EV står för “Expected Value” eller förväntat värde. EV i poker handlar om den genomsnittliga summa pengar en spelare kan förvänta sig att vinna eller förlora genom ett visst agerande under ett spel.

I denna artikel ska vi studera EV i detalj: Hur beräknar man EV, hur använder man EV för att effektivt öka sina inkomster och hur kan man använda EV i ett antal hypotetiska situationer vi skapat.

Se Kara Scott-intervju med Ana Marquez på EV:

HUR ANVÄNDER JAG EV I POKER FÖR ATT VINNA?

I poker bör du (nästan) alltid följa högsta möjliga EV-linjer för att maximera dina inkomster.

Den enda gången du kan välja att inte göra det är om du försöker ge dig själv högre EV långsiktigt, till exempel genom att skapa en viss image åt dig själv. (Som till exempel när Gus Hansen synade fyra spelare som gått all in i PLO på Poker After Dark med en hand på 8-6-3-2 i samma färg och 17,7% equity! I en senare intervju hänvisade han till den här tv-sända spelrundan som en ”reklaminvestering”. Han kommer alltså tjäna på detta senare mot motståndare som har sett honom spela så.) Men generellt sett kommer direkta beslut som ger dig ökat EV (+EV) alltid att löna sig mest och oftast på lång sikt.

När man bedömer ett agerandes EV använder man en kombination av en möjlig (men osäker) range-analys av motståndarens hand och en logikbaserad förutsägelse av hur många gånger motståndaren förväntas syna respektive lägga sig.

Att ta risker är en stor del av att maximera EV och vinster (att till exempel satsa stort på en bluff i ideala situationer eller att syna en hand efter att motståndaren har satsat eller höjt). Många spelare är rädda för sådana risker, eftersom de oroar sig för mycket för vad en viss hand ska ge.

Vad dessa spelare inte tänker på är att de i vissa spel inte ska vara så resultatfokuserade utan tänka mer på om deras spelsätt är lönsamt på lång sikt. Så länge man alltid satsar pengar på goda vinstlinjer, med positivt förväntat värde mot specifika motspelare och deras hand range i specifika situationer, så kommer man att vinna på lång sikt.

Kort sagt, pokerspelare ska alltid försöka maximera sin långsiktiga vinstpott istället för att oroa sig för kortsiktiga vinster och risker (speciellt om riskerna ger +EV).

Formeln för EV:

EV(situation) = Procent(X1)*Belopp(X2) + Procent(Y1)*Belopp(Y2)

GRUNDLÄGGANDE EV - EXEMPEL 1

Tänk dig följande situation. Någon ger dig två alternativ att välja mellan:

 • Du kan få 1 000 $ direkt.

 • Du kan singla slant, och om det blir klave vinner du 10 000 $. Om det blir krona vinner du 0 $.

Många personer jag har frågat svarar att de skulle ta 1 000 $. För de flesta människor är det en ordentlig summa, och de skulle ”hellre få någonting än att inte få någonting”. Med andra ord skulle de föredra de garanterade pengarna och sky risken för att gå tomhänta därifrån.

Som pokerspelare är det här dock en klassisk situation där du ALLTID skulle välja att singla slanten. Men varför är det så?

Om du väljer alternativ 1 kommer du 100% av tiden att vinna +1 000 $.

Om du väljer alternativ 2 kommer du 50% av tiden att vinna +10 000 $ och 50% kommer du att vinna 0 $.

Vi skriver ut detta så här:

EV (slant) = %(klave)*belopp(klave) + %(krona)*belopp(krona)

EV (slant) = (50%)*(10 000) + (50%)*(0)

EV (slant) = 5 000 + 0

EV (slant) = 5 000 $

EV för alternativ 1 är +1 000 $; och

EV för alternativ 2 är +5 000 $.

Oavsett hur slanten landar bör du alltså vara mer än glad att singla den eftersom det i snitt ger mycket mer vinst än den garanterade summan. I poker EV är det detta vi siktar på: Maximal lönsamhet långsiktigt. Var inte så fixerad vid kortsiktiga resultat.

GRUNDLÄGGANDE EV - EXEMPEL 2

En sommar körde Planet Hollywoods pokerrum i Las Vegas en kampanj för höga händer. Den som fick fyrtal eller bättre med båda sina hålkort vann ett pris ur en ”överraskningspåse”.

