Låt oss hålla oss kvar inom sfären för pokerns mest populära spel, nu Texas Hold’em, Limit Hold’em (benämns även Fixed-Limit Hold’em, eller bara FLHE) omfattar en begränsad satsningsstruktur i de olika satsningsrundorna i spelet (istället för att låta vilken spelare som helst fritt välja att när som helst gå allin med valfritt antal marker som han/hon har framför sig).

Eftersom satsningen är begränsad och potterna ofta är betydligt mindre (vad beträffar stora mörkar) än i No-Limit Hold’em är de insatser som spelas för Limit Hold’em ofta mycket högre än motsvarande insatser för No-Limit. Limit Hold’em kan fortfarande erbjuda många stora potter, fängslande matematiska situationer och massor av underhållning att njuta av.

Syftet med denna artikel är att kasta mer ljus över följande:

 • Hur man spelar Limit Texas Hold’em
 • De viktigaste strategiskillnaderna mellan No-Limit och Limit Hold’em
 • Ytterligare strategiska överväganden för att maximera vinster i Limit Hold’em
 • Strategi för gata för gata-spel i FLHE

Grunderna: Limit Texas Hold’em

Inledning och spelprocedurer

Innan korten delas ut ska de två spelarna direkt till vänster om knappen (en symbolisk skiva som spelas upp framför en spelare som (1) hjälper till att diktera var agerande börjar för varje satsningsrunda; och som (2) flyttas till nästa spelare efter varje hand) lägga ut en lilla mörken respektive en stora mörken. Det här rör sig om livespel som åtminstone måste matchas av andra spelare i den inledande satsningsrundan om de vill spela.

När mörkarna lagts ut delas två hålkort ut till varje spelare. Därefter inleds den första satsningsrundan av spelaren som sitter till vänster om stora mörken. Spelarna har möjlighet att syna stora mörken (matcha satsningen), höja (öka storleken på den aktuella insatsen) eller lägga sig (slänga sina hålkort).

När spelet före floppen har avslutats genom att alla satsningar har matchats av de återstående spelarna delas en ”flopp” ut. Det är då som 3 uppåtvända gemensamma kort läggs ut samtidigt på mitten av bordet. Det här är kort som vilka spelare som helst kan använda samtidigt för att i slutändan försöka få den bästa pokerhanden med 5 kort (görs vanligtvis i kombination med spelarens hålkort). I samband med detta sker en ny satsningsrunda, som börjar med den första kvarvarande spelaren som sitter till vänster om dealerknappen. Spelet fortsätter systematiskt medurs från den ena spelaren till nästa. Spelare kan välja att ”checka” (inte satsa någonting och istället lämna över alternativet att satsa till nästa spelare) eller ”satsa”.

OBS! I följande avsnitt av den här artikeln med rubriken ”Satsningsstruktur” kommer vi att kasta mer ljus över vad satsningsstrukturerna och taken i Limit Hold’em innebär.

Efter att satsningsrundan med ”floppen” har avslutats delas ett 4:e gemensamt kort (”turnen”) ut, och med det inleds ytterligare en satsningsrunda (enligt samma systematiska tillvägagångssätt som beskrivits ovan för floppen).

Efter att denna satsningsrunda har slutförts delas ett 5:e, och sista, gemensamt kort (”rivern”) ut. I detta skede har alla tillgängliga kort delats ut och spelarna kan nu exakt bedöma, utifrån de 2 hålkort och 5 gemensamma kort som är tillgängliga för dem, vilken deras bästa pokerhand med 5 kort är. (Se tabellen ”Rankning av händer” nedan.)

När den sista satsningsrundan har slutförts når eventuella återstående spelare som fortfarande är med i handen en visning, där de vänder upp sina kort för att avgöra vem av dem som är vinnaren av handen (vem som har den bästa femkortshanden). Vinnaren tilldelas sedan potten; knappen flyttas en spelare till vänster; en ny hand kan därefter börja.

Tabell för rankning av pokerhänder

HANDNAMN

DEFINITION/EXEMPEL

Royal flush

A-K-Q-J-T (alla kort i samma färg)

Straight flush (färgstege)

8-7-6-5-4 (alla kort i samma färg)

Fyrtal

A-4-4-4-4

Kåk

A-A-A-J-J (triss och par)

Färg

A-J-8-4-2 (alla kort i samma färg)

Stege

8-7-6-5-4 (kort i blandade färger)

Triss (set/trips)

A-K-5-5-5

Tvåpar

A-A-J-J-2

Ett par

A-A-7-4-2

Högt kort

A-Q-9-6-3 (olika färger, inte i följd, utan par)

 

Satsningsstruktur

Spelet Limit Hold’em inbegriper gränser som träder i kraft för varje satsningsrunda. Dessa gränser tillämpas i en tvådelad struktur, där den högre gränsen för satsningar vanligtvis är dubbelt så hög som den lägre satsningsgränsen. Dessutom bör det noteras att den lägre gränsen används i satsningsrundorna före floppen och satsningsrundan med floppen medan den högre satsningsgränsen används på turnen och rivern.

Gränserna dikterar såväl storleken på den inledande satsningen som görs under en satsningsrunda som satsningsstegen för höjningarna som därefter görs i samma satsningsrunda. I till exempel ett 1 $/2 $-limitspel kan den inledande satsningen på floppen bara vara 1 $, och om någon annan spelare höjer är den enda tillåtna höjningsstorleken totalt 2 $ (1 $ mer än den inledande satsningen).

