Poker Terminologi - Poker Definitioner & Slang

 

Har du någonsin funderat över innebörden av den där pokertermen som fortsätter att dyka upp? Nu behöver du inte undra längre tack vare 888pokers omfattande pokerordlista! Här går vi igenom alla viktiga pokertermer på djupet. Vi har även gjort det lilla extra genom att inkludera expertråd tillsammans med många av pokertermerna.

Den här sidan visar dig en överblick av hela ordlistan. Du är välkommen att använda den här sidan som bas för att identifiera och navigera till de viktigaste termerna. Alternativt så kan de relaterade ämnena på botten av varje sida användas till att hoppa direkt mellan uppslagsorden.

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M 

N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  

 

A

Ace High – En färdig hand utan minst ett par där det höga kortet är ett ess.

Action – Kan referera till samtliga möjliga val såsom satsa, syna, höja .m.m. 

Aces Up - Två par, varav ett är ess.

Add-On – Ett belopp som kan adderas till din stack i turneringen för en fast avgift i bestämda pauser.

A-Game – När du spelar poker med ett optimalt omdöme och mentalt tillstånd. Kan också refereras som att vara "in the zone".

Aggression Factor - Ett förhållande som jämför hur många aggressiva aktioner (satsning och höjning) som tas för varje passiv handling (syning).

Alias – En spelares användarnamn vid bordet. Online-spelare brukar oftast kännas igen med sitt online alias.

All-in – En spelare som lägger in/har alla sina pokermarker i potten går/är all-in.

Angle – "Angle shooting" betyder när man manipulerar reglerna för att få oschyssta fördelar.

Ante – En ofrivillig betalning som görs av samtliga spelare innan korten ges ut. Turneringar har ofta antes i senare skeden.

Any Two - Uttryck i Hold'em som används för att indikera en aktion som kan vidtas oavsett hålkorten - "Jag skulle 3beta vilka två kort som helst från den platsen".

Any Two Cards - Ett uttryck som används för att förmedla att de 2 hålkorten inte spelar någon roll i en viss Hold’em-situation.

 

B

Backdoor – Refererar till en dragning som behöver två kort i följd för att fullgöras.

Backing - Låna ut pengar till en pokerspelare och få en procentandel av deras pokervinster i gengäld.

Backraise – Refererar till en re-raise direkt efter man har synat i föregående handling.

Bad Beat – När man har otur och förlorar med en bättre hand.

Bad Beat Jackpot - Ett stort pris som delas ut till en spelare som förlorar en hand trots att han har ett exceptionellt starkt innehav.

Bankroll – Den totala summan pengar en spelare avsatt för att spela poker

Barrel – När man satsar efter man redan har spelat aggressivt.

bb – Små bokstavs "bb" syftar till "big blinds" i poker. Det används som ett mått på stackstorlekar och insatsstorlekar i pokerspel. 

Belly Buster – En vardaglig term för en gutshot. Annars känd som "inside straight draw".

Bet – Att göra ett bet innebär är att göra den första satsningen på den rådande rundan.

Big Bet – Refererar till den större av de två förbestämda bet-storlekarna i fasta limit-spel. Initierar oftast i ett senare skede när potten är större.

Big Blind – En obligatorisk investering som görs av spelaren två steg till vänster om dealer-knappen innan korten ges ut. 

Blank – Ett kort som inte påverkar spelet på något särskilt sätt. Oftast ett lågt kort när dragningarna är färdiga.

Blind – Att genomföra en action blind betyder att göra den utan att titta på dina kort.

Blocker – En blocker är ett kort som minskar motståndarens chans att ha samma kort. Om du till exempel har en kung minskar det chansen att din motståndare har en kung.

Blocker Bet – En satsning som görs med hopp om att de ska motverka motståndaren att göra ett större bet istället för att checka.

Blue Chips – Blue chips är vanligtvis värda $10, men det kan variera. De har det högsta värdet i en klassisk trefärgs-pokermarker.

Bluff – En satsning som görs med svag hand med hopp om att din motståndare lägger sin bättre hand.

Bluffcatch – Att "calla"/syna en hand som endast kan vinna om din motståndare bluffar.

Board – Refererar till kort som ges ut uppåtvända

Boat – Vardagligt begrepp för kåk i poker

Bomb Pot - När alla spelare går med på att lägga en extra ante i potten i början av handen innan korten delas ut.

Bot – En ickemänsklig spelare vid borden

Bottom Pair - Syftar på ett par som gjorts med det lägst rankade kortet på brädet när man spelar gemensamma kortspel som Hold'em.

Bounty – Ett pris som kan hämtas efter man har slagit ut en specifik spelare i en turnering

Bring-in – En obligatorisk betalning av spelaren med det sämsta uppåtvända kortet. Spelaren kan då antingen betala avgiften eller göra ett ytterligare bet om den gillar sina kort.

