Nu när du har bestämt dig för att lära dig hur man spelar online poker behöver du också bekanta dig med tugget! Vissa pokertermer är okomplicerade, medan innebörden av andra är mindre uppenbar. Därför har vi tagit fram en fullständig pokerordlista så att du kan lära dig spelets unika språk och spela som ett riktigt proffs!

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

A

Aces Full:

En femkortshand i poker som innehåller en Kåk med tre ess och ett par.

Ace high | Ess-hög:

En femkortshand i poker som innehåller ett ess, men inte någon stege eller flush (färg).

Aces Up:

En femkortshand i poker som innehåller två par, varav ett är i ess.

Agerande:

En annan benämning för satsandet. Att inleda satsningsrundan kan kallas för att “agera först”.

Aktiv insats:

En insats (dvs. mörkar, insatser, höjningar).

Aktiv spelare :

En spelare som fortfarande deltar i den pågående omgången.

All-In:

När en spelare satsar alla marker den har. Dvs inte har några marker kvar eller blir frånkopplad, men fortsätter vara en aktiv spelare.

American Airlines:

Två ess.

Ante:

Ett startbelopp som varje spelare som vill delta i spelomgången lägger i potten. Antar används i Stud och mörkpoker, men inte i Hold'em eller Omaha.

Avgörande kort:

Ett specifikt kort som ger spelaren en stark draghand eller kompletterar handen.

Aktiv insats:

En aktiv insats (dvs. mörkar, insatser och höjningar).

Aktiv mörk:

När en spelare lägger en mörk och sedan har lov att höja, även om inga andra spelare höjer. Kallas också "option".

Aktivt/aktiva kort:

Kort som ännu inte visats och förutsätts fortfarande vara med i spelet. Används i Stud-poker.

Aktiv hand:

En hand som fortfarande har chans att vinna potten.

B

Bad Beat:

När en hand blir slagen av ett lyckosamt drag.

Back:

En spelare som förlorar i ett spel.

Belly Buster:

Ett kortdrag som leder till att man fyller en hålstege.

Bet | Insats:

Att betta ett antal marker i potten.

Betta potten:

Satsa lika mycket som ligger i potten.

Bet Round | Satsningsrunda:

Den period under ett pokerspel där spelarna har möjlighet att kasta korten (folda), satsa, checka eller höja. Varje satsningsrunda slutar när den sista insatsen eller höjningen har synats, eller när alla spelare utom en har kastat sina kort.

Bicycle:

En pokerhand som består av en stege med A-2-3-4-5.

Big Slick:

En pokerhand som innehåller ett ess och en kung.

Blind | Mörk:

På engelska blind. Obligatoriska startinsatser som läggs av de två spelare som sitter till vänster om given, medsols räknat, i pokerspelen Hold'em och Omaha. Se "lilla mörken" och "stora mörken".

Bluff:

Att fortsätta satsa i en pokerhand fast handen är svag. "Bluffandets" strategi används oftast i förhoppningen att genom att missleda eller skrämma de andra spelarna få dem att "kasta korten", och på så sätt göra det möjligt för den bluffande spelaren att vinna potten.

Bordet:

Syftar på de allmänna kort (se "gemensamma kort") som ligger mitt på pokerbordet när det spelas Hold'em och Omaha. "Looking around the board" betyder att titta på de synliga korten. Dessa synliga kort får användas av alla spelare vid bordet. I stötpoker har varje spelare sitt eget "bord".

Bottenpar:

När en spelare använder det lägsta kortet i floppen för att få ett par med ett av sina egna kort.

Broadway:

En pokerhand som består av en ess-hög stege (10-J-Q-K-A).

Bring-in:

En obligatorisk första insats som endast läggs i den första satsningsrundan i stötpoker. Denna insats (bring-in) placeras normalt av spelaren med det sämsta synliga kortet, fast i vissa spel är det spelaren med det bästa synliga kortet som tvingas göra det. I alla övriga rundor är det spelaren med det högsta kortet på bordet som får välja att satsa först eller inte.

Bring It In:

Att inleda satsandet i den omgångens första satsningsrunda.

