Latest Trending

Förstå och utnyttja TAG:s

Vad är TAG?

TAG står för ”Tight-Aggressive”. Dessa spelare har en tendens att endast välja starka händer före floppen. De föredrar att ha satsningsledningen (initiativet) och är därför mest sannolikt den som öppningshöjer före floppen eller tresatsar, till skillnad mot den som kallsynar före floppen.

December 8,2019