LAG står för ”Loose-Aggressive”. Dessa spelare har en tendens att spela en bred räckvidd händer före floppen (betydligt bredare än en TAG – tight aggressive). LAG:s följer upp denna vilda aggression före floppen med ännu mer aggression efter floppen.

Låt oss analysera en LAG-spelares tendenser ordentligt med hjälp av följande statistik.

VPIP – Voluntarily Put in Pot (frivilligt lagt i potten) – Denna statistiska uppgift anger den procentandel av alla händer som en spelare väljer att spela före floppen. Flertalet LAG:s har en VPIP på mellan 25 och 35 procent. En spelare som spelar 25 procent VPIP är huvudsakligen en rätt lös TAG, medan en som spelar 35 procent är på gränsen till ”galen” (steget över LAG).

PFR – Preflop Raiser (före floppen-höjare) – Denna statistiska uppgift anger den procentandel av alla händer som spelas aggressivt före floppen. PFR-värdet är alltid lägre än (eller på sin höjd lika med) VPIP-värdet. Detta beror på att det är omöjligt att spela en hand aggressivt utan att frivilligt lägga pengar i potten.

Eftersom LAG:s föredrar att ha satsningsledningen är skillnaden mellan en LAG:s VPIP och PFR sällan större än 5 procent. Om skillnaden är större handlar det ofta om en ”loose-passive” spelare, till skillnad mot en ”loose-aggressive”.

En spelare med en PFR på 20 procent betraktas som en loose TAG, medan den med en PFR på över 30 procent gränsar till att betraktas som ”galen”, till skillnad mot en LAG.

LAG:s grundläggande svagheter

LAG-stilen är ofta starkare än TAG-stilen. Det är dock inte den stil som de flesta nya spelare väljer eftersom den kräver större skicklighet än poker i TAG-stil.

Vi vet att aggression tar hem mycket pengar i poker, och det är just därför som det går så bra för LAG:s. Men vi kan använda en LAG:s aggression emot denna.

Som regel klarar sig LAG:s mycket bra mot TAG:s. Om du har läst artikeln om att utnyttja TAG:s minns du kanske att man besegrar TAG:s genom att börja spela mycket aggressivt i lägen då de verkar ointresserade av potten. Om vi skulle vara en TAG-spelare som märker att en LAG-spelare använder denna strategi mot oss, hur måste vi då försvara oss?

Knepet är att ta till en tajtare, passivare stil och gillra många fällor för vår löst aggressiva motspelare. Snarare än att genast värdesatsa när vi är starka, vilket är typiskt för tight-aggressive-strategin, vill vi göra vårt bästa för att verka svaga och locka fram bluffar från vår motspelare.

En annan justering vi kan göra är att tajta till handvalet före floppen en aning. Det är bra att veta att med stackar på 100 bb är detta inte direkt nödvändigt, men det kan förenkla spelet en hel del utan egentliga nackdelar.

Förstå typen av LAG

Innan vi går vidare är det viktigt att veta att det finns olika typer av LAG:s. Det finns en typ av LAG:s som visar respekt för aggression och klarar av att lägga sig (bra LAG:s). Sedan finns det den typen av LAG:s som är överaggressiva, men samtidigt rena synstationerna som inte klarar av att lägga sig mot aggression.

Typ 1 – Bra LAG:s lägger sig mot aggression.
Typ 2 – Dåliga LAG:s, på gränsen till galna, har inte förmåga att lägga sig.

Mot typ 2 har vi inget annat val än att tajta till det hela och gillra upprepade fällor som vår aggressiva motspelare hamnar i. Att värdesatsa är ofta också ett bra alternativ, eftersom vi inte behöver oroa oss för att vår motspelare ska lägga sig alltför ofta.

Mot en motspelare av typ 1 behöver vi inte tajta till det så mycket alla gånger. Vi kan besvara elden genom att spela aggressivt tillbaka och provocera fram läggningar. Mot den här typen av motspelare måste vi dock fortsätta spela passivt med våra värdehänder efter att ha gillrat en fälla. Att höja kan innebära att vi går miste om värdet på grund av att motspelaren kanske fattar att vi är starka och därför lägger sig.

Låt oss lägga upp vår motstrategi och titta på några exempel.

Motstrategi 1 – Gillra en fälla

Det följande är ett exempel på hur vi kan utnyttja en LAG genom att gillra en fälla. Just denna LAG kommer att satsa aggressivt i tre gator som en bluff efter att vi har checkat floppen. LAG:en anar en svaghet och slår helt riktigt till. I det här fallet är detta ett stort misstag, eftersom vi kommer att föregripa den handlingen.

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb) Hero
BTN (100bb) LAG
SB (100bb)
BB (100bb)

Hero tilldelas 9h9c

UTG lägger sig, MP lägger sig, Hero öppnar till 3bb, BTN kallsynar 3bb, SB lägger sig, BB lägger sig.

Floppen (7,5bb)

9s5h2c

Hero checkar

Mot en vanlig nöjesspelare skulle detta vara ett rätt dåligt beslut. Vi kan ju enkelt utvinna värde ur tre gator med vårt toppset. Setet är självklart ”the nuts” på floppen och kommer som regel vara rätt starkt även på rivern.

Risken med att satsa på den här handen mot en LAG (särskilt om vi har en tajt image) är att LAG:en kliver undan. Om vi signalerar att vi är svaga genom att checka kommer LAG:en att slå till och försöka tvinga oss att lägga oss. Om du har läst artikeln om att utnyttja TAG:s så vet du att detta är rätt strategi att använda mot en tajt motspelare. Vi kan kontra detta genom att inte vara så uppenbara med vilken typ av hand vi har. Om vi är starka på riktigt måste vi vilseleda och få det att se ut som att vi är svaga.