Broomcorn's Uncle:

En spelare som gör av med alla sina marker genom att lägga antar.

Bullets:

Ett par i ess.

Bump:

Att höja.

Button | Knappen:

En rund plastskiva med ett "D" på, som används för att markera den position som just då är given i ett spel. Efter varje omgång flyttas knappen till vänster medsols räknat, till nästa aktiva spelare som sitter med vid bordet.

Buy In | Inköp:

Det minsta belopp som krävs för att en spelare ska få sitta med vid ett specifikt pokerbord.

C

Call | Syna:

Att satsa lika mycket eller matcha insatsen som lades sist.

Case Chips:

En spelares sista marker.

Cash Out | Utbetalning:

Att lämna ett spel och växla markerna mot kontanter.

Checka:

Att avstå från att lägga satsningsrundans första insats och låta valmöjligheten gå vidare till nästa aktiva spelare. Efter att den första insatsen i satsningsrundan har lagts, kan spelarna inte längre välja mellan att checka och får bara syna, höja eller kasta korten för att lägga sig (se nedan).

Checkhöja:

När en spelare först checkar och sedan höjer i en satsningsrunda.

Chop:

Att returnerna mörkarna till de spelare som har lagt dem, när inga andra spelare väljer att syna i spelets första satsningsrunda. Spelet går då vidare till nästa omgång. Kallas också för att "dela potten".

Cowboys:

Två Kungar.

D

Delning:

Ett spel som slutar oavgjort.

Död insats:

En icke-aktiv insats, en straffavgift, som läggs i potten, men som de andra spelarna vid bordet inte behöver svara på. Om en spelare missar båda mörkarna, måste den spelaren, när han/hon sitter med igen, lägga en aktiv insats som motsvarar den stora mörken, plus en död insats som motsvarar lilla mörken).

Död mans hand:

Två par - ess och åttor (Vilde Bill Hickock blev skjuten i ryggen medan han hade den här handen).

Dörrkort:

Det är det första öppna kortet eller uppkortet i en spelares hand i ett parti stötpoker.

Doyle Brunson:

En pokerhand i Hold’em som består av 10-2 (Brunson vann poker-VM två år i rad med dessa kort på den sista handen).

Draghand:

En för tillfället relativt värdelös hand, men med potential att bli en stark hand. Den vanligaste typen av draghänder är händer där fyra kort utgör en stege och/eller färg.

Drop:

Kasta korten.

Ducks:

Ett par i tvåor.

Deuces:

Ett par i tvåor.

E

Early Position | Tidig position:

En spelares position i en satsningsrunda där spelaren måste agera före de flesta andra spelarna vid bordet (normalt de två spelare som sitter till vänster om spelarna som lagt mörkarna.)

F

Fifth Street (femte gatan):

Det femte gemensamma kort som läggs öppet mitt på bordet i ett parti Hold'em eller Omaha. Den här kortet kallas vanligen "River". Kan också syfta på det femte kort som delas ut när man spelar 7-card Stud.

Flat Call:

Syna en insats utan att höja.

Floppen:

Det femte gemensamma kort som läggs öppet mitt på bordet i ett parti Hold'em eller Omaha.

Floppspel:

Pokerspelen (Hold’em och Omaha) som spelas med gemensamma kort som delas ut öppet i mitten av bordet.

Färg:

En pokerhand som består av fem kort i samma färg, till exempel spader 3-4-8-10-K.

Färger:

Spader, hjärter, ruter och klöver. I de flesta pokervarianter har färg ingen betydelse (utom för att bestämma vem som måste börja satsa). Om spelare håller identiska händer i slutet av pokeromgång anses deras händer vara lika, oberoende av färg, och potten delas mellan dem.

Färgdrag:

En hand med fyra kort i samma färg, t.ex. klöver 3-4-8-10, som hålls i förhoppningen att få ett femte kort i samma färg (en klöver till i det här exemplet) och på så sätt få färg (flush).

Färgstege

En pokerhand som består av fem kort i samma färg, till exempel spader 8-9-8-10-K.

