Poker Terms

Välkommen till 888pokers pokerordlista

 

Har du någonsin funderat över innebörden av den där pokertermen som fortsätter att dyka upp? Nu behöver du inte undra längre tack vare 888pokers omfattande pokerordlista! Här går vi igenom alla viktiga pokertermer på djupet. Vi har även gjort det lilla extra genom att inkludera expertråd tillsammans med många av pokertermerna. Den här sidan visar dig en överblick av hela ordlistan. Du är välkommen att använda den här sidan som bas för att identifiera och navigera till de viktigaste termerna. Alternativt så kan de relaterade ämnena på botten av varje sida användas till att hoppa direkt mellan uppslagsorden.

This page shows the overview of the entire glossary. Feel free to use this page as a base for identifying and navigating to the most important terms. Alternatively, the related topics at the bottom of each page can be used to jump directly between glossary entries. 

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

A

Action – Kan referera till samtliga möjliga val såsom satsa, syna, höja .m.m.

Add-On – Ett belopp som kan adderas till din stack i turneringen för en fast avgift i bestämda pauser.

A-Game – När du spelar poker med ett optimalt omdöme och mentalt tillstånd. Kan också refereras som att vara "in the zone". 

Alias – En spelares användarnamn vid bordet. Online-spelare brukar oftast kännas igen med sitt online alias. 

All-in – En spelare som lägger in/har alla sina pokermarker i potten går/är all-in. 

Angle – "Angle shooting" betyder när man manipulerar reglerna för att få oschyssta fördelar.

Ante – En ofrivillig betalning som görs av samtliga spelare innan korten ges ut. Turneringar har ofta antes i senare skeden.

 

B

Backdoor – Refererar till en dragning som behöver två kort i följd för att fullgöras.

Backraise – Refererar till en re-raise direkt efter man har synat i föregående handling.

Bad Beat – När man har otur och förlorar med en bättre hand.

Bankroll – Den totala summan pengar en spelare avsatt för att spela poker

Barrel – När man satsar efter man redan har spelat aggressivt.

Bet – Att göra ett bet innebär är att göra den första satsningen på den rådande rundan.

Big Bet – Refererar till den större av de två förbestämda bet-storlekarna i fasta limit-spel. Initierar oftast i ett senare skede när potten är större.

Big Blind – En obligatorisk investering som görs av spelaren två steg till vänster om dealer-knappen innan korten ges ut.

Blank – Ett kort som inte påverkar spelet på något särskilt sätt. Oftast ett lågt kort när dragningarna är färdiga.

Blind – Att genomföra en action blind betyder att göra den utan att titta på dina kort.

Blocker – En blocker är ett kort som minskar motståndarens chans att ha samma kort. Om du till exempel har en kung minskar det chansen att din motståndare har en kung.

Blocker Bet – En satsning som görs med hopp om att de ska motverka motståndaren att göra ett större bet istället för att checka.

Bluff – En satsning som görs med svag hand med hopp om att din motståndare lägger sin bättre hand.

Bluffcatch – Att "calla"/syna en hand som endast kan vinna om din motståndare bluffar.

Board – Refererar till kort som ges ut uppåtvända

Boat – Vardagligt begrepp för kåk i poker

Bot – En ickemänsklig spelare vid borden

Bounty – Ett pris som kan hämtas efter man har slagit ut en specifik spelare i en turnering

Bring-in – En obligatorisk betalning av spelaren med det sämsta uppåtvända kortet. Spelaren kan då antingen betala avgiften eller göra ett ytterligare bet om den gillar sina kort.

Broadway – Vilket kort som helst av Tio, Knekt, Dam, Kung och Ess kan refereras som "Broadway". En stege med ess högt kan även kallas för detta.

Bubble – Steget i en turnering direkt innan en spelare har tagit prispotten.

Burn – I live-pokerspel är det vanligt att dealern bränner kort för att minimera risken för fusk. Vilket innebär att de kasta bort det översta kortet i högen.


Busted – "Busted" refererar till ett försök till exempelvis en stege eller färg som misslyckades vid dragningen.

Button – Positionen på bordet där givarknappen (även "the dealer button") är placerad. Denna position anses vara den bästa vid bordet då man alltid får agera sist efter floppen.

Buy-in – Beloppet som krävs för att delta i ett pokerspel. Kan variera beroende på limits men är oftast fast summa för turneringar.