Påsen innehöll 6 marker: 4 på 50 $, 1 på 100 $ och 1 på 200 $.

När du hade dragit ett startbelopp ur den första påsen kunde du sedan välja att behålla din vinst eller satsa den genom att dra en av två marker ur en andra påse. Den innehöll en marker som halverade vinsten och en som dubblerade den.

FRÅGA 1:

Om du får fyrtal eller bättre, vad är EV för att dra en marker ur den första påsen, om vi antar att du aldrig drar ur andra påsen?

Först måste vi räkna ut genomsnittet.

EV = (50 + 50 + 50 + 50 + 100 + 200) / 6

EV = 500 / 6

EV = 83,33 $

EV på överraskningspåsen varje gång du får fyrtal eller bättre är alltså 83,33 $.

FRÅGA 2:

Vi antar att du har tur och drar 200 $. Ska du fortsätta med den andra påsen eller behålla dina 200 $? Kommer den andra påsen att ge dig +EV eller –EV?

EV = %(marker med ½)*belopp(förlora 100 $) + %(marker med 2x)*belopp(vinn 200 $)

EV = (0,5)*(-100) + (0,5)*(200)

EV = -50 + 100

EV = 50 $

Varje gång du väljer att dra ur den andra påsen efter att ha vunnit 200 $ kan du alltså förvänta dig i snitt 50 $ mer i vinst (alltså 250 $ totalt).

(Lägg märke till att 250 $ ligger precis mittemellan de två möjliga resultaten 100 $ i vinst och 400 $ i vinst. Dock kan EV inte alltid beräknas med formeln 50/50, som vi snart ska se.)

Om en amatör får välja att dra ur den andra påsen eller inte kanske han inte är villig att riskera att förlora hälften. Han vill kanske hellre hålla kvar sin garanterade vinst.

För ett pokerproffs är det dock uppenbart att på lång sikt kommer man att vinna om man varje gång väljer att dra ur den andra påsen. (Kom ihåg att de omedelbara resultaten är oviktiga för pokerproffs.) Folk som menar allvar med sitt pokerspel ska alltid känna sig trygga i att välja att dra ur andra påsen eftersom det ger högre EV (eller genomsnittligt resultat).

Pokerspelare som sitter vid datorn och funderar över en matteekvation

EV POKER - VAD BETYDER ALLT DE HÄR?

Om varje beslut du tar i en pokerhand maximerar ditt förväntade värde så kommer du snart att krossa allt motstånd med fantastiska resultat.

Det är därför viktigt att tillbringa lite tid bakom kulisserna med att studera exempel och uträkningar av EV. (Ja, det tar tid och är svårt i början, men som med allt blir det lättare ju mer du lär dig. Dessutom kommer dina resultat vid spelbordet att förbättras dramatiskt om du tar dig tid att jobba på det här mellan spelen.)

Du kan antingen välja att studera EV genom att göra uträkningar för hand, som vi gör senare i den här artikeln, eller använda uträkningsprogram som kan köpas online (som PokerSnowie och PioSOLVER).

Programmen gör det verkligen mycket lättare att se vilket EV man kan förvänta sig genom att följa olika linjer (lägga sig/checka/satsa/höja), även med olika insatser och höjningar.

EQUITY OCH EXPECTED VALUE (EV)

Innan vi fortsätter med våra exempel är det viktigt att klargöra skillnaden mellan equity, d.v.s andel av potten, och förväntat värde, d.v.s. expected value. Ibland används dessa två termer nämligen felaktigt som synonymer.

Equity (till skillnad från EV) handlar om hur stor del av pengarna i potten som tillhör dig baserat på procentchansen för din hand att vinna mot dina motspelares vid visning.

Säg till exempel att du får Q-Q pre-flopp mot A-K i samma färg. I den här situationen är Q-Q favorit med liten marginal, och har en fördel på 54% equity. (Vi kan också säga att om det ligger 400 $ i potten så har Q-Q mot A-Ks en equity på (54%)*(400) = 216 $. )

För att beräkna EV på samma situation måste vi ta med det vi vet om equity i våra beräkningar.

