En “kicker” i poker är ett sido-kort som kan bryta ett oavgjort läge. Det är det andra karaktärsdraget att leta efter när man bestämmer rankning av en pokerhand. (Den första skulle vara att bestämma den initiala rakningen av handen.) 


Kickers hjälper till att urskilja vilken hand som är bättre när två händer utgör samma värde. 
Till exempel. Skulle A♠4♦ mot A♥K♣ och på bordet A♦2♣J♥6♦6♥ överträffas av K♣. Även om båda händerna har ess-högt, trumfar K över 4an. 


Kicker hjälper inte att forma rankningen av handen. Dem används enbart för att hjälpa ranka följande händer: 
•    Triss 
•    2 par 
•    Ett par 
•    Högt kort


Händer som rankas som en straight eller bättre, använder sig av alla 5 korten, så det är omöjligt att ha en kicker i dessa situationer. 
Till exempel, du skulle säga att du har en ”straight till 9” (9-8-7-6-5) eller ”en ess-hög-flush”. 


Om du har haft någon av dessa händer, så visste du redan dessa händers exakta värde. Du vet om du kommer slå en annan hand med samma rank (som en ”8-hög straight” eller en ”kung-hög flush”). 


Säg att båda dina motparter har ett par i ess eller triss. Då skulle du använda kickern för att bestämma vem som har den starkare handen. 

Innehållsförteckning

•    När Man Ska Använda Sig Av Kickers För Att Ranka Pokerhänder
•    Poker Lingo: Kicker Problemet
•    Uppmärksamhet Nya Spelare: Spela Inte För Många Ess 
•    Betting Strategi Med Kickers i Poker 
•    Mindre Insatsstorlek Tillåter Större Värdebetting 
•    Bluff-catching vs. Värdesatsning
•    In Position (IP) vs. Out of Position (OOP)
•    Kicker i Poker Summering 
•    Kicker i Poker – FAQ 


När Man Ska Använda Sig Av Kickers För Att Ranka Pokerhänder


Här är några exempel på när man ska använda sig av kickers för att ranka pokerhänder: 


EXEMPEL #1


Spelare 1’s kort är 66. Spelare 2 har 66. Bordet landar på 7-6-3-2-K. I detta fall får båda spelarna triss. Eftersom 7 redan rankas högre än 6an, blir kickern inte relevant för att avgöra vems hand som är bättre. 


EXEMPEL #2 


Spelare 1 har AK. Spelare 2 har AQ. Bordet landar på A-9-7-5-3. Båda spelarena har ett par i ess. För att avgöra vem som har den bättre handen här blir kickern avgörande. 


Spelare 1’s hand är A-A-K-9-7. Spelare 2’s hand är A-A-Q-9-7. I detta exempel kan du se att den första kickern är högre för spelaren med AK. Eftersom han har den högre handen (tack vare att hans kicker är högre), vinner han potten. 

anthropomorphic King sitting on the shoulders of an anthropomorphic Queen
 Bli nersparkad – Kung över Dam


EXEMPEL #3 


Spelare 1 har 75. Spelare 2 har K7. Bordet landar på 7-7-A-6-2. Båda spelarna har triss i 7or. Spelare 1’s fem kort i handen är 7-7-7-A-6. Spelare 2’s fem handkort är 7-7-7-A-K. 
Den andra kickern har fortfarande en roll i att avgöra vilken som har den bästa handen. Spelare 2 vinner potten eftersom hans 5:e kort (andra kickern) är högre än spelare 1’s. 


EXEMPEL #4


Spelare 1 har 75. Spelare 2 har 74. Bordet landar på 7-7-A-K-2. Båda spelarna har samma 5 kort på handen: 7-7-7-A-K. 5:an och 4:an i deras håll kort räknas inte som kicker i deras händer. Dem har redan 2 kickers i spel från bordet som är högre. Därför tilldelas en split-pott, där pengarna delas lika mellan de båda spelarna.  


Poker Lingo: Kicker Problem 


Pokerspelare säger ofta att dem har ”kicker problem”. Denna situation uppkommer vanligtvis med en medium-stark värdehand (som i 2 par eller ett par) men med en låg eller medium kicker. 


Dessa spelare är rädda att dem ska ha samma värde på handen som deras motståndare men bli ”ut-kickad” och förlora potten. 


Kicker Problem Kan Få En Spelare att Svettas 


Kicker problem kan hända allt för ofta för nybörjare eller oerfarna spelare. Dessa spelare spelar ofta en för bred start hand. Denna situation gäller för händer dem öppnar med (antingen genom syning eller höjning) och händer som dem synar vid öppning. 