Brick – En term för ett kort som inte fullbordar några möjliga dragningar. Speciellt ett lågt offsuit-kort.

Brick and Mortar - Avser ett företag (casino i det här fallet) som har en fysisk närvaro (dvs en byggnad) varifrån det bedriver verksamhet.

Broadway – Vilket kort som helst av Tio, Knekt, Dam, Kung och Ess kan refereras som "Broadway". En stege med ess högt kan även kallas för detta.

BRM – En akronym som står för "bankroll management" - strategierna som styr när man ska gå upp och ner i limits.

Bubble – Steget i en turnering direkt innan en spelare har tagit prispotten.

Bum Hunter - En pokerspelare som bara spelar mot svaga motståndare (vanligtvis heads up poker) och ibland aktivt letar efter svaga motståndare.

Burn – I live-pokerspel är det vanligt att dealern bränner kort för att minimera risken för fusk. Vilket innebär att de kasta bort det översta kortet i högen.

Busted – "Busted" refererar till ett försök till exempelvis en stege eller färg som misslyckades vid dragningen.

Button – Positionen på bordet där givarknappen (även "the dealer button") är placerad. Denna position anses vara den bästa vid bordet då man alltid får agera sist efter floppen.

Buy-in – Beloppet som krävs för att delta i ett pokerspel. Kan variera beroende på limits men är oftast fast summa för turneringar.

 

C

Call – Kallas även att "syna" och innebär att man matchar den andra spelares belopp vid satsning.

Calling Station – En objektivt dåligt spelad poker då spelaren synar alldeles för frekvent.

Calling Your Bluff – "Calling your bluff" betyder att din motståndare misstänker att du bluffar och synar korrekt. 

Cap – Ett spel med en "cap" är ett spel där det finns begränsade maxbelopp som får spelas.

Card Dead - Är en pokerterm som betyder att vi är på en run där vi bara får dåliga händer och spenderar det mesta av vår tid med att lägga oss.

Card Removal - Effekten som vårt innehav har på möjliga kombinationer av händer som motståndaren kan ha. Även känd som "blockerande effekt".

Case – Det sista kortet av en specifik typ som inte har spelats. Till exempel, om det har spelats tre ess anses det sista esset vara "the case Ace" om det spelas.

Case Card – Termen "case card" syftar på det sista kortet i kortleken av en viss rang - t.ex. "case-ess" betyder det sista esset i leken. 

Cash Games - Även känt som "ring game". Ett pokerformat då spelare fritt kan köpa in sig och lämna bordet.  

C-Game – När någon spelar poker i ett svagt mentalt tillstånd..

Chance - "Odds" eller "sannolikhet" för att något kommer att inträffa i poker. Ofta uttryckt i procent. 

Chase - Jaga efter något. I ett pokersammanhang är detta vanligtvis antingen att jaga efter en dragning eller att jaga förluster efter en förlustsession. 

Check – Att "checka" innebär att man passar på att satsa. Detta kan bara göras om ingen annan har valt att satsa innan.

Check in the Dark - Att checka på den aktuella satsningsrundan utan att vänta på att se vilka gemensamma kort som delas ut.

Check-Raise – Att först checka och därefter höja när en insats placeras av en annan spelare.

Chinese Poker – En pokervariant då kort läggs upp i tre rader och jämförs med motståndarens rader för att se vem som vinner.

Chip and a Chair - Syftar på tanken att en spelare fortfarande kan fortsätta vinna en hel pokerturnering även om de är nere på sitt sista chip. 

Chip Dumping – Handlingen att använda onlinepoker som ett sätt att underlätta illegala pengaöverföringar. 

Coinflip – Handlingen att få in markerna med ungefär 50 % pottequity

Cold-Call – När en spelarens första handling är att syna.

Cold Deck - Ett uttryck som används för att indikera att vi får dåliga kort.

Collusion – Fusk där två eller fler personer samarbetar vid pokerbordet..

Colour Up - Att byta ut marker med ett lågt värde mot ett mindre antal marker med högre valör för att göra stacken lättare att hantera.

Combination – En specifik kombination av kort.

Combo Draw – En hand som har ett flertal möjliga kombinationer.

Community Cards – Ett spelkort som delas ut med framsidan uppåt i mitten av bordet och delas av alla aktiva spelare. 

Complete – Att syna den lilla blinden/mörken i Omaha eller Hold'em eller höja till den lilla satsningen i bring-in Stud-spel.

Connector – En hand som har en konsekvent rankföljd.

Continuation Bet – Att satsa på den rådande gatan när man tidigare spelade aggressivt på förra.

Cooler – När din hand uppenbarligen är för stark för att kasta men blir slagen av en ännu bättre hand.

Counterfeit – När en tidigare stark hand blir svagare när fler kort ges ut.