EV = %vinst(54%)*beloppVinst(200) + %förlust(46%)*pottenFörlust(200)

EV = 108 - 92

EV = 16 $

Med stacks på 200 $ är EV på att få Q-Q pre-flopp mot A-Ks +16 $. Det betyder att du i snitt kommer att vinna 16 $ när denna situation uppstår.

EXEMPEL 1: INSATSSTORLEK

EV handlar inte bara om vinster och förluster. Det handlar även om att maximera den förväntade summa pengar du kan vinna (eller skydda dig mot att förlora genom att bluffa).

Insatsstorlek är därför en viktig del av att använda EV som koncept i ditt pokerspel och vinna så mycket pengar som möjligt.

I detta exempel antar vi att vi sitter med nöthanden på rivern. Vissa motspelare med starka händer väljer att satsa litet för att på alla vis försöka få motspelaren att syna. I många fall är det mycket bättre att satsa stort på en så stark hand, även om du tror att din motspelare kommer att syna dig lite mer sällan (som vi snart ska se).

Tänk dig att det ligger 200 $ i potten på rivern och du har A-J på A-3-J-J-9. Din motståndare har checkat och du har 400 $ kvar i din stack. Hur skiljer sig EV för en insats på 100 $ och att gå all in med 400 $? I vilka situationer bör vi välja den ena eller den andra insatsen?

I det här fallet handlar det om hur ofta du tror att din motståndare kommer att syna vardera insatsen. Säg till exempel att motståndaren synar en insats på 100 $ 50% av tiden och en insats på 400 $ bara 25% av tiden.

Vilken insats har då bäst förväntat värde?

100 $ insats på rivern

EV = %(motståndaren synar (50%))*belopp(pott+insats (300)) + %(motståndaren kastar (50%))*belopp(pott (200))

EV = (150) + (100)

EV = 250 $

400 $ insats på rivern

EV = %(motståndaren synar (25%))*belopp(pott+insats (600)) + %(motståndaren kastar (75%))*belopp(pott (200))

EV = (150) + (150)

EV = 300 $

Här kan vi se att även om vår motståndare synar en större insats mer sällan (25% mot 50%) så är det större EV på att satsa mer än på att satsa 100 $. Detta hänger så klart på att vår antagna procentsats för hur ofta vår motståndare kommer att syna stämmer.

EXEMPEL 2: VALUE BETTING OCH SYNADE BLUFFAR

Mycket vad gäller EV handlar om antaganden man gör av procentsatser och hur troliga olika reaktioner från motståndaren är i olika situationer.

Låt och säga att vi på bordet har Ak-4s-8s-9r-2s. Vi har A-K i olika färg på hand. Vi vet några saker om vår motståndare:

 • Han gör value bets på svagare händer än vad han synar.
 • Han lägger ofta sitt svagaste toppar vid en ”triple barrel”.
 • Han synar bara på floppen och turnen med draghänder om han spelar i position.
 • Han bluffar de dragkort han saknar när någon checkar, men höjer sällan på rivern som bluff.

I denna situation har vi höjt innan floppen, fortsättningssatsat på floppen och fortsättningssatsat på turnen med toppar och toppsidokort. (Vår motståndare synade båda gångerna.) Nu måste vi beräkna om det är smartare att satsa eller checka, och vilket alternativ som ger högst EV.

CHECKA ELLER SATSA

Om vi checkar kan vi troligen få vår motståndare att syna med en större hand range än om vi satsar på rivern:

 • Hans saknade dragkort
 • En del svagare toppar
 • Det bästa topparet (som vi ändå slår)
 • Händer som är bättre än vår

Jämför med listan på händer han skulle syna med om vi satsar:

 • Det bästa topparet (som vi ändå slår)
 • Händer som är bättre än vår

Eftersom vi vet att vår motståndare överbluffar de dragkort han saknar (och alla draghänder utom den osannolika 5-3 i samma färg) får vi oftare satsningar från motståndaren än syningar om vi själva satsar.