Nybörjar kommer ofta finna sig själv utspelade eller dominerade av bra spelare. Dem kanske har ett kort med samma värde som deras motståndare, men deras andra kort är svagare- ex. AQ vs. A3, eller A9 vs. K9


Spelare kan ofta finna sig själva bli dominerade vid visning. Detta scenario är ofta ett recept på misslyckande och kommer negativt påverka deras resultat. 
Behöver du en uppdatering av vilka händer du bör spela för en viss position? 

 


Uppmärksamhet Nya Spelare: Spela Inte För Många Ess 


Många nya spelare blir för fokuserade på det uppfattade värdet av ett ess i poker. Dem slutar upp med att spela för många kombinationer av händer med ett ess. Konsekvensen blir att de hamnar i lägen där de blir utslagna eller dominerade. 


Bra spelare förstår värdet och spelbarheten av lämpliga händer. Dem kommer spela dem mycket mer än deras off-suit motsvarigheter. Denna punkt är av stor betydelse! Överväg att det finns tre kombinationer av off-suit kombinationer av händer för varje enskilt klädd hand!
 
En bra spelare vet att för hans AX händer borde han öppna höjningen med ATo+.


(Detta antal består av totalt 48 kombinationer av olämpliga händer: AK, AQ, AJ, AT - 12 för varje och ett lämpligt ess (A2s +, vilket utgör 4 x 12 = 48 lämpliga kombinationer).


Denna strategi innebär att en bra spelare som öppnar från HJ kommer att ha totalt 96 oparade händer som har ett ess.


Låt oss titta på fördelningen av spelbara AX-händer (där "X" är en variabel som används för att representera alla andra, icke-parade kort). Vi börjar från kapningspositionen (två platser till höger om knappen) för både bra spelare och svagare spelare.


Kontrastera detta med vilken AX-hand som en nybörjare kan spela (48 passande kombinationer och 144 off-suit händer). Du kommer att se att de spelar exakt DUBBELT antal AX-händer som de borde vara (192 kombinationer totalt)!


50% av de händer som de inte borde spelas kommer sannolikt att domineras av andra spelare. Dessa motståndare kan se igenom detta fram till visning och på så sätt få större insats. 


Det är inte konstigt att torskar förlorar så mycket pengar som dem gör. Detta scenario sker när dem blir för emotionella av händer med topp-par (så som par i ess). Dem kan inte ge upp sin hand oberoende av deras kicker. 

fish swimming after a bait with an Ace and a 3 hooked on it

Gift till ess med kickproblem

Om detta låter för bekant, missa inte att läsa vår Ace in Poker: Ultimate Guide. 

Du kommer lära dig värdet av händer med ess och hur du ska spela dem därefter. 

Betting Strategier Med Kicker i Poker 


Förhoppningsvis börjar det bli tydligt nu att inte alla händer är skapade lika. Kickers i poker spelar en betydande roll i verklig styrka av händernas vinstchans.  
Kickers kommer oftast vara avgörande när det handlar om händer med ett par. (Det är mindre troligt att två spelare kommer ha samma två par eller triss på handen när dem håller ett par) 


Därför är det viktigt att veta hur man spelar med topp-par på handen och olika kickers styrkor. 
Värdet på din kicker kommer att påverka följande faktorer: 

1.    Antalet gator du satsar på. 
2.    Vilka gator du väljer att satsa på. 
3.    Hur mycket du väljer att satsa.
 

pie chart split into 3 sections labelled NUMBER/STREETS/BET AMOUNT
De tre faktorerna som påverkar din kicker.


Regel #1:I allmänhet, satsning med topp-par, topp-kicker (2 to 3 omgångar) 


Anta att du är i cut-off och har topp-par och på bordet J-9-2-4-5. AJ skulle vara en bra kandidat för att satsa på alla tre gator.  


Det är möjligt för dig att ha några raka dragningar här (KT / QT / T8 / T7 – med varierande frekvenser). 


Du kommer vilja satsa med dina bästa innehav för att balansera ut dem. Ditt omfång kommer kompromissa följande händerna: 


•    Stege: A3s 
•    Uppsättningar: 99 / 22 / 44 (förutsatt att du på floppen kommer att passa med den bästa uppsättningen av JJ och satsa med ett sårbart par som 44 på floppen) 
•    Två par: J9
•    Över par: AA / KK / QQ 
•    Starkt topp-par: AJ 


AJ och *kanske* KJ är troligtvis längst ner av vad man bör trippel satsa på i värde i din satsningsräckvidd.  