 

C

Call – Kallas även att "syna" och innebär att man matchar den andra spelares belopp vid satsning.

Calling Station – En objektivt dåligt spelad poker då spelarens synar alldeles för frekvent.

Cap – Ett spel med en "cap" är ett spel där det finns begränsade maxbelopp som får spelas.

Case – Det sista kortet av en specifik typ som inte har spelats. Till exempel, om det har spelats tre ess anses det sista esset vara "the case Ace" om det spelas.

Cash Game – Även känt som "ring game". Ett pokerformat då spelare kan fritt köpa in sig och lämna bordet.

C-Game – När någon spelar poker i ett svagt mentalt tillstånd.

Check – Att "checka" innebär att man passar på att satsa. Detta kan bara göras om ingen annan har valt att satsa innan.

Check-Raise – Att först checka och därefter höja när en insats placeras av en annan spelare.

Chinese Poker – En pokervariant då kort läggs upp i tre rader och jämförs med motståndarens rader för att se vem som vinner.

Cold-Call – När en spelarens första handling är att syna.

Collusion – Fusk där två eller fler personer samarbetar vid pokerbordet.

Combination – En specifik kombination av kort.

Combo Draw – En hand som har ett flertal möjliga kombinationer.

Community Cards – Ett spelkort som delas ut med framsidan uppåt i mitten av bordet och delas av alla aktiva spelare.

Complete – Att syna den lilla blinden/mörken i Omaha eller Hold'em eller höja till den lilla satsningen i bring-in Stud-spel.

Connector – En hand som har en konsekvent rankföljd.

Continuation Bet – Att satsa på den rådande gatan när man tidigare spelade aggressivt på förra.

Cooler – När din hand uppenbarligen är för stark för att kasta men blir slagen av en ännu bättre hand.

Counterfeit – När en tidigare stark hand blir svagare när fler kort ges ut.

Crack – När ens starka hand blir slagen när en motspelare sammanställare en bättre hand.

Cripple – När en hand är så pass stark att det är i princip omöjligt att förlora.

 

D

Dark Bet – En satsning som görs utan att vänta och vilka kort som ges ut under den rådande gatan.

Dealer – Personen som ger ut korten. Kan vara såväl spelare som kasinoanställd. Kan även mena den spelare under given som sitter med givarknappen/the dealer button.

Dog – Kortare ord för "underdog". En hand som har sämre statistisk chans att vinna.

Domination – När en svag hand troligtvis kommer göra en kraftmätning mot en statistiskt starkare hand.

Donk – När man satsar utanför position efter att ha stängt den tidigare gatan genom att syna. Kan även syfta på den svaga personen vid bordet (detta anses dock som nedsättande).

Door Card – I Stud det spelkort med framsidan vänd uppåt som delas ut under grundgiven.

Downcard – Ett kort som ges med framsidan vänd nedåt till spelaren.

Downswing – En lång period av förluster.

Draw – När du väntar på att göra din hand fullständig i nästa giv. Till exempel, om du har fyra ruter och väntar på en femte har du en "flush draw".

Drawing Dead – När ingen av ens eventuella utfall ger en den bästa handen och man således inte kan vinna.

Dry – När det finns få eventuella utfall på bordet.

 

E

Effective Stacks – Den mindre av två stacks i spel. Den med större stack kan inte spela över den mindre stacken

Equity – Möjligheten för en viss hand att vinna om den inte kastas innan.

Equity Calculator – Ett verktyg som räknar ut en hands chans gentemot andra händer.

Expectation – Samma som "Expected Value", se nedan.

Expected Value – Hur lukrativ ett spel är långsiktigt. Det finns även verktyg för att räkna ut detta.

 

F

Family Pot – En pott där majoriteten av spelarna inte lägger sig i den initiala rundan.

Fastplay – Att satsa och spela offensivt med en stark hand.

Favourite – En viss hand som är ens favorit.

Fish – Menar på en svag spelare vid bordet, rekommenderas inte att använda.

Five-Bet – Femte satsningen i spelsekvensen.

Float – När man synar med intentionen att bluffa längre fram.

Flop – Den andra satsningsrundan då de första tre gemensamma spelkorten som delas ut på bordet.

Flush – Fem kort i samma färg.

Fold – Att lägga sig och ge upp en hand och avstå från alla rättigheter till potten.

Four-Bet – Den fjärde satsningen i en satsningsrunda.

