Termen Equity i poker refererar till andelen av potten som är din. Det är baserat på din övergripande chans att vinna vid den tidpunkten. För att förenkla är det i princip den procentuella chansen att du vinner vid en uppgörelse i slutet av spelet. Din equity varierar ofta från en stund till nästa allt eftersom rundan närmar sig slutet. 


Fold Equity tar “equity” begreppet ett steg längre och referear till beloppet en spelare kan vinna genom att betta eller höja insatsen och därav få motståndaren att lägga sig. 
Till exempel, om spelare 1 har 75% equity (chans att vinna handed) på denna rundan, och spelare 2 har 25% equity.

Om spelarna gick all in i detta läge och satsade hela sitt kapital skulle seplare 1 vinna handen 3 av 4 gånger. 


Om spelare 1 bettar (eller höjer) och därigenom får spelare 2 att lägga sig, vinner han 25% av kapitalet genom fold equity, och får hela nuvarande potten.
 

Aggression I Poker: Varför Är Fold Equity Viktigt? 


Många som lär ut poker visar upp en 4kvadrat som illustrerar de vanligaste kategorierna av spelstilar: 
 

 

Poker Playing Types Chart

 

Rankning av spelstilarna:
1.    Tight-Aggressive
2.    Loose-Aggressive (men inte överdrivet galen)
3.    Tight-Passive
4.    Loose-Passive

 

Du kommer märka att de aggressiva spelstilarna rankas högst på 1a och 2a plats, medans de mer passiva spelstilarna rankas på 3e samt 4e plats. Vad beror detta på? 
Genom att betta passivt (dvs. check and call) är enda sättet att vinna genom att spela till uppgörelsen i slutet där kort visas och alla spelare har realiserat sitt kapital. 


Med den aggressiva spelstilen (dvs. bettar och höjer) lägger man till ett vinstsätt genom att höja bettet så mycket att motståndaren lägger sig. Med denna metoden är det därför inte nödvändigt att komma till slutet av rundan för att realiserar sitt kapital.  


Genom att pressa sin motståndare till att lägga sig, får man sitt kapital och vinner hela potten med en gång. 
 

Fold Equity: Vikten Av Att Semi-Bluffa 

 

Poker Table

Fold equity kan vara en kraftfull strategy för att pressa din motståndare att lägga sig även med en bättre hand. Denna strategi med att semi-bluffa funkar för alla händer men kanske speciellt för svaga händer som inte har någon chans att vinna vid en uppgörelse i slutet av spelet. 


(Semi-Bluff – inget bra värde på handen nu, men det finns potential att förbättras vid senare dragningar, som en straight eller en flush.)
Tänk dig följande: Du öppnar med 8-7 från botten: small blind lägger sig och big blind synar. Floppen visar 6-5-2 med varierade kulörer. Du bettar i floppen av den oavsultade dragningen och big blind synar. Kortet visar en tia och du bettar igen. 


Här vinner du genom fold equity då din motståndare lägger sig och du vinner hela potten och låter dörför inte din motståndare realisera sitt kapital. För nuvarande hade du enbart 8a högt vilket betyder att det är en stort chans att din motståndare som la sig hade haft en bättre hand. 


Om vi tar en titt på någa av de händer som den där Villain kan ha lurat till sig och kapitalet på din hand versus deras: 
•    87s vs AQo / A2o / A5o: 32% vs 68%
•    87s vs 85s: 18% vs 82%


Tänk på hur många höga kortkombinationer som den där Villain kan ha lurat sig till här – flera ess-kombinationer eller en broadway-kombo som AQo. Tänk nu också på marginalen Villain kunde göra genom att få motståndare med par i 2or eller 5or att lägga sig. 


Genom att satsa och få din motståndare att vika, får du med dessa händer hela 68% av kapitalet som din motståndare annars hade vunnit! Och ifall din motståndare hade ungefär 85, tjänar du hela 82% kapital genom fold equity eftersom ditt spel tvingar motståndaren att avstå sitt innehav. 


Som du märker, så är att semi-bluffa en excellent strategi att känna till. Du kan antingen få din motståndare att lägga sig nu och vinna potten eller genom att förbättra din hand vid nästa dragning och på så sätt vinna uppgörelsen i slutet av spelet. 


Semi-bluffande drag kan också hjälpa dig att balansera ut bettingstorleken. För mer tips och tricks angående semi-bluffing, kan du läsa en tidigare artikel på samma ämne: 
https://www.888poker.com/magazine/strategy/poker-bluff/semi-bluffing
 

Fold Equity: River Bluff

Strategin med fold equity fungerar inte enbart för innan floppen, under floppen eller i vändsituationer – det kan appliceras på sista kortet (river) också!