Folda | Kasta korten:

Att sluta spela en hand mitt under spelets gång och på så sätt försaka de marker som placerats i potten fram tills dess.

Fyrtal:

Fyra kort av samma valör ("Quads").

Fourth Street (fjärde gatan):

Det fjärde gemensamma kort, som läggs öppet mitt på bordet i ett parti Hold'em eller Omaha. Den här kortet kallas vanligen "Turn." Kan också syfta på det fjärde kortet som delas ut i 7-card Stud.

G

Galen:

En spelare som spelar flera händer.

Gemensamma kort:

Korten som placeras uppåtvända mitt på bordet, vilka är synliga och kan användas av alla spelare i pokerspelen Hold'em och Omaha.

Given:

Den spelare som faktiskt, eller symboliskt, delar ut korten till de andra spelarna vid pokerbordet.

Gut Shot:

Ett kortdrag som leder till att man fyller en hålstege

H

Hand:

En spelares fem bästa kort.

Heads-up:

När det bara finns två spelare kvar i en spelomgång.

Höja mörkt:

När en spelare höjer utan att titta på sin hand.

Högt kort:

Det högsta kortet på bordet som är den lägst rankade vinnande handen.

High-Low poker:

Alla pokerspel där potten delas mellan den högsta och lägsta handen. Det är möjligt att ha en hand som vinner bägge, t.ex. A-2-3-4-5 är en stege, men anses också vara (i de flesta former av high-low-poker) den lägsta möjliga handen som går att få. I en del high-low-spel är den lägsta möjliga handen A-2-3-4-6, och i andra (även om det normalt bara stämmer för spel där endast low förekommer), är den lägsta möjliga handen 2-3-4-5-7 (eftersom den handen inte innehåller något ess).

Hold 'em:

Kort för Texas Hold’em där spelarna får två stängda kort och fem gemensamma kort. Se den fullständiga beskrivningen i avsnittet 888poker-pokers spelregler.

Huvudpott:

Potten i mitten av bordet. Alla andra insatser placeras i en sidopott/sidopotter vilka de återstående spelarna sedan spelar om. Sidopotter uppstår när en eller flera spelare blir All-in.

Hålkort:

Spelares kort som ligger nedåtvända och inte kan ses av de andra spelarna.

Högsta paret:

När en spelare i floppspel skapar ett par med ett av sina stängda kort och det högsta gemensamma kortet elller korten på bordet.

I

Inside Straight Draw | Hålstegsdrag:

En hand med fyra kort till en stege, där det femte kortet som behövs ligger någonstans mitt i serien (t.ex. i en hand med 4-6-7-8, där endast en 5 kan ge spelaren en stege). Detta i motsats till "öppet stegdrag", där det behövs kort i vardera änden för att fullborda stegen.

J

Jackpottspoker:

En pokerform där kortrummet eller kasinot betalar en jackpott till den spelare som inte vinner potten, men som har en mycket hög hand (normalt Aces Full eller högre).

K

Kick It:

Att Höja.

Klädda kort:

Klädda kort som knekt, dam och kung.

Knacka:

Knacka i bordet för att markera att man Checkar.

Kojak:

En pokerhand som innehåller en kung och en knekt.

Kåk:

Full House på engelska. En pokerhand som består av en triss och ett par, till exempel 7-7-7-5-5.

L

Ladies | Damer:

Två damer.

Lilla mörken:

En obligatorisk startinsats i Hold’em och Omaha som läggs av alla spelare till vänster om given, medsols räknat. Lilla mörken motsvarar hälften av bordets undre insats-limit. Kallas på engelska Small Blind. Vid ett 10-20 $-bord t.ex. skulle den stora mörken bli 5 $.

Limitpoker:

En vanling pokervariant där storleken på insatsbeloppen är förbestämda. Vid insatsbelopp på "10-20 $" är satsningar och höjningar begränsade till 10 $ i de tidigare rundorna och till 20 $ i de senare rundorna.

Limpare:

Den första spelaren i den första satsningsrundan som synarmörkarna.

Limpa in:

Att lägga marker i potten genom att syna istället för att höja. (Normalt "limpar någon in" när den första personen talar genom att syna den stora mörken.)

