Vi stökar undan det juridiska först: att använda automatisk programvara (s.k. bottar) för att spela poker medan du själv inte sitter vid datorn är ett brott mot webbplatsens regler. Detta är på inget sätt unikt för 888poker. Det strider mot användningsvillkoren på alla pokerwebbplatser att använda pokerbottar.

Okej, betyder alltså att du kan sluta läsa nu och göra något annat? Tyvärr inte. Trots att bottar inte är tillåtna är de vanligt förekommande vid nätspel. Det vore dumt att bara blunda och låtsas som om det regnade medan de långsamt skinnade oss på våra surt förvärvade slantar.

Bottar är svaga

Rent allmänt kan man säga att bottar är svaga, men det är en sanning med modifikation. Inte alla bottar spelar dåligt svaga och några spelar till och med mycket bra. Exempel på detta kan man läsa och höra om på nyheterna med jämna mellanrum, t.ex. om bottringar som upptäcks efter att ha tagit hem flera miljoner dollar i spel med medelhöga insatser. Uppenbarligen är dessa bottar kapabla att besegra även riktigt bra spelare.

Innan du drabbas av panik och beslutar dig för att aldrig mer spela nätpoker finns det dock ett par viktiga saker att ha i åtanke.

 1. Robotar som kan vinna i spel med medelhöga och höga limitar utgör en extremt liten andel av alla robotar.
 2. Om man misstänker att motståndaren är en bott kan man normalt göra vissa vinstjusteringar.
 3. Alla pokerwebbplatser som värnar om integritet och rent spel har ett säkerhetsteam som aktivt spårar upp och fryser bottkonton.

Trots att majoriteten av alla bottar spelar mycket dåligt innebär detta inte per automatik att de skulle vara sämre än en kass spelare av kött och blod. Faktum är att de oftast är betydligt bättre (vi antar nu att vi ännu inte har insett att vi har med en bott att göra). Således finns det inget som säger att vår vinstprocent inte skulle kunna vara högre om botten utesluts, trots att man kanske slår just den bott som råkar sitta vid bordet. Chansen finns ju att den människa som tar dess plats spelar sämre ...

Så här identifierar du bottar

Chansen är hyfsat stor att man förlorar mot en dålig bott innan man inser vad som är på färde. Det beror på att bottar fattar vissa orubbliga beslut som den genomsnittlige spelaren vid en viss limit normalt endast skulle ta om han/hon ansåg att det ”garanterat” var värt det. Botten satsar kanske motsvarande potten i princip varje gång eller pass-höjer floppar mycket aggressvt. Så snart man har insett att motståndaren är en bott går det dock att vända detta till egen fördel och det med besked.

Så hur kan man känna igen bottar?

 • Upprepade satsningar av identisk storlek (vissa mänskliga spelare gör det också).
 • Upprepat bruk av vissa spelsätt (i synnerhet ovanliga sådana).
 • Obändig aggressivitet i vissa lägen (även bottarna har headup-displayer!).
 • Alla beslut fattas efter exakt samma tidsrymd.
 • Svarar inte i chatten.
 • Står ofta över vid förutsägbara tillfällen (t.ex. om bordet plötsligt har få spelare).
 • Slår sig ner vid ett nytt bord mycket snabbt när det finns mer än ett visst antal spelare där.
 • Används relativt sällan enskilt, utan ingår ofta i en bottring.

Dessa kännetecken kan vara väldigt svåra att identifiera, men om man antar att botten ingår i en ring kan det mycket snabbt bli fullständigt uppenbart. Det är helt enkelt föga troligt att ett helt gäng snubbar sitter och gör identiska satsningar med exakt samma timing. Dessutom är det troligt att de uppvisar extremt likartad HUD-statistik (headsup-display) över tid (det kräver dock att man kan följa dem över längre tid så att dataurvalet är stort).

Detta blir än mer uppenbart när någon av de statistiska värdena avviker kraftigt från genomsnittet för spelare i allmänhet. Till exmpel höjer en mikrolimitspelare på floppen i genomsnitt 6 % av gånger. Om man slår sig ner vid ett bord och tre av motståndarna har nära nog identistisk statistik, inklusive att de höjer på 25 % av flopparna. Ett sammanträffande? Skulle inte tro det ... Antagligen har man snubblat rakt in i en i bottring.

