Det är först på senare tid som spelare verkligen har börjat förstå vikten av att aggressivt försvara sina stora mörkar.

Det betraktades tidigare som korrekt att helt enkelt kasta övervägande del av händerna från stora mörken eftersom man ju ändå skulle spela ur position efter floppen. Om vi kunde resa några år bakåt i tiden och fråga om det genomsnittliga försvarsspannet från BB mot en BTN-öppning, skulle man som regel visa oss ungefär följande:

BTN cold-call

Endast cirka 10,56 % av alla händer betraktades som försvarbara gentemot BTN. Till och med händer som KTo betraktades som för svaga att försvara, detta eftersom de skulle kunna ”domineras”. Klädda ”connectors” (på varann följande kort) var helt förbjudna. Det var helt enkelt ett allmänt vedertaget faktum att man aldrig borde spela klädda connectors från en mörk.

Moderna cold-calls

När man tänker tillbaka är genomsnittsspelarens tajta försvarsspann för mörkarna något skrattretande. De flesta av oss skulle aldrig drömma om att försvara så tajt bara för att vi var ur position. Vi vill självklart inte bagatellisera vikten av position. Att vara ur position är en stor nackdel, men detta innebär inte att vi per automatik ska börja kasta allt vi har.

Faktum är att det är korrekt att försvara med ett rimligt brett urval händer i BB, trots positionsnackdelen. Detta eftersom

  • vi får bättre betalt för att syna (1BB har redan investerats)
  • Vi avslutar det som händer (ingen risk att vi pressas/att någon annan synar oss)
  • kommer motståndarna troligen kommer att öppna med många olika händer om vi står inför en sen position.

Vi tar en snabbtitt på en mer modern metod att försvara en mörk i samma situation, BB kontra BTN cold-call.

Moderna cold-calls

Skillnaden är ytterst markant. Detta diagram representerar ett flatting-spann (syna en satsning utan att höja) på 31,5 %, vilket är cirka tre gånger så brett jämfört med vad som ursprungligen betraktades som korrekt.

Det är emellertid också viktigt att komma ihåg, att ju längre bak i tiden vi beger oss så hade desto fler spelare för vana att ‒ med dagens mått mätt ‒ höja rejält i tidig position. Under en period var det standard att bokstavligen öppna 4BB från alla positioner, inklusive knappen. Om vi ser någon öppna 4BB från knappen idag, så antar vi per automatik att de är en svagare spelartyp. 3BB, 2,5BB, 2,2BB och till och med minimiöppningar har blivit standard.

Därför bör även ökningsbelopp räknas in när vi redogör för skillnaderna i moderna försvarsspann. Ovanstående cold call-spann har utformats mot en 2,5BB-öppning. Skillnaden i storlek på öppningshöjningen har en ganska dramatisk inverkan på det som betraktas som en korrekt försvarsfrekvens.

Låt oss föreställa oss att vi ställs inför en 2BB-öppningshöjning från BTN. Vårt cold call-spann borde då se ut ungefär som följer:

Vårt cold call-spann borde då se ut ungefär

Vårt försvar ligger på runt 50 %. En smärre ändring på så lite som 0,5BB gentemot öppnarens storlek har påverkat det spann vi måste försvara med nästan 20 %! Det är detta som gör det så svårt att hitta en komplett strategi för ett försvar före floppen. Vi måste genomföra omfattande justeringar av vår strategi, baserat på öppningshöjningens storlek.

Spelet efter floppen

Eftersom vi nu spelar cold-calls mycket oftare, drabbas vi även av nya problem efter floppen. Detta gäller i synnerhet om vi inte är vana vid att spela med ett mycket bredare spann än tidigare.

Bara att vara medveten om vilka drag som är möjliga efter floppen ‒ och när vi kan använda dem ‒ ger oss en stor fördel. Låt oss ta en titt på några av dem.

Checkhöjning

Ett sätt att kompensera för det bredare cold call-spannet är att vara lite tuffare med vårt spann efter floppen. Om vi antar att vi just har implementerat en ”fit or fold”-strategi efter floppen, vore det fel av oss att försvara ett bredare spann före floppen. Det enda detta skulle leda till är att vi skulle lägga en massa extra marker på bordet som vår motståndare enkelt skulle plocka åt sig.

