Folk säger ofta att poker är ett spel som baseras på matematik och sannolikhet. För att gå med vinst i det långa loppet måste du kunna använda matematiska färdigheter i ditt spel!

Strategin innefattar en del av spelet som rör beräkning av (1) outs, (2) pottodds och (3) din equity i en pott. Även om alla tre koncept hör ihop kommer vårt fokus i den här artikeln att ligga på de första två.

Innehållsförteckning

 

Vad är pottodds inom poker?

Vid beräkning av pottodds tar man antalet outs du har (kort som kan förbättra din hand) och jämför dem med beloppet du måste syna för att se ett till kort.

Den här beräkningen används för att fastställa huruvida du tjänar något på att syna för att ”jaga” rätt kort i det långa loppet. Så när en spelare ställer frågan ”Är pottodds viktiga?” – är svaret absolut JA!

Kom ihåg att poker är ett spel som handlar mer om att vinna i det långa loppet, än vid korta, enskilda tillfällen. Genom att använda följande information om pottodds kan du fatta många +EV-beslut vid borden.

 

Beräkna pottodds

Hur du läser av pottodds i procentandelar, bråktal och förhållanden

Om du har 33 % chans att förbättra handen kan det här bråktal uttryckas som 1/3. Var tredje gång du synar för att försöka förbättra handen lyckas du få just den handen du vill ha (i genomsnitt).

Vi måste dock kunna omvandla dessa bråktal till förhållanden, för att kunna relatera dem till pottodds.

I poker uttrycks dessa odds på följande sätt när du försöker förbättra din hand:

Antal gånger du inte får handen du vill ha
-------------------------------------------------
Antalet gånger du får handen du vill ha

Ett exempel på detta är 2:1 (vilket utläses som ”2 mot 1” eller ”2 mot 1-odds”).

Det kan också uttryckas som 33 % (procentandel) = 1/3 (bråktal) = 2:1 (förhållande)

Formel för pottodds

Nu när vi förstår förhållanden för chanserna att förbättra vår hand kan vi använda samma koncept för att förstå pottodds.
 

Låt oss anta att det finns $50 i huvudpotten, och att någon satsar ytterligare $50. Nu finns det totalt $100 i potten och du måste syna $50

Synen i det här scenariot är ett förhållande på $100 mot $50, eller ett pottodds på 2 mot 1.

Formeln för att fastställa detta är enligt följande:

$ som redan ligger i huvudpotten + $ som läggs in i potten under satsningsrundan
--------------------------------------------------------------------------
$$$ som du måste syna

För att ta ett annat exempel kan vi anta att det redan ligger $200 i huvudpotten. Under den här satsningsrundan satsar spelare $1,100, spelare 2 synar $100 och nu är det din tur.

Vad har du för pottodds?

Med hjälp av formeln ovan får vi följande ekvation: $400:$100 eller 4 mot 1

($200 i huvudpotten) + ($200 från den här satsningsrundan)
--------------------------------------------------------------------------
($100 som du ska syna)
 

Hur pottodds fungerar

Nästa steg i att fastställa om vi har rätt pottodds för att syna en satsning har att göra med de pottodds vi räknat ut för chanserna att vi förbättrar vår hand. (I nästa avsnitt får vi lära oss exakt hur vi beräknar våra chanser att förbättra handen.)

Förenklat kan man säga följande: om våra chanser att få en vinnande hand är större än pottoddsen vi får när vi synar, så är det mest lönsamt att syna.

Låt oss anta att vi spelar Hold’em och vi har 8-7 i olika färger. På bordet ligger K-5-6-2 i olika färger. I nuläget är vår hand extremt svag (8 hög), men vi har en chans att få bästa möjliga stege om en 4:a eller en 9:a kommer på rivern.

I en standardlek med 52 kort känner vi till sex av korten redan efter turnen (två i handen och fyra på bordet). Därför, av de 46 återstående korten som kan komma på rivern, kommer endast åtta av dem att förbättra vår hand (fyra 4:or och fyra 9:or). Den här beräkningen kan uttryckas som bråktalet 8/46.