Det värsta av allt är att vi eventuellt också ser ett annat brott mot webbplatsens användnings- och spelreger. Dessa bottar spelar helt uppenbart tillsammans, vilket i sin tur innebär att de kanske också samarbetar på andra sätt, t.ex. genom att dela information om hålkorten för att på så sätt vinna ytterligare fördelar.

Så här slår man bottarna

Det är svårt att programmera bottar så att de spelar hyfsat. Det innebär att om inte programmeraren är beredd att lägga tusentals (ja, rentav tiotusentals) timmars arbete på den så är det troligt att botten kommer att några riktigt stora hål. Det gäller således att testa bottens strategi för att hitta dessa blottor och utnyttja dem till vår fördel.

Många av de bottar som vi hittar vid borden nuförtden är s.k. ”profilbottar”. Det innebär i princip att de lägger upp profiler över motståndarna för att hålla koll på hur de spelar – i allmänhet genom någon form av headup-display. Låt oss säga att du lägger dig för ofta mot 3-satsningar och att botten därför börjar tresatsa mot dig i stort sett hela tiden. Om du kan identifiera hur botten tolkar ditt spelmönster kan du ta spelet till nästa nivå. Om botten tresatsar mot dig, oavsett vilka två hålkort den har, bör du bluffa den genom att köra fyrsatsningar.

De flesta bottar är helt okänsliga för satsningarnas storlek och det är något man kan utnyttja till sin fördel. I många fall har programmeraren kodat intervall för öppningshöjningar, intervall för syning mot tresatsningar, fyrsatsningsintervall o.s.v. Vad programmerare däremot ofta negligerar är att lägga in kod som styr hur botten ska hantera de olika satsningsstorlekar som den kommer att ställas inför. Botten kanske öppnar med 3 x stora mörken och sedan kastar korten i samma intervall mot satsningar från tresatsning av minimibeloppet och upp till 5 x stora mörken. Ett sådant mönster går att exploatera lätt. Man kan antagligen tresatsa valfria hålkort för 5 x stora mörken och sedan göra en superstor tresatsning när man sitter med riktigt fina kort. Botten kommer inte att fatta vad som händer. När botten sedan – efter att den insett att man hela tiden tresatsar den snålt – börjar fyrsatsa så att det sprutar om det kan man börja ”klicka tillbaka” fyrsatsningar (d.v.s. minimibeloppet). Botten kommer att lägga sig varje gång.

Vi vill inte på något sätt hävda att alla bottar kan utnyttjas på samma sätt eller att knepet ovan skulle fungera på alla bottar. Men om man analyserar hur botten ”tänker” och vilken strategi den använder sig av kan man försöka knäcka den strategin och om man lyckas lura botten är det stor chans att man kan i princip kan trycka pengar.

Är bottar alltid något negativt?

Vi avslutar med tankeväckande fråga om moral och etik. Är pokerbottar nödvändigtvis alltid något negativt? Vad tycker du?

Det enda skälet till att vi anser dem vara ett uteslutande negativt fenomen är att de bryter mot reglerna för pokerwebbplatsen. Om en pokerwebbplats klart och tydligt kungör att det på deras webbplats är tillåtet att använda pokerbottar är det i sig inget fel.

Spelarna skulle veta att det finns en risk att de ställs mot bottar och skulle inte heller bli upprörda om så var fallet. Dessutom skulle webbplatsen dra in mer i rakear eftersom bottar alltid ökar volymerna och aldrig tiltar.

I slutändan är det upp till varje enskild pokerwebbplats att bestämma. I dagsläget väljer alla att förbjuda bottarna, antagligen därför att det skulle kunna avskräcka nöjesspelarna. Många spelare ogillar tanken på att de inte spelar mot andra människor, utan en känslolös robot, som aldrig blir aldrig frustrerade eller kokar över och dessutom utför alla beräkningar blixtsnabbt.

Chad Holloway vann ett WSOP-armband 2013 och har arbetat som chefredaktör och livereporter för PokerNews.