Poker kan spelas mellan allt från två till tio spelare per bord, beroende den specifika varianten. Av någon anledning har dock spel med sex spelare vid bordet (s.k. 6 max) kommit att bli en klar favorit i nätpokervärlden, jämfört med heads-up-formatet och fullsatta bord.

Vad beror det på?

Varför är 6 max så populärt?

Det finns så klart många skäl till varför spelare föredrar 6 max-formatet i poker framför andra spelformer. Dock finns det ett skäl som verkar mer sannolikt än andra, nämligen att med max sex vid bordet får händer det hela tiden precis lagom mycket. Vad menar vi då med det?

När man spelar vid ett fullsatt bord händer lätt att man blir uttråkad eftersom man ofta får spela ett stort antal givar innan det blir spännande. De första tre platserna vid ett fullsatt bord är i princip ospelbara och, i majoriteten av alla fall, är man tvungen att vänta på riktigt starka kort. Och även om man får riktigt bra kort kan spelet ändå flyta trögt eftersom spelare vid ett fullsatt bord generellt sett spelar väldigt snålt.

Heads up-poker är raka motsatsen. Man är i princip aktiv i varje giv och vilka två kort som helst kan vara spelbara från knappen/lilla mörken. Man får helt enkelt inget andrum överhuvudtaget och måste hela tiden vara på alerten. Heads up är ett givet val för actionjunkies, men för de allra flesta är det helt enkelt för intensivt.

En annan sak är att man förlorar lite av anonymitetskänslan som vissa spelare gillar. Vid max sex vid bordet eller ett fullsatt bord kan motståndarna inte konstant ha uppmärksamheten riktad mot oss. I heads up däremot är motståndaren som en hök och fingranskar allt vi gör i jakt på blottor. Det är inte alla spelare som gillar den extra press som den här känslan ger.

Om vi återvänder till 6 max-formatet är det efter den här genomgången lättare att förstå varför många spelare föredrar den här varianten. Vi ska inte heller glömma att den här typen av val tenderar att ha en dominoeffekt, man är helt enkelt med och skapar en trend! Majoriteten av alla kontantspelare väljer 6 max, vilket innebär att nya spelare som kommer till kontantspelsgemenskapen tenderar att följa med strömmen och välja samma sak. Det är ju uppenbarligen det som anses ”coolast”!

6 max-formatet jämfört med andra varianter

Rent generellt brukar man säga att ju lägre antal spelare, desto fler händer betraktas som värda att spela. Exempelvis kan en hyfsad spelare med en snål-aggressiv spelstil räkna med att kunna spela ungefär 23 % av alla givar i 6 max-formatet, medan motsvarande siffra för samma spelare vid ett fullsatt bord endast ligger på 16 % och i vissa fall kan man behöva spela ännu snålare.

I heads up-spel å andra sidan kan det mycket väl vara helt korrekt att spela 100 % av alla givare, förutsatt vi sitter först efter knappen/lilla mörken. Även med hänsyn tagen till andra positioner kan de spelbara händerna fortfarande mycket väl ligga långt över 50 %.

Med max sex spelare vid bordet har vi ett format som företer vissa likheter med de andra. Position är viktigt, ju senare desto bättre, vilket i sin tur ökar antalet händer som är spelbara.

Följande procentvärden är värda att hålla i minnet som en grov tumregel (vi antar nu att alla har lagt sig fram till oss före floppen):

Förste man (UTG) – 14 %
Mittenposition – 18 %
Sen position – 27 %
Knappen – 48 %
Lilla mörken – 36 %

Det samma gäller vid tresatsning före floppen (en förnyad höjning när vi ställs inför öppning-höjning från våra motståndare):

Mittenposition – 4 %
Sen position – 6 %
Knappen – 9 %
Lilla mörken – 8 %
Stora mörken – 8 %

Rent allmänt kan man också att ju färre motståndare man har vid bordet, desto mer omfattande blir de spelbara händerna efter floppen. Annorlunda uttryckt: Om vi ställs inför en höjning efter floppen vid ett fullsatt bord finns det all anledning att tro att motspelaren sitter med något bra på hand, medan man i 6 max-formatet kan tillåta sig att tvivla på detta betydligt oftare.

När det gäller heads up-spel är höjningar på floppen i allmänhet betydligt vanligare och inte nödvändigtvis tecken på att vi står inför någon med en urstark hand. En hyfsad 6 max-spelare höjer ca 15 % gångerna vid fortsättningssatsningar efter floppen. Den genomsnittlige spelaren höjer dock betydligt mer sällan än så.

Spelartendenser

För att bli en stark 6 max-spelare är det viktigt att hålla koll på några av de vanliga tendenser man ser i denna spelform och hur de skiljer sig från de optimala värdena.

Till exempel tresatsar inte den genomsnittliga 6 max-spelaren lika ofta som rekommenderat. En bra spelare tresatsar normalt 7–10 % av givarna i 6 max, medan den genomsnittlige spelaren vid lägre limitar tenderar att tresatsa endast knappt 4 % av händerna.

Dessa uppgifter påverkar hur man bör reagera när man ställs inför en tresatsning från en okänd motståndare. I princip är det förnuftigt att lägga sig i de allra flesta fall mot tresatsningar eftersom den genomsnittlige spelare gör det så sällan (och alltså kan antas ha bra kort).

När avancerade spelare ger sig in i kampen i 6 max brukar de lägga sig mot tresatsningar strax under 60 % av gångerna. Men låt säga att de även spelar med låg limit. I så fall kan de göra en rent exploativ justering och kasta korten uppåt 70 % av gångerna.