Vi kan använda det här förhållandet för att relatera ”kort på rivern som inte förbättrar vår hand” till “kort på rivern som förbättrar vår hand”:

Åtta kort på rivern hjälper oss

 • 46 okända kort - 8 kort som hjälper oss = 38 kort som inte hjälper oss
 • 38 kort som intehjälper oss: Åtta kort somhjälpeross
 • 38: 8
 • 4,75: 1

Förhållandet på 4,75 till 1 indikerar att för varje 4,75 gång som vi inte förbättrar handen kommer vi att förbättra den en gång. Därför, för att vi ska göra en lönsam syn här, måste vi ha ett pottodds som är bättre än 4,75 mot 1 (d.v.s. att det ligger $500 i potten när vi ska göra en satsning på $100).

 

Hur du snabbt beräknar pottodds

Det är ganska uppenbart att det är ganska mödosamt att använda ovanstående formel för att fastställa huruvida du har rätt odds för att syna eller inte. De goda nyheterna att det finns en genväg!

Den här ekvationen kallas för ”Två och fyra-regeln” eller ”Fyra och två-regeln”. Den används av pokerspelare i hela världen för att snabbt fastställa vilka ungefärliga chanser de har att förbättra sina händer.

Genom några enkla beräkningar kan de snabbt relatera den här informationen till aktuella pottodds och se om det lönar sig att syna.

”Två och fyra-regeln” går ut på att om du multiplicerar antalet outs du har med 4 på floppen, får du en ungefärlig procentandel för hur stor chansen är att du får handen du vill ha på rivern.

På liknande sätt, om du multiplicerar antalet outs du har med 2 på turnen, kan du fastställa hur stor sannolikheten är att kortet du vill ha kommer eller inte.

Hur du omvandlar pottodds till procentandelar

Nu när vi lärt oss att beräkna både pottodds och chanserna att förbättra handen är det dags att slå ihop de två för att se om vi har rätt pottodds för att syna.

När du använder ”Två och fyra-regeln” får du vanligtvis en procentandel, medan du när du räknar ut pottoddsen får ett förhållande (till exempel 2 till 1, eller 3: 1).

Därför är det viktigt att kunna omvandla procentandelar till förhållanden och vice versa om du enkelt vill fastställa om det är värt det eller om du inte ska syna.

Låt oss börja med att lära oss omvandla procentandelar till förhållanden.

PROCENTANDELAR TILL ODDS:

Med hjälp av ”Två och fyra-regeln”, med nio outs och två kort som ännu inte visats, har vi ungefär 36 % chans att förbättra handen till en färg. Genom en enkel beräkning kan vi fastställa att vi vid ungefär 64 % av gångerna inte kommer att få kortet vi vill ha.

Vid omvandling av procentandelar till ett förhållande ska du alltid ställa upp dem på följande sätt:

(chans att du inte förbättrar din hand): (chans att du förbättrar din hand)

Om vi använder det här formatet får vi ett förhållande på 64: 36, eller ungefär 2 mot 1 – ett förhållande som enkelt kan jämföras med våra pottodds. Ju mer du tränar på den här processen (pottodds kontra procentandel), desto bättre kommer du att bli på att fastställa oddsen för att förbättra din hand.

ODDS TILL PROCENTANDELAR:

Låt oss nu vända på det, och se hur vi kan omvandla pottodds till procentandelar. Låt oss säga att någon satsar ett belopp som motsvarar halva potten, vilket ger oss ett pottodds på 3 mot 1 att syna. (Personen satsar $50 till en pott på $100. Potten ligger nu på $150, och du måste syna med $50, vilket ger dig ett pottodds på 3 mot 1.)

Genom att omvandla det här förhållandet till ett bråktal kan vi enkelt beräkna ungefärlig procentandel, enligt följande:

    Ett till kort ska visas       Två till kort ska visas  
    FLOP till TURN   TURN till RIVER   TURN och RIVER  
OUTS HANDEXEMPEL % ODDS % ODDS % ODDS
1   2,13 % 45,95: 1 2,17 % 45,08: 1 4,26 % 22,50: 1
2 Pocketpar till triss 4,26 % 22,47: 1 4,35 % 21,99: 1 8,42 % 10,88: 1
3 Ett överkort 6,38 % 14,67: 1 6,52 % 14,34: 1 12,49 % 7,01: 1
4 Hålstege 8,51 % 10,75: 1 8,70 % 10,49: 1 16,47 % 5,07: 1
5 Ett par till två par eller triss 10,64 % 8,40: 1 10,87 % 8,20: 1 20,35 % 3,91: 1
6 Inget par till par (Hold'em) 12,77 % 6,83: 1 13,04 % 6,67: 1 24,14 % 3,14: 1
7 Triss till kåk/fyrtal 14,89 % 5,72: 1 15,22 % 5,57: 1 27,84 % 2,59: 1
8 Öppen stege 17,02 % 4,88: 1 17,39 % 4,75: 1 31,45 % 2,18: 1
9 Färgdrag 19,15 % 4,22: 1 19,57 % 4,11: 1 34,97 % 1,86: 1
10 Hålstege och två överkort 21,28 % 3,70: 1 21,74 % 3,60: 1 38,39 % 1,60: 1
11   23,40 % 3,27: 1 23,91 % 3,18: 1 41,72 % 1,40: 1
12 Hålstege och färgdrag 25,53 % 2,92: 1 26,09 % 2,83: 1 44,96 % 1,22: 1
13 Öppen stege och färgdrag 27,66 % 2,62: 1 28,26 % 2,54: 1 48,10 % 1,08: 1
14   29,79 % 2,36: 1 30,43 % 2,29: 1 51,16 % 0,95: 1
15   31,91 % 2,13: 1 32,61 % 2,07: 1 54,12 % 0,85: 1
16   34,04 % 1,94: 1 34,78 % 1,88: 1 56,98 % 0,76: 1
17   36,17 % 1,76:1 36,96 % 1,71: 1 59,76 % 0,67: 1
18   38,30 % 1,61: 1 39,13 % 1,56: 1 62,44 % 0,60: 1
19   40,43 % 1,47: 1 41,30 % 1,42: 1 65,03 % 0,54: 1
20   42,55 % 1,35: 1 43,48 % 1,30: 1 67,53 % 0,48: 1

ODDS TILL PROCENTANDELAR:

Låt oss nu vända på det, och se hur vi kan omvandla pottodds till procentandelar. Låt oss säga att någon satsar ett belopp som motsvarar halva potten, vilket ger oss ett pottodds på 3 mot 1 att syna. (Personen satsar $50 till en pott på $100. Potten ligger nu på $150, och du måste syna med $50, vilket ger dig ett pottodds på 3 mot 1.)

Genom att omvandla det här förhållandet till ett bråktal kan vi enkelt beräkna ungefärlig procentandel, enligt följande:

(beloppet du måste syna / beloppet du måste syna + pengarna som redan ligger i potten)

I det här exemplet har beloppet synats till $50. Därför skulle (beloppet vi måste syna) + (pengarna som redan ligger i potten) vara $50 + $150, vilket ger oss bråktalet $50/$200.

50/200 = 0,25 vilket enkelt kan omvandlas till en procentandel på 25% genom att multiplicera 0,25 med 100.

Den här procentandelen, i relation till hur stark din hand är, innebär att du måste ha en chans att vinna som är mycket större än 25% för att det ska löna sig att syna.

Om det här fortfarande känns krångligt ska du inte oroa dig! Ju mer du övar på att räkna ut oddsen desto bättre blir du.

För att ge dig ytterligare hjälp har vi skapat en tabell nedan med vanliga scenarier där pottoddsen redan räknats ut åt dig!

Även om du inte måste memorera tabellen ovan, kan den hjälpa dig att utveckla en känsla för att fastställa dina odds i olika situationer om du använder den under träningsscenarier eller onlinespel.

Härifrån kan du relatera dina odds till pottoddsen och, ganska enkelt, bestämma om du ska syna eller inte.

 

När du ska syna med hjälp av pottodds

Om vi kan fastställa antalet outs vi har för att förbättra vår hand, kan vi enkelt se oddsen i vilken situation som helst med hjälp av tabellen ovan.

Härifrån kan vi enkelt jämföra dessa odds med våra pottodds. Om dina ODDS FÖR ATT FÖRBÄTTRA HANDEN är bättre än POTTODDSEN, har du korrekt pottodds för att syna.

För att förklara det ännu enklare: om du jämför sifforna i förhållandet och den till vänster i förhållandet för POTTODDS är högre än den till vänster i förhållandet för ODDS FÖR ATT FÖRBÄTTRA HANDEN, då ska du syna!