OBS! Att ha en större satsningsstorlek i spel för de senare gatorna tjänar ett viktigt syfte, speciellt när potten fortsätter att växa från tidigare gator. Det gör det inte bara möjligt för spelare att mer effektivt satsa för skydd (genom att förhindra equity till deras motspelare och ge dem värre odds att syna än en liten satsning skulle), men gör det också möjligt för en spelares bluff att bli effektivare. Till exempel skulle deras motspelare behöva syna och vinna en högre andel av gångerna inför en större satsning än en liten.

Satsningstak

Liksom satsningsgränserna är strikt dikterade begränsas också antalet satsningar/höjningar som tillåts per satsningsrunda till vanligtvis 3 eller 4 höjningar efter den inledande satsningen. (Den här regeln beror i regel på de exakta reglerna på nätspelswebbplatsen där du spelar.)

Med det sagt tillämpas ett undantag till denna ”satsningstakregel” (något som beror på de exakta ”husregler” som är relevanta) när spelare är ”heads up”. Undantaget förekommer antingen efter att alla andra spelare har lagt sig i en hand och endast två spelare återstår, ELLER direkt från början av handen om korten inledningsvis endast delas ut till två spelare. Enligt detta undantag kan de två spelarna fortsätta att höja fram och tillbaka mellan varandra så mycket de önskar tills den ena av spelarna är allin.

Buyins, insatser och spelkontorekommendationer

Eftersom det finns satsningstak för satsningsrundor med gränser som dikterar satsningsstorlek och antal tillåtna höjningar mellan spelare är buyins i Limit Hold’em i regel obegränsade ‒ vilket betyder att du skulle kunna göra ett inköp för 1 000 000 $ vid ett 1 $/2 $-bord om du skulle känna för det!

När det gäller minimibuyin är det vanligtvis minst 10 gånger den lägre satsningen i spel med mindre insatser (dvs. speciellt i livespel), och 10 gånger den högre satsningen (eller ”big bet”) i spel med högre satsningsgräns. Se nedanstående tabell för minimibuyins som vanligtvis tillåts för olika insatser i Limit Hold’em.

OBS! Alla insatser i FLHE, inklusive mikroinsatser, hittar du normalt online. Om Limit Hold’em erbjuds i ett livesammanhang börjar insatserna vanligtvis vid antingen 1 $/2 $ eller 2 $/4 $.

Satsningsgräns

Lilla mörken

Stora mörken

Typisk minimibuyin

0,02 $/0,04 $

0,01 $

0,02 $

0,20 $

0,05 $/0,10 $

0,02 $

0,05 $

0,50 $

0,10 $/0,20 $

0,05 $

0,10 $

1,00 $

0,25 $/0,50 $

0,10 $

0,25 $

2,50 $

0,50 $/1,00 $

0,25 $

0,50 $

5 $

1 $/2 $

0,50 $

1 $

10 $

2 $/4 $

1 $

2 $

20 $

3 $/6 $

1 $

3 $

30 $

4 $/8 $

2 $

4 $

50 $

5 $/10 $

2 $

5 $

100 $

6 $/12 $

3 $

6 $

100 $

8 $/16 $

4 $

8 $

150 $

10 $/20 $

5 $

10 $

200 $

15 $/30 $

10 $

15 $

300 $

20 $/40 $

10 $

20 $

400 $

30 $/60 $

15 $

30 $

600 $

40 $/80 $

20 $

40 $

800 $

OBS! I tillämpliga fall, till exempel vid insatser på 3 $/6 $ och 5 $/10 $, avrundas lilla mörken normalt nedåt till närmaste dollar.

OBS! Kom ihåg att för limitspel syftar de insatser som anges på storleken på small bets och big bets och inte på mörkarna före floppen (som i No-Limit).

Beträffande föreslagna spelkontokrav kan spelare i regel köpa in sig i spel med högre insatser än normalt även om de har ett mindre spelkonto eftersom potter i limit poker är betydligt mindre än motsvarande potter i No-Limit- eller Pot-Limit-spel.

En vanlig rekommendation är att en spelare har ett spelkonto på åtminstone 300 big bets för insatsen oavsett vilken insats han/hon spelar med. Om du till exempel vill spela ett 1 $/2 $-limitspel (med en mörkerstruktur på 0,50 $/1,00 $) ska du ha ett spelkonto på 300 x 2 $ = 600 $. På samma sätt gäller att för ett spel som 2 $/4 $-FLHE ska du ha ett spelkonto på 1 200 $.

Spread Limit/övriga limitspel

I typiska limitspel finns det inga tells för satsningsstorlek på grund av de strukturerade gränserna för satsning. Emellertid finns det en form av Limit Hold’em där dessa tells fortfarande är uppenbara, och det är i en variant som kallas Spread Limit.

I Spread Limit ges spelarna valet att satsa eller höja med något av två fasta belopp. I till exempel ett ”1 $ till 5 $ limit”-spel kan spelarna satsa/höja nånstans mellan 1 $ och 5 $ i satsningsrundorna före floppen och satsningsrundan med floppen. Det här satsningsbeloppet fördubblas sedan på turnen och på rivern i de senare satsningsrundorna till mellan 1 $ och 10 $.

En annan variant av limitpoker inbegriper att ha olika satsningssteg/satsningsgränser för varje satsningsrunda i motsats till en satsningsgräns de första två satsningsrundorna och en annan för de två sista satsningsrundorna.

Fixed-Limit-spel är generellt sett mycket vanligare än Spread Limit-spel, och det sistnämnda har blivit en form av poker som mycket sällan spelas längre, särskilt de senaste åren.

Skillnaderna: limitspel kontra No-Limit-spel

Oavsett om du är på väg att gå över från Limit Hold’em till No Limit Hold’em (NLHE) eller tvärtom finns det många skillnader mellan de två som bör noteras. Om du använder en liknande strategi för båda två kan detta vara till nackdel på grund av skillnaderna i strategi som krävs genom att de två spelformerna har olika satsningsstrukturer.

