Som turneringsspelare kan vi ibland känna oss pressade att agera tidigare i turneringen än vi helst skulle vilja. Läget är kanske inte perfekt, men vi märker att nivån på mörkarna stiger snabbt. Om vi inte tar tillfället i akt kanske vi plötsligt sitter där med en hopplöst kort stack.

Om vi aldrig behövde oroa oss för att få slut på marker skulle vi kanske avstå det där marginella tillfället vi får och vänta in ett starkare läge.

Tyvärr fungerar det inte så i turneringspoker. Vi kan inte hålla på och spela enstaka händer helt avskilt. Vi måste väga in något som kontantspelare inte behöver bry sig om – vår turneringsmedverkan.

I det bästa beslutet vid turneringsbordet beaktas alltid de faktiska stackarna och mörkarnas nivåer. För oss är det viktigt hur ”välmående” vår stack är i förhållande till mörkarna, eftersom det är vägledande för vår strategi. Tänk om det ändå fanns en formel för att beräkna detta …

Det gör det faktiskt – den kallas vanligen M-ratio (M-värde), eller bara M kort och gott.

M Ratio – Beräkningen

Idén bakom M är att ta reda på hur många rundor vi klarar med utgångspunkt från den aktuella storleken på vår stack och på mörkar/anten.

Formula

Låt oss se om vi kan räkna ut vårt M för ett enkelt turneringsläge.

Fråga: Vi har 1 000 $ i vår stack. Lilla mörken är 10 $, stora mörken är 20 $, antena är 1 $ och antalet spelare är 10. Vad är vårt M?

Vi lägger helt enkelt in relevanta värden i formeln. ”Anten” står för det totala antal anten som spelas under ett varv och beräknas därför enligt följande:

Antepris * antalet spelare

Vi vill veta hur mycket vi betalar för anten under hela varvet, inte bara värdet på en enskild ante. Om en enskild ante i vårt fall är 1 $, och vi måste betala det tio gånger per varv, betalar vi alltså sammanlagt 10 $ i anten per varv.

M = 1 000 $ / (10 $ + 20 $ + 10 $)
M = 1 000 $ / 40 $
M = 25

Ett M på 25 betyder i princip att vi kan klara oss ytterligare 25 varv, förutsatt att händernas struktur inte förändras. Vilket den givetvis gör, eftersom nästa mörkennivå strax kommer och då reduceras vårt M betydligt.

Att ha ett M på 25 i en vanlig turnering är alltså inte samma sak som att ha ett M på 25 i en ultraturboturnering. Mörkenstrukturen måste beaktas.

Fatta beslut med hjälp av M-värdet

Nu har vi räknat ut vårt M-värde, men enbart detta är inte särskilt användbart. Hur kan vi använda vårt M-värde som vägledning för vår strategi i en turneringsmiljö?

I sin bok Harrington on Hold'em gav Dan Harrington några grova riktlinjer för bedömning och användning av M. Han definierade flera zoner där M-värdet kunde sjunka och beskrev vilken strategisk inriktning vi därför skulle ha.

M är större än 20 – den gröna zonen: Med ett M som är större än 20 har vi som regel förmånen att välja vilken stil vi vill, antingen konservativ eller aggressiv. Vi har tid att vara tålmodiga och vänta på starka händer, men vi har också friheten att chansa med lite mer spekulativa händer och spela aggressivt. Att ta några förluster är inte ett jätteproblem i det här läget, och de faktiska stackarna är ännu tillräckligt höga för att tillåta oss en större räckvidd under vissa omständigheter.

M är 10–20 – den gula zonen: Nu börjar vi känna av tidspressen en aning. Vi måste börja söka tillfällen att vara med och spela om händer. Några av de mer spekulativa händer vi kunnat spela i den gröna zonen är nu kanske inte lika spelbara. Detta beror på att den faktiska stacken har minskat.

M är 6–10 – den orange zonen: Här ökar trycket, och vi vill undvika att göra av med marker i onödan. Nu börjar det bli riskabelt att kallsyna. Vi bör främst fokusera på att vara första spelare som involverar sig i potten när tillfälle ges. Om vi öppningshöjer har vi större förväntningar på extra värde av att andra lägger sig. Det är värdefullt i detta läge, då varenda marker räknas.

M är 1–6 – den röda zonen: Nu har vi kommit till det som kallas push/lägg-nivån i turneringspoker. Vi har bara två alternativ i det här läget: gå all-in eller lägga oss.

M är mindre än 1 – dödzonen: Den här zonen bör vi undvika till varje pris. I det här läget beror nästan allt bara på turen. Vi vill att vår turneringskarriär ska bygga på skicklighet, inte tur. Vi bör söka efter ett tillfälle att vara först med att gå all-in, och sedan hoppas på turen. Spelare har gått vidare och vunnit stora turneringar även efter ett besök i dödzonen, så allt hopp är inte ute. I de flesta fall är dock detta slutet på vår turneringsmedverkan.

Justering för bord med färre spelare

M-beräkningen fungerar för bord av alla storlekar. Antalet varv som återstår förändras inte så mycket av antalet spelare vid bordet. En liten förändring sker eftersom vi lägger ett annat belopp på anten, så vi har lite fler varv kvar om man antar att antalet spelare blir färre. (Som regel blir antalet spelare färre först när man börjar närma sig finalbordet. Vi kommer oftast att spela turneringar med maxkapacitet.)

Är det då samma sak att ha ett M på 5 vid ett bord med 5 spelare som vid ett bord med 10 spelare? Nej, inte direkt. Även om det inte är någon större skillnad mellan antalet varv som återstår, så har vi dubbelt så många tillfällen att spela en hand med 10 spelare vid bordet.

Till hjälp med att hantera detta kan vi använda vad som kallas effektivt M. Detta beaktar behovet av att fatta snabbare beslut när färre spelare är kvar vid bordet. Vi kan kalla standardvärdet för M-beräkningen enkelt M.

Förhållandet mellan dessa två är följande:

Förhållandet mellan dessa två är följande

Vi tar i huvudsak en procentandel av ett enkelt M baserat på hur ”fullt” bordet är, med utgångspunkt från att ett fullt bord har 10 spelare. Om en spelare har ett enkelt M på 10 vid ett bord med 5 spelare har denna alltså ett effektivt M på 5.

Vi provar att få ihop det hela i en räkneuppgift.

Uppgift: Den faktiska stacken är på 1 000 $. Mörkarna är på 20 $/40 $ med anten på 2 $. Bordet har 5 spelare. Beräkna enkelt M och effektivt M.

Okej, det här klarar du förhoppningsvis själv. Beräkningarna är följande:

Enkelt M

1 000 $ / (20 $ + 40 $ + (2 $ * 5))
1 000 / (20 $ + 40 $ + 10 $)
1 000 $/ 70 $

Enkelt M = 14,3

Effektivt M

14,3 * (5/10)
14,3 * 0,5

Effektivt M = 7,15

Så nästa gång vid pokerbordet bör vi försöka vara medvetna om vårt M-värde. Använda det som vägledning för den strategi vi ska tillämpa i ett givet läge under turneringen.

Chad Holloway vann ett WSOP-armband 2013 och har arbetat som chefredaktör och livereporter för PokerNews.