Om du väljer att satsa i poker, så gör du vanligen det för att du har värde (och alltså vill bli synad av de som har sämre händer) eller som en bluff (för att få en bättre hand att lägga sig). I sin bok,No limit hold’em for advanced players, tar Matthew Janda detta påstående ett steg längre. Istället för de polariserade kategorierna “värde” och “bluff” menar han att spelare har två anledningar att satsa:

 1. För att göra potten större utifall att de vinner.
 2. För att ta ifrån motståndare chansen att realisera sin equity (andel av potten).

Hur som helst omfattar båda definitionerna den mer godtagna termen “value betting”, eller värdesatsning – när du satsar för att du tror att du har den bästa handen.

I den här artikeln ska vi gräva lite djupare i fenomenet value betting och titta närmare på situationer i vilka man bör värdesatsa istället för att välja en annan satsningsstrategi, som till exempel att checka för pottkontroll.

NÄR SKA MAN ANVÄNDA VALUE BETTING?

I enkla termer ska du värdesatsa vid de tillfällen du tror att motståndarna har tillräckligt dåliga händer för att syna dig. Det kan antingen innebära att du höjer insatsen för eventuella draghänder (genom att sätta priset för att fortsätta) eller att du får de sämre händerna att syna dig.

När du beslutar om du bör använda value betting (speciellt på rivern) ska du ha i åtanke att du bara bör göra det om du tror attdin motståndare kommer att syna och ha sämre hand än dig i minst 50% av fallen. (Tänk så här: för att satsningen ska vara vinstgivande långsiktigt måste du vinna de extra pengarna över 50% av tiden. Annars kommer du alltför ofta att förlora din insats.)

Det finns spelare som faller för så kallat “Fancy Play Syndrome”: De försöker lura motståndarna med sin starkaste hand genom att syna och spela passivt. De hoppas att motståndaren på detta vis ska börja satsa vilt och tappa kontrollen. Det finns så klart en tid och en plats för allt, men som tumregel ska du alltid försöka att öka potten när du har en bra hand. (med value betting och/eller höjning, beroende på vad situationen kräver). På samma vis ska du försöka begränsa potten när du har en sämre hand (marginella händer brukar bara ge värde i en eller två gator).

ATT TÄNKA PÅ VID VALUE BETTING

Det är mycket du måste tänka på innan du bestämmer dig för om du ska värdesatsa.

Här är några exempel på vad du bör tänka på:

 • Stackstorlek: Det är enklare att gå all in och få full avkastning på bra händer om relationstalet mellan stacken och potten är mindre, d.v.s. om din stack är närmare potten i storlek. Det är exempelvis lättare att få ut det fulla värdet av dina starka händer: 1) i potter med trebettning eller 2) när du har få marker. Ibland kan du kamma hem hela högen i mitten med bara två gator av satsningar efter floppen.

Ha alltid spelstrukturen och dina motståndares tendenser i åtanke när du bestämmer vilken av gatorna du ska välja för value betting. Här bör också noteras att du alltid ska vara medveten om alla dina motståndares stackstorlekar om de är med i spelet. Detta kan, och ska, vara avgörande för hur du spelar varje hand.

Om du är deepstacked kommer det dessutom att finnas tillfällen då du måste syna vissa händer för pottkontroll, för att undvika att en motståndare höjer och placerar dig i en obekväm sits.

 • Motståndares tendenser: Din eller dina motståndares tendenser har en viktig inverkan på hur du bör spela dina händer (d.v.s. value betting eller pottkontroll). De påverkar även din hands relativa styrka när du spelar om en pott med dem.

 

 • Bluffar din motståndare på rivern om du checkar? Det här är viktigt! Om din motståndare kommer att försöka satsa på sin draghand på rivern så är det ofta en god idé att checka och låta dem bluffa, istället för att själv value betta.

Om du däremot vet att din motståndare aldrig bluffar är det bättre att värdesatsa och låta motståndaren syna med sina sämre händer (om de utgör minst 50% av hans range för syning).

 • Har du en lurig eller enkel motståndare?Om du vet att din motståndare ibland halvbluffar på sina draghänder genom att checkhöja är det i vissa fall ett misstag att köra med tunnare value betting (eftersom din motståndare, som inte har någon aning om var du står, kommer att tvinga dig ur handen).