 • Vikten av en enkelsatsning: Eftersom satsningsstorlekar inte ändras i Limit Hold’em kommer det att göra en kolossal skillnad för att förbättra din vinstfrekvens i den här pokervarianten om du slänger in en extra satsning så ofta du får möjlighet (genom en höjning, omhöjning eller checkhöjning, eller till och med genom att spela mot dig själv istället för att checka tillbaka) för att få värde! I livespel räcker det ofta med att gå med vinst på en big bet per timme för att få en hyfsad vinstfrekvens. Därför är det av mycket stor vikt att vinna på en extra satsning så ofta som möjligt. Samma sak gäller att också spara in på en satsning närhelst du har möjlighet: Om du förlorar på en satsning i ett läge där du låg efter ska du vara medveten om att det tar två satsningar för dig innan du börjar gå med vinst igen. Vinn på de där extra satsningarna när du kan genom att spela solid poker och fatta förnuftiga beslut. (Se de sista två huvudavsnitten i den här artikeln, som presenterar huvuddrag för strategier och ger strategitips.)

 

 

 • Namnet på spelet (och mörkarna): Om du skulle hänvisa till ett 1/2-NLHE-spel skulle mörkarna vara 1 $ och 2 $. Kom emellertid ihåg att för ett 1/2-limitspel är dessa siffror representativa för storleken på small bets och big bets och inte för mörkarna. För 1/2-FLHE är därför mörkarna 0,50 $ och 1,00 $, och big bet på 2 $ tillämpas i senare satsningsrundor.
 • Spänningen: No-Limit Hold’em är i hög grad ett spel med höga toppar och djupa dalar, och det är inte ovanligt att gå på flera buyin-swings (även för de bästa spelarna). Den berg-och-dalbana som den känslomässiga åkturen i det hela utgör kan vara väldigt betungande också! I jämförelse är limitspel mer som en karusell. Upp- och nedgångarna kommer inte i närheten av de för No-Limit, och vinsterna och förlusterna kommer mer gradvis. Om det därför finns en fisk vid ditt limitbord kan det i själva verket vara än mer fördelaktigt i det här fallet eftersom han/hon inte blir pank så snabbt. På liknande sätt gäller att om du inte känner dig så erfaren kan du sannolikt njuta av en längre session med din buyin än med din genomsnittliga No-Limit-session eftersom du undviker att spricka så snabbt.
 • Vinster: NLHE-vinster är i hög grad långsiktigt fokuserade. Genom ett tillräckligt stort urval kommer spelare att kunna se om de är vinnare eller förlorare (eftersom variansen och de enorma swings som spelare går igenom i slutändan jämnar ut sig) Vinstfrekvensen dikteras också av pottmanipulation och vissa viktiga aspekter som satsningsstorlek, gata för gata. För limitspel kommer de bästa spelarna att ta sig till toppen i spelet helt enkelt genom att spara in på en satsning eller göra en extra satsning så fort de får möjlighet till det. Det kommer att handla om de kortsiktiga besluten som gör mer skillnad för vinstfrekvensen än den långsiktiga variansen. I både NLHE och FLHE är det absolut möjligt att uppnå avsevärda vinster. Det är bara det att insatserna i limitkontantspel vanligtvis är mycket större än i deras motsvarigheter No-Limit-kontantspel (vilket bidrar till att göra 1 big bet/timme meningsfullt). När det gäller turneringar bör det noteras att limitturneringar fortfarande existerar, även om de är ganska sällsynt förekommande.
 • Implicita odds: Eftersom en spelare när som helst kan gå allin i NLHE-spel (där större satsningar är vanliga gata för gata ‒ och på ett exponentiellt sätt!) spelar implicita odds i högsta grad en stor roll i det här spelet eftersom du har möjlighet att få maximalt värde på senare gator om du tar dig dit. När det gäller limitspel är inte implicita odds tillnärmelsevis så värdefulla som uttryckta odds helt enkelt på grund av den begränsade satsningsstrukturen. (Se strategiavsnittet om ”Equity och pottodds” nedan.)
 • Starthänder: Som du kommer att upptäcka i strategiavsnittet varierar de mest lönsamma starthänderna i NLHE och Limit Hold’em dramatiskt. Den här situationen beror till stor del på den föregående punkten om implicita odds som framhölls. I NLHE får goda grannar och små par ett kolossalt värde när det gäller spelbarhet och potentiella vinster på grund av detta. I limitspel är det inget snack om att stora kort slår goda grannar av lägre valörer och andra liknande händer. Dessa senare händer kan emellertid absolut vara spelbara i position i flervägspotter.
 • Satsningsstorlek är irrelevant: På grund av att satsningsstrukturen i limitspel har fast begränsning går det inte att få någon ytterligare information om styrkan i någons hand i förhållande till storleken på insatsen som används (till skillnad från vad som är fallet i NLHE). Istället är den enda information som kan erhållas om någons hand huruvida en spelare satsar eller höjer kontra om han/hon checkar eller synar.
 • Skydda din hand: Återigen beroende på att satsningsstrukturen i limitspel har fast begränsning gäller regeln att du alltid ska skydda din hand och prissätta dragen (om du tror att du har den bästa handen). Men det här spelet är inte så lätt att bemästra i Limit Hold’em kontra det för No-Limit-spel på grund av de mindre begränsade satsningsstorlekarna med tak.
 • Bluffa: Efter hand som du höjer insatser i limitspel kommer du att upptäcka att bra spelare eventuellt kastar sina rivers trots de fantastiska odds som de sannolikt får om de då istället skulle syna. Faktum är att det är möjligt att de ibland lägger sig till överdrift i förhållande till de pottodds de skulle få om de synade. Till följd av detta kan det vara ett lönsamt +EV-spel att bluffa, även om det i allmänhet inte utgör en speciellt stor del av limitspel att bluffa, mot de rätta motspelarna och i de rätta situationerna. Detta gäller även när man använder sådana små (begränsade) satsningar i förhållande till storleken på potten. Kom bara ihåg att alltid göra bluffen trovärdig. Skillnaden i detta jämfört med NLHE är storleken på bluffarna och de påföljande bättre pottoddsen som din motspelare i allmänhet får för att syna. Följaktligen bör det noteras att bluffarna på rivern i limitspel inte behöver gå hem så ofta som de gör i No-Limit-spel för att vara lönsamma. Å andra sidan är det inte något man bör försöka sig på alltför ofta, men bara när rätt tillfälle ges.
 • Stackstorlek: I limitspel är stackstorlek (naturligtvis) irrelevant eftersom satsningsstorlekar och antal höjningar per satsningsrunda i allmänhet är begränsade. Därför kan bara ett visst antal big bets generellt sett förloras i en hand i ett limitspel. I No-Limit-spel, emellertid, spelar stackstorlekarna en mycket mer framträdande roll i spelet när det gäller att välja om och när man ska gå allin i tillägg till att välja storlek på sina satsningar och välja hur man ska gå vidare i olika satsningsrundor på grund av hänsynstaganden som behöver göras vad gäller stackstorlek. Det bör noteras att det kan finnas en viss ”intimideringseffekt” som kan uppnås om ens stack är (relativt) stor i endera av varianterna. (Dvs. föreställ dig den oro du kan sprida bland de andra spelarna om du går in med 10 000 $ vid ett 1 $/2 $-limitbord – bara för skojs skull och för att buyins vanligtvis är obegränsade!)