Cowboys – Ett smeknamn som gavs till pocket Kings, den näst bästa starthanden i Hold’em.

Crack – När ens starka hand blir slagen när en motspelare sammanställer en bättre hand.

Cripple – När en hand är så pass stark att det är i princip omöjligt att förlora.

Crossbook - En satsning mellan två spelare i samma event. Den spelare som åker ut först är skyldig sin motståndare en procentandel av vinstskillnaden.

Cutoff(CO) – Positionen vid pokerbordet till höger om knappen. Ger en bra möjlighet att stjäla mörkarna.

 

D

Dark Bet – En satsning som görs utan att vänta och vilka kort som ges ut under den rådande gatan.

Dealer – Personen som ger ut korten. Kan vara såväl spelare som kasinoanställd. Kan även mena den spelare under given som sitter med givarknappen/the dealer button.

Dealer's Choice - Ett pokerspel där dealern av handen får välja vilken pokervariant som ska spelas för den rundan/handen.

Dead Man’s Hand - Två par, ess och åttor (åtminstone enligt de flesta källor). Kolla ordlistan för förklaringen bakom handnamnet. Two pair, 

Dead Money - Outtagna eller extra marker i potten som potentiellt kan vinnas av den första spelaren som är villig att vidta en aggressiv handling.

Deuce – Vanligt smeknamn för ett kort med ett rangvärde på två.

Depolarised - En typ av rangekonstruktion som involverar de översta x% av innehaven och noll bluffar.

Dirty Stack -  En stack som inte har organiserats korrekt (anses som dålig etikett eller till och med fusk i vissa fall). Valörerna av marker ska grupperas i högar med de större valörerna längst fram i stacken.  

Dog – Kortare ord för "underdog". En hand som har sämre statistisk chans att vinna.

Domination – När en svag hand troligtvis kommer göra en kraftmätning mot en statistiskt starkare hand.

Donk – När man satsar utanför position efter att ha stängt den tidigare gatan genom att syna. Kan även syfta på den svaga personen vid bordet (detta anses dock som nedsättande).

Door Card – I Stud det spelkort med framsidan vänd uppåt som delas ut under grundgiven.

Double Up – Att dubbla storleken på vår stack efter att ha vunnit en all-in.

Downcard – Ett kort som ges med framsidan vänd nedåt till spelaren.

Downswing – En lång period av förluster.

Draw – När du väntar på att göra din hand fullständig i nästa giv. Till exempel, om du har fyra ruter och väntar på en femte har du en "flush draw".

Drawing Dead – När ingen av ens eventuella utfall ger en den bästa handen och man således inte kan vinna.

Dry – När det finns få eventuella utfall på bordet.

Ducks - Ett vanligt smeknamn för pocket Twos i Hold’em-varianten av poker.  

 

E

Early Position - Avser de första två eller tre platserna på ett full-ring pokerbord. Det hänvisar uteslutande till lojacken på ett 6-handsbord. 

Effective Stacks – Den mindre av två stacks i spel. Den med större stack kan inte spela över den mindre stacken

Equity – Möjligheten för en viss hand att vinna om den inte kastas innan.

Equity Calculator – Ett verktyg som räknar ut en hands chans gentemot andra händer.

Expectation – Samma som "Expected Value", se nedan.

Expected Value – Hur lukrativ ett spel är långsiktigt. Det finns även verktyg för att räkna ut detta.

 

F

Face Card – Vilken knekt, dam eller kung som helst: innehåller ofta en bild av ett ansikte på dessa kort i kortleken. 

Family Pot – En pott där majoriteten av spelarna inte lägger sig i den initiala rundan.

Fastplay – Att satsa och spela offensivt med en stark hand.

Favourite – Hand eller spelare mest trolig att vinna.

Fifth Street - En stud term som används för att beskriva den tredje satsningsrundan (gatan där varje återstående spelare får ett femte kort). 

Fish – Menar på en svag spelare vid bordet, rekommenderas inte att använda.

Fish Hooks – Ett smeknamn givet till pocket Knektar, en stark starthand i Hold’em.

Five-Bet – Femte satsningen i spelsekvensen.

Flat – En term som används omväxlande med "call" i poker. 

Float – När man synar med intentionen att bluffa längre fram.

Flop – Den andra satsningsrundan då de första tre gemensamma spelkorten som delas ut på bordet.

Flush – Fem kort i samma färg.

Fold – Att lägga sig och ge upp en hand och avstå från alla rättigheter till potten.

Four-Bet – Den fjärde satsningen i en satsningsrunda.

Fourth Street - Den andra satsningsrundan i Stud. Det kallas "fjärde" eftersom spelare har fått fyra kort i detta skede.

Free Card – Ett kort som visas utan att behöva investera ytterligare marker. Kan vara såväl positivt som negativt beroende på spel.

Freeroll – En turnering där ingen buy-in krävs.