Vid sista kortet har all equity redan realiserats, vilket innebär att (såvida det inte är en splitt situation) har en spelare den bästa handen med 100% chans att vinna vid en uppgörlse och den andra spelaren har den sämre handen med 0% vinstchans. 


Det kan därför vara till stor fördel att bluffa vid sista kortet om du kan lyckas få din motståndare att lägga sig! Genom att spela aggressivt och satsa eller höja i detta läget, kan du vinna 100% av Villains kapital i potten om du lyckas få dem att lägga sig. 


Som du märker är fold equity en genialisk strategi som du inte får missa! Om du kan lura din motståndare, som har en bättre hand, till att lägga sig kan du vinna mycket pengar.
 

poker player

Du kan förstås inte bara gå runt och betta dig till detta vid varje hand, då kommer du öppna upp för misstankar. Men du kan använda dessa blufftips för att guida dig i rätt riktning för när du ska bluffa.


Konsten Att Bluffa: Välj Rätt Betstorlek

Eftersom equities inte är fullt realiserade vid floppen eller vid tillfället när du väljer att satsa kan du använda följande ratios för att guida dig: 


•    Flop: 1 value hand: 2 bluffs / semi-bluffs
•    Turn: 1 value hand: 1 bluff / semi-bluff
•    River: 2 value hands: 1 bluff


För sista kortet (river) när all equity är realiserad är det mycket lättare att avgöra din betstorlek beroende på de exakta värdet och bluffkombinationer som du bettar med. (Du kan läsa mer om detta i artikeln om bet sizing (betstorlek.)


Vid sista kortet (river) vill du betta alla gånger som har chans att slå din motståndare mer än 50% av gångerna som de synar. (Detta kan leda till att tröskeln för att vara med i turneringar kan öka med närmare 60%, på grund av att spelare håller ett högt värde för att försöka hålla sin ledning). Denna siffra kommer hjälpa dig att bestämma vilka värdekombinationer du ska sattsa på. 


Nästa steg är att räkna ut vilket betstorlek som är bäst och hur många bluffar du kan göra med denna bettstorleken för att fortfarande hålla dig i balans. Om du vill lägga ett större bet kan du använda dig av fler bluffkombinationer.

Om du inte har lika många bluffar i sista dragningen kan du använda dig av ett mindre bet. 
Använd tabellen nedan för att lättare illustrera exakt ratio:
 

 

fold equity chart

Notera: För dem som är intresserade av bakomliggande uträkning för hur ofta man bör bluffa vid sista kortet, kan följande formula användas:
(betstorlek) / (betstorlek + pengar i potten)


Till exempel: om någon bettar $25 i en pott med $100 (så den nya potten blir $125) så blir formeln ($25) / ($25 + $125) = 16.6% för andelen bluffar du kan göra vid en riverkortet när du bettat 25% av potten. Sen kan du enkelt ta 100 % - 16.6%= ~83% för att lista ut hur många händer i din river bet range som borde ge värde.


Hur Man Räknar Ut Fold Equity 


Nedan är en formula du kan använda för att hjälpa dig att med ditt totala kapital relativt till betet och att vinna fold equity: 


Din hands nuvarande equity + (% Villain Folds) * (Villain’s Equity) = Din totala equity 


Med andra ord, ifall du har 25% chans att vinna handen och du tror att Villain kommer lägga sig 50% av gångerna du bettar, kan du genom att ta med fold eqity i beräkningen göra ett bättre estimat. 


25% + (50%)*(75%) = 62.5% equity


Som du ser i vårt exempel ovan, hoppar din hands equity från 25% till 62.5% enbart genom ditt bet! 


Desto större chans det att att din motståndare lägger sig, desto högre fold equity kommer du att ha när du satsar. Denna ökande fold equity kommer så småningom leda till att din totala equity ökar också. 


Men om dina motståndare kommer lägga sig eller inte beror på vilken typ av spelare dem är, men mer om detta senare! 
 

Fold Equity Räknare: Vad Är Det Och Hur Används Den 


Fold equity räknare, som detta gratis verktyg, hjälper spelare att avgöra hur ofta deras motståndare måste lägga sig för att det ska bli lönsamt när de går all-in (som bet eller höjning).


Detta verktyg är speciellt användbart när man semi-bluffar med någon sort av dragning och används ofta vid floppen eller vid turn som en Cbet, check-raise, eller som en bet/3bet shove line.


