Den som ansvarar för att dela ut spelarnas kort och de gemensamma korten i en hand, och sköta potten och insatserna under insatsrundorna kallas pokerdealer. Oavsett om denna uppgift går från spelare till spelare i ett hemmaspel eller sköts av en enskild person (som dealern på ett kasino), gör denna ett viktigt jobb för att spelet ska flyta snabbt och smidigt från den ena handen till den andra.

Vi ska titta lite närmare på pokerdealerns roll, däribland hur man blir professionell pokerdealer, hur man ger i poker (inklusive hur man ger i Texas Hold’em) samt allmänna tips som får spelet att flyta smidigt (som vid automatiserade pokerbord online).

Så här dealar du i poker

I ”dealerskolan” får du lära dig allt du behöver veta för att kunna ge i poker och andra bordsspel, men här går vi igenom steg för steg hur det går till när man ger i poker. Denna enkla guide ger dig självförtroendet att omedelbart börja deala på rätt sätt i hemmaspel, om du vill.

Punkterna som följer gäller för flera olika pokervarianter, men först ska vi gå igenom hur man ger en giv som dealer i Texas Hold’em:

 1. Blanda korten: Det är mycket viktigt att kortleken blandas före varje hand, eftersom det innebär att korten hamnar i en slumpmässig ordning så att spelarna inte vet var några särskilda kort ligger. Vid många pokerbord på kasinon byter man kortlekar efter varje hand, så att den ena leken är i spel medan den andra blandas i en automatisk kortblandare som är inbyggd i bordet. Se till att spelarna inte kan se det nedersta kortet när du blandar, annars kommer de kunna hålla reda på ungefär var ett eller flera kort ligger i kortleken. I allmänhet bör man ”blädderblanda” minst fyra gånger och kupera en gång innan en hand ges.
 1. Dela ut korten: Med början vid spelaren till vänster om dealerknappen delar Texas Hold’em-dealern ut två hålkort var till alla spelare vid bordet. Hur man ger pokerkorten är som regel upp till en själv (eller den standard som tillämpas på kasinot där du jobbar). Ett amerikanskt sätt att ge är att nypa ihop kortet nedåtvänt och snärta iväg det mot en spelare, medan man i en europeisk variant drar ned det översta kortet på bordet och skjuter över det till spelaren, ofta med en snurr.
 1. Sköta potten: Dealern ansvarar för var agerandet i spelet befinner sig under satsningsrundorna, och för att se till att insatser av godkänd storlek görs av alla spelare. (Om någon säger ”$35” måste dealern se till att spelaren verkligen satsar $35 i marker, och att alla satsande spelare därefter matchar det beloppet med marker av rätt valör.) Före floppen inleds agerandet av spelaren till vänster om stora mörken. Efter floppen inleds satsningsrundorna av den första ännu deltagande spelaren till vänster om dealerknappen.
 1. Burn and Turn: Efter varje slutförd satsningsrunda måste dealern ”bränna” det översta kortet i leken (lägga det nedåtvänt i slaskhögen) innan det aktuella antalet gemensamma kort för gatan eller satsningsrundan delas ut. Detta görs för att om leken skulle vara märkt (eller om vissa kort i leken är skadade) ska spelarna inte kunna identifiera kort genom att se märken på kortens baksida.
 1. Tilldela potten: Om det kommer till showdown ska dealern avgöra vilken hand som är högst. När handen har vunnits ska dealern tilldela spelaren vinstmarkerna genom att skjuta potten i riktning mot spelaren. Om handen slutar oavgjort delas potten lika mellan vinnarna. Om potten som ska delas består av ett udda antal marker ges den udda marken till spelaren närmast till vänster om knappen i Texas Hold’em.

Ovanstående fempunktssystem för given utgör den huvudsakliga grunden för hur en pokerhand ges. Olika unika situationer kan uppstå (felgivar och spelardiskrepanser), men genom att allt oftare omge dig med poker (och ofta spela själv eller titta på) får du en bättre uppfattning om hur du ska hantera pokergiven i olika situationer som kan uppstå.

Skillnader i Heads-Up-spel

I Heads-up spel krävs bara några ändringar av hur satsningsrundorna fungerar jämfört med vanligt spel vid ett bord med fulla händer.