Free Card – Ett kort som visas utan att behöva investera ytterligare marker. Kan vara såväl positivt som negativt beroende på spel.

Freeroll – En turnering där ingen buy-in krävs.

Full House – En pokerkombination som består av en triss och ett par.

 

G

Gap – Ett avstånd mellan kortens rangordning.

Grinding – När man spelar poker i flera timmar och sakta men säkert går med vinst.

Gutshot – Även kallat "inside straight draw". Till exempel, om man har 5,6,8,9 så behövs 7 för att göra stegen fullständig.

 

H

Hand-for-hand – Ett läge i turneringar då varje bord spelar klart sin rådande hand innan hela turneringar går vidare till nästa hand.

Hand Rankings – Olika händer har olika rangordning, läs mer i vår utförliga ordlista angående de olika händernas rank!

Heads Up – När bara två spelare deltar i spelet.

Hero Call – När man synar i hopp om att motståndaren bluffar.

High Hand – När man inte har ett par eller bättre och ens hand utgörs av ens högsta kort.

Hit – När ett kort kommer och ger en bra hand. Exempelvis om man har en flush draw i ruter och en ruter kommer.

Hold’em – Den mest populära pokervarianten. Kallas ibland för "Cadillac of Poker".

Hole Cards – Kort som ges vända nedåt till spelaren och som döljs för motståndaren. I Hold'em ges man två och i Omaha fyra.

House – Ett allmänt begrepp för instansen som ansvarar för pokerspelet, vanligtvis kasinot.

 

I

ICM – Står för "Independent Chip Modelling" och är en matematisk term för att adressera riktiga pengar i turneringsmarker.


Implied Odds – En beräkning av potentiella pottvinster.

Inside Straight Draw – Även kallat "gutshot". Till exempel, om man har 5,6,8,9 så behövs 7 för att göra stegen fullständig.

Insurance – En sidosatsning med en annan spelare vid bordet. Till exempel om ens hand inte håller så kan man ha en försäkring hos en annan spelare.

 

J

Jackpot – Vissa kasinon erbjuder en så kallad "bad beat jackpot" när en extremt stark hand förlorar. Se den utförliga ordlistan om hur det funkar.
 

Jam – En pott där flera höjer eller går all-in.

 

K

Kicker – Kort som inte bidrar till en viss kombination men används som sidokort om det behöver avgöras om vem som har högst sidokort.

 

L

LAG – Står för "Loose Agressive" och är en spelare som spelar många starthänder agressivt.

Laydown – Att lägga sig. Ibland innebär det att motvilligt lägga sig.

Levelling – Att tänka på olika nivåer i en hand av poker.

Leverage – Antalet marker och hur de påverkar strategin även fast de nödvändigtvis inte är i spel.

Limit – Är oftast när ett spel har förbestämda nivåer vid satsning.

Limp – När man enbart synar när ingen höjer under den första satsningsrundan.

Lowball – Kortfattat är det när sämst hand vinner, för utförligare information läs vår ordlista.

Low Hand – I lowball-poker är målet att få bäst låga hand.

 

M


Maniac – En spelare som anses vara risktagande och lite galen.

Mental Game – Det mentala spelet och oftast kring hur man som spelare kan förbättra sitt mentala utgångsläge i poker.

Monotone – Ett bordsutfall där alla kort är av samma färg. 

Monster – En väldigt stark pokerhand.

Muck – När man lämnar tillbaka sin förlorade hand till dealern utan att visa dem.

 

N

Nit – En oerhört försiktig spelare som endast spelar händer med goda chanser.

No-Limit – En satsningsstruktur som tillåter spelare att satsa och höja fritt belopp när de vill.

Nut-low – Den bästa möjliga låga handen i lowball.

Nuts – Den bästa möjliga handen.

 

O

Offsuit – En starthand som inte delar samma färg. Händer med samma färg är oftast bättre.

Omaha – En populär pokervariant med gemensamma kort. Varje spelare får fyra dolda kort innan floppen. Läs mer i den utförliga ordlistan.

One-Gap – Två kort som inte är i direkt nummerordning. Till exempel i Hold'em en hand med 7 och 9.

Open-ended Straight Draw – En begynnande stege som kan bli fulländad från båda håll. Till exempel om man har 5,6,7,8 så kan du uppnå en stege med både 4 och 9.

Open-raise – Att göra den första höjningen i den första satsningsrundan.