Det finns fyra bestämmande mätvärden som används se vad som krävs för en ”Villain Fold %”:

Building Blocks

1.    Pottstorlek innan du går all-in: Detta talet ansvarar för alla pengar som redan finns i potten innan ditt bet eller höjning. Preics innan du går all-in. 

2.    Hur mycket du kan syna: Detta värde refererar till summan du behöver för att syna och matcha din motståndares bet i nuvarnade runda. (Detta är 0 ifall du går all-in när det är din tur först eller efter att din motståndare har checked.)

3.    Hur mycket går du all-in med: Den totala summan du har kvar i din stack när du går all-in (efter bet du redan har gjort den rundan) 

4.    Beräknad % equity när du blir called: Från detta tar du ditt kapital och jämför med det antal händer din motståndare skulle kunna calla dig med (INTE bara de händer som de för närvarande kan ha). Du kan använda equity räknade som Equilab, Flopzilla, Poker Cruncher, eller andra räknade som du hittar i din poker tracking software. 

Exempel: om du potten vid floppen är $100, du bettar $50, din moståndare höjer till $150 och du går in för $500 totalt, kommer värdet för #1 vara ($100 + $150 + $50 = $300), vilket lämnar $100 ($150 - $50) för värdet #2, och $450 ($500 stack innan flop betting - $50 för ditt initiala flopp bet) för värde #3
 

Fold Equity Räknare: Användning 


här är ett knep för att sätta det "fold%" talet/svaret du får i praktiskt bruk efter att du har matat in de nödvändiga talen i denna gratis räknare, free fold equity calculator : 


1.    Ta antalet kombinationer du tror Villain kan syna dig på and multiplicera det med 1.X, där ”X” motsvarar % tid Villain behöver för att lägga sig (dvs. ifall Villain behöver 25% för att lägga sig, blir det 1.25) 
2.    Subtrahera värdet för handkombinationerna från produkten ovan. 


3.    Om du tror att Villain kommer lägga sig i så många handkombinationer kommer din all-in vara lönsam.


Exempel: Räknaren visar att Villain måste lägga sig 25% av gångerna du går all-in för att det ska vara lönsamt för dig. Du tror att han kommer syna dig med 20 olika handkombinationer. 


1.    20 x 1.25 = 25 kombinationer totalt
2.    25 kombinationer totalt – 20 synande kombinationer = 5 andra kombinationer 
3.    Om du tror att Villain kommer lägga 5 händer (hur han än spelar sin hand upp till denna tidpunkten), så kommer din all-in vara lönsam. 

Desto mer du använder fold equity räknare för olika situationer, desto mer kommer du vänja dig vid siffrorna du får och därigenom kunna anpassa dina semi-bluffningar till rätt tillfälle. 


Vanliga Situationer För Att Vinna Fold Equity
Body Builder

Varje betting serie är antingen ett bet eller en höjning som hjäloer dig att vinna fold equity (förutsatt att din moståndare lägger sig åtminste viss % av tiden)
Här är en lista med de vanligaste platserna en aggresiv bettingserie kan hjälpa dig att vinna potten och fold equity.


1.    Preflop Raise (PFR): Limping (bara att syna big blind) är inte en vinnande strategi eftersom den inte bygger upp en pott, och därigenom inte vinner fold equity. Det gör det möjligt för big blind att bättre förverkliga sitt eget kapital gratis. Att komma in för en höjning men under preflop-action betyder det att andra spelare alla kan lägga sig och du får potten omedelbart innan någon har hunnit betta! När du går in i en pott, gå in med en höjning. Denna PFR är speciellt bra och tillämpbar för pokerturneringar, i fallet med öppen all-in när man är short-stacked. 

2.    3bet+: I samma kategori som preflop höjningar finns också re-raises+efter den initiala höjningen 

3.    C-Betting: Drag där du höjer innan floppen, och sen skjuter iväg ett bet på floppen också. Forstättnings betting” kan också göras senare i spelet, så som när en är dubbel barrelling eller trippel barrelling (Följande bet på all tre postflopps). Detta kallas även för ”Försenad cbet” om den som höjer, höjer innan checks genom floppen och det är dens tur att betta på rundan. 


4. Probe Betting: När en annan spelare höjer innan floppen i position, checkar när floppen kommer och du (som inte är i position) bettar på turn. Att se din motståndare inte betta på floppen kan betyda att de har en svaga eller att de inte lyckats träffa något på brädan. På Turn, om dina kort kopplar ännu mer med korten på brädan kan en bra sized (passande storlek) probe bet sätta press på din motståndare, och kanske till och med få dem att folda.