Full Boat- Poker smeknamn för en kåk - en hand som består av tre kort av en rang och två av en annan.

Full House – En pokerkombination som består av en triss och ett par.

 

G

Gap – Ett avstånd mellan kortens rangordning.

Grinding – När man spelar poker i flera timmar och sakta men säkert går med vinst.

Gutshot – Även kallat "inside straight draw". Till exempel, om man har 5,6,8,9 så behövs 7 för att göra stegen fullständig.

Gutshot Straight Draw – En typ av straight draw där vi väntar på ett kort på insidan av vår struktur för att slutföra stegen. Även känd som "inside straight draw". 

 

H

Hanger – En term som används för att beskriva ett utskjutande bottenkort vid base dealing.

Hand for Hand - Ett läge i turneringar då varje bord spelar klart sin rådande hand innan hela turneringar går vidare till nästa hand.

Hand Rankings – Olika händer har olika rangordning, läs mer i vår utförliga ordlista angående de olika händernas rank!

Heads Up – När bara två spelare deltar i spelet.

Hero Call – När man synar i hopp om att motståndaren bluffar.

Hero Fold - När en pokerspelare lägger ner en mycket stark hand (som vanligtvis skulle syna) för att han har en stark känsla av att han är slagen.

High Hand – När man inte har ett par eller bättre och ens hand utgörs av ens högsta kort.

High Roller - Termen "High Roller" beskriver spelare som deltar i spelen med de högsta insatserna. Det gäller inte enbart poker. Kasinospelare kallas ofta även för high rollers. 

Hijack – En position vid pokerbordet.

Hit – När ett kort kommer och ger en bra hand. Exempelvis om man har en flush draw i ruter och en ruter kommer.

Hit and Run - Beskriver en situation där en spelare vinner stort, kort efter att ha gått med i ett cashgame och sedan lämnar direkt efteråt.

Hold’em – Den mest populära pokervarianten. Kallas ibland för "Cadillac of Poker".

Hole Cards – Kort som ges vända nedåt till spelaren och som döljs för motståndaren. I Hold'em ges man två och i Omaha fyra.

House - Ett allmänt begrepp för instansen som ansvarar för pokerspelet, vanligtvis kasinot.

Hyper Turbo - En typ av pokerturnering (eller sit and go) med en extremt snabba blind-ökningar och små startstackar.

 

I

ICM – Står för "Independent Chip Modelling" och är en matematisk term för att adressera riktiga pengar i turneringsmarker.

Implied Odds – En beräkning av potentiella pottvinster.

Inside Straight Draw – Även kallat "gutshot". Till exempel, om man har 5,6,8,9 så behövs 7 för att göra stegen fullständig.

Insurance – En sidosatsning med en annan spelare vid bordet. Till exempel om ens hand inte håller så kan man ha en försäkring hos en annan spelare.

ITM - ITM i poker står för "in the money" och hänvisar till spelare som står i kö för ett kontantpris efter att de har lyckats passera bubblan.  

 

J

Jackpot – Vissa kasinon erbjuder en så kallad "bad beat jackpot" när en extremt stark hand förlorar. Se den utförliga ordlistan om hur det funkar.

Jam – En pott där flera höjer eller går all-in.

Joker - Extra kort läggs till en kortlek i allmänhet med en bild av en hovnarr. Jokrar används ibland som allt-i-allo i poker.

 

K

Kicker – Kort som inte bidrar till en viss kombination men används som sidokort om det behöver avgöras om vem som har högst sidokort.

 

L

LAG – Står för "Loose Agressive" och är en spelare som spelar många starthänder agressivt.

Last Longer - En sidosatsning som satsas mellan turneringsdeltagare för att se vem som går längre. Den sista spelaren som åkte ur turneringen vinner vadet.

Laydown – Att lägga sig. Ibland innebär det att motvilligt lägga sig.

Levelling – Att tänka på olika nivåer i en hand av poker.

Leverage – Antalet marker och hur de påverkar strategin även fast de nödvändigtvis inte är i spel.

Limit – Är oftast när ett spel har förbestämda nivåer vid satsning.

Limit Poker - En satsningsstruktur i pokervarianter där spelare måste satsa eller höja i förutbestämda fasta steg.

Limp – När man enbart synar när ingen höjer under den första satsningsrundan.

Lowball – Kortfattat är det när sämst hand vinner, för utförligare information läs vår ordlista.

Low Hand – I lowball-poker är målet att få bäst låga hand.

 

M


Maniac – En spelare som anses vara risktagande och lite galen.

Mark - I ett pokersammanhang syftar det på den svaga spelaren vid bordet. Starka spelare kommer att öka sin vinst genom att rikta in sig på märket.

Mechanic - Någon som har lärt sig smarta handtekniker för att manipulera en kortlek och potentiellt kan fuska medan han delar ut.