Mot mer lättlästa motståndare är det oftast enklare att vara säker på value betting. I svåravgjorda situationer vet du då att om de höjer så har de antagligen en bra hand.

 • Synar din motståndare för ofta?Då kan du använda value betting i flera situationer. Du kan också spela mer exploaterande mot sådana motståndare och utesluta en del av de bluffar du annars hade spelat på.
 • Lägger sig din motståndare för ofta?I så fall kan du checka med fler marginella händer och värdesatsa färre händer (mer i överkant av din range). Du kan också bluffa lite mer genom att lägga till några lite svagare händer i din range.
 • Motståndarens hand range: Det är viktigt att överväga kort på turnen och rivern som kan förbättra din motståndares hand range mer än din egen. Om ett sådant scenario uppstår är det bättre att kontrollera potten genom att checka, speciellt om du har luriga motståndare som gärna höjer och placerar dig i svårbedömda situationer med marginella händer (som ett par).
 • Kontantspel eller turnering: I turneringar används ibland ICM som gör det allt viktigare att hålla sig kvar i spelet, och du bör därför vara sparsam med value betting på marginella händer. Här är risken att förlora mer av din stack mycket värre än fördelen med att vinna några fler marker. (d.v.s. att checka på rivern kan till exempel ge dig antingen 40 BB eller 80 BB. Att satsa ger dig istället antingen 20 BB eller 100 BB. I detta fall är det mycket mer värdefullt att ha kvar en välmående stack på minst 40 BB än att vinna 20 BB mer på en höjning på rivern. 80 BB eller 100 BB i stacken är ändå ganska likvärdigt.)
 • Flervägspott:Vad gäller flervägspotter ska du alltid satsa mer på värde än på bluff. (Det beror på att din hands equity (andel av potten) minskar naturligt ju fler personer som är med.) Notera även att med flervägspotter kan du ofta fortsättningssatsa lägre än i Heads Up eftersom förhållandet mellan stacken och potten för varje spelare redan är lägre än vanligt. Potten blir ju större desto fler spelare som deltar i en hand.
 • Position: Generellt sett bör du inte värdesatsa lika tunt out of position (eftersom du inte kan se hur dina motståndare beter sig först, och eftersom det är möjligt att någon höjer mot dig i vissa situationer). Om du spelar i position och ser hur dina motståndare agerar först har du mycket information som gör att du kan använda value betting mer. Värdesatsa om du tror att de har flera händer i sin range som är sämre än dina. Detta är något du kan härleda utifrån hur de har spelat i tidigare gator i handen.

INSATSSTORLEK FÖR VALUE BETTING

Storleken på insatsen är viktig när det kommer till value betting. Om du satsar för mycket riskerar du att bli synad av bättre händer och om du satsar för lite riskerar du att förlora mer av den potentiella vinsten.

Innan vi går in på detaljerna här måste vi först titta på skillnaden mellan att satsa balanserat och att satsa exploaterande.

Med starka motståndare är det klokt att försöka spela balanserat. Välj din insatsstorlek baserat på hur mycket du skulle satsa på hela din range och välj sedan ett lagom antal buffar att inkludera så att du inte själv kan exploateras.

Med svagare motståndare, eller motståndare som helt tydligt har exploaterbara läckor, bör du anpassa din value betting till deras svagheter. Speciellt viktigt är att vinna på de händer i deras range som är sämre än dina men med vilka de ändå kan syna.

Du ska också tänka på att inte skydda din hand för mycket mot draghänder genom att satsa för stort med olika värdehänder. (Skyddska bara vara en sekundär anledning till att satsa.Värdebör vara den främsta avvägningen.) Kom ihåg att om du satsar för stort så kommer de händer som är sämre än din bara att lägga sig. För att få ut maximalt värde från sämre händer (t.ex. draghänder) måste du anpassa din satsning rätt, så att de kanske inte får rätt odds för att börja jaga, men ändå har möjligheten att syna.

Samma sak gäller value betting med en marginell hand om du hoppas på att synas avsämrehänder. Om du satsar för högt riskerar du bara att få alla sämre händer att lägga sig och alla bättre händer att syna. Om du satsar precis lagom belopp vid value betting kan du neka sämre händer equity samtidigt som du får ut mer av dem om de synar.