 

 

 

 • Vinstfrekvenser: På grund av de större gränserna och den lägre variansen är vinstfrekvenserna (i fråga om big bets/timme) i allmänhet mindre i Limit Hold’em jämfört med No-Limit. Som nämnts är en hyfsad vinstfrekvens i limitspel 1 big bet/timme, med den idealiska vinstfrekvensen nånstans mellan 1 och 3 big bets/timme. Å andra sidan är det i NLHE vanligtvis önskvärt med, och uppnåeligt för seriösa spelare, en högre vinstfrekvens på 3‒5 bb/100 händer i onlinespel och 5‒10 bb/timme i livespel. Det beror på den lägre vinstfrekvensen i limitspel som gör varje satsning så mycket mer värdefull! Följaktligen måste limitspelare ständigt hålla sig på sin vakt och vara fokuserade under hela sessionen eftersom varje satsning som vinns eller förloras, och varje beslut som fattas, gör en sådan stor skillnad!
 • Antal spelare/popularitet: Även om NLHE ganska förståeligt är populärare än dess limitmotpart fylls ändå borden för båda spelen vanligtvis upp till maximalt antal spelare när spel blir tillgängliga.
 • Vikten av TURNEN: Även om turnen är en avgörande gata i båda formerna av spelet är turnen ännu viktigare i limitspel på grund av det (marginella, men viktiga) ytterligare antalet big bets som vinns om du höjer turnen mot floppen. Samma princip kan tillämpas när du vill trebetta i en situation efter floppen när tillfälle ges. Sammanfattningsvis kan sägas att alla sätt du tar till för att vinna en extra satsning i limitspel är mycket viktiga för att gå med vinst i den här pokervarianten. I motsats till vad som är fallet med NLHE kommer du att se att turnen handlar mycket mer om ”pottkontroll”, eller ”bestämmande av stackstorlekar”. Dessutom kan man antingen höja floppen eller höja turnen, och i vilket fall som helst brukar man normalt också kunna bestämma storleken på stackar på rivern (på grund av de exponentiella ökningarna av satsningsstorlekar).

Strategin: Hur man går med störst vinst

Equity och pottodds

Limit Hold’em visar sig vara ett mattebaserat spel. Även om intervallanalys och andra kunskaper delvis kommer till hands (som alltid) kretsar mycket av spelet kring de begränsade satsningsstrukturerna samt huruvida du bör satsa på värde och skydd eller checka för pottkontroll.

Om du därför vet vad pokeroddsen bör ligga på kommer du att få ett försprång mot dina motspelare. Betydelsen av att förlita sig på implicita odds i limitpoker minskar avsevärt eftersom summan pengar som kan vinnas på framtida gator är något begränsad genom satsningsgränserna. Därför spelar uttryckta odds i det här spelet en mycket mer framträdande roll, och är relevantare när du gör beräkningar för att se om du får rätt pris för satsningen. (Om du emellertid behöver se om en extra satsning kommer att göra en syn +EV är det enkelt att beräkna detta eftersom det bara finns ett alternativ för satsningsstorlek.)

För att hjälpa dig räkna ut uttryckta odds i procentandelar är det viktigt att hänvisa till och studera följande oddstabell så att du kan avgöra huruvida du gör +EV-syner eller inte vid bordet.

 

Antal outs

Procent chans att förbättra

Turn eller river

Endast river

1

4,4%

2,2%

2

8,4%

4,3%

3

12,5%

6,5%

4

16,5%

8,7%

5

20,3%

10,9%

6

24,1%

13,0%

7

27,8%

15,2%

8 (öppet stegdrag)

31,5%

17,4%

9 (färgdrag)

35,0%

19,6%

10

38,4%

21,7%

11

41,7%

23,9%

12 (färgdrag + gut shot)

45,0%

26,1%

13

48,1%

28,3%

14

51,2%

30,4%

15 (färgstegdrag)

54,1%

32,6%

OBS! En ”out” är ett kort som hjälper dig förbättra till en bättre färdig hand än din motspelares. Med till exempel 4 till färg finns det 9 återstående okända kort som kan hjälpa dig att göra en färg. Därför har du 9 ”outs”.