Notera: det exakta antalet värdekombinationer som du bör satsa på är- 
(1) Hur många bluffkombinationer har du
(2) storleken av insatsen du väljer att använda 


För mer information angående detta, kolla upp Bluff and value section i vår uttömande bet sizing guide. 


Regel #2: SATSA eller PASSA med topp-par, medium/dålig-kicker (1–2 gator) 


Samma scenario som innan (bordet består av J-9-2-4-5). Om du har JT, satsa på alla 3 gator skulle vara ett stort misstag. Det är nästan säkert att du kommer synas av bättre händer. 


Och om du bara synas av bättre händer, betyder det att du kommer vända din JT till en bluff. 
Därför måste topp-par med svag kicker spelas mer konservativt än händer med topp-par och topp-kicker (TPTK). Detta betyder att du bara kan satsa på 1–2 av gatorna totalt. 


(Notera att det såklart alltid kommer finnas undantag. Vad som hamnar på bordet kommer otvivelaktigt att påverka senare betting omgångar. 
Efter floppen, bör du kunna utveckla en ungefärlig spelplan. Strategin bör beakta de tre bettingfaktorerna listade i början av denna sektion (antal gator, vilka gator och vilken insatsstorlek). 


Genom att utveckla denna ungefärliga ”spelplanen” efter floppen kommer hjälpa dig i ditt beslutsfattande längre fram i spelomgången. 
Notera: på wet boards, så som J-T-9 med antingen två eller tre kort av samma färg, går värdet av AJ ner betydligt. Antalet två par, straights, och flush, antingen nu eller vid rivern är många. 


Mät alltid styrkan av dina topp-par/kicker relaterat till hur bordet är koordinerat. Sen bestäm hur konservativt eller aggressivt du vill spela. 


Mindre Insatsstorlek Tillåter Större Värdebetting

poker chip in the centre of a wide target
Mindre betstorlekar tillåter bredare value bets

I referensen Comprehensive Bet Sizing Guide nämnt tidigare, två andra viktiga punkter som bör nämnas är:


•    Stora insatser är för polariserade intervall, bestående av starka händer och bluffar. 
•    Små insatser är för sammanslagna intervall, med ett större antal värdehänder och inte lika många bluffar.  


Om du vill satsa i poker, här är några övervägningar från ett exploaterande synvinkel: 


1.    Vilka händer siktar jag på i min motståndares räckvidd relaterat till styrkan av min nuvarande hand? 
2.    Finns det några sämre händer som kommer syna? 
3.    Hur starka händer har min motståndare för att syna? 
4.    Med allt detta i åtanke, vilken insatsstorlek är lämplig? 


Vid rivern, kommer topp-par generellt sett falla ner mot botten av en acceptabel räckvidd för din insats. 


Att använda sig av mindre insatser (och inte enbart för trippelomgångar) kan leda till att fler svagare händer ger sig in i potten. Detta kan vara bra att veta ifall du velar mellan att höja och passa. 


Om du uppfattar det som att din motståndare har svag- till medium-styrka, att välja en mindre insats är oftast bättre. Denna strategi är korrekt, även om det kan bli lätt att utnyttja. 


Att få det lilla värdet (genom att satsa ett lämpligt brett värdeintervall och / eller genom att satsa litet) hjälper dina vinster att öka på lång sikt.
Jämfört med ifall du (1) ”passar” för ofta eller (2) satsar för stort och får dina motståndare att lägga sig. 


EXEMPEL: 


Låt oss gå tillbaka till JT-exemplet ovanifrån på J-9-2-4-5-kortet. Att använda stora insatser för alla tre gator polariserar dig på en plats där du ska slås samman. Om något bör du bara satsa på 1 eller 2 gator.


Att satsa litet kommer utan tvekan att få dig att synas vid ett bredare utbud av händer, oavsett vilken gata. 
Håll din totala insats bredd på en viss plats genom att passa med medelstarka händer.


Händer (som JT) faller in under denna kategori av Bluff-catch, (ett koncept som förklaras in nästa sektion). 


Bluff Catching vs. Värdesatsning 

 

Att satsa på värde på flera gator är något som du ofta kan göra med starka par händer. Du kommer troligen att synas av sämre topphänder med de "kicker-problemen" som diskuterats tidigare.


Med svagare topp-par kan det ibland vara en mycket mer fördelaktig linje att ta en passiv "bluff-catch" -linje på vissa gator. Genom att passa i stället för att satsa själv är det stor chans att din motståndare satsar som en bluff.


