Poker är inte bara ett kortspel, det sitter människor bakom de där korten. Om det inte fanns regler i poker skulle resultatet bli totalt kaos, med gräl om varenda giv och fullständig oordning i största allmänhet.

I den här guiden förklarar vi varför det är så viktigt att ha dessa regler, och hur man riskerar att förlora många marker om man inte känner till dem. Det är ungefär som att den som inte känner till förkörsregeln kan orsaka en rejäl seriekrock i en rondell.

Att lära sig spela poker börjar med att lära sig reglerna. Om du till exempel inte kan reglerna om höjningar vet du inte när och hur mycket du kan höja.

Kort sagt: Om du inte känner till ens de mest grundläggande reglerna för poker är det sannolikt något som kommer att slå tillbaka mot dig själv med besked.

Regler för livepoker i korta drag

Livepoker skiljer sig väldigt mycket från nätpoker och det gäller att känna till reglerna för att undvika misstag.

Här följer några kortfattade livepokerregler som man helt enkelt inte råkar ut för i nätpoker.

Felaktig giv

Felaktig giv är ganska vanliga i livepoker, men i princip omöjliga i nätpoker. Det finns flera olika skäl till felaktiga giv, t.ex. att spelare får fler kort än de ska ha, att kort delas ut till fel spelare först eller att givare råkar vända upp ett kort medan de första korten delas ut.

Dealern upptäcker nästan alltid när han eller hon gör den här typen av fel, och talar om för spelarna att omgången måste spelas om. Dealern tar helt enkelt tillbaka korten, blandar och börjar om. Inga konstigheter där.

Död hand

Ibland lägger sig spelare av misstag. Tyvärr är det inget dealern kan göra något åt. Spelaren har kastat korten och får inte vara med förrän nästa hand delas ut. Ibland händer det att dealern ovetandes tar en spelares kort, det betraktas också som ett fall av ”död hand”.

Tips: Var alltid noga med att skydda din hand. Använd ett kortskydd om nödvändigt. Vissa pokerrum har bord med en ”satsnings-” eller ”aktionslinje” på bordet. Håll dina kort innanför den linjen när du vill spela din hand och håll alltid ett öga på dina kort. Om du inte gör det finns det risk för att dina ess hamnar på bordet snabbare än du kan säga ”jag höjer”.

Spelare som agerar när det inte är deras tur

Enligt reglerna i World Series of Poker (WSOP) måste man stå för sitt drag om man agerat ”när det inte är ens tur” – d.v.s. att du sagt vad du vill göra innan det var din tur att göra det. Om det var ett tyst (ordlöst) pass står ditt beslut fast när det sedan blir din tur. Du får inte ändra dig och syna eller höja.

Alla verbala drag (av typen jag passar/satsar/synar/höjer) kan tas tillbaka om en annan spelare senare satsar eller höjer när det är hans eller hennes tur. I så fall har man rätt att ändra sig. Men varför förlita sig på sådana mirakel?

Att lägga sig när det inte är ens tur är något av en gråzon. På vissa kasinon kastas korten i så fall omedelbart, medan dealern på andra kasinon väntar tills turen når fram till spelaren innan han eller hon samlar in dem. Hur som helst anses det vara inte lite fult att hela tiden lägga sig när det inte är ens tur, detta eftersom man på så sätt uppmärksammar andra spelare i förväg om att man inte tänker spela handen. Det kan ha en negativ inverkan på övriga spelares agerande och skapa situationer där de känner att de blivit lite lurade. Annorlunda uttryckt är detta en livepokerregel man aldrig någonsin bör bryta mot.

Det finns två stora skäl till detta: 1) Du signalerar din avsikt för motståndarna i förväg och ger dem möjlighet att gå på offensiven (eller lägga sig för den delen) på ett sätt som de kanske annars inte skulle ha gjort, och 2) det är helt enkelt ett brott mot pokeretiketten. Det kan påverka synen på dig vid bordet och i vissa fall kan man även bli bestraffad av kasinot.