Vi kan använda följande exempel för att illustrera detta

HANDEXEMPEL #2:

Du har sex outs och endast riverkortet återstår. Det ligger $500 i huvudpotten och du ska välja att syna en satsning på $100 eller inte.

Har du rätt pottodds för att syna?

Först och främst måste vi räkna ut hur stora oddsen är att vi förbättrar vår hand.

I tabellen ovan kan vi se att de här oddsen är 6,67 mot 1 (när man har sex outs).

Sedan måste vi fastställa våra pottodds. Ta de $500 i huvudpotten och lägg ihop dem med din motståndares satsning på $100. Då får vi $600 som du kan vinna genom att syna satsningen på $100.

Därför är dina pottodds 6 mot 1.

Pottodds: 6 mot 1

Odds för att förbättra handen: 6,67 mot 1

Eftersom siffran till vänster (visas i fetstil) för pottodds INTE är högre än dina odds för att förbättra handen (6 ≯ 6,67) har vi INTE rätt uttryckta pottodds för att syna.

Bara för att du inte har rätt pottodds för att syna, innebär inte det att du alltid ska kasta korten när någon gör den satsningen. Samtidigt måste du inte alltid syna när du har rätt pottodds.

Det finns andra överväganden du ska göra innan du rutinmässigt kastar korten.

Vi ska nu kort prata lite mer om vilka dessa överväganden är.

 

Ytterligare överväganden

 • Syna på floppen: Kom ihåg att om du synar på floppen och inte träffar handen på turn, så kan du fortfarande behöva syna ännu en satsning på turn. Det här scenariot kan påverka hur du använder ”Två och fyra-regeln” i dina beräkningar, eftersom du då inte får se riverkortet gratis heller.
 • Övriga spelare efter dig: Övriga spelare som fortfarande kan syna, eller till och med höja! Om du tror att de kommer att syna, ska du ta med det i beräkningen när du fastställer dina pottodds för att syna. Om du tror att någon av dem kommer att höja kan det vara bäst för dig att kasta korten.
 • Fold equity: Pottodds avser vanligtvis om det lönar sig att syna en satsning när du har chansen att få en speciell hand. Du måste däremot alltid balansera handens spann och överväga andra möjligheter – en av dem är att höja när situationen är rätt. Det här sättet att spela är en sorts halvbluff, där du kan vinna antingen genom (1) förbättra din hand i en senare runda eller (2) få din motståndare att lägga sig omedelbart.
 • Implicita odds: Implicita odds avser hur mycket du kan tjäna på framtida satsningsrundor om du fullbordar din hand. Till exempel händer det ganska ofta att spelare med steg- eller färgdrag på floppen inte har rätt uttryckta pottodds för att det ska löna sig att syna en satsning för att se om de lyckas fullborda sin hand på turnen eller rivern. Om de däremot lyckas fullborda sin hand förlitar de sig ofta på att satsa en eller två gånger till under framtida rundor för att kompensera för differensen med att syna utan rätt uttryckta odds till att börja med.
 • Reducerade outs: Ibland kan dina motståndare behöva liknande outs för att förbättra sina händer. Till exempel, om du har drag på en låg färg, och din motståndare har drag på en högre färg, kan situationen visa sig vara förödande för din stack. Ibland är det bra att vara försiktig när du räknar dina outs och godtyckligt bortse från några av dem för att begränsa den här risken. (Till exempel kan du använda sju eller åtta outs i stället för alla nio när du beräknar oddsen för att du ska få färg.)
 • Equity kontra motståndarens spann: Pottodds och equity är koncept som inte alla pokerspelare kan skilja på. Termen pottodds avser huruvida det lönar sig att syna en satsning eller inte, medan equity avser hur mycket pengar i potten som bör vara dina baserat på hur stor procentuell chans du har att vinna handen mot en motståndare hand eller handspann.

Hur du beräknar pottodds i Texas Hold'em

I den här artikeln har du fått ett överflöd av information om pottodds – vad de är, vilka olika typer det finns, hur du beräknar dem, hur du beräknar dina chanser att få en bättre hand och hur du relaterar dessa två siffror till varandra.

Nu är det dags att sammanföra allt du lärt dig i några exempel särskilt utformade för Texas Hold'em.