Rent tekniskt sätt innebär detta faktiskt att spelaren blottar sig, men eftersom många av hans/hennes motståndare inte justerar sitt spel kommer istället han/hon att utnyttja det det faktum att motståndarnas har ett för snävt tresatsningsintervall.

Nedan följer ytterligare typiska spelartendenser som gör livet betydligt lättare för avancerade spelare och hjälper dem att hitta ett exploativt svar på olika situationer i 6 max-spel.

 • Den genomsnittlige spelaren höjer 7 % av gånger efter floppen, istället för de 15 % som är rekommendationen. Det betyder att höjningar på floppen generellt är en stark varningssignal!
 • Den genomsnittlige spelare försöker aldrig tresatsbluffningar vid någon enda gata ... någonsin. Det innebär att man i princip kan kasta allt, förutom riktigt bra händer, mot tresatsningar efter floppen.
 • Satsningar i pottstorlek är normalt en signal på att motståndaren sitter med riktigt bra på hand, det är väldigt sällan bluff.
 • Trepipiga satsningar indikerar väldigt ofta bra kort och bör därför tas med stor respekt.
 • En höjning på turnen (tvåsatsning) innebär normalt att motspelaren sitter med bästa tänkbara på hand.
 • En höjning på rivern (tvåsatsning) innebär normalt också att spelaren sitter med bästa tänkbara på hand.

Det finns naturligtvis många andra spelartendenser som vi kan använda för att förbättra våra exploativa sida av spelet, men den här listan är åtminstone en bra början.

Konsten att identifiera blåbären

Vid ett sexhandsbord finns det som namnet antyder sex tillgängliga platser. De är inte alla lika, utan vissa platser är bättre än andra. Hur bra de är beror också på kalibern på övriga spelare och hur de sitter.

Rent allmänt är målet att komma i ”rätt position” gentemot de svagare spelarna. Med ”position” menas att man sitter direkt till vänster om spelaren i fråga. I de flesta fall innebär det att man agerar efter den spelaren vid varje gata/street. Enda undantaget är när han sitter på knappen och du sitter som lilla mörken.

Det scenario man helst vill undvika är att ha en stark, aggressiv spelare direkt till vänster om en själv. I många fall kan det vara skillnaden mellan att vinna och förlora pengar under en spelsession.

Men hur identifierar man de svagare spelarna? Det finns två mycket tydliga kännetecken.

 1. Svaga spelare har en tendens att limpa in i given

  Bra 6 max-spelar öppnar nästan aldrig med att limpa. Så snart man ser en spelare som föredrar att limpa med i majoriteten av alla händer före floppen istället för att höja är det stor chans att man har identifierat en svag spelare.

 2. Den här typen av spelare har inte aktiverat alternativet för återinköp

  Bra 6 max-spelare använder normalt återinköpsfunktionen för att automatiskt stacka upp när de förlorar marker. I de flesta fall motsvarar 100 gånger stora mörken, men kan ibland vara en annan rund summa som 40 eller 50 gånger stora mörken (det varierar lite beroende på spelarens specifika strategi).

  Om man ser att en spelare sitter med en slumpmässig markerstack (t.ex. 76 gånger stora mörken) är det uppenbart så att han/hon inte har aktiverat återinköpsfunktionen – en vink om att vi antagligen har att göra med en svagare motståndare. Man kan utnyttja detta till sin fördel när man väljer bord. De bästa offren är spelare med 50–99 gånger stora mörken i markerantal.

Satsningarnas standardstorlek i 6 max

Ett annat säkert tecken på svagare motståndare är ovanliga satsningsbelopp. Det är naturligtvis så att riktigt bra spelare ibland satsar ovanliga belopp, men faktum är att de bra spelarna är ganska få. Således kan man nästan alltid utgå från att man har att göra med ett blåbär när en spelare satsar ett ovanligt belopp.

För att kunna identifiera ovanliga satsningar gäller det dock att ha ett hyfsat hum hur stora standardsatsningarna normalt är. Nedan följer några av de vanligaste:

Öppningshöjning – allt mellan 2 och 4 gånger stora mörken, men det vanligaste är 2–2,5 gånger.
Tresatsning – vanligtvis 3 gånger storleken på öppningshöjningen.
Fyrsatsning – normalt 2,2–2,5 gånger storleken på tresatsningen (fyrsatsningar som är 3 gånger så stora talar i många fall sitt övertydliga språk).
Femsatsning – all-in (förutsatt att man har en stack på 100 gånger stora mörken).

Fortsättningssatsning –
En höjning av potten – 66 % av potten
Tresatsad pott – 50 % (eller strax däröver) av potten
Fyrsatsad pott – 33 % (eller strax däröver) av potten

Höjning efter floppen –
En tidigare höjning av potten – 3 gånger storleken på fortsättningssatsningen
Tresatsad pott – 2,2–2,5 gånger storleken på fortsättningssatsningen
Fyrsatsad pott – antingen all-in eller en minihöjning

Detta är givetvis ingen uttömmande lista, men den bör vara fullt tillräcklig för att kunna identifiera svagare spelare genom storleken på deras satsningar.

6 max är kul

Det viktigaste när man börjar med 6 max-formatet är att fundera igenom spelet grundligt. Samtidigt ska man naturligtvis njuta av upplevelsen, i synnerheten om man kommer från att ha spelat mycket tiomannabord. Det är uppfriskande att vara mer involverad i spelet och inte tillbringa en stor del av tiden med att vänta på finfina kort.

Med sex man vid bordet kommer man lite närmare spelets verkliga kärna – tempot är högre och spelet har mer nerv. Kort sagt det händer mycket mer.

Chad Holloway vann ett WSOP-armband 2013 och har arbetat som chefredaktör och livereporter för PokerNews.