Poker är i grund och botten ett spel om insatser. Visst, det är också ett spel med kort och ett spel med människor. Men när vi skalar bort allt annat handlar det om betting. Vi vill satsa det perfekta beloppet, när vi har den bästa handen och kasta korten när spelet inte är till vår fördel.

Låt oss ta det ett steg längre och ställa följande fråga:

Hur vet vi när vi ska satsa?

Vad tror du?

Ett vanligt svar är "satsa när vi tror att vi har den bästa handen". Det är delvis sant, men är bara en liten del av helheten egentligen. Genom att få större detaljförståelse av våra skäl till satsningen kan vi fatta bättre beslut, mer konsekvent. Om vi tänker på en av huvudanledningarna till att satsa – värdesatsning.

Värdesatsning

Värdesatsning är lätt det viktigaste skälet till att satsa. En "värdesatsning" innebär en satsning med en hand med förväntan att bli synad av sämre händer. En stor del av våra poker vinster genereras på detta sätt, särskilt vid lägre gränser.

Föreställ dig att vi har följande hand på river där vi är sist att agera ...

Föreställ dig att vi har följande hand på river där vi är sist att agera

Bör vi satsa rivern här? Det är sant att vi inte har nämnt en rad viktiga funktioner här t.ex. markerhögsstorlek, pottstorlek, pokersatsningsaction eller vilken typ av motståndare vi möter. Allt detta är väldigt viktiga bitar när du fattar ett värdesatsningsbeslut. Men förhoppningsvis inser du intuitivt att vi troligen bör satsa här. Vi har en topphand, ett riktigt monster relativt sett, och kan synas av massor av sämre händer. I de flesta fall skulle det vara ett misstag att inte satsa här, vi skulle vara "missa värde".

Men vänta lite ... är det inte möjligt att vår motståndare skulle kunna ha en stege här? Vi kanske värdesatsar vår topphand och förlorar en massa marker mot en lurig motståndare som sitter på stegen. Så ska vi syna och spela säkert? Vad tror du?

Spelare gör ofta misstaget att syna när det finns en chans de kan besegras, de blir helt enkelt rädda. De missar en enormt vinstgivande pokersatsning baserat på en liten och inte trolig chans att deras motståndare kommer att besegra dem. Detta leder oss in på vår regel för värdesatsning –

För att kunna värdesatsa måste vi vinna över 50 % av gångerna när vår motståndare synar.

Vi bör kunna dra två viktiga slutsatser från denna regel.

  1. Vi måste inte alltid ha den bästa handen när vi blir synade. Enligt regeln är det korrekt att värdesatsa även om vi bara har den bästa handen 51 % av gångerna vi blir synade.
  2. Vi behöver inte alltid satsa i situationer där vi har den bästa handen. Vi kanske märker att vårt bottenpar är bra på rivern i 60 % av fallen i en viss situation. Men om vi satsar kanske vi bara vinner 10 % av gångerna när vi blir synade. Vi kollar. Värdesatsningen kommer att vara en förlorande spelstil även om vår motståndare visar oss en sämre hand 10 % av gångerna och vi tar potten.

Tänk efter

Processen som beskrivs ovan kommer inte att vara automatisk. Den kräver medveten eftertanke gällande följande -

  1. Vilken typer av händer har våra motståndare?
  2. Vilka typer av händer kommer våra motståndare att syna med om vi satsar?

Den första frågan kan vi oftast få svar på genom att tänka noga på vilka olika åtgärder de har tagit under en hand. Vi kanske upptäcker att vissa innehav är mycket osannolika eftersom de skulle ha kastats vid tidigare gator eller valt ett annat alternativ. Vi kommer sällan att kunna räkna ut exat vilka två kort vår motståndare sitter inne på men med lite slutledningsförmåga bör vi kunna sätta dem inom ett uppskattat intervall av innehav mellan tummen och pekfingret.

Detta är en viktig kunskap för pokerspelare och det påverkar i hög grad hur lyckade satsningarna blir. Naturligtvis kräver denna process lite övning och vi måste tillåta oss själva att tänka efter. Om vi märker att vi ständigt fattar väldigt snabba satsningsbeslut vid bordet finns det risk att vi inte får ut det bästa av det.

Poker är på många sätt mer likt schack än andra kasinospel. Det är ett spel som innefattar djup strategi och de bästa besluten kräver noggrann eftertanke. Så var inte rädd att använda din tidsbank!

Känn dina motståndare

Genom att förstå våra motståndare kan vi få hjälp att räkna ut vilka sämre händer de kommer att syna med när vi värdesatsar. Även om vi inte är involverade i e hand bör vi hålla uppsikt över action. Vi kan använda oss av denna information för att fatta bättre beslut i framtiden.

Vi är intresserade av vilken typ av motståndare vi möter. Är de jättetajta eller jättelösa? Är de aggressiva eller passiva? För det mesta gäller att ju tajtare vår motståndare är, desto svårare är det att värdesatsa mot dem (men de kan däremot vara riktigt bra måltavlor för bluffar). De fortsätter i allmänhet med starkare händer, vilket för det mindre troligt att vi vinner 50 % av tiden, som vi behöver, när vi blir synade.

I andra änden av spektret har vi spelare som inte ens vet vad kasta-knappen är för något, för att inte tala om hur man hittar den. Mot dessa motståndare kan vi vanligen värdesatsa ofta även med lite svagare händer.

Det som är viktigt att förstå är att ju mer vi vet om våra motståndare, desto bättre beslut kan vi fatta. Och det enda sättet vi kan få bra information om våra motståndare är att noga studera dem och leta efter mönster och tendenser.

Att få ihop det

Det är viktigt att komma ihåg att vi bara skrapar på ytan här. Vi har sett på värdesatsning som en av huvudanledningarna till att satsa men vi måste även överväga andra orsaker för att satsa, såsom att bluffa och satsa för skydd. Det är även nödvändigt att bestämma bästa insatsstorleken i varje given situation. Detta är ett jättestort ämne och även vana proffs lägger mycket av sin tid på att studera och förbättra just denna aspekt av sitt spel.

Poker är ett stort spel och vi kan inte lära oss allt på en gång. Även om vi kunde så är det bättre att förbättra vårt spel ett steg i taget istället för att försöka trycka in massor av motsträvig information i våra hjärnor. Så nästa gång du är vid borden bör du tänka noga på vilken typ av händer din motståndare har, vilka händer han kanske synar en insats med och om det är möjligt att mjölka ur lite extra värde med våra vinnande händer.