Lägsta möjliga inköp:

Det minsta belopp du kan gå med och starta ett spel med.

Lägga sig:

När en spelare kastar korten han/hon har på handen.

Lägg avgift:

Lägga markerna i potten (t.ex lägga mörkarna.)

M

Maskopi:

När två eller flera spelare samarbetar för att fuska i ett pokerspel.

Make:

Att blanda kortleken.

Markerstack:

En markerstack.

Meet:

Kallas också att Syna.

Mellanpar:

I floppspel då en spelare skapar ett par genom att använda ett av sina hålkort och mellankortet i floppen.

Mellanposition:

En spelposition i satsningsrundan, någonstans mellan tidig och sen position (normalt sett den femte, sjätte och sjunde platsen till vänster om given).

Miss:

Att hålla en draghand utan att få kortet som krävs för att förbättra handen. Till exempel att ha fyra kort i spader när man söker en flush (färg), men få ett hjärter som sista kort skulle kallas att " missa draget".

Muck:

Att kassera eller kasta korten på handen. Det är också en hög med kort som inte längre ingår i spelet.

Monsterhand:

En mycket hög eller viktig hand. I en turnering kallas spelare som haft endast en liten hög marker men sedan ackumulerat många marker för "monster".

Multihand:

När en spelare spelar på fler än ett pokerbord åt gången och spelar flera händer samtidigt.

N

No-Limit Poker:

En riskfylld pokervariant där alla spelare kan satsa så många marker som han/hon vill när som helst.

Nuts, The:

Den bästa möjliga handen i en given situation och dess potential. I t.ex. Hold'em skulle en spelare med K-J på handen hålla "The Nuts"(nötterna) om floppen kom upp som 9-10-Q. Med avseende på spelarens hålkort skulle stegen 9-10-J-Q-K vara den bästa möjliga handen.

Nyckelhand:

Den specifika hand som i ett parti eller en turnering markerar vändpunkten för spelaren, antingen till det bättre eller sämre.

Näst högsta par:

När en spelare i flopp-spel skapar ett par med det näst högsta gemensamma kortet tillsammans med ett av sina hålkort.

Nöjd hand:

En hand som är komplett och vars värde inte skulle förbättras av att sära på den. Stegar, Flush (färger), kåkar, fyrtal, och färgstegar är alla nöjda händer.

O

Offsuit:

Kort i olika färg(er).

Oavgjort:

När given, när en omgång är klar, skjuter över markerna i potten till den vinnande spelaren. Även när givarna roterar till andra bord.

Omaha Poker:

Ett pokerspel med gemensamma kort som liknar Texas Hold'em. Till skillnad från Hold'em får varje spelare i Omaha fyra egna kort (och inte två som i Texas Hold'em), och spelaren måste använda exakt två av sina egna kort för att skapa en pokerhand, till skillnad från Hold'em, där spelare kan välja mellan att spela inget, ett eller två av korten på handen. I Omaha-poker måste spelarna använda exakt två av sina kort. Omaha-poker spelas ofta med en high-low-variant.

Option:

En ”option” är en aktiv mörk som görs innan korten delats ut. Om ingen höjer, får Option-spelaren höja.

P

Paints:

Klädda kort, som knekt, dam och kung.

Par:

Två kort av samma valör, t.ex. två sjuor eller två kungar.

Passa:

Att checka eller lämna över alternativet att satsa/höja till nästa spelare i en satsningsrunda.

Pay Off:

Att syna på den slutliga satsningsrundan när du är osäker på om du har den bästa handen.

Pocket Rockets:

Mörka kort eller hålkort som består av ett par i ess.

Position:

Viktig pokerstrategi, som tar hänsyn till det faktum att i de flesta pokervarianter är det den spelare som agerar sist som har det distinkta övertaget. Att vara sist innebär att spelaren har mer information till sitt förfogande när det är dags att bestämma sig för att checka, satsa, höja eller kasta korten.

Pott:

De marker som samlats på hög mitt på bordet och som de aktiva spelarna i den omgången tävlar om.