 • Före floppen: I ett spel med fulla händer är lilla mörken den spelare som sitter till vänster om dealerknappen. I heads-up-spel är dock spelaren som har knappen även lilla mörken, och är därmed den första spelaren som agerar före floppen efter att korten delats ut.
 • Efter floppen: Spelaren som är stora mörken (dvs. spelaren till vänster om dealerknappen) är den som agerar först i varje satsningsrunda efter floppen. Satsningen inleds inte från lilla mörken, precis som vid ett bord med fulla händer.

Poker dealer

Kommentarer om pokergivar i hemmaspel

Eftersom man oftast inte har en enskild person som dealer i hemmaspel brukar spelarna vid bordet turas om att vara dealer och dela ut korten i varje hand.

 • Vem är dealern: Den som har knappen är oftast dealern i respektive hand. (Knappen kallas därför ”dealerknappen” ibland.) Eftersom knappen flyttas åt vänster efter varje hand blir det någon gång allas tur att vara dealer under ett varv.
 • Blanda och kupera: För att undvika fusk är som regel flera spelare involverade i given. Vanligtvis samlar spelaren till höger om dealern in alla korten från den föregående handen och jämnar till kortleken. Därefter blandar den aktuella dealern korten minst fyra gånger. Kortleken lämnas sedan över till spelaren direkt till vänster om dealern för kupering en gång. Slutligen återlämnas leken till dealern, som då börjar dela ut korten.
 • ”Husets regler”: I likhet med att olika spelregler tillämpas vid olika kasinon är det bra att fastställa ”husets regler” i allmänhet innan hemmaspelet inleds, för att undvika eventuella diskrepanser. (Exempelvis, är muntligt agerande bindande? Finns det en ”linje” som insatserna måste korsa, eller tillämpas en ”framåtriktad rörelse”? Om en spelare vänder upp sina kort, betraktas då dennas hand som död?) I hemmaspel finns ingen funktionär ”på golvet” (som i ett pokerrum) som slutgiltigt kan klargöra regler och fatta avgörande beslut. Därför är det viktigt att fastställa åtminstone några grundläggande regler innan spelet inleds, för att få spelet att flyta så smidigt som möjligt utan alltför många konflikter.

Allmänna tips för given i Texas Hold'em

 • Hantering av markerna: Ett par saker bör uppmärksammas vad gäller hanteringen av markerna under agerandet som dealer.
  • Om en spelare lägger in en insats utan att nämna något belopp, och någon frågar ”hur mycket?”, är det dealerns uppgift att räkna markerna och korrekt tillkännage den gjorda insatsen.
  • Dealern ansvarar för att ta emot alla gjorda insatser på bordet och samla dem i potten i slutet av varje satsningsrunda.
  • Om en sidopott bildas efter att en annan spelare gått all-in ansvarar dealern för korrekt fördelning av de satsade markerna i huvudpotten och sidopopotten/-potterna.
  • Om dealern får frågan om hur mycket som ligger i potten får denna inte besvara frågan. Däremot får de sprida ut potten, så att alla spelare kan se högen med marker i potten.
  • Efter en avslutad hand skjuter dealern över markerna i riktning mot vinnaren.
 • Tillkännagivanden: Det är inte tvunget att tillkännage läggningar eller syningar som görs, men dealern ska i allmänhet tillkännage beloppet för satsning eller höjning som görs. Dealern tillkännager vanligen också hur många spelare som ser floppen efter att satsningsrundan före floppen är slutförd.
 • Ha kontroll över ditt bord: Det är dealerns uppgift att hålla ordning på spelarna vid sitt bord och se till att allt agerande sker på ett korrekt och tidseffektivt sätt.

Det finns en del vanliga exempel som beskriver detta, däribland följande:

 • Om någon beter sig olämpligt eller inte iakttar sedvanlig speletikett, t.ex. genom att upprepade gånger slänga markerna direkt i potten när de satsar eller höjer, ska dealern varna den spelaren och/eller kalla till sig funktionären på golvet för att hantera problemet.
 • Om en spelare lägger sig när det inte är dennas tur ska dealern snabbt göra sig hörd och stoppa spelet tillfälligt för att säkerställa att (1) ytterligare efterföljande spelare inte lägger sig när det inte är deras tur, (2) agerandet kan fortsätta på ett ordnat sätt från den ena spelaren till den andra.
 • Om en spelare inte är uppmärksam på agerandet vid bordet när det blir dennas tur ska dealern vänligt upplysa spelaren om att det är dennas tur.
 • Var alltid professionell: Rollen som pokerdealer kan vara svår ibland eftersom spelarna är där för att roa sig och ha kul, medan dealern ansvarar för att hålla ordning på dem och alltid ska vara lugn och samlad. Som dealer måste man därför snabbt lära sig hur man hanterar kritik från spelare som har en nyckfull ovilja emot dealern, eller som skyller sin otur på denna. Man får inte ta angrepp personligt, man måste hålla sig lugn och jobba vidare. Om ett problem blir alltför markant kan dealern diskutera det med en av sina chefer, antingen under den pågående sessionen eller efteråt.
 • Vid eventuella tvivel, kalla på funktionären: Om det föreligger diskrepans angående agerandet i en hand kan du alltid kalla till dig funktionären på golvet för att få ett avgörande om hur spelet ska gå vidare. Exempelvis, om Spelare 1 tillkännager en höjning när det inte är dennas tur, och Spelare 2 (vars tur det är) höjer, är då Spelare 1 muntligen bunden att höja ytterligare en gång när det blir dennas tur? Detta kan vara en fråga för golvets funktionär att ha synpunkter på, och fatta ett avgörande beslut om hur spelet ska gå vidare.
 • Öva, öva, öva: Precis som allt annat i livet blir du bättre på sådant du gör upprepade gånger. Genom övning och upprepning blir du därför snabbare och mer effektiv i hanteringen av en hand ju oftare du gör det! Du märker också snart att du kommer in i en ”rutin” för ett korrekt agerande som dealer, precis som du får in vanan att hantera eventuella problem som uppstår.
 • Kunna vara dealer i olika spel: Du bör försöka utöka dina kunskaper och lära dig rollen som dealer i en rad olika kasinospel utöver Texas Hold'em. Det handlar inte bara om andra pokervarianter, såsom Omaha, Stud och Draw, det gäller även spel som Blackjack, Baccarat, 4-Card Poker med flera!
 • Dricks vid borden: Att lämna dricks är ett vanligt inslag i kontantspel i livepoker. En spelares dricks till dealern varierar ofta mellan $1 och $5 per hand, men ligger vanligen på mellan $1 och $2. Dealern ska inte förvänta sig dricks för varenda hand, men varje gång sådan ges ska den tas emot vänligt med ett uppriktigt ”Tack” och ett leende. En del kasinon eller pokerrum låter dealern själv behålla all dricks denna får vid bordet (vilket kan vara ett utmärkt incitament för att göra ett bra jobb som dealer i varje hand). På andra ställen samlas dricksen in av kasinot och fördelas lika mellan alla dealers.

Poker dealer

Så blir du pokerdealer

Det krävs ingen licens för att vara dealer vid ett hemmaspel, eftersom denna uppgift oftast delas mellan spelarna vid bordet i tur och ordning. Om du vill jobba som pokerdealer på ett kasino eller i ett pokerrum som är licensierat finns det dock en process du måste följa.

Men först kanske du borde fråga dig själv om rollen som pokerdealer är något för dig?

Här följer några punkter som du bör tänka över:

 • Som ansiktet utåt för sina arbetsgivare måste dealers visa goda färdigheter i kundservice och kommunikation när de utför sitt jobb. De måste också kunna stå ut med spelare som skyller sin otur och sina förluster på dem.
 • De måste kunna lösa konflikter och veta när de ska ”kalla in golvet” för att avgöra eventuella dispyter mellan spelare.
 • De måste visa lite personlighet också, så att spelarna hålls intresserade och engagerade. (Många spelare är faktiskt där för underhållningsvärdet och för att ha kul.)
 • Grundläggande kunskaper i matematik är en bra grund för dealers, eftersom de ofta måste kontrollera satsningsrundor och räkna ihop potternas storlekar under spelets gång.
 • Att kunna blanda och ge extremt snabbt är inget krav, men det är en extra fördel. Detta är dessutom något du kommer få lära dig mer om under träningsstadiet på din väg mot dealerlicensen.
 • Kanske måste du också lära dig att bli dealer i andra bordsspel där du eventuellt måste arbeta stående under långa tidsperioder.
 • Du får naturligtvis inte delta som spelare i de händer du är dealer för. Men om du verkligen är road av spelet kan det vara mycket underhållande att följa handlingen från den ena handen till den andra även för dig, under arbetet.

