Hur C i Poker påverkar din vinstfrekvens

Standardavvikelse kan låta som en främmande språk för många pokerspelare. 888poker undersöker dess relevans och ifall du behöver vara orolig för din.

Termen ‘standardavvikelse’ uppträder då och då i diskussioner kring poker. Det slängs ofta runt utan någon form av förståelse för terminologin eller huruvida den har någon faktiskt relevans.

För att gräva lite i problemet kommer vi diskutera följande:

1. Vad är standardavvikelse

2. Hur man beräknar vår standardavvikelse

3. Förstå matematiken bakom standardavvikelse

4. Se relevansen av standardavvikelse

Vad är standardavvikelse i Poker?

Snabbt svar - Standardavvikelse i poker är ett värde uttryckt som bb/100 (dvs. vinstfrekvens) som hjälper oss att förstår hur “swingy” vårt pokerspel är. Det är inte nödvändigt att förstå hur detta värde är uträknat; vi kan använda mjukvara för poker tracking för att räkna ut värdet åt oss. Ett typiskt värde för standardavvikelse är vanligtvis omkring 80bb/100. Det är allt de flesta av oss behöver veta.

Låt oss nu sträva mot en mer teknisk förklaring.

Standardavvikelse hjälper att förstå hur utspritt ett data set är.

Ett data set med hög standardavvikelse antyder att många värden inom data setet avviker signifikant från medelvärdet. En låg standardavvikelse innebär då att det är mer sannolikt att värden inom data setet är närmare medelvärdet.

Så vad har det här att göra mer poker?

Det är vanligt att ta standardavvikelsen av vår vinstfrekvens över en tidsperiod. Vi delar upp vår pokerkarriär i bitar (kanske 100 händer vardera) och tar vinstfrekvensen för varje bit. Vi använder sedan frekvensen för varje bit som en datapunkt för att räkna ut vår standardavvikelse.

Hur vi räknar ut vår standardavvikelse

Det är tekniskt möjligt att räkna ut vår standardavvikelse för hand, med det är inte praktiskt i de flesta fall. Anledningen är enkel. Om vi har en databas med 50,000 händer innebär det att vi jobbar med 500 olika datapunkter.

Pokerspelare

Realistiskt sett, behöver vi någon form av script assistans. Förutom det behöver vi även veta om vår vinstfrekvens över varje urval av 100 händer. Det finns inget enkelt sätt att göra det utan hjälp från en spårningsprogramvara.

Det rekommenderade alternativet är att låta vår mjukvara räkna ut värdet åt oss.

Men, vänta nu… varför skulle vi vilja göra det här?

Det är verkligen möjligt att vissa spelar hittar deras värde för standardavvikelse intressant av akademiska anledningar. Hur som helst så finns det en specifik anledning varför spelare letar efter deras standardavvikelse.

  1. Det används i variansimulatorer
  2. Det används i risken för ruinräknare.

En varning: Vissa källor är lite lata när det kommer till dess användning av terminologi. Standardavvikelse kan representeras i både stora blinds och stora bets. Stora blinds borde representeras med små bokstäver “bb” medans store bets borde representeras med stora bokstäver “BB”. (Ett stort bet är dubbelt så stort som ett stort blind).

Ibland behöver vi kanske kolla nogrannt på kontexten för att avgöra om den korrekta benämningen använts. Exempelvis, om en spelare pratar om deras 40bb/100 standardavvikelse, finns det en möjlighet att de menar 40BB/100 eftersom att en typisk standardavvikelse är 80bb/100 (40BB/100).

Standardavvikelse Matematik

Låt oss nu se på en mer teknisknivå hur standardavvikelse uträknas. Vi tar ett simplet data set som exempel.

Låt oss säga att vi har spelat 5 poker sessioner med 100 händer för varje.

Session 1 - Positiv 5bb

Session 2 - Negativ 80bb

Session 3 - Negativ 70bb

Session 4 - Positiv 80bb

Session 5 - Positiv 100bb

En liten sidnot, vi arbetar sällan, om någonsin, med ett sådant litet data set. Vi använder detta enbart för illustrativa syften. 