Här är en rad frågor du bör ställa dig själv för att avgöra om du bör värdesatsa, och i så fall hur mycket:

 1. Är din motståndare enreg eller en fisk?
 2. Är din motståndare lurig eller lättläst?
 3. Hur stark är din hand?
 4. Vilken hand range tror du att din motståndare har?
 5. Vad tror du att din motståndare anser omdinhand?
 6. Vilka händer i din range kan du representera med hjälp av olika insatsstorlekar?
 7. Vad har din motståndare för tendenser?
 8. Bör du göra en polariserad satsning?
 9. Hur ofta brukar dina motståndare syna och hur? Är det relativt till storleken på insatsen och/eller spelets struktur?

VANLIGA MISSTAG

1) Du måste inte ha nötterna:

Som vi redan har nämnt är det inte nödvändigt att ha nöthanden för att använda value betting. Detta är faktiskt något som håller många spelare kvar på minussidan: de satsar inte tillräckligt tunt för värde.

Många nöjer sig med att checka när de har den bästa handen på rivern, även om det är troligt att motståndaren skulle syna en höjning. De vill hellre vinna pengarna i potten direkt och slippa oroa sig för vad de skulle göra om någon checkhöjer och sätter dem i en knepig situation senare.

Value betting är livsviktigt för att öka dina vinstintäkter, och när allt stämmer bör du känna dig säker på att lägga fler marker på bordet. Om din motståndare synar hela tiden ska du värdesatsa ofta. Om du däremot vet att din motståndare bara synar med de bästa händerna kan det vara ett misstag att använda value betting med medelstarka händer. Det är viktigt att alltid ha motståndarens tendenser i åtanke när du bestämmer vad du ska göra med en hand. Varje hand är en ny situation, och det är den inställningen du bör ha.

2) Folk överskattar sin egen hand:

Speciellt när korten på turnen och rivern är dåliga (d.v.s.kort som ändrar spelets struktur dramatiskt och/eller hjälper en motståndares range) finns det spelare som ändå alltid överskattar marginella händer (som toppar) genom att värdesatsa.

Det är viktigt att alltid överväga hur olika turn- och riverkort påverkar spelets struktur (och följaktligen hur du ska agera när sådana kort kommer upp)innande kommer upp, så att du är ordentligt förberedd.

På tal om överskattade händer bör det även nämnas att även om du ofta har bäst hand på rivern så måste du inte alltid värdesatsa, speciellt inte när du tror att motståndaren skulle få svårt att syna dig med sämre händer.

Låt oss anta att du tror att du kommer vinna 75% av tiden om du checkar, men endast 25% av tiden om du satsar och blir synad. I dessa lägen ska du hålla dig till att checka på rivern och vinna den aktuella potten oftare (detta agerande ger dig högre expected value).

3) Folk satsar för högt:

Vi har sagt det flera gånger redan, men när det kommer till value betting så vill du bli synad av dem som har sämre händer. Om du satsar för högt kan de sämre händerna istället tvingas kasta korten, vilket ger dig motståndare med starkare range än du hoppades.

 

4) Dubbla fortsättningssatsningar som parar upp andra eller tredje kortet på bordet:

Det här är ett avancerat koncept. Mot bättre spelare ska du vara försiktig med fortsättningssatsningar turnen efter att bordet har parat upp det andra eller tredje högsta kortet om du redan fortsättningssatsade på floppen. (d.v.s. A-J på J-6-3-6). Om din motståndaresynaren satsning på floppen (speciellt om han har mörk insats), har hans range mycket större chans att inkludera det andra och tredje kortet än din. En bra spelare kan exploatera dig om du ofta dubbelbluffar på sådana här bord, genom att checkhöja och placera dig i väldigt svåra situationer framöver.

5) Slowplay är överskattat:

Ibland kan även starka händer, som toppset, vara värda att värdesatsa på vid floppen eftersom det alltid finns sämre händer som kan tänkas syna. Tänk 3-3 med 3-2-2 på floppen: en mindre fortsättningssatsning här kommer att hålla kvar alla överpar och många med esshög. Tänk A-K med A-K-7 med två spader. Att satsa här ger värde från olika draghänder och sämre ess eller kungar. Kom ihåg attslowplay måste ge motståndaren chansen att komma ikapp med en hand som ändå ger dig vinsten. Om motståndaren har 4-3 på bordet med A-K-7 kommer han förmodligen inte att komma ikapp med en näst bästa hand som är bra nog att syna en höjning med.