Om du använder pottodds i Texas Hold'em kommer du definitivt att lyckas vid borden. Även om No Limit Hold’em kan innefatta fler principer för implicerade odds (eftersom du kan vinna mycket mer genom att du hela tiden väljer fritt hur mycket du vill satsa eller höja), kan man inom Limit Hold'em använda konceptet med uttryckta pottodds otroligt bra!

Vi belyser två olika exempel på No Limit kontra Limit, där vi särskilt går igenom pottodds för färg.

HANDEXEMPEL #3 / #4: Pottodds för att syna ett färgdrag

Du sitter på K-Q i hjärter. På bordet ligger A-8-2-J med två hjärter. Det ligger $60 i potten. Du och din motståndare har båda $200 kvar. Din motståndare satsar $20.

Har du rätt uttryckta odds för att syna? Implicita odds?

Hur mycket mer pengar skulle du behöva tjäna på rivern för att det ska löna sig att spela den här handen?

LIMIT HOLD’EM

OBS! I Limit Hold'em, eftersom många spelare ofta spelar varenda hand och synar små satsningar, kan potterna bli väldigt stora i jämförelse med satsningarna och satsningsgränserna i takt med att satsningsrundorna fortskrider. Den här situationen kan ge spelare rätt odds för att jaga sina drag, utan att ens behöva tjäna ytterligare pengar på framtida rundor via implicita odds.

Vi ska nu använda ovanstående information för det här scenariot, genom att först och främst beräkna alla odds. Vi har ett drag på bästa tänkbara färg och ett stegdrag. Nio kort ger oss färg. Vilken som helst av de fyra tiorna ger oss stege. Men eftersom vi inte kan räkna hjärter 10 två gånger ger detta oss tolv outs att förbättra handen med ett kort som återstår.

Vi multiplicerar våra outs med två för att se ungefär hur stor procentuell chans vi har att vinna handen. Detta ger oss 24% chans att förbättra handen till en vinnande hand (eller ungefär 3 mot 1). Eftersom det nu ligger $80 i potten efter att motståndaren satsat $20, måste vi syna $20 för att vinna $80 vilket ger oss ett uttryckt odds på exakt 4:1 på att syna. I det här scenariot har vi exakt rätt uttryckta odds för att syna.

Med andra ord, även om vi aldrig får en extra satsning på rivern från de gånger vi synar och förbättrar handen, lönar det sig att satsa $20. Vi förväntar oss att tjäna i genomsnitt $6,67 varje gång vi synar (plus eventuella ytterligare vinster vi kan göra på rivern via implicita odds)!

NO LIMIT HOLD’EM

Nu ska vi förändra scenariot som beskrivs ovan lite. I stället för att det ligger $40 i potten, säger vi att det endast ligger $20 när vår motståndare gör satsningen på $20. Nu hade vi fått ett pottodds på 2 mot 1 på en syn (på en hand där vi har ett uttryckt odds på 3 mot 1).

I det här scenariot kan vi inte syna baserat på uttryckta odds, men det kan löna sig att syna baserat på implicita odds om vi tror att vi kan få en viss mängd pengar från vår motståndare på rivern för de gånger vi träffar vår hand.

Om vi har en hand med uttryckta odds som ger oss 3:1 (där vi vinner ungefär 25% av gångerna) innebär det att vi måste syna satsningen på $20 nu för att ha chans att vinna 3 x $20 om vi får handen vi vill ha på rivern.

Därför, om vi i slutändan kan vinna minst $60 totalt genom att syna satsningen på turn, går den här synen jämnt upp (eller ger vinst). Med $40 i potten innan vi synar skulle vi endast behöva vinna ytterligare 20 $ från vår motståndare på rivern. Om vi får handen vi vill ha och sedan satsar $20 blir det troligtvis svårt för vår motståndare att lägga sig med så bra pottodds på rivern.

Potten skulle då vara $60 (exklusive vår satsning på $20), vilket innebär att motståndaren måste syna $20 för att vinna $80. Med andra ord får motståndaren ett odds på 4:1 och skulle bara behöva ha bäst hand $20 av fallen för att det ska löna sig att syna på rivern. Den här faktorn gör det troligt att motståndaren synar vår satsning, eftersom det inte kostar så mycket.

Chansen är dock att vi kan vinna mer från vår motståndare på rivern (så mycket som $30 eller $45 till en pott på $60), vilket gör det väldigt lönsamt att syna på turn, baserat på implicita odds.