Out – Ett kort som med största sannolikhet ger spelaren bäst hand om det kommer.

Overbet – Att göra en satsning som är större än den rådande potten.

Overcall – Att syna en annan spelare som redan har synat en själv på den förra rundan.
 

Overcard – Ett kort som är antingen högst på bordet eller högre än ens hand.

Overlay – Ytterligare pengar som tillförs till potten i samband med en turnering. Görs oftast om en turnering inte ger garanterat utfall i form av buy-ins.

 

P

Pair – Två kort av identisk rank. Till exempel två ess.

Play the Board – En situation då hela din spelhand består av de gemensamma korten på bordet.

Pocket Pair – En starthand som består av två kort av identisk rang.

Position – Kan vara den faktiska position man har vid bordet eller ens mer strategiska position i pokerspelet.

Post – Används oftast i samband med när man ska betala de obligatoriska blindsen/mörkarna.

Postflop – Vid gemensamma kort är detta allting som sker efter floppen.

 

Q

Qualify – I så kallade "split pot games" måste en hand kvalificeras för att anses vara en låg hand. Läs mer i vård utförliga ordlista för mer information.

 

R


Ragged – Används ofta för att beskriva ett icke koordinerad bordsupplägg.

Rainbow – Ett bordsutfall där varje kort är av olika färger.

Raise – Att höja innebär att du satsar mer än de tidigare spelarna under den rådande satsningsrundan.

Rake – Ett litet belopp som tas från varje pott som betalning till instansen som håller i pokern.

Range – De olika utfall en spelare kan få med sin hand.

Range Advantage – Om du har fler och bättre utfall än dina motståndare.

Rank – En rank är ett korts värde i form av nummer eller färg.

Ratholing – När man lämnar ett spel och sedan köper in sig för ett lägre belopp marker.

Razz – Lowball-versionen av 7 card Stud.

Read – När man läser av en motståndares beteende och hur de agerar i sitt pokerspel.

Rebuy – Att köpa ytterligare marker. Gäller oftast "cash games" men förekommer även i vissa turneringar.

Redraw – När en dragning av kort redan har gjort på bordet men man drar för en ännu starkare hand.

Represent – Vad en spelarens handlingar representerar för typ av hand. En stor höjning kan eventuellt representera en stark hand till exempel.

Reverse Implied Odds – En justerad uträkning av odds som visar hur mycket man eventuellt förlorar när dragningen är klar.

Ring Game – Kallas även för "cash games". Då samtliga pokerspel faktiskt inte spelas med pengar på bordet används detta begrepp.

River – Den sista satsningsrundan.

Rock – En spelartyp som går in en pott med extremt tajt range. Kan ibland vara samma som "nit".

Royal Flush – Den bästa möjliga handen i poker. 10, knekt, dam, kung och ess i samma färg..

Rundown – Används oftast för att beskriva sammankopplade starthänder i Omaha-varianter. För mer info, läs den utförliga ordlistan.

Run it Twice – När samtliga återstående spelare har gått all-in delas finalbordets kort ut två gånger. Halva potten ges till vinnaren av varje "runout".

Runner Runner – När du skapar en stark hand efter att gång på gång få de korten du behöver under dragningarna.

 

S

Satellite – En turnering som ger vinnarna biljetter till större turneringar.

Scare Card – Ett kort som eventuellt skrämmer en motståndare till att lägga sig.

Semi-Bluff – En bluff som görs med en hand som har möjliga utfall men ingen faktisk styrka. Spelaren hoppas på att få den dragning de behöver men bluffar tillsdess.

Set – Triss som grundas i ett pocket par.

Short Stack – En spelare men få marker in sin "stack".

Shove – Betyder oftast att gå all-in.

Showdown – När spelarna visar sina händers styrka för att bestämma vinnaren. Detta sker efter att samtliga satsningsrundor är klara.

Side Pot – En ytterligare pott som skapas när en spelare redan är all-in men andra kvarstående spelare har fler marker att spela för.

Sit and Go – En typ av turnering som sätter igång så fort det förbestämda antalet deltagare är uppnått.

Sizing – Storleken av din satsning. "Sizing" är en viktig aspekt i poker på högre nivå.

Slowplay – Att spela en stark hand passivt och restriktivt. Spelaren hoppas oftast på att motspelaren ska satsa stort i form en bluff eller liknande.