Mental Game – Det mentala spelet och oftast kring hur man som spelare kan förbättra sitt mentala utgångsläge i poker.

Middle Position – Mellanposition i poker syftar på hijack, lojack och mp1 på ett pokerbord med full ring. Det syftar uteslutande till hijack på ett 6-handsbord.

Mid Stakes - Pokerspel med större inköp än "low stakesr" men mindre inköp än "high stakes". d.v.s. middle stakes.

Misclick – Att av misstag utföra fel åtgärd när du spelar i en onlinemiljö. Används främst för att beskriva att man klickar på fel plats (eller klickar av misstag) med en mus.

Monotone – Ett bordsutfall där alla kort är av samma färg. 

Monster – En väldigt stark pokerhand.

Muck – När man lämnar tillbaka sin förlorade hand till dealern utan att visa dem.

Must Move - Ett extraspel som skapas när huvudbordet i ett kasino är fullt. Spelare måste flytta till huvudbordet när en plats är ledig.

 

N

Nash Equilibrium - Ett spelteorikoncept. En Nash-jämvikt uppnås när alla spelare är perfekt balanserade och inte kan förbättra sin vinstrate genom att avvika från sin nuvarande strategi. 

Nit – En oerhört försiktig spelare som endast spelar händer med goda chanser.

Nosebleed – En term som används för att beteckna cashgame-action med ultrahöga insatser, vanligtvis 5knl och högre. 

No-Limit – En satsningsstruktur som tillåter spelare att satsa och höja fritt belopp när de vill.

Nut-low – Den bästa möjliga låga handen i lowball.

Nut Flush Draw – En draw till ess-hög färg. Detta kommer vanligtvis också vara stone cold nuts om det träffar.

Nut Flush – Ess hög färg. Ofta stone cold nuts i spel som PLO och NLHE. 

Nuts – Den bästa möjliga handen.

 

O

Offsuit – En starthand som inte delar samma färg. Händer med samma färg är oftast bättre.

Omaha – En populär pokervariant med gemensamma kort. Varje spelare får fyra dolda kort innan floppen. Läs mer i den utförliga ordlistan.

One-Gap – Två kort som inte är i direkt nummerordning. Till exempel i Hold'em en hand med 7 och 9..

Open-ended Straight Draw – En begynnande stege som kan bli fulländad från båda håll. Till exempel om man har 5,6,7,8 så kan du uppnå en stege med både 4 och 9.

Open-raise – Att göra den första höjningen i den första satsningsrundan.

OOP – En förkortning som står för "out of position". 

OMC - Old man coffee. Det används för att beskriva en äldre spelare vid pokerbordet som uppvisar vissa egenskaper.

Out – Ett kort som med största sannolikhet ger spelaren bäst hand om det kommer.

Overbet – Att göra en satsning som är större än den rådande potten.

Overcall – Att syna efter att en annan spelare redan har synat i samma runda.

Overcard – Ett kort som är antingen högst på bordet eller högre än ens hand. For example, we hold a pair of Tens on the flop in Hold’em and the turn card is a King. The King is an overcard to our pair.

Overlay – Ytterligare pengar som tillförs till potten i samband med en turnering. Görs oftast om en turnering inte ger garanterat utfall i form av buy-ins.

Overlimp - En overlimp är en limp på den första satsningsrundan efter att en annan spelare redan har limpat. (En limp är där vi bara synar när vi agerar först på den första satsningsrundan). En overlimp kallas ibland också för en "limp behind".

Overpair – Ett par i handen som är högre än det högsta kortet på brädet i gemensamma kortspel som Hold’em och Omaha.

 

P

Pair – Två kort av identisk rank. Till exempel två ess.

Play the Board – En situation då hela din spelhand består av de gemensamma korten på bordet.

Paint – En term som används för att beteckna alla kort mellan (och inklusive) knekt och ess. Kallas också ofta för "broadways" eller "face cards".

Pocket Rockets – Ett smeknamn som givits pocket Aces i Hold’em. Detta är den bästa möjliga starthanden. 

Pocket Pair – En starthand som består av två kort av identisk rang.

Position – Kan vara den faktiska position man har vid bordet eller ens mer strategiska position i pokerspelet.

Post – Används oftast i samband med när man ska betala de obligatoriska blindsen/mörkarna.

Postflop – Vid gemensamma kort är detta allting som sker efter floppen.

Pot – Platsen i mitten av pokerbordet där satsade marker placeras. Vinnaren av handen vinner alla marker i potten.

Pot Committed – Tanken att en spelare har investerat tillräckligt mycket av sin stack och att folda nu vore ett misstag. 

Pot odds  – Beloppet vi behöver syna när vi står inför en insats i förhållande till vad som redan finns i potten. Vanligtvis uttryckt antingen som ett förhållande eller en procentandel.