Vi gör några fler antaganden för att beräkna EV på att checka mot att satsa:

 • Motståndaren kommer att satsa 80% om vi checkar
 • Motståndaren kommer bara att syna 20% om vi satsar
 • Vi tror att vi skulle vinna 90% av tiden i båda fallen
 • Potten innehåller 150 $ och resterande effektiva stacks är 100 $
 • Insatser kommer att vara på 100 $

CHECKA

EV(checka) = %(motståndaren satsar)*%(vi vinner)*belopp(vinst) + %(motståndaren

satsar)*%(vi förlorar)*belopp(förlust) + %(motståndaren checkar)*belopp(vinst från pott)

EV = (80%)*(90%)*(250) + (80%)*(10%)*(-100) + (20%)*(150)

EV = (0,72)*(250) + (0,08)*(-100) + (0,2)*(150)

EV = 180 - 8 + 30

EV = +202 $

SATSA

EV(satsa) = %(motståndaren synar)*%(vi vinner)*belopp(vinst) + %(motståndaren

synar)*%(vi förlorar)*belopp(förlust) + %(motståndaren kastar)*belopp(vinst)

EV = (20%)*(90%)*(250) + (20%)*(10%)*(-100) + (80%)*(150)

EV = (0,2)*(0,9)*(250) + (0,2)*(0,1)*(-100) + (0,8)*(150)

EV = (0,18)*(250) + (0,02)*(-100) + (0,8)*(150)

EV = 45 - 2 + 120

EV = +163 $

Baserat på våra antaganden kan vi se att det att checka och uppmuntra vår motståndare att bluffa ger högre EV än att satsa själva i det här fallet.

Obs: För att få mer exakta procenttal till våra antaganden kan vi studera range-analys för vår motståndare och bedöma exakt hur många och vilka kombinationer vi tror att han kommer att 1) syna med om vi satsar eller 2) satsa själv om vi checkar, i relation till alla möjliga kombinationer i hans range.

I nästa exempel använder vi kombination och range-analys för att räkna ut mer exakt EV och mer korrekta resultat.

EXEMPEL 3 (AVANCERAT): BLUFF ELLER VISNING PÅ RIVERN

Vi antar att vi har Ak-Qh på Kr-Jh-7r-2k-Qk. Vi 3-bettade innan floppen i position och vår motståndare synade. Han checksynade sedan både floppen och turnen. Det ligger 160 $ i potten och vi har 120 $ kvar i vår stack.

Först ska vi besluta om det skulle löna sig att satsa på rivern som bluff, och sedan beräkna vilket agerande som har högst EV: En bluff på rivern eller att checka på vårt andra par från rivern med visningsvärde.

Vi måste först bedöma vår motståndares hand range och avgöra hur många av kombinationerna i den vi redan har vunnit över. Sedan måste vi bedöma vilka av de resterande händerna vi tror att han skulle lägga sig respektive syna med för att räkna ut EV på att checka och att satsa som en bluff.

Mycket av informationen i detta exempel kommer från våra antaganden om motståndarens range och tendenser. Många grundar sig på pre-flopp-statistik och tidigare anteckningar vi tagit om honom.

Här är våra antaganden om hans range:

MOTSTÅNDARENS KORT

KOMBINATIONER

VINNER VI?

LÄGGER HAN SIG MED BÄTTRE HÄNDER OM VI SATSAR?

A-Ko

7 kombinationer

Nej

Ja

A-Ks

2 kombinationer

Nej

Ja

A-Js

2 kombinationer

Ja

A-10s (endast hjärter)

1 kombination

Nej

Nej

K-Qs

2 kombinationer

Nej

Nej

K-Js

2 kombinationer

Nej

Nej

Q-Q

1 kombination

Nej

Nej

Q-Js (endast hjärter)

1 kombination

Nej

Ja

J-J

3 kombinationer

Nej

Nej

J-10s (endast hjärter)

1 kombination

Ja

10-9s

4 kombinationer

Ja

TOTALT:

26 kombinationer

7 kombinationer

10/19 kombinationer

Lägg märke till vissa antaganden vi gör:

 • Vi tror inte att motspelaren skulle ha gjort ett 4-bet innan floppen med A-K. (Att ha dessa kombinationer för honom att kunna lägga sig med är ganska viktigt i detta fall.)
 • Om vi satsar så tror vi att motspelaren kommer att lägga sig med de händer vi slår, plus 10 andra kombinationer (av de 19 som återstår)).
 • Efter att ha gjort ett 3-bet på floppen och en ”triple barrel” (satsat på flopp, turn och river) så har vi vanligen en stark range här (toppar, tvåpar, färg, stege) och vi har inte många bluffar (på sin höjd några kopplade kort i samma färg som 10-9, om vi spelar dem som 3-bet). Därför tror vi att motspelaren kommer att lägga sig med händer med A-K om vi satsar mer, och även de svagaste två parkombinationerna med Q-J i samma färg.