OBS: Att passa med medelstarka händer kan hjälpa dig att förverkliga ditt eget kapital bättre. Det kan också ge din motståndare möjlighet att bluffa. Detta spelalternativ är ett som han kanske inte annars har tagit. Spelare är i allmänhet mer benägna att bluffa när de är synade än kontra när de står inför en insats.


BLUFF-CATCH LINJE #1: Cbet flopp, passa tillbaka vid vändningen när du är i position


Om du är i position, cbet floppen och passa sedan tillbaka vid vändningen på ett draw-y-bräde. Det ger din motståndare en chans att stjäla initiativet. De kan förvandla alla deras missade dragningar och / eller svaga SDV-händer till bluffar på rivern.


Efter att ha satsat en gata och passat en omgång med topp-paret har du ofta en enkel syning på en avslutning!


Om du passade på vändningen och din motståndare passar på rivern har de visat svaghet. Deras spel gör att du nu kan bestämma om du vill värdera ditt svagare topp-par eller syna det och förverkliga dess eget kapital.


BLUFF-CATCH LINJE #2: Cbet flopp + vändning, passa på rivern när du är utanför position


Detta spel kan vara särskilt lönsamt mot torskar som i allmänhet kommer att spela för brett. Sedan spelar de passivt och synar med alla sina dragningar (redan för många) på floppen och vänder. De höjer aldrig med dem.
 

På rivern om


(1) Deras dragning missas, 
(2) dem har inget värde för slutet av spelet och 
(3) du passar till dem 


Oftast kommer de att känna sig frestade att satsa nu eftersom de förstår att deras dagning missades. 
De har ingen annan chans att vinna handen än att satsa och försöka få dig att lägga sig. (Om du satsar kommer de vanligtvis att vara mycket mer benägna att lägga sina missade drag än att bluffa-höja med dem.)


De främsta kandidaterna för dessa bluff-catching linjer kommer att vara topp-par med svagare kickers.
Under rätt omständigheter kan också en bluff-catching linje med TPTK vara acceptabel.

In Position (IP) vs. Out of Position (OOP)

poker player having wrestling position on another poker player
Kicker-effekter i och utanför position

Som du kan se från de två sista "bluff-catch" -exemplen gör positionen hela skillnaden.


Position är makt i poker. När du är ur position bör du inte spela lika aggressivt jämfört med i position. Även om du har samma styrka på samma bräda!


Position kan ändra spelet för en hand. Att vara ur position betyder att du i allmänhet bör blanda in fler passningar. Kanske gå på en gata mindre med insatser och med några av dina “cusp” / satsa vs. pass-händer.


I position kan du ta mycket mer aggressiva insatser med ett bredare utbud.


Du kan förvandla en hand som TPTK till en bluff-catch vid specifika vändningar eller rivern om man är OOP. Detta spel skulle hjälpa dig att undvika ogynnsamma situationer och hjälpa till vid positionssvårighet.


I motsats till bra spelare som förblir balanserade mellan sina bluff- och värdekombinationer, är detta spel garanterat. De kan enkelt placera dig i en svår situation genom en höjning när de befinner sig i en bättre position.


Kicker i Poker Summering 


Kickers kommer utan tvekan att spela en stor roll inom poker. Specifika situationer som att syna tre gator med AQ vs AK på ett ess-bräde är alltför ofta oundvikliga.
Men alltid på:


•    Tänk på din kicker.
•    Försök att undvika att sätta dig själv svår eller förlora situationer i onödan.
•    Håll dig till starka handvariationer före floppen.
•    Ta reda på styrkan i din hand (speciellt för ett-par, X-kicker-händer).
•    Tänk på din bordsposition när du räknar ut dina satsningsmöjligheter 
•    Lär dig att spela Kickers effektivt efter floppen.


Kicker in Poker - FAQ


1.    Q: Vad är en ”Kicker” i poker? 

A: En ”kicker” är en sekundär faktor för att hjälpa dig att ranka pokerhänder. Kickers träder i kraft först när två eller flera spelare har samma värde på händerna. Ta till exempel ett par ess eller triss i 5or där de återstående "höga korten" utgör den bästa 5-kortshanden. Ju bättre kicker (eller extra kort i deras 5-kort) avgör vinnaren.
 
2.    Q: Vad betyder det att en spelare har ”kicker-problem”? 

A: Denna situation uppstår när en spelare antingen tänker eller vet att han har samma primära hand-värde som sin motståndare. Men hans kicker är inte tillräckligt stark för att sannolikt vinna potten mot dem i slutet av spelet.