Pot Limit  – En satsningsstruktur där den högsta tillåtna satsningen eller höjningen är en satsning i pottstorlek. Till exempel spelas Omaha vanligtvis med en satsningsstruktur med pottgränser.

Preflop – Den första satsningsrundan i spel med gemensamma kort som Hold’em och Omaha.  

PRF - Står för "preflop raiser". En statistik som indikerar hur ofta en spelare höjer före floppen när den ges möjlighet.

Price – Hur mycket något kostar, till exempel hur mycket vi behöver syna när vi står inför ett vad. Används ofta omväxlande med andra termer som pottodds.  

Probe – Traditionellt en liten satsning utformad för att samla information. Termen har dock återanvänts i modern tid för att hänvisa till en "bet vs missed fortsättningssatsning när man är ur position".

Prop Player - En pokerspelare som får en timlön av ett kasino för att spela poker vid deras bord. Prop-spelare spelar med sina egna pengar.

Protection –En satsning eller höjning med en färdig hand, främst för att få våra motståndare att folda med deras levande händer.

Polarised - En typ av rangekonstruktion där händer är indelade i två kategorier, värdehänder och bluffar.

Pot - Högen med marker i mitten av bordet som spelarna tävlar om. Varje gång en spelare vid bordet gör en satsning, placeras den i potten.

 

Q

Quads – Ett mycket vanligt smeknamn för "fyrtal" i poker. Trots att det är ett inofficiellt namn är det för närvarande det mest populära sättet att referera till denna typ av hand.

Qualify – I så kallade "split pot games" måste en hand kvalificeras för att anses vara en låg hand. Läs mer i vård utförliga ordlista för mer information.

 

R


Rabbit Hunt – Att se de återstående gemensamma korten efter fold. Detta har ingen inverkan på spelet men låter spelare se om de skulle ha träffat sin hand eller inte.

Ragged – Används ofta för att beskriva ett icke koordinerat bordsupplägg.

Rap – En term som används omväxlande med "tap", som eventuellt används för att beskriva handlingen att knacka två gånger på bordet som den visuella signalen för att checka i ett livespel.

Rainbow – Ett bordsutfall där varje kort är av olika färger.

Raise – Att höja innebär att du satsar mer än de tidigare spelarna under den rådande satsningsrundan.

Rake – Ett litet belopp som tas från varje pott som betalning till instansen som håller i pokern.

Rakeback – En procentandel av utbetald rake som ges tillbaka till spelarna som belöning. Det kommer ibland i form av ett VIP-system.

Range – De olika utfall en spelare kan få med sin hand.

Range Advantage – Om du har fler och bättre utfall än dina motståndare.

Rank – En rank är ett korts värde i form av nummer eller färg.

Ratholing – När man lämnar ett spel och sedan köper in sig för ett lägre belopp marker.

Razz – Lowball-versionen av 7 card Stud.

Read – När man läser av en motståndares beteende och hur de agerar i sitt pokerspel.

Rebuy – Att köpa ytterligare marker. Gäller oftast "cash games" men förekommer även i vissa turneringar.

Redraw – När en dragning av kort redan har gjorts på bordet men man drar för en ännu starkare hand.

Regular - En pokerspelare som regelbundet spelar i ett visst spel. Betecknar vanligtvis en motståndare med en skicklighetsnivå över genomsnittet.

Represent – Vad en spelarens handlingar representerar för typ av hand. En stor höjning kan eventuellt representera en stark hand till exempel.

Reverse Implied Odds – En justerad uträkning av odds som visar hur mycket man eventuellt förlorar när dragningen är klar.

Re-raise – Re-raise betyder att höja efter att det redan har skett en höjning på den nuvarande gatan. 

Ring Game – Kallas även för "cash games". Då samtliga pokerspel faktiskt inte spelas med pengar på bordet används detta begrepp.

River – Den sista satsningsrundan.

River Rat – En spelare som har tur och gör sin hand på rivern. Gäller särskilt spelare som helt klart synar för brett på de tidigare gatorna.

Rock – En spelartyp som går in en pott med extremt tajt range. Kan ibland vara samma som "nit".

Rolled Up - En Stud-term som indikerar att man får tre av samma sort på tredje gatan, det vill säga rolled up triss.

Royal Flush – Den bästa möjliga handen i poker. 10, knekt, dam, kung och ess i samma färg..

Run – En term som används för att beskriva kortens fall över en tidsperiod. "Running good" och "running bad" är termer som ofta används för att beskriva en tur- respektive en otursserie.

Rundown – Används oftast för att beskriva sammankopplade starthänder i Omaha-varianter. För mer info, läs den utförliga ordlistan.

Run it Twice – När samtliga återstående spelare har gått all-in delas finalbordets kort ut två gånger. Halva potten ges till vinnaren av varje "runout".

