Är du skapad för att bli en big shot?

1 000 000 $ Special Edition Sunday Big Shot.