Låt oss till exempel anta att brädet är A-J-8-6-3, du har A-2 och din motståndare satsar på tre gator. Låt oss anta att det lägsta innehavet de skulle satsa på tre gator skulle vara ytterligare ett par ess. Detta faktum betyder att du inte kan slå någon av deras värdehänder. Du använder community-korten för dina "kickers". Så du kan bara slå en bluff eller slå dina motståndare om de har A5 / A4 / A2 och delar samma kickers som du.

I den här situationen skulle du ha "kicker-problem".
 
3.    Q: Vilka bettingfaktorer kommer din kicker att påverka?


A: Din kicker korrelerar direkt med styrkan i din pokerhand

Det kan påverka mycket -

(1) antalet gator du väljer att satsa,
(2) de specifika gatorna du väljer att satsa, och
(3) det belopp som du kan välja för din insats.

Hur din kicker kommer att påverka ditt spel kommer att vara mer tillämplig i situationer med ett par. Då kommer du befinna dig oftare in i dessa situationer än när du har samma tvåparshand eller triss. 


 
4.    Q: Hur ska min kicker påverka om jag väljer att satsa eller ej?


A: Det är viktigt att förstå att din kicker inte ska vara den primära faktorn för att du ska satsa.
Följande faktorer är starkare-

Initial styrka för din hand (dvs. ett par, triss, fullt hus)
Brädestruktur
Satsningsstorlek du vill använda
Dina motståndares tendenser

Dessa frågor kommer vara mycket avgörande när du bestämmer om du ska satsa med en hand. 

Med det sagt, om en viss hand är nära mellan en satsning och en passning kan du se din kicker som hjälp för att bestämma dig. 
Ju högre kicker, desto mer sannolikt bör du satsa på värde. Ju lägre kicker i dessa "cusp" -situationer, desto mer benägen bör du vara att passa.


 
5.    Q: Hur kan styrkan av din kicker påverka vilken satsningsstorlek du väljer att använda? 

A: Vissa tillfällen har en standardstrategi för "one size fits all". Men du vill ha en blandad strategi för att öka din EV i en hand. Du vill satsa större med vissa händer och mindre med andra (använder fortfarande en GTO, välbalanserad strategi).

I utvalda situationer betyder det att ju högre kicker du har, desto större insatsstorlek kan du använda. Du kan fortfarande få värde från händer som har samma rang som din men som har en lägre kicker. Om din kicker är svagare kan du välja en mindre insatsstorlek eller välja att syna. 

Vad det här handlar om i slutändan är satsningsprincipen om att ju bredare ditt insatsintervall är, desto mindre är din insatsstorlek. Denna strategi ger dig en bättre chans att bli synad av ett större antal svagare händer.

EXEMPEL PÅ KICKERBET: Tänk som ett exempel att ha A-K på A-J-8-6-3. Med en större storlek på vändningen och / eller vid rivern kan få högre värde från ett par i ess med en svagare kicker.

Kontrastera detta med att välja om du ska satsa en hand som A-2 i en liknande situation. Nu slår du inte de bättre A-X-händerna. Så om du väljer att satsa borde det vara för en mindre storlek för att uppmuntra alla skurkar att lägga sig med ett bredare utbud. Dessa händer skulle innehålla fler andra- eller tredjeparstypshänder istället för topp-par.
 

 

About the Author
By
Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.
Related Content
Regler för Mucking i Poker

Regler för Mucking i Poker

Hur man Spelar Stud Hi-Lo 8 eller Högre

Stud Hi-Lo 8 eller Högre: Regler och Tips

Hur Man Hanterar Pokernedgångar

Hur Man Hanterar Pokernedgångar

Din Fullständiga Guide för Pai Gow Poker

Guide Pai Gow Poker

Hur man Hanterar Bad Beat i Poker

Hantera Bad Beat

Hur Fold Equity Påverkar Ditt Resultat i Poker

Hur Fold Equity Påverkar Ditt Resultat i Poker

20 Avancerade Poker Tips Som Höjer Ditt Spel Till Nya Nivåer

20 Avancerade Poker Tips

Att Veta När och Hur Man Bettar i Poker

Poker Betting Guide

Lär dig att double och triple barrel-bluffa som ett proffs

Lär dig att double och triple barrel-bluffa som ett proffs

4 Sätt Att Förbättra Ditt Spel

4 Sätt Att Förbättra Ditt Spel