Pot-Limit Poker:

En pokervariant där spelarna får satsa belopp lika med, men inte större än, det belopp som just då ligger i potten.

Pottodds:

Det är ofta värdefullt att beräkna beloppet i potten vid beslut om att eventuellt syna eller satsa. I spel där potten består av ett högt belopp, kan det vara värt att syna även en medelmåttig hand om den besitter den minsta chans att förbättras till bästa hand. Motsatsen gäller, om potten är liten, att det kanske inte är värt att syna en ganska bra hand, eftersom risken i relation till det belopp som kan vinnas helt enkelt inte är stor nog.

Put Down:

Att lägga sig och kasta korten.

Q

Quads:

Fyrtal.

Qualifier | Kvalificerare:

I high-low-spel krävs det att man måste få en låg (Low) hand för att vinna potten.

R

Raise | Höj:

Att satsa lika mycket och matcha insatsen som lagts av en tidigare spelare.

Rake:

En liten provision som huset drar från potten i ett pokerspel. Provisionen baseras på det totala beloppet av potten efter varje satsningsrunda.

Razz:

I Seven Card Stud, där de fem lägsta korten vinner potten.

Re-raise | Höja om:

Att höja en tidigare höjning.

River:

Det femte och sista gemensamma kort som läggs öppet mitt på bordet i ett parti Hold'em eller Omaha. Kallas också ibland Fifth Street (femte gatan).

Rounders:

Syftar på skojare. Så heter också en populär pokerfilm med Matt Damon och Ed Norton i huvudrollerna.

Royal Flush:

En pokerhand som består av färgstege (A-K-Q-J-10). Det är den allra bästa handen i poker.

S

Satellitturnering:

En kraftigt reducerad (jämfört med huvudturneringen) eller helt inköpsbefriad förhandsturnering. De som vinner satellitturneringar får ofta fritt inträde till nästa nivå i satellitturneringen eller huvudturneringen.

Scoop:

Att vinna hela potten.

Seating list:

En väntelista som spelarna anmäler sig till för att kunna spela vid ett bord där det för närvarande är fullt. Spelarna meddelas när en plats blir ledig vid bordet och det är deras tur att gå med i spelet.

Sidokort:

  1. Ett enstaka kort i mörkpoker som hålls tillsammans med ett par i ett försök att få två par. Att t.ex. behålla 3-3-K och dra två andra kort till i ett försök att antingen få en trea till (för triss) eller en kung till (för två par, med kungar i topp).
  2. I Hold’em är detta det högsta kortet mellan två spelare som vardera har lika höga par. Till exempel:
    1. Bordet är A-10-8-5-2.
    2. Spelare nr 1 har A-J på sin hand.
    3. Spelare nr 2 har E-D (ess-dam) på sin hand.

Båda spelare har ett par i ess, men spelare nr 2 har ett högre sidokort (kicker) och vinner potten.

Sitta över-knapp:

En rund plastskiva som placeras framför en spelare som vill sitta över en omgång men samtidigt vara kvar i spelet.

See:

Att syna en tidigare insats.

Seven Card Stud:

Ett välkänt pokerspel där spelare får tre stängda kort och fyra öppna kort. Du spelar de fem bästa av dessa sju kort.

Seventh Street (sjunde gatan):

Den slutliga satsningsrundan i Seven Card Stud och Stud8 or Better.

Sen position:

En spelares position i en satsningsrunda där spelaren måste agera före de flesta andra spelarna vid bordet (normalt de två spelare som sitter till vänster om spelarna som lagt mörkarna).

Showdown | Visning:

Avslutningen på den sista satsningsrundan, när alla aktiva spelare visar upp sina kort för att se vem som har vunnit potten. I onlinepoker utses visningens vinnare automatiskt.

Sidopott:

En eller flera separata potter som de återstående aktiva spelarna tävlar om när en eller fler spelare är all-in.

Sitta med:

Att gå med i ett pokerspel och bli en aktiv spelare.

Sitta över:

Att missa en eller flera omgångar men ändå sitta kvar vid bordet.