Märkta kort

Märkta kort är ett annat problem i livepoker. Det kan hända av misstag (t.ex. genom att en spelare råkar kladda ner baksidan av spader ess med en chokladbit) eller med flit (t.ex. genom att någon använder en särskild penna eller specialbläck för att märka vissa kort i leken).

Om dealern upptäcker ett märkt kort måste de avlägsna detta kort från kortleken och spelet och omedelbart meddela spelrummets övervakningsansvarige. Antingen byter man endast det märkta kortet eller hela kortleken. I slutändan är det dealerns ansvar att inspektera korten medan de hanterar dem, och på kasinon byts kortlekarna ut regelbundet för att förhindra märkning.

Om en spelare upptäcker något fel på kortleken ska han eller hon säga till dealern. Det är det enda rätta.

Det brända kortet

När ett kort ”bränns” avlägsnas det från dess plats överst i kortleken innan varje gata delas ut. I Texas Hold’em till exempel tar dealern, när spelarnas hålkort har delats ut, bort det översta kortet från leken och placerar det nedåtvänt på bordet. Först därefter delar han/hon ut floppen med hjälp av de tre nästföljande korten i leken.

Om dealern av misstag inte bränner kortet (eller bränner mer än ett kort) och ingen har börjat agera, delas rätt kort ut till tillämpliga spelare. Om någon redan har gjort ett drag fortsätter spelet som normalt.

Dealern som bryter mot denna kardinalregel förpassas i exil till Nordpolen! Nej, skämt åsido, men det är en mycket viktig aspekt av livepoker. Genom att bränna kort försvårar man att kort läggs så att en viss spelare får det/dem och maskopi/samarbete mellan givare och kasinogäster.

Oavsiktligt hand-visning

Ibland råkar spelare visa sina hålkort av misstag. Återigen är det spelarens ansvar att hela tiden skydda sin hand. Se det så här: det sitter upp till nio spelare vid bordet. Kasinoanställda, kypare och servitriser liksom andra spelare rör sig omkring dig när du sitter vid bordet. Det är inte dealerns uppgift att hålla ordning på dina kort eller att se till att du inte vänder upp dem i den allmänna villervallan.

Om andra spelare ser dina kort, eller om du oavsiktligt vänder upp ett kort, får du inte något nytt. Det är en annan sak om dealern råkar visa ett kort under den inledande utdelningen. Det exponerade kortet är ett bränt kort under de kommande gatorna i handen.

Bordsetikett och spelarnas uppförande

Det finns många oskrivna regler i livepoker och bordsetikett, och spelarnas uppförande är en viktig del av poker. Det är till exempel en riktig ”no-no” att inte visa respekt för dealern.

Uppför dig mot givarna som du vill att de ska uppföra sig mot dig ...

Gnäll inte på dealern bara för att de gör sitt jobb. Om de gör fel ska du ge dem stöd och visa förståelse, inte knuffa dem framför tåget. Om det råkade vara så att det där river-kortet ”bara” gav dig fyrtal i ess, medan motståndaren fick Royal Flush ska du inte sträcka dig över bordet och strypa honom eller henne. De sköter bara sitt jobb och det stora flertalet av dem gör det mycket bra.

Visa respekt för att bli respekterad själv!

Detsamma gäller dina motståndare. Ge aldrig någon annan en uppsträckning för att han eller hon spelade dåligt. Poker spelas av många olika människor och olika personligheter. Vid ett enskilt bord kan mycket skickliga spelare sitta bredvid mycket oskickliga dito, och om någon spelar en hand dåligt är det troligt att de kommer att ta mycket illa upp om de blir utskällda för det.

Om du själv råkar ut för det, säg till dealern eller den ansvarige på kasino-golvet eller i spelrummet. Ta inte saken i egna händer. Kom ihåg att dåligt uppförande inte tolereras, oavsett om det kan tyckas finnas skäl för det. Att bli utsparkad (eller portad) från ett kasino är inte roligt, i synnerhet inte om det var du som var upphov till grälet.