Vi kan först räkna ut medelvärdet av detta data set genom att summera alla siffror tillsammans och dela dem med antalet data punkter (dvs. 5).

Addera alla set ger oss totalt 35bb och delat med 5 ger det oss ett medelvärde för vinstfrekvensen på 7bb/100 händer. (Förvirrad? Tänk dig att varje session hade exakt vinstfrekvensen 10bb/100 händer. (10*5) / 5 = 10bb/100).

Nästa steg är att räkna ut hår mycket våra värden avviker från medelvärdet på 7bb.

Session 1 - Negativ 2bb

Session 2 - Negativ 87bb

Session 3 - Negativ 77bb

Session 4 - Positiv 73bb

Session 5 - Positiv 93bb

Vi kvadrerar sedan dessa värden (multiplicerar dem med sig själva) och beräknar medelvärdet för det kvadratiska datasättet.

Session 1 - 4bb

Session 2 - 7569bb

Session 3 - 5929bb

Session 4 - 5329bb

Session 5 - 8649bb

Totalt = 27,480bb

Nu delar vi detta med 5 för att få medelvärdet.

27,480 / 5 = 5496bb

Detta värde är känt som vår variation. Standardavvikelsen är kvardratroten av variationen.

Sqr(5496) = 74.135bb/100

Detta nummer representerar vår standardavvikelse - värdet som vi får från vår tracker. Okej, så vi valde medvetet siffror som fick oss nära ett genomsnittligt ballpark-värde för standardavvikelse i poker.

Med en data set på fem är det enkelt för oss att vara vilda ute i praktiken, därför använder vi ett mycket större prov än 500 händer.

Standardavvikelsens relevans

Pendel

Så, vad säger vår standardavvikelse oss egentligen?

Kort sagt, det beskriver “the swingy-ness” hos vår strategi. Loose-aggressive spelare tenderar att generera en högre standardavvikelse än tight-passive spelare.

I det långa loppen spelar standardavvikelsen ingen större roll. Alla resultat kommer så småningom att överensstämma med vår faktiska vinstfrekvens - det tar bara ett tillräckligt stort prov.

På kort sikt däremot, en hög standardavvikelse innebär att vi sannolikt kommer att avvika mer från vår förväntade vinstfrekevent (dvs. högre upswings än downswings jämfört med en spelare med låg standardavvikelse).

Inom statistik finns det en regel känd som 68-95-99.7. Denna regel hjälper uss förstå hur sannolikt det är att en data punkt faller inom ramarna bestämd av vår standardavvikelse.

68-95-99.7-regeln

Inom 1 standardavvikelse – 68% sannolikhet

Inom 2 standardavvikelser – 95% sannolikhet

Inom 3 standardavvikelser – 99.7% sannolikhet

För att sätta detta i kontext med våra tidigare uträkningar där vi sa att en standardavvikelse motsvarar ungefär 75bb/100 händer. Vårt förväntade värde för varje data punkt (dvs. varje prov på 100 händer) är en vinstfrekvent på 7bb per 100 händer.

Det är 68% sannolikhet att vår vinstfrekvens för sessionen kommer att vara lägre än 82bb/100 men högre än -68bb/100. (Dvs. 75bb/100 skillnad från 7bb/100).

Det är 95% sannolikhet att vår vinstfrekvens för sessionen kommer att vara lägre än 157bb/100 men högre än -143/100. (Så, två standardavvikelser från det förväntade är 75bb * 2 (150bb) skillnad från 7bb/100).

Det är endast en sannolikhet på 0.3% att datan kommer att hamna utanför tre standardavvikelser än förväntat. Detta innebär självklart inte att det är omöjligt; det kan inträffa då och då.

Vill du lära dig mer om variation i poker?

Kolla in följande artiklar relaterade till ämnet standardavvikelse och variation i poker.

The Luck vs Skill Debate

Timothy "Ch0r0r0" Allinär en professionell tränare och författare. Sedan början av 2006 har han byggt sin roll från de lägsta nivåerna online utan att sätta in en krona. Efter att ha tävlat i vissa av världens tuffaste uppsättningar (som han dessutom vann) delar han nu sina insikter och strategier med 888poker-tidningen.