För att ta reda på hur många kombinationer motspelaren behöver för att lägga sig och se om bluffen kommer att löna sig måste vi räkna på…

 • …vad vi har kvar i vår stack…
 • …storleken på potten…
 • …hur många vinnande kombinationer motspelaren har…
 • …hur många av dem han skulle lägga sig med…

Allt detta måste vi lägga ihop.

Om vi satsar 120 $ i en pott på 160 $ (75% av potten), ser vi att vi måste vinna 43% av tiden för att gå med vinst. (Se tabellen i nästa avsnitt.)

43% * 19 kombinationer som slår vår hand betyder att han måste lägga sig med 8 av kombinationerna för att vår satsning ska vara lönsam. Eftersom vi redan avgjort att han antagligen kommer att lägga sig med 10 av handkombinationerna kan vi alltså satsa här. MEN bara för att en bluffsatsning här är lönsam betyder inte det nödvändigtvis att den är det mest lönsamma alternativet.

Vår hand har även visningsvärde nu när vi har fått ett andra par. Om vi checkar vinner vi automatiskt över 7 av hans totalt 26 kombinationer.

I den här situationen är EV för att checka:

EV (checka) = (7/26) * pottens storlek

EV (checka) = 0,269 * 160

EV (checka) = +43,08 $

Vi jämför det med EV för att satsa:

EV (satsa) = %vinst(10/19)*belopp (vinst ((160)) + %förlust(9/19)*belopp (förlust (-120))

EV (satsa) = %vinst(52,6%)*belopp (vinst ((160)) + %förlust(47,9%)*belopp (förlust (-120))

EV (satsa) = 84,16 + (-56,88)

EV (betting) = +27,28 $

Vi har nu sett att även om både att checka och att bluffa och satsa är lönsamt så kan vi med EV räkna ut att det är större förväntat värde på att checka.

ANVÄNDBARA TABELLER

Här nedan följer två tabeller som hjälper dig att bedöma hur ofta du måste vinna en pott när du satsar eller synar en satsning i procent.

Du kan använda dessa siffror i olika situationer när du beräknar EV:

MOTSPELARENS INSATS

VI MÅSTE VINNA

2 x potten

40%

1,5 x potten

37,5%

Potten

33%

¾ av potten

30%

⅔ av potten

28%

½ av potten

25%

⅓ av potten

20%

¼ av potten

16%

VÅR INSATS

VI MÅSTE VINNA (MOTSPELAREN KASTA KORTEN)

2 x potten

66%

1,5 x potten

60%

Potten

50%

¾ av potten

43%

⅔ av potten

40%

½ av potten

33%

⅓ av potten

25%

¼ av potten

20%

SÅ FUNGERAR VARIANS

Glöm inte att EV handlar om det genomsnittsbelopp du antingen vinner eller förlorar genom ett visst agerande. Ofta är verkliga vinster och förluster mycket större i en hand än vad en beräkning av EV antyder. Men med tillräcklig volym kommer dina förväntade vinster eller förluster komma väldigt nära dina verkliga vinster eller förluster.

Om du spelar för ökat EV och förlorar potten, låt inte det avskräcka dig, och börja inte halta. Det kommer alltid fler spel, och som sagt kommer summan av dina resultat att utgöras av ett genomsnitt för alla händer du spelar och beslut du tar, inte bara de största.

SAMMANFATTNING

Genom att förstå sig på Expected Value (EV) kan man inte bara lära sig vilka spel som är lönsamma, utan även exakt hur mycket mer eller mindre lönsamma olika ageranden, insatser och höjningar är relativt till varandra.

Nu när du har lärt dig formeln för EV, börja använda den i några egna exempel. Räkna ut vilket spel som ger mest ökad EV i olika situationer, så kanske du hittar läckor du måste börja täppa till i ditt spel för att öka din totala vinstsumma.

Glöm inte att det finns datorprogram som PokerSnowie och PioSOLVER som kan hjälpa dig att beräkna EV och välja de mest lönsamma vinstlinjerna att följa i poker.

Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.