Hur du beräknar pottodds när du spelar Omaha

Att beräkna pottodds i Omaha går till på i stort sett samma sätt som i Texas Hold’em.

Den största skillnaden gäller våra outs:

 • Du kommer ofta att ha många fler outs att förbättra din hand (eftersom du har flera handkombinationer med två kort tillsammans med dina extra hålkort). Faktum är att det inte är ovanligt att ha uppåt 20 outs som kan förbättra din hand (även när det återstår två kort) med alla olika ”wraps” som finns i Omaha.
 • Vi måste vara försiktiga med negativa outs, d.v.s. outs som kan förbättra din motståndare hand till en som är bättre än din!
 • På grund av det ökade antalet hålkortskombinationer (och chanserna att spelarna visar mycket bättre händer än de som vanligtvis förekommer i Hold'em), vill du ha bästa tänkbara hand så ofta som möjligt.

HANDEXEMPEL #5:

Du har Ah-Th-9c-8d. Floppen är 7h-6h-2c. Din motståndare satsar $100 till en pott på $100. Ni har ungefär $1,000 var. Vad ska du göra? Har du rätt uttryckta/implicita odds för att syna?

Den här handen är mycket stark! Även om du i nuläget endast har ess högt, finns det otroligt många kort (outs) som kan hjälpa dig att få bästa tänkbara hand:

 • Fyra femmor för bästa tänkbara stege
 • Tre åttor för bästa tänkbara stege
 • Tre nior för bästa tänkbara stege
 • Tre tior för bästa tänkbara stege
 • Fem ytterligare kort (exklusive de ovan) som kan ge dig bästa tänkbara färg

Du har totalt 18 outs att förbättra din hand! Om du är en spelare som är van med att spela Hold'em, kommer du troligtvis att tycka att det här antalet är helt otroligt!

Om vi tittar i tabellen med pokerodds ser vi att vi med 18 outs och två återstående kort har 62% chans att förbättra vår hand på rivern! Vi har till och med 38% chans att träffa någon av våra potentiella händer på turn!

Det enda vi måste oroa oss för är att en motståndare har triss och möjligheten att den förbättras till en kåk. Efter floppen har vi dock fortfarande 50% chans att vinna den här handen (i värsta fall), även mot många handkombinationer som till och med innehåller triss!

Med de otroliga odds vi har att vinna här är pottodds nästan irrelevanta (förutom när turnen bara visar kort vi inte vill ha). I stället ska vi fokusera på hur vi kan tjäna så mycket som möjligt på att få någon motståndare att gå all-in!

Då vi har 62% chans att vinna har vi mycket bättre odds än de 2 mot 1-odds vi behöver för att syna. I stället för att helt enkelt syna här, kanske vi borde testa att höja, för att maximera vår förväntade vinst med ett sådant långt drag!

I värsta fall får någon motståndare triss (vilket vi nämnde är ungefär 50% chans). Om vi höjer kan det också leda till sämre drag som gör vår troliga vinst ännu större.

Sammanfattning: Varför man ska beräkna pottodds

Precis som strategiska spelare räknar korten när de spelar blackjack, kommer pottodds i poker att ge dig en strategisk fördel över många av dina mindre skickliga motståndare. Den här strategin hjälper dig att minska dina förluster och öka dina vinster, samtidigt som den hjälper dig att gå med vinst i det långa loppet.

Ibland när du spelar kanske du inte har de bästa pottoddsen för att syna (d.v.s. uttryckta odds), men i vissa situationer kan du kompensera för det i framtida satsningsrundor med hjälp av implicita odds. Andra gånger kan du behöva kasta många av dina svagare händer eftersom handen helt enkelt inte har någon hög equity.

I slutändan ska du dock alltid komma ihåg att poker är ett skicklighetsspel som kan förbättras och utvecklas med tiden. Ju mer du försöker använda de pokerfärdigheter du lärt dig här, till exempel att hantera odds och outs, ju bättre känsla får du för hur de fungerar och ju bättre vet du hur du ska använda dem på rätt sätt när du spelar.

Faktum är att det innan du vet ordet av kommer att kännas helt naturligt för dig!

Lycka till med att använda den här nya information och stort lycka till vid borden!

Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.