Vad är TAG?

TAG står för ”Tight-Aggressive”. Dessa spelare har en tendens att endast välja starka händer före floppen. De föredrar att ha satsningsledningen (initiativet) och är därför mest sannolikt den som öppningshöjer före floppen eller tresatsar, till skillnad mot den som kallsynar före floppen.

Innan vi går in på det tekniska ska vi svara på frågan: hur identifierar vi TAG:s bland motståndarna vid bordet? TAG:s är dem som typiskt sett flyger under radarn. Vi märker dem kanske inte ens till en början, eftersom större delen av deras händer muckas före floppen.

När de väl spelar med vad de har före floppen fortsätter deras aggression ofta efter floppen därför att deras hand är stark. Om de är med till visningen är det inte troligt att vi får se okoordinerade förfloppskort som J6o. Det slutar ofta med att de har ett pocketpar, en Broadway-hand eller premiumkort i följd och färg.

Nu ska vi kika på några tekniska fakta om TAG:s. Om du inte är intresserad av detaljerna kan du hoppa till nästa underrubrik om du vill.

Onlinespelares tendenser analyseras ofta med hjälp av följande statistik. Det är bra att känna till termerna eftersom andra pokerspelare ofta kommer att använda dem.

VPIP – Voluntarily Put In Pot (frivilligt lagt i potten) – Detta visar i huvudsak den procentandel av alla händer som den här spelaren väljer att spela. Exakt VPIP för en TAG beror på om denna spelar 6 max i fullringsvarianter av poker.

Flertalet 6 max-TAG:s spelar mellan 16 och 25 procent av händerna. En spelare som spelar 25 procent VPIP betraktas ofta som en ”lös” TAG, och en som spelar 16 procent av händerna betraktas ofta som en ”nitty” (gnetig) TAG.

Flertalet fullrings-TAG:s spelar mellan 10 och 18 procent av händerna. 18 procent är åt det lösare hållet, och 10 procent åt det nittigare.

PFR – Preflop Raiser (före floppen-höjare) – Denna statistiska uppgift anger den procentandel av händerna som spelas aggressivt före floppen. PFR-värdet är naturligtvis alltid lägre än (eller möjligen lika med) VPIP-värdet. Detta beror på att det är omöjligt att spela en hand aggressivt utan att frivilligt lägga pengar i potten.

Eftersom TAG:s föredrar att ha satsningsledningen är skillnaden mellan en TAG:s VIP och PFR sällan större än 5 procent. Om skillnaden blir större än så är det möjligt att vi inte har med en tight-aggressive motspelare att göra, utan en tight-passive.

I 6 max-spel betraktas ofta en spelare som spelar 20 procent PFR som en ”lös” TAG, och en som spelar 12 procent PFR betraktas ofta som en ”nitty” tag. I fullringsspel är en spelare som spelar mer än 15 procent PFR åt det lösare hållet, och en PFR på mindre än 8 procent är åt det nittigare.

TAG:s grundläggande svagheter

TAG är en bra spelstil, särskilt för nybörjare. Nyblivna pokerspelare rekommenderas att tillämpa en tight-aggressive-stil i första början. På så sätt kan de tjäna mest pengar med den minst branta inlärningskurvan. De flesta strategierna i det här spelet har dock en motstrategi, och TAG är inget undantag.

Faktum är att de flesta TAG:s inte är riskbenägna. Om de vore det skulle de i stället vara LAG-spelare (loose-aggressive). TAG:s gillar inte att spela stora potter med marginella händer.

Sättet att slå TAG:s är därför att sätta tryck på dem när de sannolikt inte har en stark hand. Vi bör dock luta åt att lägga oss om de satsar mot oss i flera gator. Vi tar några exempel där vi tillämpar den här informationen i olika lägen.

Motstrategi 1 – Justeringar före floppen

TAG-spelare visar ofta stor respekt för tresatsningar före floppen. Detta beror delvis på att de själva tresatsar en så tajt räckvidd och antar att andra spelare tillämpar en liknande logik.