Runner Runner – När du skapar en stark hand efter att gång på gång få de korten du behöver under dragningarna.

 

S

Sandbagging – En term som används omväxlande med "slowplaying" eller "trapping". Det betyder att spela en stark hand bedrägligt genom att använda passiva linjer som att checka och syna.

Satellite – En turnering som ger vinnarna biljetter till större turneringar.

Scare Card – Ett kort som eventuellt skrämmer en motståndare till att lägga sig.

Semi-Bluff – En bluff som görs med en hand som har möjliga utfall men ingen faktisk styrka. Spelaren hoppas på att få den dragning de behöver men bluffar tillsdess.

Set – Triss som grundas i ett pocket par.

Set over Set – Där två spelare båda gör ett set samtidigt (men en är högre). Det anses vara en olycklig "cooler" situation eftersom ingen av spelarna bör lägga sig i många fall.

Sequence - Avser följden av korten. Till exempel, fem kort i sekventiell rangordning gör en stege i poker.

Short Handed – Beskriver ett pokerbord med sex spelare eller färre. Heads up-poker är till exempel en form av short handed poker.

Short Stack – En spelare med få marker in sin "stack".. Certainly refers to stack sizes less than 100bb, and frequently refers to stack sizes less than 50bb.

Shove – Betyder oftast att gå all-in.

Showdown – När spelarna visar sina händers styrka för att bestämma vinnaren. Detta sker efter att samtliga satsningsrundor är klara.

Show Hand – Att avslöja värdet på våra hålkort efter att handen är över.

Sick – En term som används för att antingen betyda "extremt cool" eller "extrem otur". Den exakta innebörden beror på sammanhanget.

Side Pot – En ytterligare pott som skapas när en spelare redan är all-in men andra kvarstående spelare har fler marker att spela för.

Sit and Go – En typ av turnering som sätter igång så fort det förbestämda antalet deltagare är uppnått.

Sizing – Storleken av din satsning. "Sizing" är en viktig aspekt i poker på högre nivå.

Slowplay – Att spela en stark hand passivt och restriktivt. Spelaren hoppas oftast på att motspelaren ska satsa stort i form en bluff eller liknande.

Slowroll – Att ta lång tid på sig att syna och det är tydligt vem som har bäst hand.

Soft Play - Att medvetet spela en svag strategi mot en motståndare, kanske för att vi är vänner med dem utanför pokerborden.

Solver - En pokerkalkylator som genererar spelteoretiska optimala lösningar till en hand som ges ett specifikt spelträd.

Small Bet – Används vid förbestämda satsningsnivåer. Den lägre av de två storlekarna.

Small Blind (SB) – Den obligatoriska betalningen för personen till vänster om givarknappen och som görs vid poker med gemensamma kort.

Snap Call - Innebär att syna direkt utan någon form av tvekan. Termen kan även användas för andra handlingar t.ex.snap fold, snap shove.

Splash the Pot – Att lägga våra marker i mitten av bordet på ett oordnat sätt. Det anses vara bra etikett att hålla våra marker i snygga högar när man gör stora satsningar.

Split – När halva potten ges till en typ av hand medan den andra halvan ges till en annan typ av hand. Exempelvis den högsta och lägsta.

Split Pot - När en pott delas ut till flera spelare. Till exempel om det blir oavgjort i en runda.

Spread Limit - En bettingstruktur där spelare kan satsa/höja inom ett intervall av tillåtna storlekar. Ibland betraktat som mellanvägen mellan fixed-limit och no-limit. 

Squeeze – En höjning som görs mot flera spelare när det redan har satsats och höjts under samma runda.

SRP -  Står för 'single raised pot' i poker. Det hänvisar till potter där det bara var en höjning under den första satsningsrundan.

Stab – Att göra en satsning, speciellt i ett scenario där vår motståndare precis har visat svaghet. Ett exempel på en sådan svaghet kan vara att hoppa över en cbet möjlighet.

Stack to Pot Ratio – Förhållandet mellan vad potten ligger på och vad man har i totala marker.

Staking - Låna ut pengar till en pokerspelare och få en procentandel av deras pokervinster i gengäld.

Stand Pat – Innebär att neka valet att dra ytterligare kort och stanna med sin rådande hand.

Steam – Att bli tiltad. En spelare kan beskrivas som "steaming" om han är extremt arg, kanske som ett resultat av dåliga kort.

Stealing – Ett försök att vinna potten direkt under första satsningsrundan.

Steel Wheel  - Avser ess till fem straight flush. Detta är en särskilt stark hand i PLO8 eftersom den kan vinna både den höga och den låga potten.

Stop and Go - Syftar på raden där en spelare satsar floppen, checkar turn (stoppar), sedan avfyrar på river (och är iväg).

Straddle – En frivilligt blind satsning som görs innan några kort har delats ut.