Den här tabellen är ett mer exakt exempel på nånting som kallas ”Regeln för 2 och 4”, som säger att du ska:

 • Multiplicera antalet outs du har med 4 med två kort som återstår att dela ut; och
 • Multiplicera antalet outs du har med 2 med ett kort som återstår att dela ut …

… för att bestämma din ungefärliga equity (procentuella chans att förbättra din hand och vinna den) när du har en dragning. Om du inte har memorerat de exakta procentvärdena från ovanstående tabell kan du använda den här approximationsregeln som hjälp när du beräknar equity.

Efter att du bestämt din equity är det viktigt att relatera denna till de direkta pottodds du får för att avgöra om du får rätt pris för att syna.

Formeln för att bestämma pottoddsen är enligt följande:

Satsningsstorlek/(satsningsstorlek + pott)

Låt oss till exempel anta att följande förutsättningar ligger för handen för ett turnscenario:

 • En höjning före floppen
 • 2 synare (båda mörkarna kastade)
 • En satsning på floppen och en syn (den andra spelaren la sig)
 • En turnsatsning

Kom ihåg att för Limit Hold’em är turn- och riversatsningar dubbelt så stora som satsningar före floppen och satsningar på floppen. I fråga om ”big bets” skulle därför vår formel se ut enligt följande:

1 (turnsatsning)/(1 (turnsatsning)+ 3 (PFR och syner) + 0,75 (mörkar kastade) + 1 (satsning på floppen/syn))

Detta motsvarar en equity på 1/5,75 = 17,4% som krävs för en break-even-syn.

Om du skulle vilja beräkna implicita odds (förutsatt att du träffar ditt drag och kan vinna en riversatsning från din motspelare när du tar dig dit) skulle du helt enkelt lägga till en big bet till den andra delen av ekvationen. Följaktligen skulle erforderlig equity vara 1/6,75 = 14,8%.

Därför är det rätt agerande till och med att syna på turnen med ett färgdrag (19,6%) baserat på uttryckta odds förutsatt att du har en bra färghand när du träffar och att alla dina färgouts är rena outs.

Det är viktigt att studera oddsen (både för outs och pottodds) så att matematikberäkningarna sitter i ryggmärgen på dig under spelets gång. Det kommer att vara till enorm hjälp för dig, särskilt i limitpoker där oddsberäkningar har en mycket hög relevans. Vidare ska du, efter att du satt dig in i hur man beräknar ungefärliga vinstchanser och pottodds, även om det är ganska uppenbart, vara noga med att bara syna med dina drag när du har rätt pris.

Vikten av position

Liksom är fallet med alla former av poker behöver vikten av poker betonas för Limit Hold’em. Att bättre kunna manipulera storleken på potten efter att du sett hur din/dina motspelare agerat är alltid viktigt för att hjälpa dig vinna fler potter, vinna mer vinster och (mer specifikt) hjälpa dig uppnå den där extra 1 stora mörken/timme för att kraftigt påverka din vinstfrekvens.

Handstyrkor

I NLHE fortsätter en hand av hyfsad styrka att ha exceptionellt värde efter den första rundan av satsningar efter floppen eftersom storleken på satsningarna växer exponentiellt. På motsatt sätt gäller i limitspel att när du gjort en inledande satsning är det i allmänhet tillrådligt att hänga med hela vägen till rivern, men inte vara orolig för att lägga dig om du känner det som att du är slagen.

Känn dina motspelare

I Limit Hold’em är det extremt viktigt att känna till dina motspelares tendenser. Du har inga tells för satsningsstorlek att gå efter som är fallet med No-Limit-spel. Istället har du bara aggressiva ageranden (satsningar/höjningar) eller passiva ageranden (checkningar/syner) som du kan urskilja dina motspelare enligt och använda som satsningstells. Som en följd av detta kommer det att göra dina beslut enklare och bidra till ökad vinst på ditt långsiktiga spel om du är väl förtrogen med hur dina specifika motspelare kommer att spela vissa händer i förhållande till de alternativ för förutbestämda satsningar som erbjuds i FLHE. Denna punkt illustrerar också hur du inte bara ska fokusera på din egen hand och ditt eget spel när du spelar men även dina motspelares i ditt resonemang som du grundar dina beslut på.

 

 

Satsa för skydd/värde

Eftersom drag kommer att få bra priser i limitspel ska du nästan alltid överväga att satsa eller höja för värde om du tror att du för närvarande har den bästa handen. Om du spelar passivt genom att checka eller syna (så att gratis kort kan delas ut) med dina händer med bra värde innebär det katastrof för dig, speciellt eftersom drag till och med kan utmaningssatsa dig. Om du tror att du sitter med en bra hand ska du välja en aggressiv handlingslinje för ditt spel.

Bli inte förutsägbar

Känn dig fri att ibland variera handlingslinjerna för ditt satsande för vissa händer i syfte att balansera ditt spelande och bli oförutsägbar. Spela inte alltid vissa händer på samma sätt.

