och ett antal bluffhänder. I de flesta fall är det lite bättre att tresatsa när man bluffar än när man sitter med bra kort på hand. Positionens betydelse är i detta avseende märkbar – man kommer undan med fler bluffar förutsatt man sitter i position.

Syftet med att tresatsa med bra kort på hand är att man helt enkelt hoppas på att bli synad av ett antal sämre händer för att på så sätt raka hem mer pengar. Tanken med tresatsningar när man bluffar är att ta hem potten redan innan floppen. Man vet att man antagligen inte har den bästa handen, men om motståndarna lägger sig – vilket inte är någon omöjlighet – kan vi ändå ta hem spelet.

Normalt bluffar man inte vilka två hålkort som helst, utan man börja välja händer som har potential att bli en stark femkortshand när man väl når rivern. Sådana händer har ofta en trevlig kombination av både spelbarhet och equity, t.ex. något i stil med A-x i samma färg.

Ofta är det också så att bluffhänder i tresatsningar är något svagare än de händer man brukar kallsyna, även om det inte alltid är fallet.

Tresatsning på knappen mot sen position

I nedanstående tabell representeras tresatsningar med bra kort i ljusrött, medan tresatsningsbluffarna indikeras i mörkrött.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 4,52 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 9,05 %
Totalt tresatsningsintervall – 13,57 %

Notera hur stort gapet är mellan bluff och värde i tresatsningar. Om man tar exempelvis hålkort som A-10 i samma färg så är en sådan hand normalt något som hamnar i syningsregistret och lite för stark för att användas vid tresatsningsbluffar.

Knappen mot mittenposition

Observera att tresatsningsintervallet är betydligt snävare när någon öppnar från mittenposition. Det är också viktigt att vara uppmärksam på de typer av händer man använder för att bluffa.

Det finns inte så många spekalutiva händer som klädda följdkort. Man bluffar i första hand med ett interval som uppvisar god equity. Skälet till det är att det är betydligt troligare att man når visningen om man sitter i position och att rå-equityn är lite viktigare.

Om man jämför dessa intervall med intervallen när man inte sitter i position är det noterbart att de spekulativa händerna i huvudsak är de som ingår in bluffintervallet. Med den typen av händer är spelbarheten viktigare när man sitter ur position, medan equityn har mindre betydelse.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 1,66 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 3,32 %
Totalt tresatsningsintervall – 4,98 %

Knappen mot förste man (UTG)

Naturligtvis är detta tajtare än de föregående två intervallen eftersom man nu ställs inför en höjning från UTG, vilket normalt innebär en stark hand.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,9 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 2,11 %
Totalt tresatsningsintervall – 3,01 %

Sen position mot mittenposition

Observera att siffrorna är de samma som för knappen mot mittenposition, men intervallen skiljer sig en aning.

Det har att göra med de händer som man lönsamt kan kallsyna. Faktum är att man kan kallsyna med lite fler händer från knappen eftersom man endast har två spelare efter sig som kan göra stora höjningar. Att kallsyna i sen position är lite mindre lönsamt och man bör därför vara mer benägen att använda vissa händer för att själv tresatsa.

Det här är skälet till att tresatsningsintervallet från sen position mot mittenposition är lite starkare jämfört med från knappen mot mittenposition, trots att frekvensen är den samma.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 1,66 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 3,32 %
Totalt tresatsningsintervall – 4,98 %

Sen position mot förste man (UTG)

Även mot öppningar från UTG finns det fortfarande ett bluffintervall vid tresatsningar. Somliga spelare gör aldrig det och går på så sätt miste om lönsamma situationer.

Bluffintervallet vid tresatsningar mot öppningar från tidig position är dock normalt betydligt starkare än bluffintervallet mot öppningar från en sen position.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,9 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,81 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,71 %

Mittenposition mot förste man (UTG)

Här spelar man mot UTG och har fortfarande fyra spelare kvar efter sig. Av lätt insedda skäl ger detta inget större utrymme. Intervallet är väldigt snävt:

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,9 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,51 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,41 %

Tresatsningar när man sitter ur position

Vi ska titta närmare på några tresatsningsintervall som kan använda från mörkarna om man sitter ur position.

Det finns två huvudsakliga skillnader här vad beträffar fördelningen av värde- och bluffhänderna.

  1. Bluffintervallet är mer ”polariserat”. Som vi kommer att se är bluffhänderna nu spekulativa snarare än högequityhänder.
  2. Det finns färre bluffar i intervallet för respektive värdehand. Detta beror i första hand på att man sitter ur position, vilket gör det svårare att komma undan med flertalet bluffar, men också på det faktum att ens bluffar har mindre equity (eftersom de är spekulativa). Generellt sett innebär det att man bör bluffa lite mindre på det hela taget i den här situationen.