Sixth Street (sjätte gatan):

I Seven-card Stud är detta det fjärde uppkortet som delats ut till en spelare (deras sjätte kort). Det är alltså den fjärde satsningsrundan.

Slow-play:

En strategi där man spelar som om man har en svag hand, i förhoppningen att lura med sig andra spelare. Om man har en väldigt stark hand och satsar och höjer aggressivt från början, är det sannolikt att andra spelare kastar korten och därmed lämnar en liten pott efter sig. Om man istället använder slow-play och bara checkar eller synar, är det mer sannolikt att de andra spelarna tror att deras händer har större chans att vinna, stannar kvar i spelet längre och därmed skapar en större pott att vinna.

Solid:

En konservativ, men bra spelare.

Spela tillbaka:

Att höja eller höja om en annan spelares insats.

Spela bordet:

I flopp-spel när din bästa femkortshand består av de fem gemensamma korten.

Speed Limit:

Ett par i femmor.

Stanna:

När en spelare håller sig kvar i spelet genom att syna hellre än att höja.

Stensolid:

En mycket konservativ spelare, som vanligen satsar eller höjer när han/hon har en mycket stark hand.

Steel Wheel:

En hög femkortshand som består av en färgstege med A-2-3-4-5.

Stege:

En pokerhand som består av fem kort i följd, t.ex.
9-10-J-Q-K.

Stora mörken:

På engelska Big Blind. En obligatorisk startinsats i Hold’em och Omaha som läggs av alla spelare till vänster om given, medsols räknat. Beloppet för den stora mörken motsvarar bordets undre limit. Kallas på engelska för Big Blind. Vid ett 10-20 $-bord t.ex. skulle den stora mörken vara 10 $.

Struktur:

Ett spels förutbestämda limitar, som normalt placeras vid mörkar/ante och insats -beloppen, och antal tillåtna höjningar per satsningsrunda.

Stud-spel:

Pokerspel där spelare får stängda kort och öppna kort.

T

Tak:

Att göra en satsningsrundas' sista och slutliga höjning, baserat på maximalt antal tillåtna höjningar per satsningsrunda i det pokerspelet.

Talar först:

Den första spelare som satsar i en satsningsrunda.

Texas Hold'em:

Också kallat Hold’em, den populäraste formen av poker.

Third Street (tredje gatan):

I Seven Card Stud och Seven Card Stud 8 or Better är detta den första satsningsrundan på de första tre korten.

Thirty Miles:

Tre tior.

Triss:

Tre kort av samma valör ("trips"). Kallas också tretal.

Tight:

En spelare som spelar få potter. Ett “tight spel“ syftar på spel med lite agerande där det inte händer mycket.

Treor:

Ett par i treor.

Trips:

Triss.

Tunna ut fältet:

Satsa eller höja för att driva ut spelare vars händer kanske skulle ha förbättrats om de tillåtits stanna kvar i spelet.

Turn:

Det fjärde gemensamma kortet som läggs öppet mitt på bordet i ett parti Hold'em eller Omaha. Kallas också ibland Fourth Street (fjärde gatan).

Tvåpar:

En hand som består av två olika par.

Tvångsinsats:

En insats som måste läggas i den första rundan av en pokeromgång [se "mörk").

U

Uppkort:

Ett kort som delas ut uppåtvänt (öppet).

V

Valör:

Värdet på varje kort och hand.

Väntelista:

En väntelista som spelarna anmäler sig till för att kunna spela vid ett bord där det för närvarande är fullt. Spelarna meddelas när en plats blir ledig vid bordet och det är deras tur att gå med i spelet.

W

Walking Sticks:

Ett par i sjuor.

X

Y

Z

Å

Ä

Ö

Öppna:

Den första spelare som satsar i en satsningsrunda.

Öppet stegdrag:

Fyra kort i följd, t.ex. 5-6-7-8, där det är möjligt för en spelare att fullborda en stege genom att få ett kort som passar in på någondera sidan av den aktuella handen (i detta fall behövs det antingen en 4 eller 9 för att fullborda stegen).

Öppet kort:

Ett kort som delas ut uppåtvänt (öppet).

Öppet par:

Ett par som delats ut uppåtvänt.