5. Check-Raising: När du inte är i position kan det vara ganska så svårt att spela händer lyckosamt, speciellt på turn-kortet. Om du bara synar på en turn-bet (utan att få de rätta uttalade oddsen så kanske du ändå kan få de rätta implicita oddsen), kan det ändå vara svårt att få värde på rivern om du lyckas träffa din hand. Donk-betting (Att betta mot en motståndare på de senare korten när en annan spelare har börjat bettingen) är inte så konventionellt och kan också vara utnyttjbart och svårt att balansera.

Tyvärr är det så att om du, med din hand synar på turn och förbättrar din hand och sen checkar din motståndare inte har någon garanti för att han kommer att betta så att du får det nödvändiga beloppet för att det ska bli lönsamt.

Därför kan check-raising utanför postion med vissa händer på floppen eller turn hjälpa dig få fold equity. Det kommer även hjälpa dig att ta initativ i handen och tillåta dig att bluffa eller value betta senare korten om du skulle vilja det (beroende på om dina kort träffar).


Kom Ihåg Spelarstilarna: Har Du Fold Equity? 


Som nämnt ovan, fold equity (och senare ”total equity”) som du har ökar när sannolikheten för att din motståndare lägger sig på ett bet eller höjer också ökar. 


Det kan vara väldigt fördelaktigt att bluffa mot vissa av spelarstilarna (nit/weak/passive/straightforward), speciellt på floppen eftersom deras höga sannolikhet att lägga sig ofta. 
Mouse dressed as a poker player

Ditt fold equity kan minska väsentligt mot andra spelarstilar (exempelvis: syn-stationer) eftersom dem sällan kommer lägga sig vid ett bet eller en höjning. 


Det är viktigt att inkludera din moståndares exploaterande tendenser i beräkningen och anpassa ditt spel och hur du bygger upp dit bet därefter. 


Några andra överväganden för att avgöra huruvida en satsning / höjning skulle ha lika stort kapital inkluderar:


•    Ens stack storlek relativt blindsen: Denna faktor är speciellt tillämpar i turneringar där spelare är mer benägna att öppet gå all-in innan första floppen. Om smallblind spelaren har 3bb och draget får honom att lägga sig, har han troligen inte mycket fold equity om han går all-in på grund av den stora kostnaden som the big blind skulle få för att syna.

•    Pott odds och bet storlek: Generellt synas små bet oftare medans stora bet synas mer sällan. 

•    Effektiv Stack Storlek: Bara för att du har $1,000 i ett $1/2$ spelar betyder inte det att alla andra har lika mycket. Räkna alltid med andra spelares stack storlek och hur de kan förändras (både i direkt storlek och relativ storlek jämfört med potten) allt eftersom spelet går.  


Fold Equity Summering 


Att spela aggresivt och få andra spelare att lägga sig på grund av dina bet eller höjningar är ett kraftfullt verktyg att använda sig av. Genom att få din motståndare att lägga sig och vinna potten, får du på så sätt ett extra sätt att vinna potten utöver att vänta till slutet.


För att förbättra ditt spel ännu mer, läs igenom de kompletterande artiklarna som finns länkade: bet sizing, semi-bluffing, och bluffing. Det kommer hjälpa dig förstår ytterligare concepts som är kopplade till fold equity, eftersom de går i linje med en aggressiv spelstil.
 

About the Author
By
Matthew Cluff är en pokerspelare som specialiserar sig på 6-MaxNo Limit Hold’em-spel. Emellanåt skriver han onlinepokerinnehåll åt olika sajter.
Related Content
Den Ultimata Guiden till de Bästa Starthänderna i Poker

Bästa Starthänderna: Guide

Vivi Salibas 4 bästa pokertips för stå ut när det går dåligt!

Vivi Salibas 4 bästa pokertips för stå ut när det går dåligt!

Lär dig att förvandla dina Pocket Aces till konsekventa vinnare!

Pocket Aces

Kicker i Poker – Den Ultimata Guiden

Kicker i Poker – Den Ultimata Guiden 

Regler för Mucking i Poker

Regler för Mucking i Poker

Hur man Spelar Stud Hi-Lo 8 eller Högre

Stud Hi-Lo 8 eller Högre: Regler och Tips

Hur Man Hanterar Pokernedgångar

Hur Man Hanterar Pokernedgångar

Din Fullständiga Guide för Pai Gow Poker

Guide Pai Gow Poker

Hur man Hanterar Bad Beat i Poker

Hantera Bad Beat

20 Avancerade Poker Tips Som Höjer Ditt Spel Till Nya Nivåer

20 Avancerade Poker Tips