Ärligt talat är det inte många pokerdealers som väljer det här jobbet för pengarna – åtminstone inte för grundlönen. Enligt USA:s statistiska centralbyrå för arbetsmarknaden tjänar en kasinodealer i genomsnitt inte mer än futtiga 14 700 $ per år, alltså en minimilön med begränsade möjligheter till löneförhöjning eller befordran, även när de har fått erfarenhet.

Men, det är dricksen från spelarna som bidrar till en inkomst det går att leva på. (Försäkra dig om att spelare får lämna dricks i ditt land, eftersom det är förbjudet på vissa ställen.) Faktum är att med dricksen inräknad kan dealerns inkomst mer än fördubblas – till någonstans mellan 30 000 $ och 60 000 $, enligt vissa rapporter. Hur stor din bonus i form av dricks blir beror på hur effektiv du är i att ge, och hur generösa spelarna är.

Så om du tror att pokerdealer är den rätta karriären för dig måste du enligt bestämmelserna i de flesta amerikanska delstater ha utbildning och licens innan du kan sätta igång (dock inte i Sverige). Det kan ofta vara en bra idé att lämna in ditt CV och/eller din ansökan till lokala pokerrum innan du ger dig in på den här processen om du aldrig har jobbat professionellt som dealer tidigare.

Som regel måste dealers gå en utbildningskurs, som inte är alltför kostsam, där de lär sig allt om att vara dealer i Texas Hold’em-poker och andra bordsspel innan de kan börja arbeta. Vissa kasinon erbjuder till och med egen utbildning av ny personal. Dessa kurser kostar omkring 1 000 $ (såvida de inte sponsras av kasinot), och pågår i mellan en och åtta veckor beroende på kurs och hur många deltagare som ska lära sig bli dealers för bordsspel.

Efter att ha genomgått utbildningen måste du ansöka om dealerlicens hos spelkommissionen eller kasinokontrollstyrelsen i din jurisdiktion. Myndigheten i fråga kan variera beroende på delstaten/landet du bor i, och hur strängt det regleras eller hur svårt det är få licens varierar också från ställe till ställe. Dock görs alltid en kontroll av din bakgrund, och i vissa fall måste du även genomgå ett drogtest. Om du underkänns i något av dessa kan det innebära att du inte kan få dealerlicens.

Hur du delar i Poker - FAQ

Fråga 1: Vilket håll delar jag ut?

Korten ska delas ut en åt gången medurs där dealern börjar med spelaren till vänster om en. 

Fråga 2: Vem bör vara dealern i ett pokerspel?

När du spelar i ett kasino så kommer du ha en tilldelad dealer, men när du spelar hemma brukar alla spelare turas om. Dealerknappen signalerar vems tur det är att dela och den knappen roterar medurs med bordet.

Fråga 3: Vad betyder det när dealern fångar en "hanger"?

Det betyder att dealern låter bottenkortet i kortleken sticka ut när korten delas ut från botten. Korten bör vanligen delas ut från toppen och så kallad base dealing (att dela ut från botten) anses vara en typ av fusk. 

Fråga 4: Vad har en dealer för ansvar?

Pokerdealers är ansvariga för att blanda och dela ut korten. Men det är inte den enda servicen de tillhandahåller. De ska även hålla kolla på allt som pågår under spelet, som pottens storlek, bettingstorleken, att alla spelare följer reglerna och att potten tilldelas korrekt till den vinnande handen.

Fråga 5: Hur mycket tjänar en pokerdealer?

Den genomsnittliga lönen för en dealer i USA är runt $15,000 - $20,000 men vissa kasinon betalar mycket mer. Utöver lönen tjänar en dealer ganska generösa summor i dricks. 

I Sverige är medellönen för en dealer 28 200 kr.

Sammanfattning

Given i poker är en nödvändig del av spelet. Vare sig ni som spelare turas om att sköta detta i hemmaspel, eller om du gör det professionellt på ett kasino, har den här vägledningen förhoppningsvis gett dig en bra, grundläggande bild av det ansvar som krävs.

Mycket nöje i utövningen av dina nya kunskaper vid borden!

Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.