Eftersom TAG:s inte är riskbenägna synar de inte gärna tresatsningar eller fyrsatsningsbluffar alltför aggressivt. Vi bör försöka utöva maximalt tryck före floppen med hyfsade bluffhänder.

Om en TAG å andra sidan bestämmer sig för att tresatsa när vi öppnar bör vi ofta bemöta detta med lite mer försiktighet än vanligt. Risken för att vår motståndare har en hyfsad hand är betydligt större än när vi står inför en tresatsning från en lös-aggressiv spelare. TAG:s tresatsar vanligen omkring 4–5 procent av händerna före floppen, medan en genomsnittlig LAG tresatsar någonstans mellan 7–10 procent.

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb) TAG
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb) Hero
SB (100bb)
BB (100bb)

Hero tilldelas As4s

UTG öppningshöjer till 3bb. MP lägger sig. CO lägger sig. Hero?

Som regel kan vi inte syna i det här läget, särskilt inte med en TAG som motspelare: handen kommer helt enkelt inte att vara tillräckligt stark. Vi vet också att deras öppningsräckvidd från UTG är mycket starkare än genomsnittet. Nog vore det väl en bättre idé att attackera deras senare positionsöppningar med tresatsningar?

Det kan stämma till viss del, men tänk på detta: eftersom den här ser stark ut ser vi kanske ännu starkare ut om vi tresatsar. Vi tresatsar i så fall trots att denna öppnar från en tidig position. Ett sådant här läge kan spela på en TAG:s tendens att undvika marginella lägen. Denna har en stark hand som den inte vill ge upp före floppen. Men å andra sidan är de inte riskbenägna med sina marker när de vet att risken är mycket stor att vi har AA/KK.

Om en TAG någonsin fyrsatsar i det här läget blir vi helt krossade och kan lätt lägga oss. Det är inte ens sannolikt att denna fyrsatsar AK, utan föredrar att flatsyna utanför position.

Eftersom en genomsnittlig TAG öppningshöjer 13 procent av händerna, och fortsätter med omkring 3,5 procent av händerna när de ställs inför en tresatsning, betyder det som regel att de kan lägga sig i över 70 procent av fallen i det här läget. Denna omständighet ger oss möjlighet att generera förtjänst utan att ens se en flopp.

Vi säger givetvis inte att vi inte ska tresatsbluffa mot öppningar i sen position, för det kan också vara riktigt lönsamt mot en TAG. När vi tresatsbluffar mot en öppning i sen position framstår vi i allmänhet som svagare, men öppnarens räckvidd är också mycket svagare. Det kan vara till vår fördel.

Nu ska vi kika på ett läge där det är vi som står inför en tresatsning.

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb) Hero
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb) TAG
SB (100bb)
BB (100bb)

Hero öppningshöjer till 3bb. MP lägger sig. CO lägger sig. BTN tresatsar till 10bb, SB lägger sig, BB lägger sig, Hero?

Vi har pratat om vilket bra läge detta är att visa en massa styrka. Men bara för att det är ett bra blufftillfälle innebär det inte att en TAG förstår eller använder sig av detta faktum. Glöm inte att TAG:s ofta är ganska riskobenägna och därför rädda för att tresatsa mot en öppningsräckvidd som de betraktar som stark. Därför har en TAG i detta läge verkligen en premiumhand i de flesta fall. Detta är inte rätt läge för att slå till – vi bör välja att lägga oss oftare än vi väljer att spela.

Motstrategi 2 – Respektera aggression efter floppen

Vi vore dumma om vi trodde att alla TAG:s spelar med exakt samma stil. I själva verket bluffar vissa mycket mer än andra. En bra TAG bör bluffa rätt ofta eftersom det är enklare att representera värdehänder med en tajt image.

Men de flesta TAG:s bluffar inte så ofta, utan spelar huvudsakligen för värde efter floppen. Så om en TAG börjar satsa mot oss, i synnerhet över flera gator, bör vi kunna åstadkomma några rätt stora läggningar.

