Triss ligger sexa på listan för rankning av pokerhänder. Den består av 3 kort med samma rankning eller valör.

Ordet ”triss” borde omedelbart få dig att tänka att den består av någon kombination av 3 kort, vilket gör den här handen mycket lätt att känna igen. Det kan dock bli lite förvirrande när man ska skilja mellan set och trips, som båda är handtyper med tre av samma sort.

Vi ska ta en titt på definitionen av ett set och sedan det som kallas trips inom poker:

Ett set är när du har ett par på handen, t.ex. 99♣, matchat med ännu en 9 på bordet.

Trips inträffar när det finns ett par på bordet, t.ex. 10105♠, och du håller ytterligare en 10♣ i din starthand.

Följande är några exempel på händer med triss:

KK♣K♠AJ♠

101010♠32♦

När en trisshand rankas mot en annan är det handens rankning eller valör som är viktig. På så vis är den bästa trisshanden 3 ess, oavsett om det är set med ess eller trip-ess.

Hur rankas en trisshand?

I en kortlek med 52 kort finns det 54 912 möjliga handkombinationer för triss och 858 skilda rankningar av trisshänder. Varje triss bedöms efter sina 3 kort med samma rankning, sedan efter rankning för första sidokort och därefter tittar man på det tredje sidokortet.

Följande är några fler exempel på händer med triss:

QQQ♠A♠J♠

Q♠QQ♣A♣10

QQ♣QA4

Kan du avgöra vilken hand som har högst rankning?

Tänk på att färgerna inte är viktiga och att sidokorten avgör vilken trisshand som är bäst.

Hur matchas en trisshand?

Triss är den sjätte bästa möjliga handen i rankningssystemet för pokerhänder. Stegen rankas direkt över den, där den bästa är esshög stege, som även kallas ”Broadway”.

Det är bara 3 händer som rankas under triss. Den hand som ligger direkt under triss i rankningen heter tvåpar. Det bästa tvåparet är ess och kungar med dam som sidokort.

Sannolikhet i Hold'em      
Före floppen: 2,1128 % (baserat på 5 kort som dras slumpmässigt från en full kortlek med 52 kort)  
Floppen: 11,8 % (när man sitter på ett pocketpar)  
Turnen: 4,26 % (när man sitter på ett pocketpar)  
Rivern: 4,35 % (när man sitter på ett pocketpar)  
Sannolikhet i Pot Limit Omaha      
Före floppen: 2,1128 % (baserat på 5 kort som dras slumpmässigt från en full kortlek med 52 kort)  
Floppen: 12,59 % (när man sitter på ett pocketpar)  
  21,37 % (när man sitter på ett tvåpar)  
Turnen: 4,44 % (när man sitter på ett pocketpar)  
  8,89 % (när man sitter på ett tvåpar)  
Rivern: 4,55 % (när man sitter på ett pocketpar)  
  9,09 % (när man sitter på ett tvåpar)  

Nu när du har koll på triss ska vi gå vidare till nästa hand på listan. Den heter tvåpar.