Straight – Fem kort där samtliga kort är i en konsekvent ranking. Till exempel 5,6,7,8,9.

Straight Flush – Fem kort där samtliga kort är i en konsekvent ranking och av samma färg. Till exempel 5,6,7,8,9 i spader.

Street Poker – Ett oskrivet avtal mellan spelare att spela ohållbart lös poker. 

String Bet – Att dela upp sin handling i flera steg, till exempel att syna 50kr och sedan höja med 100kr.

Structure – En struktur som finns för olika pokervarianter. Läs mer om dessa varianter i vår utförliga ordlista.

Stud – En starthand där två eller fler kort är av samma färg.

Suck out – När vår motståndare fångar ett osannolikt kort och vinner potten.

Suited – Termen “suited” beskriver vanligtvis en starthand där två eller fler kort har samma färg.

 

T

Table Stakes – Regler som förhindrar spelare från att bli tvungna att satsa fler marker än vad de tog med sig till bordet.

TAG – Kort för "Tight Aggressive". Syftar på en spelare som går in i potten sällan men aggressivt.

Tank – När en spelare tar lång tid på sig att bestämma sig kring sin handling.

Tell – En omedveten indikation hos en spelare som avslöjar vad den har för kort.

Texture – Syftar på bordsutfallet i form av kort vid poker med gemensamma kort.

Three-Bet – Den tredje satsningen i följd av flera satsningar.

Three of a Kind – Triss, att man har tre kort av identisk rank.

Three Pair – En term som används mest i Omaha-varianter. Endast två av paren räknas, men det tredje paret ger ytterligare outs för att göra en båt.

Tie – När det blir oavgjort och spelarna får dela på potten.

Tilt – När en spelare blir negativt mentalt påverkad i exempelvis form av ilska eller rädsla.

Time Bank – Den frivilliga extratiden som spelare har att agera på.

Tournament – Turnering, ett pokerformat med en bestämd buy-in och där spelarna spelar tills de har slut på marker eller vunnit.

Tracking Software – Mjukvara som följer pokerresultat.

Trap – Att spela en stark hand passivt så du lurar in svagare händer att exempelvis bluffa.

Trey – Syftar på kortet med valör 3.

Trips – Triss som inte har tillkommit med pocket par i starthanden.

Turn – Den tredje satsningsrundan.

Two-bet – Den andra satsningen i följd.

Two Pair – Tvåpar, en hand som innehåller två par av kort med identisk rang.

Two-tone – Ett bordsutfall med två dominerande färger.

 

U

Under the Gun – En spelare som ska agera först i den första satsningsrundan.

Underbet – En satsning som är mindre än 50% av potten.

Underdog – En spelare eller hand som statistiskt har sämre chans att vinna.

Upcard – Ett kort som delas med framsidan uppåt.

Upswing – En längre period av vinster, framförallt när antalet vinster är fler än förväntat.

Up the Ante – Ett vanligt uttryck som betyder "upp med insatsen". Kan också användas för att beskriva antesökningarna på varje blindnivå i en pokerturnering.

 

V

Value Bet – En satsning som görs med en hand i hopp om att motspelaren har en sämre.

Variance – Ett begrepp som beskriver en pokerspelares framgångskurva i sin karriär. Variansen är mycket större än många spelare tror.

Variant – En specifik pokertyp. Till exempel Hold'em, Omaha, Stud m.m.

Villain - En vanlig pokerterm som används för att beskriva vår motståndare i en pokerhand.

VPIP - Står för "voluntarily put in pot". Det är en procentsats som beskriver hur ofta en spelare frivilligt investerar marker i potten före floppen när den ges möjlighet. Hög VPIP betyder en lös spelare.

Vulnerable – En hand som är sårbar.

 

W

Whale – En extremt dålig pokerspelare. Används speciellt för att beskriva dåliga pokerspelare vid spel med högre insatser.

Wet ­– Ett bordsutfall med ett bra utfall och som möjliggör många utfall.

Wheel – Ess till fem straight. Detta är en särskilt stark hand i PLO8 eftersom den har möjlighet att vinna både den höga och den låga potten.

Wired – Ett par på tredje gatan där båda korten är nedåtvända. 

Wrap – En stor dragning för stege i Omaha-varianter. Tillskillnad från Hold'em har Omaha ibland över 20 möjliga utfall i en dragning.

Wrap Around Straight – En stege där esset faller någonstans i mitten av de fem korten. Inte en laglig hand i de flesta pokervarianter. 

WSOP – Kanske den med prestigefyllda pokerturneringen i världen, The World Series of Poker. Hålls varje år i Las Vegas.

WTSD – Gick till showdown. Det är ett mått på hur ofta en spelare fortsätter att se showdown efter att ha sett en flopp.

WWSF – WWSF står för won when saw flop och är ett mått på hur ofta en spelare vinner hela handen efter att ha sett en flopp.