Slowroll – Att ta lång tid på sig att syna och det är tydligt vem som har bäst hand.

Small Bet – Används vid förbestämda satsningsnivåer. Den lägre av de två storlekarna.

Small Blind – Den obligatoriska betalningen för personen till vänster om givarknappen och som görs vid poker med gemensamma kort.

Split – När halva potten ges till en typ av hand medan den andra halvan ges till en annan typ av hand. Exempelvis den högsta och lägsta.

Split Pot - När en pott delas ut till flera spelare. Till exempel om det blir oavgjort i en runda.

Squeeze – En höjning som görs mot flera spelare när det redan har satsats och höjts under samma runda.

Stack to Pot Ratio – Förhållandet mellan vad potten ligger på och vad man har i totala marker.

Stand Pat – Innebär att neka valet att dra ytterligare kort och stanna med sin rådande hand.

Stealing – Ett försök att vinna potten direkt under första satsningsrundan.

Straddle – En frivilligt blind satsning som görs innan några kort har delats ut.

Straight – Fem kort där samtliga kort är i en konsekvent ranking. Till exempel 5,6,7,8,9.

Straight Flush – Fem kort där samtliga kort är i en konsekvent ranking och av samma färg. Till exempel 5,6,7,8,9 i spader.

String Bet – Att dela upp sin handling i flera steg, till exempel att syna 50kr och sedan höja med 100kr.

Structure – En struktur som finns för olika pokervarianter. Läs mer om dessa varianter i vår utförliga ordlista.
 

Stud – En starthand där två eller fler kort är av samma färg.

Suited – Termen “färg” beskriver vanligtvis en starthand där två eller fler kort har samma färg.

 

T

Table Stakes – En regler som förhindrar spelare från att bli tvungna att satsa fler marker än vad de tog med sig till bordet.

TAG – Kort för "Tight Aggressive". Syftar på en spelare som går in i potten sällan men aggressivt.

Tank – När en spelare tar lång tid på sig att bestämma sig kring sin handling.

Tell – En omedveten indikation hos en spelare som avslöjar vad den har för kort.

Texture – Syftar på bordsutfallet i form av kort vid poker med gemensamma kort.

Three-Bet – Den tredje satsningen i följd av flera satsningar.

Three of a Kind – Triss, att man har tre kort av identisk rank.

Tie – När det blir oavgjort och spelarna får dela på potten.

Tilt – När en spelare blir negativt mentalt påverkad i exempelvis form av ilska eller rädsla.

Time Bank – Den frivilliga extratiden som spelare har att agera på.

Tournament – Turnering, ett pokerformat med en bestämd buy-in och där spelarna spelar tills de har slut på marker eller vunnit.

Tracking Software – Mjukvara som följer pokerresultat.

Trap – Att spela en stark hand passivt så du lurar in svagare händer att exempelvis bluffa.

Trey – Syftar på kortet nummer 3.

Trips – Triss som inte har tillkommit med pocket par i starthanden.

Turn – Den tredje satsningsrundan.

Two-bet – Den andra satsningen i följd.
 

Two Pair – Tvåpar, en hand som innehåller två par av kort med identisk rang.

Two-tone – Ett bordsutfall med två dominerande färger.

 

U

Under the Gun – En spelare som ska agera först i den första satsningsrundan.

Underbet – En satsning som är mindre än 50% av potten.

Underdog – En spelare eller hand som statistiskt har sämre chans att vinna.

Upcard – Ett kort som delas med framsidan uppåt.

Upswing – En längre period av vinster, framförallt när antalet vinster är fler än förväntat.

 

V

Value Bet – En satsning som görs med en hand i hopp om att motspelaren har en sämre.

Variance – Ett begrepp som beskriver en pokerspelares framgångskurva i sin karriär.

Variant – En specifik pokertyp. Till exempel Hold'em, Omaha, Stud m.m.

Vulnerable – En hand som är sårbar.

 

W

Wet ­– Ett bordsutfall med ett bra utfall och som möjliggör många utfall.


Wired – Ett par på tredje gatan där båda korten är nedåtvända.

Wrap – En stor dragning för stege i Omaha-varianter. Tillskillnad från Hold'em har Omaha ibland över 20 möjliga utfall i en dragning.

WSOP – Kanske den med prestigefyllda pokerturneringen i världen, The World Series of Poker. Hålls varje år i Las Vegas.

 

För den officiella ordlistan, vänligen klicka här.