Stora mörken mot knappen

Observera att det här intervallet är avsett för när man ställs inför en öppningssatsning på 2,5 gånger stora mörken, medan de andra intervallen ovan förutsätter en öppning på 3 gånger stora mörken. Det är numera vanligt att spelare drar ner storleken på satsningen lite när de öppnar på knappen (så 2,5 gånger stora mörken är helt enkelt mer realistiskt).

Tresatsningsintervall för värdehänder – 4,52 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 5,43 %
Totalt tresatsningsintervall – 9,95 %

Stora mörken mot sen position

Observera att polariseringen i tresatsningsstrategin i det här läget ökar och skiljelinjen mellan värde- och bluffintervallen är tydlig. Bluffintervallet består nu av spekulativa händer med låg equity.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 3,77 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 4,22 %
Totalt tresatsningsintervall – 7,99 %

Stora mörken mot mittenposition

Värdeintervallet ur position mot tidig position/mittenposition är extremt snävt. I majoriteten av fallen bör man endast tresatsa med A-A/K-K (0,9 %), om man förutsätter en effektiv markerstack på 100 gånger stora mörken.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,90 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,81 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,71 %

Stora mörken mot förste man (UTG)

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,9 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,51 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,41 %

Lilla mörken mot knappen

Tresatsningsintervall för värdehänder – 4,52 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 6,79 %
Totalt tresatsningsintervall – 11,31 %

Lilla mörken mot sen position

Tresatsningsintervall för värdehänder – 3,77 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 5,58 %
Totalt tresatsningsintervall – 9,35 %

Lilla mörken mot mittenposition

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,90 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,51 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,41 %

Lilla mörken mot förste man (UTG)

Tresatsningsintervall för värdehänder – 0,90 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 1,21 %
Totalt tresatsningsintervall – 2,11 %

Stora mörken mot lilla mörken

Det finns ytterligare ett intervall som är ytterst viktigt, nämligen stora mörken mot lilla mörken. Detta är en mycket laddad situation i No-Limit Hold’em. Lilla mörken öppnar ofta på ganska bred front i modern poker och man är garanterad att sitta i position efter floppen om vi antar att ens tresatsning synas. Man behöver alltså inte oroa sig för att en spelare som sitter efter oss ska storhöja så att man tvingas lägga ner sina bluffar – helt enkelt eftersom man sitter sist.

Notera hur omfattande bluffintervallet är vid tresatsningar. Det beror delvis på att man kan kallsyna med så många olika händer i en situation stora mörken mot lilla mörken (de händer man väljer att bluffa med är i allmänhet något sämre än de som man kallsynar med). I genomsnitt bör man bara försvara ca 50 % av händerna när man sitter som stora mörken mot öppningar på 2,5 gånger stora mörken från lilla mörken – 35 % genom att kallsyna och 15 % genom att tresatsa – i resten av fallen är det lika bra att kasta korten.

Tresatsningsintervall för värdehänder – 6,18 %
Tresatsningsintervall för bluffhänder – 9,65 %
Totalt tresatsningsintervall – 15,83 %

Sammanfattningsvis

Som avslutning några viktiga anmärkningar om intervallen.

För det första bör det gå att tresatsa med ännu fler händer mot många motståndare jämfört mot siffrorna ovan. Ett av skälen till det är att i spel med lägre limit fyrsatsar de flesta spelare inte så aggressivt som de borde. Det innebär att man kommer undan med tresatsningar i ett större intervall än vad som är korrekt ur ett teoretiskt perspektivt.

En annan sak att hålla i åtanke är att tresatsningsintervallen kommer att variera beroende på storleken på öppningshöjningen. Därför har vi tittat på tresatsningsintervallen mot öppningar på 2,5 och 3 gånger stora mörken, men man behöver också ha en strategi för spel mot öppningar på 2 och 4 gånger stora mörken, liksom alla andra satsningsstorlekar som man regelbundet råkar ut för.

De intervall som vi har tagit hänsyn till är helt enkelt standardintervallen mot okända motståndare. I takt med att man samlar in mer information finns det anledning att justera strategin i syfte att exploatera motståndarnas svagheter.

Låt oss säga att du har en motståndare som aldrig lägger sig mot tresatsningar. Det skulle normalt leda till att du skär ner bluffarna vid tresatsningar, men kompensera genom att tresatsa med fler värdehänder. Och om motståndaren lägger ner alldeles för ofta mot tresatsningar? Överväg att vända på strategisteken och bluffa betydligt mer vid tresatsningar och eventuellt även spela några av dina starkare händer långsamt före floppen, istället för att tresatsa på dem.