Den bästa strategin för just den här handen vore att checka/syna floppen, checka/syna turnen och checkhöja rivern (eller syna, förutsatt att vi inte redan har en all-in-situation).

Motstrategi 2 – Justera räckvidder före floppen

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb) Hero
SB (100bb)
BB (100bb) LAG

Hero tilldelas Kc8s

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, Hero öppnar till 3bb, SB lägger sig, BB tresatsar till 10bb.

Vi har öppnat på BTN och fått tresatsningar hela dagen av en aggressiv spelare på BB.

Vad ska vi göra?

Det första steget är att inse att det är OK att tajta upp vår öppningsräckvidd en aning. Något som K8o bör vara en av de svagare händerna som vi rutinmässigt öppnar med på knappen. Det är OK att helt enkelt kasta dessa.

Vår öppningsräckvidd kommer att bli starkare, och tresatsning blir mycket mindre värdefullt för vår motspelare på BB eftersom vi kommer få en premiumhand oftare. Tänk på att det teoretiskt sett inte är nödvändigt att tajta till vår öppningsräckvidd om vi möter en 100bb LAG, men det kan göra spelet så mycket enklare utan att skada vår vinstfrekvens.

En annan sak vi kan göra är att experimentera genom att kolla om vår motspelare klarar av att lägga sin breda tresatsning mot en omhöjning (fyrsatsning).

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb) Hero
SB (100bb)
BB (100bb) LAG

Hero tilldelas Ks8s

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, Hero öppnar till 3bb, SB lägger sig, BB tresatsar till 10bb, Hero fyrsatsar till 23bb, BB lägger sig.

Lägg märke till att i det här scenariot har vi lite bättre läge, eftersom vår K8 nu är i färg. Detta är ofta en bra hand att fyrsatsbluffa med eftersom

  1. den fortfarande har viss spelbarhet om den synas.
  2. Kungen fungerar som blockerare.

En blockerare är ett kort som är fördelaktigt för oss eftersom det ”blockerar” vissa händer som vår motståndare kan ha. I det här scenariot är vi t.ex. normalt oroliga för att motspelaren femsatsar mot oss med en hand som KK eller AK. Detta blir mindre sannolikt i och med att vi har en av kungarna.

Alla LAG:s lägger sig inte mot fyrsatsningar. Många kommer dock att lägga sig allt oftare eftersom räckvidden för deras tresatsning är så bred.

Motstrategi 3 – Spela tillbaka mot bra LAG:s

Nyckeln till att besegra bra LAG:s är att förstå och föregripa de tillfällen då de sannolikt kommer att spela aggressivt, och sedan använda deras egen aggression emot dem.

Exempel:

6 spelare, NLHE

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb)
SB (100bb) Hero
BB (100bb) LAG

Hero tilldelas AdQd

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN lägger sig, Hero öppnar till 3bb, BB synar 3bb.

Floppen (6bb)

Td 7d 2s

Hero checkar, BB satsar 4bb, Hero checkhöjer till 12bb.

Observera att vi helt enkelt kunde ha fortsättningssatsat i den här handen, vilket hade varit mycket lönsamt. Detta är standardalternativet i de flesta fall, att helt enkelt halvbluffa. Men mot en LAG kan det vara ännu lönsammare att checkhöja.

Om vi fortsättningssatsar fortsätter LAG:en oftast med händer denna har fått ihop med bordet på något vis, även om bara marginellt. Om vi checkar finns det dock en chans för att LAG:en tolkar detta som svaghet och satsar floppen med 100 procents frekvens. Genom att checka ger vi alltså LAG:en tillfälle att lägga mer pengar i potten med en mycket bredare och svagare räckvidd händer innan vi anfaller.

Vi kan utveckla den här principen ytterligare:

6 spelare, NLHE

UTG (100bb)
MP (100bb)
CO (100bb)
BTN (100bb)
SB (100bb) Hero
BB (100bb) LAG

Hero tilldelas AdQd

UTG lägger sig, MP lägger sig, CO lägger sig, BTN lägger sig, Hero öppnar till 3bb, BB synar 3bb.

Floppen (6bb)

Td 7d 2s

Hero checkar, BB satsar 4bb, Hero checkar/synar 4bb.

Turnen (14bb)

Jc

Hero checkar, LAG satsar 10bb, Hero höjer till 27bb.

De flesta LAG:s väntar sig helt enkelt inte detta. Så fort vi checkar floppen antar de att vi har en mycket svag räckvidd och inte skulle klara av att checkhöja dem. Det får LAG:s att förhäva sig och lägga pengar i potten med en räckvidd som är så svag att den inte går att försvara.

Det finns en hyfsad chans för att LAG:en lägger sig på turnen, men även om det inte sker så har vi ett rimligt gott läge för att sätta en draghand på rivern. Om vi blir synade har vi också bäddat för en satsning på rivern i storleksordningen potten, vilket vi antingen kan utnyttja till att bluffa med eller värdesatsa med, beroende på riverkortet.

Pussla ihop det hela

Vi besegrar en LAG genom att tajta till våra räckvidder och gillra fällor. Vi vet att aggression i de flesta fall ger vinst, men mot en LAG kan ett passivt spel enkelt vara det som vinner mest.

Vi måste också tänka på vilken typ av LAG vi spelar mot. Vissa LAG:s kan bluffas, vissa inte. Mot LAG:s som inte kan bluffas håller vi oss huvudsakligen till att en mycket tajt spelstrategi för värde. Vi låter LAG:en vinna en massa småpotter, och sedan vinner vi stort när vi har en hyfsad värdehand.

Chad Holloway vann ett WSOP-armband 2013 och har arbetat som chefredaktör och livereporter för PokerNews.