Strategi för Limit Hold’em: Gata för gata

Före floppen

 • Ha ett snävt urval starthänder: Det här tipset utgör den viktigaste punkten för avsnittet om före floppen. Som i alla former av Hold’em kommer du snabbt att bränna dina pengar om du spelar ett brett och löst urval starthänder. Istället bör du spela på den tajtare sidan och basera ditt urval av spelbara händer utifrån din bordsposition under handen. Även om satsningarna kanske inte är exponentiella (och misstagen inte så märkbara till en början) kommer du att försätta dig i många –EV-situationer om du spelar ett för löst urval starthänder och dra det kortaste strået mot andra motspelare som helt enkelt spelar ett bättre urval av starthänder än du (dvs. de kommer ofta att få dig ”outkicked”). Det bör även noteras att det också kommer att vara mest lönsamt vid lösare bord än vid tajta/tuffa bord att spela enligt en tajt strategi. Kom alltid ihåg att välja bord med omsorg så att du kan maximera dina vinster.

 • Starthänder: Liksom är fallet med No-Limit-spel är det bättre att spela ett tajtare urval av händer när du är i en tidig position, och ett bredare urval av händer när du är i position (närmare till höger om knappen). Med det sagt skiljer sig riktlinjerna för starthänder något från No-Limit-spel på grund av strukturen för begränsade satsningar och hur mycket pengar man generellt sett vinner på varje hand. Om du precis har börjat med det här spelet rekommenderar vi att du använder den här guiden från Pokerology.com som en strikt riktlinje för vilka händer du ska spela och från vilka positioner i Limit Hold’em.
 • Avvikelser från urvalet av starthänder: Allteftersom dina färdigheter och kunskaper förbättras ska ovan nämnda guide betraktas mer vägledande än tvingande. Den bör varieras i enlighet med ett antal ytterligare faktorer:
  • De allmänna tendenserna hos spelarna vid ditt bord att spela ett snävt eller löst urval starthänder.
  • Hur många spelare som är med i handen, både i fråga om de som (1) delats in i handen och (2) de som redan agerat innan dig
  • Tendenser före floppen hos de spelare som redan har gått in i potten innan dig i tillägg till vilken position de går in i potten från
  • Överväganden av motspelare som kvarstår att agera efter dig
  • Din bordsposition i handen

I allmänhet blir stora händer mer värdefulla ju färre spelare det finns vid bordet. Dessutom kan ett bredare urval av ”stora händer” än normalt inkluderas i den här kategorin med ett mindre antal spelare. På motsatt sätt gäller att med många spelare i en hand vid ett närmare fullsatt bord (dvs. en pott med många synare där endast en spelare har höjt) är det en ypperlig idé att syna med händer som goda grannar eftersom dessa händer floppar/spelar bra i flervägspotter.

 • Limpa in/syna kontra att höja: Ofta kan det vara förnuftigt att öppna/limpa in med mer spekulativa händer före floppen i förhoppning om att fler spelare kommer till en flopp (dvs. goda grannar och låga par) eftersom det många gånger är fler spelare involverade per hand än i No-Limit-spel. Naturligtvis ska du fortfarande ta hänsyn till motspelares tendenser och position. Med händer som spelar bättre mot färre spelare är det säkrare att höja med dessa händer för att försöka tunna ut fältet.

Dessutom bör det noteras att efter att du först pytsat in pengar i en pott (dvs. genom att limpa in med spekulativa händer) är det inte alltid nödvändigt att fortsätta se en flopp om det finns flera ageranden, till exempel en höjning och en trebettning, efter din inledande limpning.

I det här fallet är det möjligt att situationen inte är gynnsam för att fortsätta baserat på motspelarnas handstyrka jämfört med din position och sannolika equity-nackdel. Samma princip kan noteras för att kallsyna trebettningar: Hur bra kommer din hand att spela efter floppen i jämförelse med det sannolika urval som någon väljer att trebetta med? Var inte rädd för att mucka din hand i de tidigare satsningsrundorna om du tror att du ligger långt efter.

