Latest Trending

Hur C i Poker påverkar din vinstfrekvens

Hur C i Poker påverkar din vinstfrekvens

Standardavvikelse kan låta som en främmande språk för många pokerspelare. 888poker undersöker dess relevans och ifall du behöver vara orolig för din.

Termen ‘standardavvikelse’ uppträder då och då i diskussioner kring poker. Det slängs ofta runt utan någon form av förståelse för terminologin eller huruvida den har någon faktiskt relevans.

För att gräva lite i problemet kommer vi diskutera följande:

1. Vad är standardavvikelse

2. Hur man beräknar vår standardavvikelse

June 11,2020