Ett sätt för oss att försvara vårt bredare spann före floppen är att aggressivt checkhöja floppar där vi har potential. Det anses korrekt att checkhöjningsbluffa dubbelt så många floppar eftersom vi checkhöjer för värde. Med andra ord ‒ när vi checkhöjer floppen bör vi oftast bluffa.

De bästa händerna att använda är händer med potential att få till en stark femkortshand på rivern. Stegdrag, färgdrag och bra bakdörrsdrag är bra kandidater allihop. Vi ska prata mer om checkhöjning lite senare i denna artikel.

”Floating”

Detta spel är ett alternativ för att försvara på floppen vid en fortsättningsinsats. I fråga om händer bör vi använda oss av en strategi som den här:

Tvåpar eller bättre – Checkhöja given (förutsatt att vi inte checkhöjer)
Högt par – Syna andrarundor, kasta river
Andra par med bra sidokort – Syna andrarundor, kasta river
Andra par med mellanbra eller dåligt sidokort – Syna förstarundor, kasta turn
Bottenpar – Syna förstarundor, kasta turn. (Checka/höj bluff ibland vid bra bakdörrar)

Om vi antar att vi ”floatar” med någon sorts drag, så är det mycket viktigt att vi förstår orsakerna till detta. Föreställ dig följande scenario:

UTG (100BB)
MP (100BB)
CO (100BB)
BTN (100BB) Villain
SB (100BB)
BB (100BB) Hero

Heron delas ut Jh9h

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN öppnar till 2,5BB, SB lägger sig, Heron synar 1,5BB i BB.

Flopp (5,5BB)

KcQc 5d

BTN fortsättningssatsar 4BB, Heron synar 4BB

Vi har den lägre delen av en slagkraftig hand. Därför bör vi i princip alltid syna här. Men varför? Får vi ens rätt pott-odds?

Faktum är ‒ inte riktigt. Vi investerar 4BB i en pott på totalt 13,5BB, vilket innebär att vi måste träffa rätt på turnen.

4/13,5= 29,6 %

Så hur ofta träffar vi då rätt? Vi har fyra ”outs” (om vi för ögonblicket ignorerar att vissa är färgade), vilket betyder att vi kommer att få till en fullträff cirka 8 % (4 % x 2) av gångerna på turnen.

Hmm... Vi får inte de direkta pott-oddsen här, så vi måste förlita oss på våra implicerade odds i denna situation. Hur ser då våra implicerade odds ut? Faktum är ‒ inte alltför bra, de heller. För det första kommer vi bara att träffa rätt cirka 16 % av gångerna på rivern, och även om vi gör det, så kommer vi ändå inte att få rätt hand.

Vi har den lägre delen av stegen, och dessutom är vissa av våra ”outs” färgade eftersom de är klöver. Även om vi skulle träffa en av våra renare ”outs” på turnen finns det fortfarande en chans för en tredje klöver på rivern, vilket skadar våra implicerade odds.

Okej, så våra pott-odds är dåliga, och våra antydda odds likaså. Varför synar vi ens?

För att besvara den frågan ska vi börja med att definiera en ”float” i poker.

Att syna en halvbra hand i avsikt att ta hem potten i en senare runda.

Få inser detta, men huvudorsaken till att vi absolut måste syna är att denna hand utgör en hyfsad bluff under senare rundor. Det faktum att den ibland kan förvandlas till en halvbra hand vid turn eller river är bara en ytterligare bonus. Låt oss se hur handen spelas.

UTG (100BB)
MP (100BB)
CO (100BB)
BTN (100BB) Villain
SB (100BB)
BB (100BB) Hero

Heron delas ut Jh9h

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN öppnar till 2,5BB, SB lägger sig, Heron synar 1,5BB i BB.

Flopp (5,5BB)

KcQc 5d

Heron checkar, BTN fortsättningssatsar 4BB, Heron synar 4BB

Turn (13,5BB)

3c

Heron checkar, CO checkar tillbaka.

River (13,5BB)

7d

Heron satsar 8BB, CO lägger sig.

Nu när vi har ett sätt att vinna handen utan att behöva förbättra oss, börjar flopp-callen bli +EV (positivt förväntat värde). Om vi skulle ”floata” en halvbra hand utan att ta den viktiga bluffchansen när den dyker upp, så är det faktiskt bättre att vi inte ”floatar” handen alls.