Floppen

 • Primära överväganden: Huruvida man ska fortsätta eller inte (såväl som på vilket sätt man ska fortsätta) efter floppen inskränker sig till en kombination av nyckelfaktorer, till exempel följande:
  • Antal spelare som såg floppen
  • Din bordsposition under handen
  • Dina motspelares tendenser
  • Styrkan i din hand
  • Den sannolika styrkan i dina motspelares händer
  • Floppens textur förutom hur detta eventuellt påverkas av olika turn/river-kombinationer
 • Hur stark din hand är: Hur du bestämmer dig för att agera kommer i hög grad att påverkas av hur stark din hand är efter floppen.
  • Om du har en mycket stark hand på ett mycket torrt bord är det troligen fördelaktigt att spela din hand långsamt och bara syna floppen för att höja på senare gator samt för att hålla andra motspelare (som sannolikt har få chanser att lyckas) med i handen. Med det sagt kan det hjälpa till att maximera värdet beroende på den exakta situationen och/eller hur svag din ”starka hand” är (dvs. tvåpar) om du spelar enkelt (genom att fortsättningssatsa, eller till och med checkhöjer) med specifika händer. Vi rekommenderar också att du satsar eller checkhöjer med starkare händer, till exempel triss, om det finns olika drag på bordet.
   • OBS! Beräkna alltid om det kommer att finnas fler +EV att höja floppen eller turnen med (när satsningarna är större) i förhållande till de läsningar du har på dina motspelare, och hur du förväntar dig att dina motspelare fortsätter i vart och ett av de två möjliga scenarierna.
  • Med bra händer, till exempel ett toppar med ett starkt sidokort, kan du ofta inta en handlingslinje av typen satsa-satsa-??? och bestämma på rivern hur du ska agera baserat på dina motspelares tendenser (passiva eller aggressiva) i förhållande till bordets runout.
   • OBS! Problem med sidokort kan bli mycket relevanta i Limit Hold’em. Du ska försöka försäkra dig om (eller åtminstone vara medveten om det faktum att det är till din fördel) att du har ett sidokort av hyfsad styrka som passar bra med dina färdiga händer om du intar en hyperaggressiv handlingslinje av typen satsa för skydd med händer som toppar.
  • Med medelstarka händer kommer det inte alltid att vara så tydligt vilket det bästa spelet kommer att vara. Det kommer att vara fördelaktigt att satsa om du kan få värde från din i turordning andra eller tredje sämre parhand ELLER om du kan få starkare händer (som svaga toppar) så att du kan lägga dig (om inte på floppen så kanske på en senare gata). Att spela aggressivt på det här sättet och hålla sig kvar i handen kommer också att vara ett överlägset alternativ om det finns färre spelare i potten. Den andra sidan av myntet är att du ska checka/lägga dig om du tror att urvalet händer hos en motspelare i handen är starkare än hos dig och du inte har en bra, ren dragequity OCH/ELLER om det finns flera motspelare där det är mycket troligt att du blir krossad. Om du inte kastar korten i dessa händer på floppen genom att gå in fullt passivt läge och bara syna ner med halvbra händer försätter du dig i utsatta lägen på senare gator. Som sammanfattning på detta avsnitt om mellanhänder är följaktligen den bästa handlingslinjen att följa i regel att antingen satsa eller ta sig ur handen med en läggning.
   • För starkare ”medelstarka händer”, till exempel toppar med svagare sidokort, bör du normalt satsa ut på floppen för att tunna ut fältet och för att få värde/skydd, och därefter fyra av åtminstone en till gata vid något tillfälle för att få värde.
  • Med drag kan det ofta vara rätt att syna ner i Limit Hold’em på grund av de exceptionella odds du kommer att få. Huruvida du ska lägga dig, syna eller höja är emellertid alltid helt beroende av en mängd faktorer, till exempel följande:
   • Styrkan i ditt drag (dvs. drag till de bästa händerna eller om det kan finnas bättre händer, om du tar dig dit).
   • Om du har några ytterligare outs till ditt primära drag (dvs. par plus färgdrag – i det här fallet skulle ditt par då potentiellt kunna göras bättre än en motspelares toppar med hjälp av tvåpar). Med dessa högequityhänder är vanligtvis hyfsade spel både att syna och att höja, även om det ena kan vara något mer +EV än det andra beroende på den exakta situationen.
   • Antal spelare i potten (såväl de som inte har agerat som de som redan har agerat).
   • Dina motspelares tendenser och hur du ska utnyttja dessa för att få ditt önskade maximerade +EV-resultat.
  • När det inte finns någon färdig hand är enda sättet att vinna att bluffa dina motspelare, vilket i allmänhet inte är tillrådligt i limitspel på grund av de höga odds de kommer att få. Det bör också noteras att bluffar bara fungerar när det finns färre spelare som är inblandade i en pott (eftersom det är mer osannolikt att någon spelare kommer att ha en hyfsad hand).
 • ”Hur kan jag få ut mesta möjliga värde?”: De bästa limitspelarna reflekterar alltid över hur de kan maximera sina vinster och begränsa sina förluster under handens hela förlopp. De gör detta genom att relatera styrkan eller potentialen i sin nuvarande hand till sina motspelares troliga urval av händer, och bedömer sedan vad den bästa handlingslinjen är. Spela inte alltid din hand enkelt om det kommer att finnas ett annat sätt att uppnå mer värde genom att spela halvdant.
 • Kom ihåg ökningen av satsningsgränsen i framtida satsningsrundor: Satsningsrundorna på turnen och på rivern kommer att medföra värdefullare/dyrare satsningar. Det ska du också ha i åtanke när du bestämmer dig för hur du ska agera. I många situationer är det troligt att turnhöjningar är lönsammare än flopphöjningar.
 • Pottens storlek: Kampen om större potter sker ofta med syner och/eller höjningar av andra spelare (på grund av de bättre pottoddsen de får om du satsar), medan det går att göra anspråk på mindre potter ‒ ibland utan konkurrens (dvs. om det är ett torrt bord och det inte finns nån som har nåt särskilt att komma med).
 • Var uppmärksam på fällor: Var alltid uppmärksam på risken att gå i fällor och att dina motspelare spelar stora händer långsamt för att maximera sin EV längre fram i handen. Reflektera över varför de spelar sin hand på det sätt som är fallet i förhållande till din upplevda kompetens av deras förmågor och de återstående bestämmande faktorerna för handen.
 • Höja floppen för att få ett gratis (billigare) kort: Om du sitter i en sen position och alla andra har satsat eller synat en inledande satsning kan det, med ett tillräckligt hyfsat drag, ofta vara fördelaktigt att höja i det här läget om du tror att de andra spelarna bara kommer att syna. Eftersom du var den som sist attackerade kommer motspelarna därefter ofta att checka till dig ”i flödet” på turnen, vilket ger dig utrymme att snabbt checka tillbaka eventuella turner du missar, eller att fortsätta satsa på turnkort där du träffar ditt drag. Effektiviteten i det här draget fås genom att satsningar är billigare på floppen än på turnen. Om du höjer floppen och kan garantera dig själv möjligheten att se ett gratis riverkort sparar du in en halv big bet varje gång du inte annars skulle ha synat en (större) turnsatsning med ditt drag. Du har då också chansen att vinna mer pengar de gånger du får handen du vill ha på turnen, och kan fortsätta att satsa hårt i position.