Ha koll på ”fiskekrokarna” 

Till skillnad från nätpoker ger livepoker spelarna många tillfällen att ”fiska”. Det här är ett uttryck som avser någon som använder sig av oetiska eller osportsliga metoder för att vinna fördelar. Ett exempel på detta är att dölja marker av högre valörer under eller bakom marker med lägre valörer för att dölja hur mycket pengar de har på bordet. Ett annat knep är att dölja sina kort eller låtsas att de inte har några kort för att få andra spelare att agera när det inte är deras tur. ”Fiskarna” använder sedan denna information mot motståndarna.

Alla fiskemetoder betraktas som dålig stil och de flesta spelare anser detta vara fult och osportsligt.

Man förväntas uppträda hövligt vid bordet och visa respekt mot andra spelare och dealern. Se till att du känner till pokerrummets eller kasinots uppförandekod, och följ den till punkt och pricka.

En insiderlook i bordsreglerna för nätpoker

I nätpoker finns vissa regler som endast gäller online-spel. Det går till exempel fortfarande att klanka på motståndare, eller tala om för någon av dem vilka kort man sitter med, via chattfunktionen. Webbplatsmoderatorer håller alltid ögonen öppna efter spelare som inte följer reglerna. Om du själv upptäcker någon som bryter mot reglerna ska du omedelbart rapportera saken till den nätpokerrumsansvarige.

Chatta går ju!

Spelarna förväntas visa bordsetikett och gott uppförande lika mycket i nätpoker som i livepoker. Bara för att du inte ser motståndarna och de inte kan se dig, innebär det inte att du kan sitta och dissa dem.

Se till att du avhåller dig från följande etikettsbrott i chatten:

  1. Maskopi/samarbete är förbjudet. Du får inte tala om för andra vad du har på hand eller att de ska lägga sig i flervägspotter, även om du känner dem du spelar med.
  2. Inga förolämpningar. Håll dina fula kommentarer om motståndarnas familjemedlemmar för dig själv. Ge inte utlopp för dem i chatten.
  3. Inget snackande om den pågående handen. Ingen större skillnad mot förbudet mot samarbete. Tala inte om för andra spelare att deras motståndare är svag, bluffar, sitter med en monsterhand o.s.v. Håll sådana tankar för dig själv och använd dina kunskaper när det är du som spelar om potten.

Det är okej att följa och hålla koll på resultat

Nätpoker är just vad namnet säger. Till skillnad från livepoker försiggår spelet online, och det är fullt tillåtet att använda analysprogram som Poker Tracker och Hold’em Manager. Det ses inte som fusk, utan som ett bra sätt att hålla koll på statistiken och bli bättre på poker.

Håll tiderna!

För att se till att spelet går rimligt fort, används någon form av nedräkningsklocka vid all nätpokerspel. På så sätt förhindrar man att en spelare går och öppnar när det ringer på dörren, glömmer att de sitter och spelar och låter alla sitta och vänta. Om du inte gör ditt drag inom en viss tid läggs din hand automatiskt.

Det gäller också att vara uppmärksam på internetuppkopplingen. Du får extra tid om du råkar bli frånkopplad, men även där råder en tidsbegränsning, varefter korten kastas automatiskt.

Fler bord, tack!

De flesta nätpokerrum tillåter spelare att sitta vid flera bord samtidigt. Den här funktionen ger nätpoker en stor fördel över livepoker. Man kan spela så många bord man kan samtidigt, men det finns webbplatser som tillämpar en maxgräns.

En viktig etikett regel som gäller spel vid många bord är att man inte låter andra spelare vänta för länge. Om du inte hinner med utan tiden går ut för dig upprepade gånger, är det dags att avsluta några av borden.

Sitta med, stå över, betala eller vänta?

I nätpoker kan man välja att slå sig ner och spela direkt eller stå över och vänta. Nöjet att sitta med kostar dock: avgiften för big blind. Dessutom kan det vara bra att få vara med direkt igen, i synnerhet om man stått över och redan är bekant med bordet. Det innebär dock också att man inte får spela en full bordsrunda innan det är dags att betala big blind igen.

Om du är lite snål av dig kan du istället vänta tills big blind når dig. På så sätt kan du följa en hel bordsrunda till priset av blinds.

Nu när du kan reglerna för poker som ett rinnande vatten är det bara att köra i gång!