Vi påstår inte att vi alltid måste förvandla vår hand till en bluff i en senare runda, men i detta fall visade vår motståndare prov på svaghet genom sin checkning, vilket gav oss en klar möjlighet att sno potten från honom. Denna sorts speldrag kallas för river probe. Vi kan också använda liknande speldrag på turnen.

Turn Probes

Sanningen är att vi inte tjänar merparten av våra pengar när vår motståndare gör en fortsättningssatsning, utan när han checkar tillbaka. Om vi antar att vi gör ett cold-call i mörkerna ur position och vår motståndare inte gör en fortsättningssatsning, så borde vi omedelbart söka bra lägen att sno potten från honom.

Vi tar oss en titt på en liknande hand, men med en viktig skillnad. Vår motståndare bestämmer sig för att inte fortsättningssatsa på floppen.

UTG (100BB)
MP (100BB)
CO (100BB)
BTN (100BB) Villain
SB (100BB)
BB (100BB) Hero

Heron delas ut Jh9h

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN öppnar till 2,5BB, SB lägger sig, Heron synar 1,5BB i BB.

Flopp (5,5BB)

Kc 7h 5d

Heron checkar, BTN checkar tillbaka

Turn (5,5BB)

Td

Heron satsar 4BB, CO lägger sig

Här ser vi det som kallas för ett turn probe. Vår motståndare signalerar svaghet genom att checka tillbaka på floppen, och vi utnyttjar detta genom att föra turnen som en halvbluff. Notera: Fastän vi fick rejäl slagkraft i detta exempel är det, i samband med spel mot många motståndare till låga insatser, inte ens nödvändigt för oss att slå mynt av korten för att använda detta spel. Mot de flesta motståndare är det lönsamt att satsa två valfria kort här.

Men tänk om vår motståndare synar vårt ”turn probe”?

UTG (100BB)
MP (100BB)
CO (100BB)
BTN (100BB) Villain
SB (100BB)
BB (100BB) Hero

Heron delas ut Jh9h

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN öppnar till 2,5BB, SB lägger sig, Heron synar 1,5BB i BB.

Flopp (5,5BB)

Kc 7h 5d

Heron checkar, BTN checkar tillbaka

Turn (5,5BB)

Td

Heron satsar 4BB, CO synar

River (13,5BB)

3s

Heron satsar 9BB, CO lägger sig

Vid spel med lägre insatser kan vi ofta generera vinst automatiskt genom att helt enkelt satsa två rundor som en bluff närhelst vår motståndare checkar tillbaka på floppen. Detta betyder inte nödvändigtvis att vi alltid bör satsa. Vi bör emellertid beakta vår motståndares spann och de kort vi har på handen.

I detta fall finns ett antal drag som vår motståndare kan vända och som de nu enkelt kastar på rivern. Vissa av dessa spruckna drag slår till och med vår hand, exempelvis QJ högt, som gav OESD på turnen.

Därför:

  • Vår motståndare har händer i det spann de kan kasta
  • Vi har bara ringa visningsvärde

I denna situation är det logiskt att förvandla vår hand till en bluff.

Pussla ihop det hela

Givetvis finns det andra speldrag vi kan använda när vi försvarar vår Stora mörk efter floppen, men vi har här tagit upp de huvudsakliga.

Checka/syna flopp följt av checka/höja turn kan vara speldrag väl värda att experimentera med, såväl som bluff som för värde.

Även de något oortodoxa varianterna checka/syna flopp, satsa turn ur position kan vara ytterst effektiva i rätt situation.

I förlängningen kan även speldragen checka/syna flopp, checka/syna turn, syna river ur position utföras som bluff samt för värde.

Vanligtvis är dessa speldrag emellertid något mer avancerade. Det rekommenderas att först bemästra sina försvarsspann före floppen, samt även övriga tre speldrag som omnämndes först:

Checkhöja floppen
Probe River
Probe Turn

Related Content

Poker: Hur har spelet förändrats?

Hur du vinner på cash games i Vegas  

Hur donkbetting kan öka din vinstfrekvens

Tjäna pengar på att spela mikroinsatser