GENERELLA RIKTLINJER FÖR VALUE BETTING:

 • Topp-par:Många topp-par blir marginella händer vid rivern, men att få ett topp-par med ett bra sidokort på floppen är i de flesta fall bra för value betting. Om du oroar dig för balansen kan du alltid checka med lite svagare topp-par eller helt enkelt justera frekvensen du satsar på specifika topp-par med.

 • Vad gör man med andra par? Ditt andra par (beroende på bordets styrka) bör avgöra om du ska använda value betting. Generellt sett ska du försöka checka ett andrapar på floppen om du till exempel har A-Q på K-Q-3. Om du å andra sidan har A-8 på K-8-3 är det lite annorlunda. Här kan det vara mer berättigat att satsa för att försöka neka equity till de två korten mellan K och 8 (d.v.s. Q-J, J-T, T-9, o.s.v. Alla dessa har oftast omkring 25% equity jämfört med dig).
 • Inte alla hålpar är likvärdiga:Tänk dig en flopp på K-7-2. Av samma anledning som ovan bör du här vara mer benägen att satsa med 8-8 än med Q-Q (vilket skulle vara helt okej att checka med på floppen).
 • Value betting mot draghänder: Om din motståndare har några draghänder i sin range behöver du inte satsa jättestort för att skydda dig. En mindre insats fungerar precis lika bra, och (i många fall) får det dem att stanna i spelet och fortsätta jaga sin draghand. Tänk dig till exempel att din motståndare jagar ett färgdrag med ett kort kvar. Sannolikheten att motståndaren får färg är cirka 18%, så även om du satsar en tredjedelav potten (och ger honom 4:1 för att syna) kommer motståndaren sannolikt att felbedöma situationen baserat på de uttryckta oddsen. Lär känna din motståndare och ta reda på hur mycket han är villig att betala för att försöka få det kort han behöver till en draghand.
 • Turn- och riverkort: Vems range ger korten störst fördel?Studera hur olika kort på turnen och rivern ändrar dynamiken i spelet och vems hand range som gynnas mest. Om motståndarens hand range gynnas mer är det kanske klokt att undvika value betting och nöja sig med att checka.

DÅ SKA DU CHECKA/UTÖVA POTTKONTROLL:

 • När din motståndare bluffar ofta

 • För att undvika att tappa kontrollen över din hand (t.ex. om en motståndare checkhöjer och placerar dig i knepiga situationer)
 • När du vet att du antingen ligger MYCKET före eller MYCKET efter
 • När du kan få ut extra värde från marginella händer på rivern (men där de annars kan kasta korten, om de till exempel tror att du 3-barrelbluffar).

SAMMANFATTNING

I poker är varje bord och varje hand olika. Därför kräver varje beslut en analys av den unika situationen och man måste förlita sig på en mängd olika faktorer för att maximera sin vinst.

Value betting är en strategi som kan ha en enorm inverkan på vinstmarginalen i poker. Vid value betting är det viktigt att alltid överväga sin motståndares tendenser och fundera över hur man kan maximera sina vinstchanser.

Det är alltid bra att diskutera intressanta situationer från specifika händer med pokervänner på olika pokerforum. Genom att analysera tillsammans med likasinnade kommer du kunna hitta sätt och situationer som gör att du kan vinna ännu mer på value betting.

About the Author
By
Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.
Related Content

Din kompletta guide till Poker Rake

Pokerspelarens 6-stegs guide till ständig förbättring

Ta plats vid mikroinsatsborden för att ta ditt pokerspel till nästa nivå!

Vad du bör göra för att 3beta bättre!

Topp 5 vanligaste pokermisstagen för nybörjare att undvika!

Online poker signaler: 7 nyckelbegrepp att tänka på!

Bör Du Spela Poker Med Solglasögon?

Spela som eller mot en pokergalning genom att skapa en bords image

Fem vinnande drag att lägga till ditt spel

Din kompletta guide till GTO-strategier för öppna höjningar före floppen!