Turnen

 • Satsningarna blir dyrare: Turnen är ”vändpunkten” för beslutsfattande i en hand! Allteftersom priset på poker går upp på denna satsningsrunda är det viktigt att börja kasta kort om det behövs. Att alltid syna är ett recept på katastrof eftersom denna spelstil ofta gör att du förlorar som mest pengar! Om du har den bästa handen ska du försöka få värde med en satsning eller höjning. Om inte det är fallet ska du inte vara rädd för att kasta handen.
 • Maximera EV med starka händer: Om du har en stark hand är det ofta rätt metod att satsa och få mer värde. Från out of position kan det emellertid ibland vara fördelaktigt att gå in för en checkhöjning, speciellt med den större satsningsstorleken den här rundan. Det bör dock noteras att detta beror på din läsning av motspelaren huruvida han/hon kommer att satsa om han/hon checkas till. Att ge ett potentiellt gratis kort från att checka kan vara en katastrof om du skulle ha kunnat vinna en annan satsning genom att satsa och din motspelare synar.
 • Drag: Drag fortsätter att vara lätta att spela eftersom det vanligtvis handlar om ett enkelt matteproblem, nu med ett kort kvar att dela ut. Försök alltid att beräkna din equity med ”rena outs” (outs som inte bidrar till att din motspelares hand samtidigt blir ännu bättre). Tänk också på styrkan i ditt drag för att få den mest exakta uppskattningen av huruvida du ska fortsätta eller inte.

Rivern

 • Value betting mot att checka för att frammana en extra satsning: Om du tror att du antagligen sitter med den bästa handen bör du i de flesta fall välja att satsa på rivern. Även med händer som har tunnare värde finns det alltid möjlighet att du vinner genom att din motspelare felaktigt kastar korten i en något bättre hand tack vare den fold equity du får genom att satsa (även om det bara rör sig om en marginell fold equity i limitspel). Vid andra tillfällen, i synnerhet med fler av dina händer med ”visningsvärde”, kan det ibland även fungera med att checka för att försöka frammana en extra satsning från din motspelare (genom att få honom att bluffa). Om du väljer att checka för att frammana en extra satsning ska du dock se till att du vet huruvida din motspelare är den typ av spelare som kan följa handlingslinjen att bluffa rivers.
 • Bluffar kan fungera, men ska inte överanvändas: På grund av de ofta förekommande stora pottstorlekarna på rivern i förhållande till de små, begränsade storlekarna på satsningarna kan det vara svårt att framgångsrikt bluffa i Limit Hold’em. Att därför försöka sig på riverbluffar i FLHE är nånting som bara ska göras i undantagsfall. Limitspelare har fått lära sig under årens lopp att det innebär en stor tragedi att förlora en extra satsning (dvs. om de synar). Att emellertid förlora en hel pott (dvs. genom att kasta korten inför en riversatsning) är verkligen en stor tragedi! Ur bluffarens/satsarens perspektiv måste du emellertid inse att riverbluffar inte behöver fungera så ofta som du tror för att de ska uppvisa vinst på lång sikt. Om vi antar att potten är 7 big bets och du satsar 1 big bet är faktum att din bluff bara behöver fungera drygt 12,5% av gångerna för att uppvisa vinst på lång sikt. Mot bakgrund av all den här kunskapen ligger därför den verkliga nyckeln till att bluffa i timingen. Om du försöker att utföra en vältimad bluff ska den vanligtvis centreras kring några primära faktorer:
 1. Ha en tajt image för att få läggningarna när du behöver dem eftersom dina motspelare inte kommer att vänta sig att du bluffar så ofta, eller att du någonsin bluffar!
 2. Bluffa främst endast i Heads Up-potter. I annat fall är det svårt att få alla spelare att lägga sig inför en extra satsning.
 3. Bedöm dina handläsningsförmågor, sättet som handen har spelats på och din/dina motspelares tendenser om du tror att din/dina motspelare kommer att lägga sig inför en riversatsning, oftast för att de kommer att ha en för svag hand för att kunna fortsätta (men fortfarande en som skulle slå din). Fråga dig själv om det du försöker övertyga dig själv om under handens hela förlopp är trovärdigt och inte bara en fåfäng, sista ansträngning att förgäves vinna potten.
 • Var inte rädd för att kasta korten: Även om du ofta får ett fantastiskt pris för att syna en riversatsning finns det en skillnad mellan att syna för det mesta och att vara en som rakt av alltid synar satsningar på rivern och aldrig lägger sig. De där extra big bets kan göra att du sparar in på gångerna som du är nästan säker på att du är slagen, vilket kommer att göra en kolossal skillnad för din vinstfrekvens, och är ofta skillnaden mellan bra spelare och mycket bra spelare! Använd dina handläsningsförmågor och kunskaper om din motspelare för att göra det lättare för dig att avgöra när du behöver göra en tuff läggning. (Men återigen behöver påpekas att du för det mesta troligen kommer att syna på rivrar – bara inte nödvändigtvis med 100 procents frekvens.)

Sammanfattning

Även om det förvisso finns djup i reglerna och vinststrategierna för Limit Hold’em är spelet enkelt att spela och har många positiva egenskaper, särskilt om du är ny på poker och precis har börjat med det:

 • Limitspel hjälper dig att undvika att spricka så snabbt tack vare strukturerna för begränsade satsningar så att du oftare får glädje av längre sessioner.
 • Du behöver inte oroa dig för invecklade, specifika NLHE-strategiska koncept – det största bryderiet består i att avgöra vilka satsningsstorlekar som ska användas i olika situationer.
 • Limitspel gör det möjligt för dig att snabbt sätta dig in i de grundläggande koncepten i poker (till exempel pottodds och enkla matematiska beräkningar) i ett mer okomplicerat pokersammanhang än för ett No-Limit-spel.

Även om Limit Hold’ems popularitet har sjunkit under åren och spelformen har fått lämna plats för dess broderspel (NLHE) och andra speltyper som PLO är det fortfarande i högsta grad möjligt att prova lyckan och åtnjuta fördelarna med den här tidlösa varianten!

Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.