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb) TAG
BTN (100bb) Hero
SB (100bb)
BB (100bb)

Hero tilldelas JhTh

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO öppnar till 3bb, Hero kallsynar 3bb, SB lägger sig, BB lägger sig.

Floppen (7,5bb)

Jc5s2h

CO satsar 5bb, Hero synar 5bb

Turnen (17,5bb)

3c

CO satsar 12bb, Hero synar 12bb

Rivern (41,5bb)

9d

CO satsar 30bb, Hero?

Vi har ju absolut ett toppar, och det är möjligt att vi har den bästa handen. Men om vi tänker på den typ av händer vår motståndare värdesatsar på i tre gator finns det knappt några värre händer. Något i stil med J8 (den näst sämsta handen) är helt enkelt inte starkt nog att satsa på för värde som detta.

Så den enda gången vi vinner i det här läget är om vår motståndare bluffar. Hur sannolikt är det? Sannolikheten för en bluff beror på typen av motståndare, och i det här fallet är denna en TAG: den typ av spelare som är oftast riskobenägen. sannolikheten för att denna satsar i tre gator på en bluff minskar dramatiskt.

Vårt toppar är i princip skräp i det här fallet, och en lätt läggning mot en medelmåttig TAG.

Motstrategi 3 – Angrip svagheter!

Eftersom en TAG i allmänhet spelar sina kompletta händer aggressivt kan det vara väldigt avslöjande om denna börjar checka. I de flesta fall signalerar en check från en TAG svaghet. Observera att detta huvudsakligen gäller lägen där TAG:en är före floppen-angriparen, som i de flesta fallen.

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb) TAG
BTN (100bb) Hero
SB (100bb)
BB (100bb)

Hero tilldelas Jh9h

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO öppnar till 3bb, Hero kallsynar 3bb, SB lägger sig, BB lägger sig.

Floppen (7,5bb)

Tc7s2h

CO satsar 5bb, Hero synar 5bb

Turnen (17,5bb)

3c

CO checkar, Hero?

Den första delen av den här handen är rätt standardmässig. Vi har en hand som uppenbarligen är stark nog att kallsyna, och vi floppar ett gutshot och backdoor-färgdrag, vilket innebär att det vore fel att överväga att lägga sig på floppen.

Men hellre än att bränna av en ytterligare satsning bestämmer sig vår TAG-motståndare för att checka. I det här läget bör larmet genast gå i vårat huvud. Varför? Vår motståndare är nästan aldrig stark här – de flesta TAG:s skulle köra vidare med vilket set som helst, överpar, tvåpar eller topparkombination. För det mesta har de en hand som de planerat att fortsättningssatsa med och sedan ge upp.

Vissa spelare skulle begå misstaget att checka här, och anse att de har ett gutshot. De vill inte bli skilda från sin hand för den osannolika händelsen att vår TAG- motståndare bestämmer sig för att checka/höja. Detta händer emellertid så sällan, och vår motståndare lägger sig så ofta om vi satsar, att satsning nästan alltid är det starkare valet. Den finns en andra fördel såtillvida att vi bygger en pott, vilket innebär att vi kan få en större vinst på rivern om vi träffar med vårt gutshot.

Pussla ihop det hela

Sättet som vi slår TAG:s på är genom att angripa alla små potter som de inte är intresserade av. När de börjar lägga en större summa pengar i potten tar de nästan alltid hem den. Vi borde kunna åstadkomma några rätt stora läggningar. När vi lägger en stark hand i ett läge där en TAG har en ännu starkare hand utnyttjar vi denna motståndare ordentligt.

About the Author
By
Chad Holloway vann ett WSOP-armband 2013 och har arbetat som chefredaktör och livereporter för PokerNews.
Related Content

Att förstå pottkontroll

Förstå och utnyttja LAG:s

Regler för all in poker ‒ När bör du gå all-in?

Hur du kan använda matematik för att vinna vid pokerbordet

Mekaniken bakom att bli pokerproffs

Förutsättningarna för att bli proffs

För- och nackdelar med livet som pokerproffs

Spela live eller online?

Grunderna för att bli proffs – del 1

Konsten att undvika tilt